Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12L.4. Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (vnt.) (neiļæ½ļæ½vardinti 4.L3 punkte) (iļæ½ļæ½ 4.L4 punkto)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Balai Pastabos
[A. Anušauskas], Kai kurie lietuvių rezistencijos fenomeno bruožai, Genocidas ir rezistencija, 2003nr. 1(13), p. 41-47
1
1
0
nėra ISSN
[A. Ragauskas], Renkamos Vilniaus vaitijos genezė: XVI a. pabaiga ar XVII a. pradžia, Istorija, t. 57 (2003), p. 26-35.
1
1
0
nėra ISSN
[Andrijauskas A.] Kinų mąstymo tradicija lyginamoios analizės požiūriu // Acta Orientalia Vilnensia, Vilnius, 2002, Nr. 3, p. 220-231 (1,5 a.l.)
1
1
0
nėra ISSN
[Česnulevičienė L]. Fonctions syntaxiques des adjectifs qualificatifs en fran?ais et lituanien//Feuille de Philologie comparée lituanienne et fran?aise.- Vol.3, no 6 (2003), p.9-27.
1
1
0
nėra ISSN
[D. Karvelis], Biržų pilis - Radvilų valdos centras XVI a. pabaigoje - XVII a. viduryje, Žiemgala, 2003, nr. 1, p. 16-21.
1
1
0
ne mokslo leidinys. Nėra ISSN
[Jankauskas V.] Mituva ir Civinskiai // Kupiškis, 2003, Nr. 1, p. 58 - 64.
1
1
0
ne mokslo leidinys
[Kolevinskienė Ž. ]Nelės Mazalaitės biografijos papildymai // Literatūra, Vilnius: Vilniaus universitetas (internetinė versija), http://www.literatura.lt/TXT/E-402/kol_an.htm
1
1
0
nėra ISSN
[L. Truska], Tikros ir primestos kaltės. Žydai ir lietuviai pirmuoju sovietmečiu 1940-1941 m., Darbai ir dienos, 2003, nr. 34, p. 285-320.
1
1
0
nėra ISSN
[L. Truska], Tautinis lietuvių atgimimas ir „žydų klausimas" (XIX a. pab. - 1914 m.), Istorija, t. 56 (2003), p. 17-27.
1
1
0
nėra ISSN
[Matonienė R.]. Regards sur l'activité pratique de traduction (L'article partitif et son transfert en lituanien) // Feuille de Philologie comparée lituanienne et fran?aise.- Vol.3, no 6 (2003), p.29-36.
1
1
0
nėra ISSN
[R. Batūra], Trispalvės virš Pieštvės - Seredžiaus piliakalnio - Lietuvos atgimimo ir Nepriklausomybės šaukliai. Seredžius, Vilnius: Versmė, 2003, p. 611-613.
1
1
0
ne mokslo leidinys. Nėra ISBN
[R. Batūra], Pieštvės pilis Lietuvos gynyboje. Legendinės Lietuvos pradžios pilis. Seredžius, Vilnius: Versmė, 2003, p. 87-101.
1
1
0
nėra ISBN
[R. Jurgaitis], Kur stovėjo Bučiūnų pilis?, Žiemgala, 2003, nr. 1, p. 9-15.
1
1
0
ne mokslo leidinys
[R. Ragauskienė], Karaliaus sekretoriaus ir Vilniaus vaito Augustino Meleskio Rotundo (apie 1520-1582 m.) turtas, Istorija, t. 55(2003), p. 12-22.
1
1
0
nėra ISSN
[Tarvydienė Z.] .Développement de la réflexion critique en classe de lecture// Pedagogika.- T.64. (2002), p.18-21.
1
1
0
nėra ISSN
[A.Navickienė]. Der Bibliophilenklub Martynas-Mažvydas in Litauen. Librarium:Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen Gesellschaft/Schweizerische Bibliophilen-Gesellschaft 2003, Hf. II, 46. Jahr., S. 125-128.
1
0024-2152
1
12
[V.Kardelis], [B.Sinočkina], B.Wiemer, A.Zielinska. Sytuacja językowa na terenie od Wisagini do Hoduciszek na Litwie:(Raport z badan terenowych). Acta Baltico-Slavica/Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki 2003, t. 27, p. 33-52.
0.5
0065-1044
2
6
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Celiešienė, Vilija. Akademinio jaunimo kalbos kultūra // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. 2003, nr. 76, p. 136-140.
1
0130-2795
1
12
Mikelionienė, Jurgita. Dūriniai su dėmeniu savi- // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. 2003, nr. 76, p. 93-98.
1
0130-2795
1
12
Paulauskienė, Aldona. Daktarė Elena Valiulytė // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. 2003, nr. 76, p. 182-185.
1
0130-2795
1
12
[R.Tamošaitis]. Saulius Vaitiekūnas: materijos misterija. Dailė 2003, nr. 2, p. 96-103.
1
0130-6626
1
5
[R.Kregždys]. Dėl lie. amas. Baltistica:baltų kalbotyros žurnalas 2002, t. XXXVII (2), p. 269-272.
1
0132-6503
1
0
2002 metai
[R.Kregždys]. Dėl lie. sparnas ir pabaltijo finų perna "blužnis". Baltistica:baltų kalbotyros žurnalas 2002, t. XXXVII (1), p. 34.
1
0232-6503
1
0
2002 metai. Nėra pažymos, kad vėluojanti
Paulauskienė, Aldona. Naujųjų amžių gramatika // Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. 2003, nr. 2, p. 2-7.
1
0235-7151
1
5
ne mokslo leidinys
[E.Vaitkevičiūtė]. J.A. Herbačiausko asmenybė ir kūryba XX a. pradžios literatūrologiniame kontekste. Lituanistica:istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnografija/Lietuvos Mokslų akademija 2003, nr. 1(53), p. 75-107.
1
0235-716X
1
12
[D.Dilytė-Staškevičienė]. Simposijo žanro aidai antrajame Kristijono Donelaičio laiške. Literatūra 2003, t. 45(3), p. 100-110.
1
0258-0802
1
12
lituanistika
[G.Viliūnas]. Keturvėjininkų poetinės programos sandara. Literatūra 2003, t. 45(1), p. 49-65.
1
0258-0802
1
12
[J.Katkuvienė]. Akies semantika Tomo Venclovos poezijoje. Literatūra 2003, t. 45(1), p. 79-91.
1
0258-0802
1
12
lituanistika
[M.Kvietkauskas]. Ekspresionizmo ženklai XX a. pradžios Vilniaus literatūrose. Literatūra 2003, t. 45(1), p. 8-23.
1
0258-0802
1
12
[P.Subačius]. "Patikimiausio" "Anykščių šilelio" šaltinio tekstas: tarp lingvistikos ir poezijos. Literatūra 2002, t. 44 (1), p. 108-116.; .
1
0258-0802
1
12
lituanistika
[R.Tūtlytė]. Literatūrinis jugendas. Tarp tradicijos ir modernumo. Literatūra 2003, t. 45(1), p. 35-48.
1
0258-0802
1
12
[S.Biržietienė]. Marcialio pirmosios epigramų knygos struktūra: pagrindiniai ciklai. Literatūra 2003, t. 45(3), p. 69-78.
1
0258-0802
1
10
4_12HS_4
[A.Bliujienė],A.Bitner-Wroblewska,W.Wroblewski. Das "verlorene" von Anduln, Memelgebiet (heute Ėgliškiai-Anduliai, West-Litauen).Ein Wiedergewinnungsveruch. Acta Praehistorica et Archaeologica. 35. Berlin, 2003, p. 185-210.
0.33
0341-1184
2
3.96
[Andrijauskas A.] Kultūrologinio pažinimo aktualumas // Logos, 2003, Nr.32, p. 98-104 (1 a.l.)
1
0868-7692
1
10
4_12HS_4
[Andrijauskas A.] Linas Katinas:tapybinė architektonika // Logos, 2003, Nr.32, p. 184-188
1
0868-7692
1
12
[Andrijauskas A.] Kultūrologija mosklų sitemoje // Logos, 2003, Nr.33, p.100 -114 (1,4 a.l.)
1
0868-7692
1
10
4_12HS_4
[Andrijauskas A.] Salamono Teitelbaumo tapybinės ekspresijos // Logos, 2003, Nr. 33, p. 179-180
1
0868-7692
1
12
[Andrijauskas A.] Kierkegaardo egzistencinės krizės filosofija // Logos, 2003, Nr. 34, p.65-75 (1, 2 a.l.)
1
0868-7692
1
10
4_12HS_4
[Andrijauskas A.] Šarūno Saukos pasąmonės archeologija // Logos, 2003, nr. 34, p. 179-181
1
0868-7692
1
12
[Andrijauskas A.] Romantinės pasaulėžiūros įtaka Kierkegaardo filosofijoje // Logos, 2003, Nr. 35, p. (1,3)
1
0868-7692
1
10
4_12HS_4
[Andrijauskas A.] Gitenio Umbraso gamtameldiškas mediatyvumas // Logos, 2003, Nr.35, p.
1
0868-7692
1
12
[Andrijauskas A.] Kultūrologinio pažinimo aktualumas // Logos, 2003, Nr.32, p. 98-104 (1 a.l.)
1
0868-7692
1
0
kartojasi
[D.Kaunas]. Ubersetzungen deutscher Literatur in die litauische Sprache in Kleinlitauen. Jahrestagung/Litauisches Kulturinstitut 2003, p. 11-28.
1
0931-9921
1
12
[V.Kardelis], B.Wiemer. Ausbildung von Aspektpaarigkeit in litauischen Grenz- und Inseldialekten (am Beispiel von Sprechverben). Linguistica Baltica:international journal of Baltic linguistics 2002, vol. 10, p. 51-80. .
0.5
1230-3984
2
6
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[R.Petrauskas]. Možnowladztwo litewskie XIV-XV wieku: glowne linie rozwoju. Genealogia 2003, p. 317-332.
1
1231-7837
1
12
[Aleksandravičiūtė A.] Kada baigėsi Lietuvos barokas?// Istorinė tikrovė ir iliuzija. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. V., 2003.
1
1392-0316
1
12
[Andriulytė A.] Peterburgo ir Vilniaus kultūrų sąsajos F. Ruščico kūryboje // Vilnius kaip dailės mokymo ir sklaidos centras. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 29. Vilnius, 2003, p. 41 - 47.
1
1392-0316
1
12
[Andriulytė A. ]Tikrovės paieškos: Ruščicas ir Bulhakas // Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 31. Vilnius, 2003 (0,5 a.l., atiduota spaudai).
1
1392-0316
1
0
įtraukiami tik publikuoti darbai
[Butrimas A.], Misius K. Viešvė, Viešvėnų žemė, valsčius, tijūnija ir seniūnija, miestelis // Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 27. Vilnius, 2003, p. 10 - 30.
1
1392-0316
1
12
[Butrimas A.,] Misius K. Viešvėnų parapijos mokyklų praeitis // Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 27. Vilnius, 2003, p. 36 - 45.
1
1392-0316
1
12
[Butrimas A.,] Misius K. Viešvė, Viešvėnų žemė, valsčius, tijūnija ir seniūnija, miestelis // Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 27. Vilnius, 2003, p. 10 - 30.
1
1392-0316
2
12
[Butrimas A.,] Misius K. Viešvėnų parapijos mokyklų praeitis // Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 27. Vilnius, 2003, p. 36 - 45.
1
1392-0316
2
12
[Butvilaitė R.] Architektūros mokymas XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje neuniversitetinėse Lietuvos mokyklose // Vilnius kaip dailės mokymo ir sklaidos centras. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 29. Vilnius, 2003, p. 7 - 18.
1
1392-0316
1
12
[I.Vaišvilaitė]. Moterys vienuolės XVII a. Lietuvoje. Dailė 2003, t. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, p.69-76.
1
1392-0316
1
12
[Iršėnas M.] Motina deivė ir priešistorinė tikrovė // Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 31. Vilnius, 2003 (atiduota spaudai).
1
1392-0316
1
0
įtraukiami tik publikuoti darbai
[Jankauskas V.] Boleslovas Balzukevičius - Vilniaus dailininkas // Vilnius kaip dailės mokymo ir sklaidos centras. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 29. Vilnius, 2003, p. 95 - 108.
1
1392-0316
1
12
[Jankauskas V.] Įsivaizduojamas Lietuvos istorijos vaizdų albumas // Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 31. Vilnius, 2003 (atiduota spaudai).
1
1392-0316
1
0
įtraukiami tik publikuoti darbai
[Janonienė R. ]„Šv. Jonas Kapestranas prieš Kazimierą Jogailaitį". Faktai ir interpretacijos // Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 31. Vilnius, 2003
1
1392-0316
1
0
nenurodyti psl.
[Klajumienė D.] Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčios altorių istorinė ir meninė raida // Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 28. Vilnius, 2003, p. 90 - 95.
1
1392-0316
1
12
[Pleikienė I.] Šiuolaikinio ekslibriso populiarėjimas Lietuvoje: rašytinė ir sakytinė versijos // Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 31. Vilnius, 2003
1
1392-0316
1
0
nenurodyti psl.
[Ramonienė D.] Žemaičių vyskupijos bažnyčių tinklo plėtra XVIII a. antroje pusėje // Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 31. Vilnius, 2003
1
1392-0316
1
0
nenurodyti psl.
[A.Jakubčionis]. Europos parlamento rezoliucijos dvidešimtmečiui skirta mokslinė konferencija. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 96-97.
1
1392-0448
1
0
ne mokslo straipsnis
[A.Kasperavičius]. Steigiamasis Seimas ir jo oratoriai. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 12, p. 36-46.
1
1392-0448
1
12
[A.Marcinkevičius]. Kauno stačiatikių draugijos 1918-1939 metais. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 34-46.
1
1392-0448
1
12
[A.Vyšniauskas]. Mokslinė konferencija Lietuvos 1922 metų konstitucijai paminėti. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 94-95.
1
1392-0448
1
0
per maža apimtis
[D.Baronas]. Kęstučio pabėgimas iš Marienburgo. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 23-33.
1
1392-0448
1
12
[N.Šepetys]. Slaptieji 1939 metų SSRS - Vokietijos susitarimai ir Lietuvos nepriklausomybės (ne)atkūrimo vizijos bei keliai (1988-1990). Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 47-59.
1
1392-0448
1
12
[R.Gaidis]. Lietuvos aukštuomenės lojalumo manifestacija Jekaterinos II paminklo atidengimo Vilniuje proga. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 12, p. 9-22.
1
1392-0448
1
12
[R.Gaidis]. Abipusis "chameleono sindromas". Lenkija tarpukario lietuvių visuomenės akiratyje. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 98-102.
1
1392-0448
1
12
[R.Kraujelis]. Baltijos valstybių klausimas Vakarų valstybių politikoje 1943 metais. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 12, p. 66-73.
1
1392-0448
1
12
[S.Jegelevičius]. Pasipriešinimas ar kolaboravimas? Lietuvių ir lenkų istorikų konferencija Varšuvoje. Lietuvos istorijos studijos 2003, t. 11, p. 79-93.
1
1392-0448
1
0
ne mokslo straipsnis
[A.Kuncevičius]. Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (2). Lietuvos viduramžių miestų raida archeologijos duomenimis. Istorija: Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai 2002, t. LIV, p.17-33. .
1
1392-0456
1
12
[J.Zinkevičienė]. Bibliografijos dėstymas bibliotekininkystės studijose. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai/Lietuvių katalikų mokslo akademija 2003, t. 18, kn. 1, p. 609-615.
1
1392-0499
1
12
[E.Keturakienė]. Antano Baranausko krikščioniškoji tautinė savimonė "Aušros" kontekste. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 2003, t. 23, p. 87-99.
1
1392-0502
1
12
[J.Boruta]. Lietuva ir Šventasis Sostas: istorinė perspektyva. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 2003, t. 23, p. 257-275.
1
1392-0502
1
12
[J.Boruta]. Ar vyskupo Antano Baranausko idėjos sulaukė "savo išauštančių metų"? Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 2003, t. 23, p. 17-24.
1
1392-0502
1
12
[J.Zinkevičienė], [R.Misiūnas]. Universitetinės studijos: mokymo programų informacinis aprūpinimas. Informacijos mokslai 2003, t. 24, p. 35-45.
1
1392-0561
1
12
[G.Potašenko]. Ivan Aleksejevič Prozorov: akter, istorik staroobriadčestva. Darbai ir dienos 2003, nr. 34, p. 177-190.
1
1392-0588
1
12
[G.Viliūnas]. Į žodžio meno gilumas: lietuvių literatūros mokslas XX amžiaus pirmoje pusėje. Darbai ir dienos:acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni/Vytauto Didžiojo universitetas 2003, t. 36, p. 261-281.
1
1392-0588
1
12
[R.Tutlytė]. Gyvenimo šventė: Salomėjos Nėries lyrika ir literatūrinis jugendas. Darbai ir dienos:acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni/Vytauto Didžiojo universitetas 2003, t. 36, p. 7-20.
1
1392-0588
1
12
[V.Pakerienė [Daujotytė]]. Saulėlydžio ontologija Putino kūryboje. Darbai ir dienos:acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni/Vytauto Didžiojo universitetas 2003, t. 35, p. 125-132.
1
1392-0588
1
12
[Janonienė R.] XIX a. I pusėje išleistų maldynų iliustracijos // Menotyra (), 2003, Nr. 2 (31), p. 27 - 31.
1
1392-1002
1
12
[Pleikienė I.] Menininkų atvirukai: kūrybinio žaidimo (pramogos) forma // Menotyra (ISSN 1392-1002), 2003, Nr. 2 (31), p. 81 - 87.
1
1392-1002
1
12
[R.Čepaitienė]. Sovietmetis Lietuvos kultūros istorijos šviesoje: projekto bandymas. Menotyra 2003, nr. 2 (31), p. 74-80.
1
1392-1002
1
12
[I.Kruopienė]. Veiksmažodžio kintamojo centro šaknų struktūra. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 89-97. .
1
1392-1517
1
12
[L.Kaukėnienė]. Lietuvių bendrinės kalbos nekirčiuotų balsių spektrai. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 41-59.
1
1392-1517
1
12
[R.Kazlauskaitė]. Pašušvio šnektos izoliuotų balsių spektrų tyrimas. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 61-72.
1
1392-1517
1
12
[R.Kliukienė]. Regresyvinis minkštųjų priebalsių poveikis trumpųjų balsių spektrui bendrinėje lietuvių kalboje. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 73-78. .
1
1392-1517
1
12
[S.Juzelėnienė]. Būdvardžio "juodas" konotacijos. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 33-39.
1
1392-1517
1
12
[V.Knabikaitė]. Juozo Pikčilingio lingvistinės lietuvių kalbos stilistikos teoriniai pagrindai. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 79-87. .
1
1392-1517
1
12
[V.Našlėnaitė]. S.C. Diko predikatinių konstrukcijų schemų taikymas aplinkybinio tipo komponentams. Kalbotyra:mokslo darbai/Vilniaus universitetas 2002, t. 51(1), p. 115-122. .
1
1392-1517
1
12
[Mačiulis A. ] Lietuvių sakralinė architektūra ir dailė // Urbanistika ir architektūra. T.XXVI.Nr.3. p.107-113
1
1392-1630
1
12
[R.Petrauskas]. The Lithuanian nobility in the late-fourteenth and fifteenth centuries: composition and structure. Lithuanian historical studies / Lithuanian Institute of History 2002, vol. 7, p. 1-22. .
1
1392-2343
1
12
[D.Aliūkaitė], [I.Mickienė], G.Irtmonienė. Vyresniųjų moksleivių ir studentų požiūris į informatikos terminų vartoseną. Ugdymas, kūno kultūra, sportas 2003, nr. 3(48), p. 3-10.
0.67
1392-5644
1
8.04
[R.Baranauskienė], [I.Mickienė]. Linksnių agento ir patiento semantinės funkcijos, jų raiška ir taisyklinga vartosena. Ugdymas, kūno kultūra, sportas 2003, nr. 1(46), p. 20-26.
1
1392-5644
1
12
[A.Bliujienė]. A microregion between Šilutė-Priekulė and Švėkšna in western Lithuania or alternatively the Lamata land according to archaeological data. Archaeologia Lituana / Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra 2003, t. 4, p. 122-137.
1
1392-6748
1
12
[A.Merkevičius], [R.Nemickienė]. Senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų Lietuvoje. Archaeologia Lituana / Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra 2003, t. 4, p. 186-198.
1
1392-6748
1
12
[G.Vėlius]. Kernavė in the context of towns of the Grand Duchy of Lithuania. Archaeologia Lituana/Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra 2003, t. 4, p. 161-174.
1
1392-6748
1
12
[M.Michelbertas]. Trečioji tarptautinė konferencija "Jono Puzino skaitymai". Archaeologia Lituana / Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra 2003, t. 4, p. 5-10.
1
1392-6748
1
0
ne mokslo str.
[I.Kruopienė]. Lietuvių kalbos veiksmažodžio apofoninių šaknų semantiniai ryšiai (psicholingvistinis tyrimas). Linguistica Lettica:Latviešu valodas institūta žurnals 2003, t. 11, p. 83-89.
1
1407-1932
1
12
G.Hogan-Brun, [M.Ramonienė]. Emerging language and education policies in Lithuania. Language policy 2003, vol. 2, no. 1, p. 27-45.
0.5
1568-4555
1
6
[A.Abromaitis]. Aspekty psychologiczne reformy rolnej na Litwie. Biuletyn historii pogranicza / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzial w Bialymstoku 2003, nr. 4, p. 30-32.
1
1641-0033
1
12
Paulauskienė, Aldona. Pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų veikiamosios veiksmažodžių rūšies asmenuojamųjų formų paradigmos // Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai IV : žurnalo "Tiltai" priedas. ISSN 1648-3979. 2003, nr. 14, p. 67-73.
1
1648-3979
1
12
[D.Kaunas]. Georg Sauerwein's Lithuanian publications and their significance for the Lithuanian National Movement. Internationales Sauerwein-Symposion in Dovre 9.-12. August 2000 p. 209-222.
1
82-994046-2-2
1
12
A.Bitner-Wroblewska, [A.Bliujienė]. Efektowny napiersnik z emalią z cmentarzyska w Anduln, zachodnia Litwa. Antyk i barbarzyncy: księga dedykowana profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją Aleksandra Bursche i Renaty Ciolek. Warszawa 2003, p. 121-129.
0.5
83-87496-82-0
2
6
Džežulskienė, Judita. Lietuvių kalbos substantiva mobilia santykis su giminės kategorija // Prace Baltistyczne: język, literatura, kultura / Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Katedra Językoznawstwa Ogolnego i Baltystyki, 2003. ISBN 83-87608-84-x. Zam. 765, s. 11-21.
1
83-87608-84-x
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[A.Pacevičius]. Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos. Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai. Vilnius, 2003, p. 17-35. Adresas internete: http://www.llti.lt
1
9955-47546-3
1
12
4_12L_4
[Z.Butkus]. Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos 1923 m.: dokumentiniai liudijimai. Klaipėdos kraštas 1920-1924 m. archyviniuose dokumentuose. Acta historica Universitatis Klaipedensis IX / Klaipėdos Universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Klaipėda 2003, p. 54-71.
1
9955-585-28-5
1
12
[I.Kruopienė]. Lietuvių kalbos veiksmažodžių šaknies galo fonotaktika. Valoda - 2003:valoda dažadu kultūru konteksta. Daugavpils : Saule, 2003. p. 150-155.
1
9984-14-213-2
1
12
[I.Kruopienė]. Creative tasks for training correct pronunciation. Radoša personiba. III:zinatnisko rakstu krajums.Riga : RaKa, 2003. p. 265-272.
1
9984-15-566-8
1
10
4_12HS_4
[A.Pacevičius]. Stanislovo Čerskio kelionė po Vakarų Europą 1819-1921 m. Kultūrologija 2003, t. 10, p. 218-232.
1
9986-638-43-7
1
12
Stankevičienė, Virginija. Lietuvių kalbos leksikos norminimo aplinkybės XX amžiaus viduryje // Leksikografijos ir leksikologijos problemos / Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. ISBN 9986-668-53-0. p. 38-42.
1
9986-668-53-0
1
12
Landsbergytė, Jūratė. Modernizmo apraiškos muzikoje ir Juozo Keliuočio "Naujoje Romuvoje" / Jūratė Landsbergytė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Santr. angl. -Išnašos puslapiuose // Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos / [Sudarytoja Aušra Jurgutienė]. - Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p.69-86.
1
ISBN-9955-475-39-0
1
12
Butkus A. Lietuviešu iesaukas: parādība un tradicijas // Valoda-2003: Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums. XIII. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, Saule, 2003. Lpp. 19-24.
1
ISBN-9984-14-213-2
0
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Rubavičius, Vytautas. Romantikų aplinka ir Wilhelmo von Humboldto komparatyvistinė lingvistinė antropologija / Vytautas Rubavičius. - Nuorodos ir literatūra: 22 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.197-213 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
10
4_12HS_4
Uždavinys, Algis. Hermeneutinė Rytų-Vakarų priešpriešos problema / Algis Uždavinys. - Nuorodos ir literatūra: 38 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.179-196 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
10
4_12HS_4
Krikštopaitis, Juozas Algimantas. Intellectual Resistance to Soviet Coercion in the Baltic States / Juozas Algimantas Krikštopaitis (Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Vilnius). - Notes: 10 pavad. // Anu Mai Köll (Ed.), Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stocholmiensia 23. - Stocholm: Akademitryk AB, 2003, p.341-347.
1
ISBN 91-22-02049-7
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Kardelis, Naglis. Tikėjimas ir mąstymo patirtis: kaip galimi Dievo buvimo įrodymai šiandien? / Naglis Kardelis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Bibliogr. išnašose: 34 pavad. // Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos / [Sudarytoja ir moksl.redaktorė Nerija Putinaitė].- Vilnius: Aidai, 2003, p.49-91.
1
ISBN 9955-445-62-9
1
10
4_12HS_4
Putinaitė, Nerija. Immanuelis Kantas: ką tiki grynasis protas / Nerija Putinaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Bibliogr.išnašose: 49 pavad. // Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos / [Sudarytoja ir moksl. redaktorė Nerija Putinaitė]. - Vilnius: Aidai, 2003, p.250-284.
1
ISBN 9955-445-62-9
1
10
4_12HS_4
Konickis, Andrius. Czasopismo Wileńskie: tradicje a postmodernizm / Andrius Konickis (Institut Kultury, filozofii i sztuki, Wilno). - Santr. angl. - Bibliogr.: 6 pavad. // Rocznik Stowarzyzenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2003. T. 2 .- Vilnius, 2003, s.51-56.
1
ISBN 9955-534-52-4
1
12
Viliūnas, Dalius. Filosofijos amžius Lietuvoje. Apšvietos filosofinės kultūros metmenys / Dalius Viliūnas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Šaltiniai ir literatūra: 45 pavad. // Kultūrologija, Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.188-217.
1
ISBN 9986-38-43-7
1
12
Berenis, Vytautas. Vilniaus miesto XIX a. pirmosios pusės istorijos tyrimo problemos / Vytautas Berenis. - Santr. angl. - Išnašos: 26 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.144-152.
1
ISBN 9986-638-143-7
1
12
Beinorius, Audrius. Misticizmo fenomenas tarpkultūrinio dialogo perspektyvoje / Audrius Beinorius. - Iliustr. - Santr. angl. - Išnašos: 59 pavad. // Kultūrologija. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos III. T. 8 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius, 2002, p.196-224 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 9986-638-36-4 (8 tomas)
1
10
4_12HS_4
Juknevičius, Stanislovas; Savicka, Aida. Savanoriškas darbas: nuo neapmokamo darbo iki aktyvaus pilietiškumo / Stanislovas Juknevičius, Aida Savicka (abu Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Diagr. - Literatūra: 11 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Stanislovas Juknevičius]. - (Lietuvos gyventojų vertybės). - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.134-154.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
12
Makulavičienė, Algė. Darbo vertybių raidos ypatybės (monogr. III skyrius) / Algė Makulavičienė. - Diagr.- Nuorodos: 9 pavad. - Literatūra: 13 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Stanislovas Juknevičius]. - (Lietuvos gyventojų vertybės). - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.40-59.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
12
Usačiovaitė, Elvyra. Religinė velnio įvaizdžio prasmė lietuvių liaudies tradicijoje / Elvyra Usačiovaitė. - Santr. angl. - Nuorodos: 111 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.402-435.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Veljataga, Pillė. Tautinė individualybė ir lietuvių meno raidos gairės (1918-1940 m.) / Pillė Veljataga. - Iliustr. - Santr. angl. - Išnašos: 78 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.99-124.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Pankūnaitė B. Statements about Self-Perception: Lithuanian Artistic Auto-Images of the 90's // Mare Arcticum. - 2002, No 4., p. 52-57 .
1
ISBN 0-9711193-9-2
0
12
Jablonskienė, Lolita. Paribių problema šiuolaikinėje dailėje / Lolita Jablonskienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl.- Nuorodos: 15 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.93-96.
1
ISBN 1392-1002
1
12
Landsbergytė, Jūratė. Modernizmo daigai Vytauto Bacevičiaus vargonų kūryboje / Jūratė Landsbergytė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 12 pavad. // Menotyra - 2003, Nr. 1(30), p.17-25.
1
ISBN 1392-1002
1
12
Paliušytė, Aistė. Kristupo Radvilos (1585-1640) sutartys su amatininkais: LDK meninės kultūros šaltiniai / Aistė Paliušytė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Priedas. - Nuorodos ir paaiškinimai: 49 pavad. // Menotyra. -2003, Nr.3(32), p.44-51.
1
ISBN 1392-1002
1
12
[Alma Ragauskaitė]. XVI-XVIII a. kauniečių moterų asmenvardžių daryba // Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akademija, 2003, t. 7, p. 82-92.
1
ISBN 1407-4737
1
12
[Kazimieras Garšva]. Latvijos žemaičių šnektos // Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akademija, 2003, t. 7, p. 46-53.
1
ISBN 1407-4737
1
12
[Pabrėža J.] Šiaulių universitetas // Šiaulių metraštis. 1999-2002. IX knyga. - Šiauliai, 2003. - P.104-117.
1
ISBN 1648-4444
1
0
ne mokslo str.
[Loreta Mačianskaitė]. Sous une autre latitude// Des ?mes dans le brouillard: Antologie de nouvelles lituaniennes contemporaines. - Normandie: Press universitaires de Caen. - 2003. - P. 7 -19.
1
ISBN 2-84133-216-0
1
5
ne mokslo leidinys
[Katkus L.] Es war einmal in Vilnius... // Holocaust in Litauen / hrsg. Von Vincas Bartusevicius, Joachim Tauber, Wolfram Wette. - Köln: Böhlau, 2002, [t.] 52, nr. 9/10, p. 1171-1188.
1
ISBN 3-412-13902-5
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Ambrazas, Jonas Algirdas. Betentund von Sigfrid Karg-Elert für die Harmonik einiger litauischen Komponisten / Jonas Algirdas Ambrazas. - Santr. liet., angl. - Bibliogr. išnašose // Musikgeschichte zwisken Ost-und Westeuropa. - Bonn: Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa, 2003, p.15-33.
1
ISBN 3-89564-111-1
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Lansbergytė, Jūratė. Rainer Maria Rilke in der neuesten Musik litauischer Komponisten / Jūratė Landsbergytė. - Santr. angl., liet. - Bibliogr. išnašose // Deutsch-Baltische Muzikbeziehungen: Geschichte-Gegeward-Zukunft. - Bonn: [Sinzig], 2003, p123-136.
1
ISBN 3-89564-111-1
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Leonardas Sauka]. Per amžių sandūrą - milžino žingsniu//Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka - T. 6 (Lietuviškos pasakos. Antra knyga). / parengė [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Vaga, -2003. - P. 5 - 14. www.llti.lt
1
ISBN 5-415-01608-2 (II knyga) ISBN 5-415-00431-9 (VI knygos)
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Andrijauskas, Antanas. Komparatyvistinės kultūrologijos erdvės / Antanas Andrijauskas. - Nuorodos ir literatūra: 48 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.13-87 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
12
studija: 4_12HS_2
Beinorius, Audrius. Šantideva ir budistinis bodhisatvos idealas. - Išnašos ir vertėjo paaiškinimai: 50 pavad.. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.353-359 (autorinis tekstas); p. 360-384 (vertimas iš sanskrito).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
10
4_12HS_4
Beinorius, Audrius. Indiškoji filosofinė epistema šiuolaikinės komparatyvistinės metodologijos perspektyvoje / Andrius Beinorius. - Nuorodos ir pastabos: 27 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.127-144 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
10
4_12HS_4
Poškaitė, Loreta. Tolimųjų Rytų religinių sistemų panašumai ir skirtumai / Loreta Poškaitė. - Nuorodos ir literatūra: 68 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos. T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.145-178 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
12
Širkaitė, Jolanta. Nežinomi Römerių dinastijos dailininkai / Jolanta Širkaitė. - Iliustr. - Santr. angl. - Paaiškinimai ir nuorodos: 42 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.349-362.
1
ISBN 638-43-7
1
12
[Axel Holvoet]. Notes on possessive constructions in Baltic // Prace bałtystyczne. Język, literatura, kultura. [Red. N. Ostrowski ir O. Vaičiulytė-Romańczuk]. Warszawa: Nakładem Wydziału Polonistyki UW, 2003, p. 36-44.
1
ISBN 83-87608-84-X
1
12
[Imelda Vedrickaitė]. Tozsamosc a wygnanie w dziennikach Alfonsa Nyki-Niliūnasa, Jonasa Mekasa i Witolda Gombrowicza// Prace baltystyczne. Jezyk, literatura, kultura. - Warszawa: Wyd. Wydzial Polonistyki UW . - 2003. - S. 156-173.
1
ISBN 83-87608-84-X
1
12
[Kazimieras Garšva]. Gervėčių lietuvių šnektos svarbesnės ypatybės // Prace bałtystyczne. Język, literatura, kultura. [Red. N. Ostrowski ir O. Vaičiulytė-Romańczuk]. Warszawa: Nakładem Wydziału Polonistyki UW, 2003, p. 22-29.
1
ISBN 83-87608-84-X
1
12
[T.Bairašauskaitė]. Diariusz sejmiku 1817 r. Jako źródło do dziejów szlachty litewskiej, Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Źródła - stan badań, Białystok, 2003, s. 76-83 (0,5 a.l.)
1
ISBN 83-910713-6-7
1
12
[Žulkus V.] [Beneath the Baltic - underwater archaeological research]: Lithuania//Treasures of the Baltic sea. A hidden wealth of culture.- 2003, Stockholm, p. 95-102.
1
ISBN 91-85268-90-9
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Jankauskienė, Inga. Aspects of Contemporary Opera. Sketch to the Opera-Poem Strazdas - the Green Bird by Bronius Kutavičius / Inga Jankauskienė. - Bibliogr.: 12 pavad. // Eero Tarasti (Ed.), Paul Forsell, Richard Littlefield (Associate Eds.), Musical Semiotics Revised. Acta Semiotica Fennica XV. Approaches to Musical Semiotics 4. Studia Musicologica Universitatis Helsingiensis IX / The International Semiotics Institute at Imatra. Semiotics Society of Finland, Department of Musicology, University of Helsinki. - Helsinki, 2003, p.398-407.
1
ISBN 952-5431-03-7 ISSN 1235-97X ISSN 1458-4921 ISSN 0787-4294
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Čiužas, Antanas]; Ratkevičienė, Valentina. Administracinių rajonų ir kaimo teritorinių bendrijų socialinės raidos tyrimai Lietuvoje / [Antanas Čiužas[, Valentina Ratkevičienė. -Santr. angl., liet.-Bibliogr.: 15 pavad. // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. Atsak redakt. ir sudaryt. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija). Vilnius, 2003, p. 94-125.
0.5
ISBN 955-531-05-3
1
5
ne lituanistika - S mokslai
[Vareikis V.]. In the Shadow of the Holocaust: Lithuanian - Jewish Relations in the Crucial Years 1940-1944 //Nazi Europe and the final Solution.-2003, Jerusalem, p. 249-264.
1
ISBN 965-308-163-2
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Čiužas, Antanas]. Akademinio jaunimo požiūris į darbą / [Antanas Čiužas]. - Santr. angl. - Bibliogr.: 5 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 35-39.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Čiužas, Antanas]. Sociologiniai žmogaus gyvenimo ir vietos sąlygų tyrimai Ignalinos AE regione / Antanas Goštautas]. - Santr. angl. - Bibliogr.: 19 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 126- 135.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Goštautas, Antanas]. Jaunimo vertybinių orientacijų, sveikatos ir gyvenimo stiliaus rodikliai aukštesniojoje mokykloje / [Antanas Goštautas]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 161-166.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Kasparavičienė, Vida]. Kariūnų tapsmas profesine grupe / [Vida Kasparavičienė]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 7 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 135 - 142.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Kasparavičienė, Vida]. Jaunimo požiūrio į profesiją ir savęs vertinimo tyrimai paskutiniais XX a. dešimtmečiais / [Vida Kasparavičienė]. - Santr. angl. - Bibliogr. - 7 pav. // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. Atsak redakt. ir sudaryt. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija). Vilnius, 2003, p. 159 - 172.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Kocai, Elena]. Jaunimo požiūris į nedarbą / [Elena Kocai]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 27 pavad. // //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 69- 77.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Krukauskienė, Eugenija]. Abiturientų požiūris į Lietuvos kultūrines vertybes: tautiniai simboliai, kultūrinė deteritorizacija / [Eugenija Krukauskienė]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 77 - 88.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Maniukaitė, Gražina]. Vertybinės orientacijos ir jaunimo marginalizacija / [Gražina Maniukaitė]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 22- 28.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Maniukaitė, Gražina]. Vidurinių mokyklų abiturientų sociologinių tyrimų vertybiniai aspektai (1976 ir 1983m. abiturientų laidos) / [Gražina Maniukaitė]. - Santr. angl.- Bibliogr.: 16 pavad. // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. Atsak redakt. ir sudaryt. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija). Vilnius, 2003, p.150 - 158.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Novelskaitė, Aurelija]. Studentų profesinės nuostatos: kuo patraukli karjera moksle skirtingų lyčių atstovams / [Aurelija Novelskaitė]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 59-68.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
gv
[Šutinienė, Irena]. Moksleivių vertybių struktūra ir jos pokyčiai / [Irena Šutinienė].- Diagr. - Santr. angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 10 - 16.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Trinkūnienė, Inija]. Moksleivių regioninio tapatumo bruožai / [Inija Trinkūnienė]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 89 - 96.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Vosylūtė, Anelė]. Kariūnų socializacijos bruožai / [Anelė Vosylūtė]. - Santr. angl. - Bibliogr.: 20 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 143 - 155.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Žilinskaitė, Viktorija]. Abiturientų požiūris į vizualinę kultūrą / [Viktorija Žiliskaitė].- Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. //Jaunimo vertybinės orientacijos: straipsnių rinkinys; Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. Leidinio sudarytoja Anelė Vosylūtė. Vilnius: 2003, p. 103 - 110.
1
ISBN 9955- 531 - 04 - 5
1
10
ne lituanistika - S mokslai
[Skrodenis S.] Simono Stanevičiaus laikų dainos dabartiniame vidukliškių repertuare // Viduklė. - Kaunas, 2002, p. 1029-1032.
1
ISBN 9955-03-137-9
1
12
[Skrodenis S.] ,,Žemaičių parėdkos" paralelės: M. Valančiaus ,,Palangos Juzės" faktai ir tikrovė // Viduklė. - Kaunas, 2002, p. 1033-1041.
1
ISBN 9955-03-137-9
1
12
[Jurgita Girčienė]. Rašytinės naujųjų skolinių ir jų atitikmenų vartosenos atranką lemiantys veiksniai // Kalbos teorija ir praktika. Kaunas: Technologija, 2003, p. 45-49.
1
ISBN 9955-09-603-9
1
12
[Leonardas Sauka]. Išsvajota monografija apie liūtą lietuvių tautosakoje// Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. - T. 13. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - P. 5-16. www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-35-8
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Liucija Citavičiūtė]. Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaras ir Martynas Liudvikas Rėza//Martynas Liudvikas Rėza. Lietuvių kalbos seminaro istorija.- V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - 2003. - P. 11- 42.
1
ISBN 9955-475-36-6
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Birutė Mikalonienė]. Kelionių memuaristikos pradžia ir T. Bilevičiaus „Dienoraštis"// Teodoras Bilevičius. Kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraštis. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - P. 227-266. www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-38-2
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Loreta Mačianskaitė]. Apie gamtos figūras ir žmogiškas esmes // Antano Vienuolio „Paskenduolė": Tekstas ir interpretacijos. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - P. 191-203. www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-40-4
1
12
4_12L_4
[Jonas Šlekys]. Nuo Papilės iki Filadelfijos// Vincas Maciūnas. Rinktiniai raštai / sudarė [Jonas Šlekys]. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - P. 958-970 www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-43-9
1
12
4_12L_4
[Dainora Pociūtė]. Lietuviškosios bažnyčios knyga // Knyga nobažnystės krikščioniškos. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. - P.xiii - lxv. www.llti.lt (darbas baigtas 2003 m.)
1
ISBN 9955-475-47-1
1
12
4_12HS_4
[Kristina Mačiulytė]. Mykolas Pranciškus Karpavičius ir piliečių tautos idėja // Mykolas Pranciškus Karpavičius. Rinktiniai pamokslai. - V.: Lietuvių literatūros institutas, 2003. -P.15-44. www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-50-1
1
12
4_12L_4
[Jūratė Sprindytė]. Monografijos rašymo drama //Albertas Zalatorius. Vincas Krėvė. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - P 7-17. www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-55-2
1
12
4_12L_4
Anglickienė L. Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu: žygeivių klubas "Ąžuolas" // Kauno istorijos metraštis. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 4 (2003), p. 165-176. http://www.vdu.lt/Leidiniai/metrastis
1
ISBN 9955-530-01-4
0
12
Genzelis B. Psichologinis lūžis ir valdžia (1968 - 1973) // Kauno istorijos metraštis. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 4, (2003), p. 9 - 13. www.vdu.lt/Leidiniai/metrastis
1
ISBN 9955-530-01-4
0
12
Gudaitis N. R. Kalantos įvykių atgarsiai Lietuvoje pagal KGB operatyvinę informaciją // Kauno istorijos metraštis - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 4 (2003), p. 27 - 33. www.vdu.lt/leidiniai/metrastis
1
ISBN 9955-530-01-4
0
12
Ramanauskaitė E. Jaunimo kultūrinė rezistencija sovietmečiu: hipių kultūrinės idėjos Lietuvoje// Kauno istorijos metraštis. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 4 (2003), p. 127-163. http://www.vdu.lt/Leidiniai/metrastis
1
ISBN 9955-530-01-4
0
12
Saldukas L . 1972-ųjų Kauno įvykių atspindžiai išeivijos spaudoje // Kauno istorijos metraštis. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T.4 (2003), p. 57 - 63. www.vdu.lt/leidiniai/metrastis
1
ISBN 9955-530-01-4
0
12
[Krukauskienė, Eugenija]. Abiturientų požiūris į Lietuvos kultūrines vertybes: tautiniai simboliai,kultūrinė deteritorizacija / [Krukauskienė, Eugenija]. - Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 9 pavad. // Jaunimo vertybinės orientacijos. Straipsnių rinkinys. Vilnius. 2003, p.78-89.
1
ISBN 9955-531-04-5
1
10
socialiniai mokslai
[Vosyliūtė, Anelė]. Demokratinės ir disciplinarinės visuomenės apmąstymas Valentino Gustainio darbuose / [Anelė Vosyliūtė].- Santr. angl.- Bibliogr.: 26 pavad. // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. Atsak redakt. ir sudaryt. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija). Vilnius, 2003.
1
ISBN 9955-531-05-3
1
12
[Grigas, Romualdas]. Sociologijos įsitvirtinimo Lietuvoje socialiniu laikotarpiu bruožai: socialinės raidos planavimo atvejis / [Romualdas Grigas].- Santr. angl.- Bibliogr.: 12 pavad. // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. Atsak redakt. ir sudaryt. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija). Vilnius, 2003, p. 61-94.
1
ISBN 9955-531-05-3.
1
10
4_12HS_4
Ilgiewicz, Henryka. Muzeum Murawiowa w Wilnie (1898-1915) / Henryka Ilgiewicz. - Santr. angl. - Bibliogr.: 108 pavad. // Rocznik Stowarzyzenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2003. T. 2 .- Wilno, 2003, s.102-115.
1
ISBN 9955-534-52-4
1
12
Juzefovičius, Romualdas. Istorijos mokslo žinių recepcija globalizuojamoje informacinėje aplinkoje / Romualdas Juzefovičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas). - Santr. angl. - Bibliogr.: 12 pavad. // Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija / [Sudarytoja ir ats. redaktorė Jūratė Morkūnienė]. - Vilnius: Lietuvos teisės universiteto leidykla, 2003, p.78-83.
0.5
ISBN 9955-563-07-9
1
6
[Nikžentaitis A.]. Klaipėdos problemos sprendimo galimybės Lenkijos Respublikos diplomatų akimis//Acta Historica Universitatis Klaipedensis.- 2003, Klaipėda, t. 9, p. 6-7.
1
ISBN 9955-585-28-5
1
12
[Nikžentaitis A.]. 1923 metų Klaipėdos krašto sukilimo kontroversijos//Acta Historica Universitatis Klaipedensis.- 2003, Klaipėda, t. 9, p. 23-53.
1
ISBN 9955-585-28-5
1
12
/A.Kučinskas/ Archainių ir šiuolaikinių komponavimo principų sąlyčiai J.Cag'o kūryboje: ciklas preparuotam fortepijonui "The Perilous Night // Muzikos komponavimo principai. Tarp ento- ir techno-.- V.: Kronta, 2003, II kn.- P. 17-30.
1
ISBN 9955-595-14-0
0
12
/R.Gaidamavičiūtė/ Broniaus Kutavičiaus komponavimo principai (Simfonijos-oratorijos "Epitafija praeinančiam laikui" (1998) pavyzdžiu // Muzikos komponavimo principai. Tarp ento- ir techno-.- V.: Kronta, 2003, II kn.- P. 59-70.
1
ISBN 9955-595-14-0
0
12
/R.Janeliauskas/ Teoriniai komponavimo technikos metmenys // Muzikos komponavimo principai. Tarp ento- ir techno-.- V.: Kronta, 2003, II kn.- P. 105-174.
1
ISBN 9955-595-14-0
0
12
Jankauskienė, Inga. Tradicijų ir novacijų simbiozė B.Kutavičiaus "Sigutėje" / Inga Jankauskienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Muzikos komponavimo principai. Tarp etno- ir techno-. T. II / [Sudarytojas Rimantas Janeliauskas]. - Vilnius: Lietuvos muzikos komunikacijos centras, 2003, p.47-57.
1
ISBN 9955-595-14-0
1
12
Ilgiewicz, Henryka. Załoźenie Komisji Archeologicznej i Muzeum Staroźytności w Wilnie [Archeologijos komisijos ir Senienų muziejaus įkūrimas Vilniuje) // Henryka Ilgiewicz (Institut kultury, filozofii i sztuki). - Santr.angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Mokslas ir gyvenimo kokybė: Edukacija šimtmečio perspektyvoje. = Nauka a jakość życia: Edukacja w Perspektywie stulecia. = The science and quality of life: Centennial prospects for education. - Wilno. - Vilnius, 2003, p.426-429.
1
ISBN 9955-596-01-5ISSN 1648-7907
1
12
[Krukauskienė, Eugenija]; [Trinkūnienė, Inija]. Tautinis, kultūrinis ir pilietinis moksleivių tapatumas / [Eugenija Krukauskienė], [Inija Trinkūnienė]. - Lent. - Bibliogr. išnaš., p. 9 -65. // Mokykla etniškai mišriuose regionuose. Socialinės - politinės - pedagoginės ugdymosi sąlygos: monografija. Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: 2003 , 160 p.
1
ISBN 9955 - 516 - 42 - 9
1
10
4_12HS_4
[Šutinienė, Irena]. Lygių galimybių įgyti išsilavinimą sąlygos/ [Irena Šutinienė]. - Lent. - Diagr. - Bibliogr. išnašose, p. 66 -100 // Mokykla etniškai mišriuose regionuose. Socialinės - politinės - pedagoginės ugdymosi sąlygos: monografija. Vilniaus pedagoginis universitetas. -Vilnius: 2003 , 160 p.
1
ISBN 9955 - 516 - 42 - 9
1
10
4_12HS_4
[Gaidys Vladas]; "Vilmorus" visuomenės nuomonės tyrimai 1993 - 2003 m / [Vladas Gaidys].- Lentel. - Bibliogr.: 9 pav. // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. Atsak redakt. ir sudaryt. A. Vosyliūtė (Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija). Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, Lietuvos sociologų draugija. 2003, p. 173 - 188.
1
ISBN 9955 - 531 - 05 - 3.
1
10
4_12HS_4
[Kazimieras Garšva]. Kairiosios Dauguvos pusės lietuvių kalbos šnektos // Valoda dažādu kultūru kontekstā. XIII Zinatnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2003, p. 131-137.
1
ISBN 9984-14-181-0
1
12
[Jurčiukonytė A.] Keturvėjiška trauktinė: teatriškas Petro Tarulio eksperimentas // Darbai ir dienos, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, Nr.35, p.153-165.
1
ISBN 9984-14-184-5
1
12
[Kolevinskienė Ž. ]Moteriška patirtis (Nelės Mazalaitės novelistika) // Darbai ir dienos, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, Nr.36, p. 171-183.
1
ISBN 9984-14-184-5
1
12
[Pabarčienė R.] Tragedijos tapsmas (Tipologinis aspektas) // Darbai ir dienos, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, Nr.36, p. 235-241.
1
ISBN 9984-14-184-5
1
10
4_12HS_4
[Vaitiekūnas D.] Pagal pasakojimo meno logiką: Metalepsė Dobilo romane // Darbai ir dienos, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003, Nr.35, p.153-165.
1
ISBN 9984-14-184-5
1
12
[Asta Leskauskaitė]. Pietų aukštaičių ilgųjų skiemenų kiekybė // Valoda. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XIII Zinatnisko rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 2003, Nr. 13, p. 156-163.
1
ISBN 9984-14-213-2
1
12
[Elena Baliutytė]. Erschliessungen Feministischer Sinnzusammenhänge in der Phänomenologischen Kritik von Viktorija Daujotytė // Feministica Lettica. - 2003. - Nr. 3. - P. 15 - 26
1
ISBN 9984-725-57-X
1
12
[A. Strimaitienė]. Continuity and Discontinuity in the Juodonys archaeological complex // Muinasaja teadus,Tallinn, 13, 2003, p. 267-286.
1
ISBN 9985503619
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Genzelis B. Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo peripetijos // Mūsų konstitucionalizmo raida. - Vilnius : Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2003 - p. 234 - 245.
1
ISBN 9986-18-110-0
0
10
4_12HS_4
Glemža L. Pilietinės visuomenės užuomazgos 1791 m. Gegužės 3 d. konstitucijoje // Mūsų konstitucionalizmo raida. - Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2003. - p. 20 - 28.
1
ISBN 9986-18-110-0
0
12
Janauskas P. 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir tautinės mažumos // Mūsų konstitucionalizmo raida. - Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2003. - p. 116 - 123.
1
ISBN 9986-18-110-0
0
12
Radzevičius A. Modernybės iššūkiai ir lietuvių konstitucinė mintis nepriklausomybės priešaušryje // Mūsų konstitucionalizmo raida. - Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2003. - p. 29 - 36.
1
ISBN 9986-18-110-0
0
12
[Jonas Šlekys]. Daktaras Vincas Maciūnas okupacijų metais // Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000. - V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. - P. 91-98. /vėluojanti/ www.leidykla.vu.lt
1
ISBN 9986-19-518-7
1
12
4_12L_4
[Solveiga Daugirdaitė]. Katedros raganos// Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000. - V.: Vilniaus universiteto leidykla. - 2002. - P. 211-217. /vėluojanti/ www.leidykla.vu.lt
0.5
ISBN 9986-19-518-7
1
6
4_12L_4
[Jūratė Sprindytė]. Adolfas Sprindis: Žemaitijos topika ir (auto)biografinė proza//Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000. - V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2002. - P. 158 - 169. /vėluojanti/ www.leidykla.vu.lt
1
ISBN 9986-19-581-7
1
12
4_12L_4
[Kazimieras Garšva]. Lietuvių kalbos prozodemos // Žmogus kalbos erdvėje. Kaunas : Naujasis lankas, 2003, p. 10-19.
1
ISBN 9986-19-611-6
1
12
[Vareikis V.]. "Territoire de Memel": 1923 metų sukilimas Klaipėdos krašte ir jo padariniai prancūzų istorikės akimis (lietuvių ir prancūzų kalba)//Chadavoine Isabelle. Prancūzmetis Klaipėdoje ir kas po to (1920-1932).- 2003, Vilnius: Žara; p.
1
ISBN 9986-34-113-2
1
0
nenurodyti psl.
[Sliužinskas R.]. Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos: metodologiniai aspektai//Daina mūsų gyvenime.- Šiauliai, 2003, p. 57-68.
1
ISBN 9986-38-420-6
1
12
Lukšionytė-Tolvaišienė N. Apie Kauno Žaliakalnio apsaugos reglamentą // Istoriniai miestai: sena ir šiuolaikiška: straipsnių rinkinys / Vilnius, 2003, - p.172-182.
1
ISBN 9986-4620-50-4
0
12
Petrulis V. Modernėjantis Kaunas:architektūra ir politika // Istoriniai miestai: sena ir šiuolaikiška: straipsnių rinkinys / Vilnius: Savastis, 2003, - p. 171 - 190
1
ISBN 9986-4620-50-4
0
12
Laučkaitė, Laima. Jurgio Mačiūno Fluxus / Laima Laučkaitė. - Iliustr. - Santr. angl. - Išnašos puslapiuose: 40 pavad. // Išeivijos dailė. Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo // Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojos: Ingrida Korsakaitė, Laima Laučkaitė]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.171-194.
1
ISBN 9986-638-34-8
1
12
Laučkaitė, Laima. Lietuviai anapus tradicinio modernizmo / Laima Laučkaitė. - Iliustr. - Santr. angl. - Išnašos puslapiuose: 19 pavad. // Išeivijos dailė. Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo // Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojos: Ingrida Korsakaitė, Laima Laučkaitė]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.125-170.
1
ISBN 9986-638-34-8
1
12
Jaskūnas, Valdas. Indijos recepcija Antikos ir viduramžių kultūroje / Valdas Jaskūnas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl.- Išnašos: 86 pavad. // Kultūrologija. Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos III. T. 8 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p.355-380 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 9986-638-36-4 (8 tomas)
1
10
4_12HS_4
Uždavinys, Algis. Senovės Arabija ir arabai Rytų civilizacijose. / Algis Uždavinys. - Iliustr. - Santr. angl. - Išnašos: 23 pavad. // Kultūrologija. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos III. T. 8 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius, 2002, p.251-285 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 9986-638-36-4 (8 tomas)
1
10
4_12HS_4
Poškaitė, Loreta. Žmogaus samprata klasikinėje kinų filosofijoje (konfucianizme ir daoizme) / Loreta Poškaitė. - Iliustr. - Santr. angl. - Literatūros nuorodos ir pastabos: 54 pavad. // Kultūrologija. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos III. T. 8 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p.225-250 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 9986-638-36-4(8 tomas)
1
10
4_12HS_4
[Matulionis, Arvydas]. Laisvalaikio kaitos tendencijos šiuolaikinėje Europoje / [Arvydas Matulionis] (Socialinių tyrimų institutas). - Lent. - Bibliogr.: 3 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas.-(Lietuvos gyventojų vertybės). / Kultūros filosofijos ir meno institutas; (sudarė Stanislovas Juknevičius). - Vilnius: 2003, p. 71 - 91.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
10
4_12HS_4
[Mitrikas, Algimantas]. Šeimos vertybių kaita: pagrindinės tendencijos ir bruožai / [Algimantas Mitrikas] (Socialinių tyrimų institutas). - Bibliogr.: 9 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas.-(Lietuvos gyventojų vertybės). / Kultūros filosofijos ir meno institutas; (sudarė Stanislovas Juknevičius). - Vilnius: 2003, p. 19-39.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
10
4_12HS_4
Savicka, Aida. Darbo civilizacijos destrukcija? / Aida Savicka. - Diagr. - Literatūra: 18 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Stanislovas Juknevičius]. - (Lietuvos gyventojų vertybės). - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.60-70.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
10
4_12HS_4
Žiliukaitė, Rūta. Pasitikėjimas ir demokratija besivienijančioje Europoje / Rūta Žiliukaitė. - Diagr. - Literatūra: 10 pavad. - Išnašos: 2 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Stanislovas Juknevičius]. - (Lietuvos gyventojų vertybės). - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.114-133.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
10
4_12HS_4
Žiliukaitė, Rūta. Religija besivienijančioje Europoje: sekuliarizacija ar kintančios religingumo formos? / Rūta Žiliukaitė. - Diagr. - Literatūra: 18 pavad. - Nuorodos: 4 pavad. // Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Stanislovas Juknevičius]. - (Lietuvos gyventojų vertybės). - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.91-113.
1
ISBN 9986-638-37-2
1
10
4_12HS_4
Bakutytė, Vida. Lietuviškoji Stanislawo Moniuszkos gaida / Vida Bakutytė. - Santr. angl. - Išnašos: 97 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytau-tas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.153-187.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Gaižutis, Algirdas. Homo europheus, Europos kultūros virsmai ir lietuviai / Algirdas Gaižutis. - Santr. angl. - Išnašos: 19 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.21-38.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Jankauskienė, Inga. Lietuviška muzikologinė literatūra tarpukario Lietuvoje (1918-1940) / Inga Jankauskienė. - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose: 189 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.309-348.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Juknevičius, Stanislovas. Dabartinės visuomenės dvasinė kultūra: psichologiniai religingumo determinantai / Stanislovas Juknevičius. - Santr. angl. - Išnašos: 27 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.380-401.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Kiauleikytė, Laima. Freimaurerlied atgarsiai L.G.Rėzos (1776-1840) kūryboje / Laima Kiauleikytė. - Santr. angl. - Išnašos: 65 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.126-143.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Landsbergytė, Jūratė. Miesto įvaizdis lietuvių muzikoje (ir tautos) atsinaujinimo problema / Jūratė Landsbergytė. - Santr. angl. - Išnašos: 10 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.294-308.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Samalavičius, Almantas. Globalizacija, nacionalinė kultūra ir nacionalinis tapatumas / Almantas Samalavičius. - Santr. angl. - Išnašos ir pastabos str. gale: 21 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.10-20.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Savukynas, Virginijus. Etnokonfesiniai santykiai Pietryčių Lietuvoje istorinės antropologijos žvilgsniu / Virginijus Savukynas. - Santr. angl. - Išnašos: 51 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.80-98.
1
ISBN 9986-638-43-7
1
12
Makselienė-Skaisgirytė, Simona. Dievo šlovė ant Sinajaus kalno: lyginamoji egzegezų analizė / Simona Makselienė-Skaisgirytė. - Lent., Schem. - Santr. angl. - Išnašos: 99 pavad. // Kultūrologija: Rytai-Vakarai komparatyvistinės studijos III. T. 8 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p.315-334 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 9986-638-63-4 (8 tomas)
1
10
4_12HS_4
Makselis, Rasius. Mąstymo žiedas: Neoplatoniškos variacijos Chaldėjų orakulų tema / Rasius Makselis. - Lent. - Santr. angl. - Išnašos: 40 pavad. // Kultūrologija. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos III. T. 8 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p.296-314 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 9986-638-63-4 (8 tomas)
1
10
4_12HS_4
[Adelė Judeikienė]. Pastabos dėl pietų žemaičių varniškių kai kurių mažybinių-maloninių priesagų ir jų pateikimo // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 307-311.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Angelė Vilutytė-Rimševičienė]. J. A. Pabrėžos sisteminis augalų vardynas „Waardaa tayslyynee Augimiu…"// Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 50-57.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Aurelija Genelytė] Augalų liaudiškų pavadinimų darybinė motyvacija: šiaurės panevėžiškių ir kitų lietuvių kalbos tarmių lyginamasis aspektas // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 271-306.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Jolanta Viburytė] Gyvulių plauko spalvos apibrėžimo problema Lietuvių kalbos žodyne // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 119-134.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Jolanta Zabarskaitė]. Ištiktukų reikšmių pateikimas žodynuose // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, p. 136-150.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Kazimieras Garšva]. Latvijos, Gudijos ir Lenkijos aukštaičių skirtuminis žodynas // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 255-270.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Milda Norkaitienė]. Lietuvių zoonimai. Kiaulių (Sus domesticus) vardai // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 195-212.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Ona Kažukauskaitė] Ne Jumskis, o Ivinskis // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 19-30.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Rolandas Mikulskas] Tarminių nominacinių sistemų funkcionavimo bruožai // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 322-332.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Vidmantas Kuprevičius]. Rytų aukštaičių lietuvių-lenkų rankraštinio žodyno (RtŽ) tarminis pagrindas // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 32-37.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Vilija Sakalauskienė]. Leksikos tyrimo semantiniais laukais vaidmuo leksikografijoje // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 106- 113.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
[Zita Šimėnaitė]. Frazeologizmų su daiktavardžiu širdis semantika // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, p. 225-252.
1
ISBN 9986-668-53-0
1
12
Mikelionienė J. Tradicinės ir kompiuterinės leksikografijos sąlyčiai ir skirtybės // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. -Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, (2003), p. 80 - 88.
1
ISBN 9986-668-53-0
0
12
Klivis E. Metafora ir mise-en-scéne // Logos. - 2003, T. 35, p. 187-194.
1
ISBN0 868-76-92
0
12
[Grigas, Romualdas]. Lietuva ir jos socialinė organizacija globalizacijos ir eurointegracijos iššūkių akivaizdoje / [Romualdas Grigas].- Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 12 pavad. //Filosofija. Sociologija. 2003, Vilnius, Nr. 2, p. 9-16. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISNN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
[Pocytė S.] Die Tätigkeit dies "Komitees Litauischer Organisationen Im Memelgebiet" 1934-1939//Jahrbuch über Litauen und Deutsch-Litauische Beziehungen.- 2003, Lampertheim; Nr. 11, p. 99-111.
1
ISSN-0949-3484
1
12
4_12L_4
[Valantiejus, Algimantas]. Intelektinės ir socialinės reflektyvumo sąlygos šiandienos Lietuvoje.Europos integracija ir socialinės srities mokslų uždaviniai / [Valantiejus, Algimantas]. // Metmenys (Čikaga). 2003, Nr.83, p. 8- 61
1
ISSN -0543-615X
1
4
kultūros leidinys
[Aušra Jurgutienė]. Dialogas su tekstu // Lituanistika. - 2003. - Nr. 4 (56). - P. 79 - 88. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Elena Baliutytė]. Sovietmečio lietuvių literatūros kritika kaip socialinis reiškinys // Lituanistika. - 2003. - Nr. 1 (53). - P. 108 - 120. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Ilona Čiužauskaitė]. Neišlikusi Vaižganto pjesė // Lituanistika. - 2003. - Nr. 3 (55). - P. 96 - 100. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Laima Arnatkevičiūtė]. Aforistinės įžvalgos Alfonso Nykos-Niliūno ir Jono Meko dienoraščiuose: sąlyčio taškai ir skirtybės// Lituanistika. - 2003. - Nr. 2 (54). - P. 102-111.www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Laimutė Tidikytė] . Julius Kaupas - Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos vertintojas // Lituanistica. - 2003. - Nr. 2 (54). - P. 93 - 101. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Loreta Mačianskaitė]. Transcendentinė liekana Antano Škėmos apysakoje „Izaokas" // Lituanistika. - 2003. - Nr. 4 (56). - P. 89 - 100. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Čičinskas, Jonas]; Smilga, E. The problems of Lithuania's integration into the EU and global economy: the issue of national strategic management / [Jonas Čičinskas]; E. Smilga. // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai (Management of organizations: systematic research), VDU, 2003, Nr. 26, p. 231-248.
0.5
ISSN 1392-1142.
1
5
4_12HS_4
Veljataga, Pillė. Religijos ir meninės kūrybos santykio klausimas lietuvių estetikoje (1918-1940 m.) / Pillė Veljataga (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Literatūra: 12 pavad. - Nuorodos išnašose: 30 pavad. // Soter. - 2003, Nr.9, p.273-280.
1
ISSN 1392-7450
1
12
[Kazlauskaitė R.] Pašušvio šnektos šalutinio distinktyvinio kirčio akustiniai požymiai // Linguistica Lettica [Rīga]. - 2003, nr.12, p.89-104.
1
ISSN 1407-1932
1
12
[Kvašīte R.] Salikteņi: to semantika, struktūra un funkcijas lietišķajos tekstos // Linguistica Lettica [Rīga] - 2003, nr.11, p.90-109.
1
ISSN 1407-1932
1
12
Susanne Kraatz, [Žvinklienė, Alina ]. Zwischen Superpräsidentilismus und Staatfeminismus, Frauen in den Parlamenten Russlands und Litauens / Kraatz Susanne, [Alina Žvinklienė].- Lent.- Bibliogr.: 33 pavad. // Osteuropa, 53. Jg., 2003, Nr. 5, p. 647-661.
0.5
ISSN 0030-6428
2
6
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
/D.Vyčinienė/ Lithuanian Schwebungsdiaphonie and its South and East European Parallele // The World of Music. Tradicional Music in Baltic Countries [Editior Max Peter Bauman], vol.44(3).- Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2003.- S. 55-77.
1
ISSN 0043-8774/ISBN 3-86135-737-8
0
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Kazlauskienė A., Veličkaitė K. Pastabos dėl lietuvių kalbėjimo tempo // Lietuvių kalbotyros klausimai. Acta Linguistica lituanica. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 48 (2003), p. 49 - 57. http://www.lki.lt/index.php?test=100
1
ISSN 0130-0172
0
12
[Kvašytė R.] Latvijos vietovardžiai Lietuvos spaudoje. - Santr. angl.- Bibliogr.: 10 pavad. // Kalbos kultūra. - 2003, sąs.76, p.114-120.
1
ISSN 0130-2795
1
12
[Malakauskas A.] Įvardžiuotinių veikiamųjų esamojo laiko dalybių kirčiavimas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 16 pavad. // Kalbos kultūra. - 2003, sąs.76, p.102-108.
1
ISSN 0130-2795
1
12
Bielinskienė A. Iš jungtukų bet ir o vartosenos // Kalbos kultūra. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, Nr. 76 (2003), p. 98-102.
1
ISSN 0130-2795
0
12
Kazlauskienė A. Dūrinių kirčiavimo gretybės studentų kalboje // Kalbos kultūra. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, Nr. 76 (2003), p. 108 - 114
1
ISSN 0130-2795
0
12
Marcinkevičienė R. Santrumpos - akronimai - nauji žodžiai // Kalbos kultūra. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, Nr. 76, (2003), p. 89-93.
1
ISSN 0130-2795
0
12
Mikelionienė J. Žodžių su dėmeniu savi- vartosena // Kalbos kultūra. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, Nr. 76 (2003), p. 93-98.
1
ISSN 0130-2795
0
12
Andriušytė-Žukienė R. Robertas Antinis: minties ir atminties erdvės // Dailė. - 2003, nr. 1, p. 86-91.
1
ISSN 0130-6626
0
12
Andriušytė-Žukienė R. Skulptūrų zona Kaune // Dailė. - 2003, nr. 1, p. 78-79.
1
ISSN 0130-6626
0
0
per maža apimtis
Jaskūnas, Valdas. Orientalistinė kultūros hermeneutika XV-XVII a. Europoje. Indų meninės kultūros recepcijos ypatybės / Valdas Jaskūnas. - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. ir nuorodos išnašose: 30 pavad. - Literatūra ir šaltiniai str. gale: 61 pavad. // Dailė 30, Acta Academiae Artium Vilnensis. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p.299-334.
1
ISSN 0130-6662
1
10
4_12HS_4
Uždavinys, Algis. Dailės istorijos ir kritikos svarba kultūroje / Algis Uždavinys. - Santr. angl. // Dailė . - 2003, Nr.1, p.10-14.
1
ISSN 0130-6662
1
10
4_12HS_4
[Markevičius V.] Kelios rytų aukštaičių širvintiškių ir pietų panevėžiškių tarmių vokalizmo ypatybės // Baltistica. - 2002, T. XXXVII (1), p. 101-105. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. anketą).
1
ISSN 0132-6509
1
12
[Stanaitis, Saulius], Česnavičius Darius. Vilniaus miesto verslo teritorinės sklaidos žemėlapis. Įmonių veikla ir verslo aplinka Vilniaus mieste / [Saulius Stanaitis], Darius Česnavičius. - Diagr. Žml. - Santr. angl.- Bibliogr.: 15 pavad. // Geografijos metraštis. 2003, T. 36 (1).
0.5
ISSN 0132 - 3156
1
0
nenurodyti psl.
[Valantiejus, Algimantas]. Prietarų sociologija. Iracionalūs racionalaus aiškinimo klystkeliai. Pliuralistinio konflikto tipas / [Algimantas Valantiejus].- Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. / / Kultūros barai. 2003 Nr.2. p. 12-19 ; Kultūros barai. 2003.Nr. 11,p. 21-28 .
1
ISSN 0134 - 3106
1
4
ne mokslo leidinys
[Bubnys A.]. Straipsnis "Vilniaus žydų žudynės ir Vilniaus getas (1941-1944)" // Genocidas ir rezistencija, 2003, Nr.2(14), p.7-43 (2 a.l.).
1
ISSN 0202-3342
1
12
[Bubnys A.]. Lietuvių ir lenkų pasipriešinimo judėjimai 1942-1945m.: sąsajos ir skirtumai" // Genocidas ir rezistencija, 2003, Nr.1(13), p.70-74 (0,4 a.l.).
1
ISSN 0202-3342
1
12
[D. Baronas]. Paskutinė Šv. Brunono Kverfurtiečio misija geopolitikos kontekste, Lietuvos istorijos metraštis 2001 (2), Vilnius, 2002, p. 5-34. (2 a. l.)
1
ISSN 0202-3342
1
12
[E. Rimša]. Stepono Batoro Lietuvos didieji antspaudai ir jų atsiradimo aplinkybės, Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai - 2, Vilnius, 2002, p. 213-228 (1,15 aut. L.);
1
ISSN 0202-3342
1
12
[G. Sliesoriūnas].Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje suverbuotų karinių dalinių siuntimas prie Rygos 1700 m. // Lietuvos istorijos metraštis, 2001 metai -2, Vilnius, 2002, p. 59-86 (1,1 a. l.);
1
ISSN 0202-3342
1
12
[G. Zujienė]. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonų valdžios ženklai XVI-XVIII a. // Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai -1, Vilnius, 2003, p. 5-29 (1 aut. L.)
1
ISSN 0202-3342
1
12
[J. Kiaupienė]. Penki šiuolaikinių Vidurio Rytų Europos istorikų žvilgsniai į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Lietuvos istorijos metraštis. 2002 metai - 1, Vilnius, 2003, p. 121-144
1
ISSN 0202-3342
1
12
[Tyla A.]. Vilniaus pasitarimas 1648 m. birželio 10 d.: Lietuvos bajorijos pozicija dėl valstybės apsaugos Bogdano Chmelnickio sukilimo pradžioje //Lietuvos istorijos metraštis 2002-1, p.33-48;
1
ISSN 0202-3342
1
12
[Z. Kiaupa]. Rimantas Jasas (1929-2002), Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai - 1, Vilnius, 2003, p. 235-241
1
ISSN 0202-3342
1
12
[Z. Kiaupa]. Archyvinės smulkmenos iš Konstantino Jablonskio rinkinių (8-10), Lietuvos istorijos metraštis, 2002 metai - 1, Vilnius, 2003, p. 149-156
1
ISSN 0202-3342
1
12
Jankevičiūtė, Giedrė. Kultūros paveldo likimas tarpukario Lietuvoje // Giedrė Jankevičiūtė (Kultūros, filosfijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Išnašos: 85 pavad. // Lietuvos istorijos metraštis 2002. - Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, t.[1], p.77-98.
1
ISSN 0202-3342
1
12
[Pleikienė I. ]„Alfonsas Čepauskas", „Gražina Didelytė", „Antanas Kmieliauskas", „Antanas Kučas", „Jonas Kuzminskis". Biogramos rengiamam žodynui „Lietuvos knygos veikėjai" // Knygotyra, 2003, Nr. 40, p. 373 - 376, 385 - 387.
1
ISSN 0204-2061
1
0
ne mokslo straipsnis
[Brazauskas M.]. Vakarų Lietuvos archeologinės ąžuolo medienos skalės//Lietuvos archeologija 24.- 2003, Vilnius, p.127-132.
1
ISSN 0207-8694
1
12
[R.Jarockis]. Lietuviškos Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida 13-16 amžiuje // Lietuvos archeologija. 2003, T. 24, p. 9-16.
1
ISSN 0207-8694
1
12
[Svetikas E]. Tretininkų odiniai krepšeliai: jų apkalų tipologija, chronologija ir simbolika // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2002.T. 24, p.237-266.
1
ISSN 0207-8694
1
12
[T.Baranauskas]. Lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimis // Lietuvos archeologija. 2003. T.24, p. 57-106
1
ISSN 0207-8694
1
12
[V.Vainilaitis]. XIV-XVI a. mediniai pastatai Vilniuje, Maironio g.13/6 // Lietuvos archeologija. 2003, t. 24, p.267-270.
1
ISSN 0207-8694
1
12
[Vaitkevičius V.]. Nauja Žvėrūnos - Medeinos perspektyva // Lietuvos archeologija, 2003, T.24, p.17-32.
1
ISSN 0207-8694
1
12
[Zabiela G]. Lietuvos piliakalniai:tyrinėjimų aspektas // Lietuvos archeologija. T. 24, p. 33-56.
1
ISSN 0207-8694
1
12
Zabiela G. Gudiškių senkapis // Lietuvos archeologija. T. 24, p. 271-298.
1
ISSN 0207-8694
1
12
Vaicekauskas A. The Academic Youth Movement Ramuva: From Passive Resistance to the Community of the Old Faith of the Balt .// Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stocklolmiensia. The Baltic countries under Occupation Soviet and Nazi Rule 1939 - 1991.Stockholm: Stockholm University, Academitryck A.B. Almquist and Wiksell International Stockholm Sweden - T 23 (2003), p. 357 - 364.
1
ISSN 0228-5066
0
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Bitinienė A.] Lietuvių ir latvių kalbų publicistinio stiliaus tekstų sakinio ilgis // Lituanistica. - Vilnius, 2003, Nr. 3 (55), p. 85-95.
1
ISSN 0235-716X
1
12
[Daiva Krištopaitienė]. Neiginio Ne / Ne- rašymas K. Donelaičio autografuose ir jo raštų leidimuose // Lituanistica. - 2003. - Nr. 2 (54). - P. 72 - 81. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Danguolė Mikulėnienė]. Diachroniniai metatonijos tyrimai // Lituanistica. Vilnius: Academia, 2003, Nr. 4 (56), p. 41-59. [www.maleidykla.katalogas.lt]
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Dubonis A.]. Pirmieji Lietuvos valdovai: Giminiška meilė ir mirtina neapykanta, Lituanistica, 2003, Nr. 2, p. 3-11. (0,68 a. l.)
1
ISSN 0235-716X
1
12
[E.Svetikas]. Šešiakampės žvaigždinės segės LDK ir jų analogijos Šv. Romos imperijoje // Lituanistika. 2003, Nr. 3(55), p. 23-41.
1
ISSN 0235-716X
1
12
[Gintaras Lazdynas] „Tarp teorinės ir istorinės romantizmo sampratos" // „Lituanistica". 2003. Nr. 2. P. 82-92.
1
ISSN 0235-716X
1
12
[Rasuolė Vladarskienė]. Sintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje // Lituanistica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2003, Nr. 2 (54), p. 63-71. [www.maleidykla.katalogas.lt]
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Šaknienė R.]. Liaudies kultūra mieste. Vilniečių krikštynos // Lituanistica. 2003. Nr.2(54). P. 112-125
1
ISSN 0235-716X
1
12
[Savoniakaitė V.]. Aukštaičiai: „ribų" sampratos // Lituanistica, 2003. Nr. 3(55). P. 101-112.
1
ISSN 0235-716X
1
12
[Stasė Krinickaitė]. Lietuvių kalbos objektinių veiksmažodžio semantika // Lituanistica. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2003, Nr. 1 (53), p. 53-64. [www.maleidykla.katalogas.lt]
1
ISSN 0235-716X
1
12
4_12L_4
[Tyla A.]. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas Bogdano Chmelnickio sukilimo pirmaisiais metais (1648-1649) // Lituanistica, nr.2, 2003, p.12-31.
1
ISSN 0235-716X
1
12
[Zabielienė A.] Lietuvos sostinės ir provincijos lietuvių folklorinių ansamblių sąsajos su etninės kultūros paveldu, Lituanistica. 2003. Nr. 3 (55). P. 113-119.
1
ISSN 0235-716X
1
12
Čirūnaitė J. Totorių įvardijimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dokumentuose // Lituanistica. - Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr.1 (53), (2003), p.37-52. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-716X
0
12
[Grigas, Romualdas]. Šiuolaikinio lietuvio nacionalinio būdo bruožai: nerimą keliančios trajektorijos (sociosofinė kritinė apžvalga) / [Romualdas Grigas]. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 8 pavad. //Filosofija. Sociologija. 2003, Nr 1. p. 22-30. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
[Gylys, Povilas]. Lietuvos socialinės bei ekonominės plėtros dimensijos ir veiksniai : paradigmų konkurencija / [Gylys, Povilas] .- Santr angl., liet. - Bibliogr: 19 pav. // Filosofija ir sociologija. 2003, Nr3, p.28-34 . www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
[Jasilionis, Domantas]. Lietuvos gyventojų mirtingumo raida - epidemiologinio perėjimo teorijos išimtis / [Domantas Jasilionis].- Pav. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 18 pavad. // Filosofija. Sociologija. Vilnius, 2003. Nr. 2, p. 63-67. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186
1
0
4_12HS_4
[Matulionis, Arvydas]. Socialiniai tyrimai Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos / [Matulionis, Arvydas]. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 5 pavad. // Filosofija. Sociologija. Vilnius, 2003, Nr.2, p. 4-8. www.mableidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
[Stankūnienė, Vladislava; [Mitrikas A. Algimantas; [Jonkaryte, Aiva]. Šeimos transformacija Lietuvoje: požymiai ir veiksniai / [Vladislava Stankūnienė]; [Algimantas A. Mitrikas]; [Aiva Jonkarytė]. - Pav. - Lentel. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 26 pavad. // Filosofija. Sociologija. 2003. Nr. 2, p. 51-58. www.mableidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
[Stankūnienė, Vladislava]. Lietuvos demografinis nuosmukis XX a. pabaigoje: demografinės pusiausvyros praradimas, ar šokas? / [Vladislava Stankūnienė]. - Pav. - Santr. ang., liet.- Bibliogr.: 38 pav. // Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 2, p. 44-50. www.mableidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
Adomonis, Edmundas. Kitcherio konceptualinės pažangos samprata ir pokyčiai XVIII a. chemijoje / Edmundas Adomonis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 3 pavad. - Literatūra: 11 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2003, Nr.3, p.22-27.
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
Gumauskaitė, Vida. Medicininio racionalumo istorija kaip archeologija / Vida Gumauskaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Bibliogr.ir nuorodos išnašose: 18 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2003, Nr.4, p.3-6 (Pradžia, tęs. 2004, Nr.1).
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
Jackūnas, Žibartas. Sociokultūrinė filosofijos funkcija / Žibartas Jackūnas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr.angl. - Literatūra: 14 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2003, Nr.3, p.3-8.
1
ISSN 0235-7186
1
10
4_12HS_4
Tunaitis, Steponas. Socialinė orientacija Kiprijono Lukausko pamoksluose / Steponas Tunaitis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. vok. - Literatūra str. gale: 12 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2003, Nr.3, p.9-14.
1
ISSN 0235-7186
1
12
Žukauskaitė, Audronė. Du kartus apie neįmanomą etiką / Audronė Žukauskaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Litaratūra: 5 pavad. // Filosofija. Sociologija. - 2003, Nr. 1, p. 3-7.
1
ISSN 0235-7186
1
4
4_12HS_6
[Čičinskas, Jonas]. Ekonominės politikos transformacija globalizmo ir regioninės integracijos aplinkoje / [Jonas Čičinskas]. // Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 2, p. 17-21. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186.
1
10
4_12HS_4
[Čiužas, Antanas]; Ratkevičienė, Valentina. Požiūrio į darbą kitimas / [Antanas Čiužas], Valentina Ratkevičienė. -Santr. angl. -Bibliogr.:27 pavad. // Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 4, p. 20-26. www.maleidykla.katalogas.lt
0.5
ISSN 0235-7186.
1
5
4_12HS_4
[Kasatkina, Natalija]; "Istorinės"diasporos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje / [Natalija Kasatkina].- Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 8 pavad. //Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 2, p. 37-43. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186.
1
12
[Lazutka, Romas]. Gyventojų pajamų nelygybė / [Romas Lazutka]. -Santr. angl. -Bibliogr: 22 pavad. // Filosofija. Sociologija. 2003. Nr.2, p. 22-29. www.mableidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235-7186.
1
10
4_12HS_4
[Kasparavičienė, Vida]. Socialiniai ir ekonominiai visuomenės pakraščiai pastarojo meto lietuvių prozoje (sociologinė analizė) / [Vida Kasperavičienė]. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 30 pavad. // Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 2, p. 30-36. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235 - 7186
1
10
4_12HS_4
[Mikulionienė, Sarmitė]. Pagarba, diskriminacija, neišprusimas? Požiūrio į pagyvenusius žmones analizė / Sarmitė Mikulionienė. - Lentel. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 5 pavad. // Filosofija. Sociologija. 2003. Nr. 2, p. 59-62. www.mableidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235 - 7186
1
10
4_12HS_4
[Vosyliūtė, Anelė]. Vartojimas kaip socialinė problema / [Anelė Vosyliūtė]. - Santr. angl., liet. - Bibliogr.: 16 pavad. // Filosofija. Sociologija. 2003. Nr. 3, p. 41- 49. www.mableidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235 - 7186
1
10
4_12HS_4
Čirūnaitė J. Didikų įvardijimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dokumentuose // Lituanistica. - Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr.3 (55), (2003), p. 42-67. www.maleidykla.katalogas.lt
1
ISSN 0235 -716X
0
12
Rimkutė E. Morfologinio daugiareikšmiškumo tipologija // Lituanistica. - Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, Nr. 4 (56), (2003), p. 60-77.
1
ISSN 0235 -716X
0
12
[Balsys R.]. Laivo simbolika pamario krašto dainose//Liaudies kultūra.-2003, Nr. 1, p. 26-35.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Daiva Vaitkevičienė]. Apeiginis palabinimas// Liaudies kultūra. - 2003. - Nr. 2 (89). - P. 8 - 14. www.lfcc.lt
1
ISSN 0236-0551
1
12
4_12L_4
[Guzevičiūtė R.]. Sijonas: Drabužių kelionės, Liaudies kultūra. 2003. Nr. 5. P. 48-57.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Morkūnienė J.]. Račiaus amatas ir amatininkai Suvalkijoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje // Liaudies kultūra. 2003. Nr. 5. P. 11-22.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Šaknys Ž.]. Šv. Valentino diena: jaunimo papročių migravimas laike ir erdvėje // Liaudies kultūra. 2003. Nr. 1. P. 21-25.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Šaknys Ž.] Senųjų jaunimo bendravimo tradicijų kaita XX a. pabaigoje // Liaudies kultūra. 2003. Nr. 2. P. 15-18.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Sliužinskas R.]. Lietuvių etnomuzikologijos terminija (XX a. Pirmoji pusė)//Liaudies kultūra.- 2003, Vilnius: UAB "Sapnų sala", p. 32-34.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Tumėnas V.]. Tautodailė centre ir periferijoje: vertybių perkainojimas, // Liaudies kultūra. 2003. Nr. 3. P. 26-40
1
ISSN 0236-0551
1
12
Apanavičius R. Lietuvių etninis instrumentinis muzikavimas XX amžiuje: tradicijų kaita // Liaudies kultūra. - Vilnius: Liaudies kultūros centras, Nr.1 (2003), p. 41 - 43.
1
ISSN 0236-0551
0
12
Beinorius, Audrius. Astrologija Indijos kultūroje: istorinis antropologinis žvilgsnis / Audrius Beinosrius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Nuorodos: 44 pavad. - Astrologiniai sanskrito šaltiniai: 19 pavad. // Liaudies kultūra. - 2003, Nr.3, p.41-51.
1
ISSN 0236-0551
1
12
Martinaitienė, Gražina Marija. Antano Jaroševičiaus lietuviški kryžiai / Gražina Marija Martinaitienė. - Iliustr. - Santr.angl. - Bibliogr. išnašose // Liaudies kultūra. - 2003, Nr.5, p.22-30.
1
ISSN 0236-0551
1
12
[Grigas, Romualdas]. Globalizacija ir lietuvių kultūra: santykio trajektorijos / [Romualdas Grigas]- Santr. angl. - Bibliogr.: 1 pavad. // Liaudies kultūra. 2003,Vilnius, Nr. 1, p. 1- 11.
1
ISSN 0236-0551.
1
12
/D.Urbanavičienė/ Šokamosios sutartinės: užrašymai ir tyrinėjimai // Liaudies kultūra.- V., 2003, Nr. 3.- P. 8-16.
1
ISSN 0236-0551/
0
12
/D.Vyčinienė/ Vaikų folkloro ansamblių repertuaro formavimas // Liaudies kultūra.- V., 2003, Nr.4.- P. 82-86.
1
ISSN 0236-0551/
0
12
/D.Vyčinienė/ Sutartinės dviejõs tarp kitų archaiškų dainavimo dviese būdų // Liaudies kultūra.- V., 2003, Nr.2.- P. 19-31.
1
ISSN 0236-0551/
0
12
/G.Kirdienė/ Sutartinių ir skudučių kelias // Liaudies kultūra.- V., 2003, Nr.1.- P. 82-83.
1
ISSN 0236-0551/
0
12
Barkauskaitė G. Lietuvių etniniai ir autoriniai šokiai Dainų šventėse // Liaudies kultūra. - Vilnius: Liaudies kultūros centras, Nr. 4 (2003), p. 52 - 58.
1
ISSN 0236 - 0551
0
12
[Gintaras Lazdynas] „Anima raiška gamtos ir bažnytinėje romano „Altorių šešėly" erdvėje" // „Literatūra" E-2, 2003 - http://www.literatura.lt/TXT/E-203/lazdynas.htm
1
ISSN 0258-0802
1
12
[Katkus L.] Teksto ir gyvenimo jungčių beieškant (Donatos Mitaitės knygos ,,Tomas Venclova: biografijos ir kūrybos ženklai" moksline recenzija) // Literatūra, Vilnius: Vilniaus universitetas (internetinė versija)/ http://www.literatura.lt/TXT/E-203/mitaite.htm
1
ISSN 0258-0802
1
5
recenzija
[Kęstutis Gudmantas]. Vėlyvųjų Lietuvos metraščių veikėjai ir jų prototipai // Literatūra E-1, 2003.www.literatura.lt/meniu.htm
1
ISSN 0258-0802
1
12
4_12L_4
[R.Griškaitė.]. "'Horacijaus sindromas' XIX amžiaus pradžios Lietuvoje: meilė literatūrai ar giliai suvoktas patriotizmas?" // Literatūra (Vilniaus universitetas), 2002, nr. 44 (1): XVIII-XIX a. lietuvių literatūra, p. 50-69 (1, 3 a. l.);
1
ISSN 0258-0802
1
12
[Vigmantas Butkus] „Maironio ir latvių poeto Auseklio paralelės" // „Literatūra" E-4, 2003 - http://www.literatura.lt/TXT/E-403/butkus.htm
1
ISSN 0258-0802
1
12
Ramanauskaitė E. Lithuanian Youth Culture versus Soviet Culture. On the Path of Cultural Liberalization toward Post Modernism // Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmensia. The Baltic Countries under Occupation 1939 - 1991. Stockholm: Stockholm University, Academitryck A.B. Almquist and Wiksell International Stockholm, Sweden, 2003. T. 23. - p.315-340.
1
ISSN 0282-5066
0
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Savoniakaitė V.]. Kultūra ekonomikos antropologijos požiūriu: kodėl geltoni aukštaičių namai? // Liaudies kultūra. 2003. Nr. 4. P. 19-25.
1
ISSN 0296-0551
1
12
Juzefovičius, Romualdas. Sowietyzacja nauki w powojennym Wilnie: przejawy transformacji I adaptacji / Romualdas Juzefovičius. - Bibliogr. išnašose // Elżbeta Filiksiak, Mariusz Leś (Red.), Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. T. I. - (Biblioteka pamięci i myśli 30. Ser. Non omnis moriar). - Białystock: Towarzystwo literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białystocki, 2002, s.263-271 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISSN 0867-7875 ISBN 83-86188-32-4 (visas leidinys) ISBN 83-86188-33-2 (pirmas tomas)
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Ilgiewicz, Henryka. Polityka caratu wobec towarzystw naukowych w Wilnie / Henryka Ilgiewicz. -- Bibliogr. išnašose // Elżbeta Filiksiak, Mariusz Leś (Red.), Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. T. I. - (Biblioteka pamięci i myśli 30. Ser. Non omnis moriar). - Białystock: Towarzystwo literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białystocki, 2002, s.167-184 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISSN 0867-7875 ISBN 83-86188-32-4 (visas leidinys) ISBN 83-86188-33-2 (pirmas tomas)
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Kvašytė R.] Renginiai, konferencijos: [prieš 150 m. gimė Karlis Miulenbachas ir 130 m. - Janis Endzelynas] // Gimtoji kalba. - 2003, nr.3, p.29-30.
1
ISSN 0868-5134
1
10
4_12HS_4
Kačiuškienė G. [Recenzija]. - Rec. kn.: Atkočaitytė D. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas. V., 2002 // Gimtoji kalba. - 2003, nr.4, p.30-31.
1
ISSN 0868-5134
1
0
per maža apimtis
Kardelienė L., [Gudzinevičiūtė L.O.], Mykolaitienė L. Būsimųjų sporto pedagogų profesinė kalba: socialinės lyties aspektas. - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. - 2003, nr.4(49), p.18-24.
0.33
ISSN 0868-5134
1
3.3
4_12HS_4
Specialybės kalbos programa / I.Smetonienė, G.Akelaitis, [A. Malakauskas] ir kt. // Gimtoji kalba. - 2003, nr.8, p.19-21.
0.33
ISSN 0868-5134
1
3.96
Andriušytė-Žukienė R. Romantinė vaizduotės stichija M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryboje // Logos. - T. 35 (2003), p. 159 - 167.
1
ISSN 0868-76-92
0
12
Kulvietytė-Slavinskienė A. Dailininko Nikodemo Ivanausko kūryba // Logos - T.32 (2003), p.161-172.
1
ISSN 0868-76-92
0
12
Norkutė R. Viduklės bažnyčios Angelo sargo paveikslas // Logos. - T. 35 (2003), p. 177 - 186.
1
ISSN 0868-76-92
0
12
Šukaitytė R. Nuo reprezentacijos prie komunikacijos: žvilgsnis į menines transformacijas naujoje kultūros terpėje. // Logos. - T. 35 (2003), p. 150 - 158
1
ISSN 0868-76-92
0
10
4_12HS_4
Urbonavičius R. Kryžiaus kelio tema XX a. antrosios pusės Kauno bažnyčių dailėje // Logos. - T. 35 (2003), p.168 - 176.
1
ISSN 0868-76-92
0
12
Anilionytė, Loreta. Naujųjų amžių etikos empiristinės ir metafizinės orientacijos / Loreta Anilionytė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr. angl. - Literatūra ir nuorodos: 9-14 pavad. (Nr.32), 29 pavad. (Nr.33), 1-7 pavad. (Nr.34), 8-36 pavad. (Nr.35) // Logos. - 2003, Nr.32, p.41-53 (Tęs., pradžia Logos Nr.29), 2003, Nr.33, p.39-55 (Tęs., pradžia Logos Nr.29), 2003, Nr.34, p.49-64 (Tęs., pradžia Logos Nr.29),2003, Nr.35, p.29-40 (Tęs., pradžia Logos Nr.29).
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Balčius, Jonas. Adomo Jakšto etinės pažiūros: pikto problema / Jonas Balčius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr. angl. - Literatūra ir nuorodos: 14 pavad. // Logos. - 2003, Nr.32, p.23-31.
1
ISSN 0868-7692
1
12
Balčius, Jonas. Antanas Maceina - krikščioniškojo egzistencializmo Lietuvoje pradininkas / Jonas Balčius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr.angl. - Literatūra ir nuorodos: 15 pavad. // Logos. - 2003, Nr.35, p.6-17.
1
ISSN 0868-7692
1
12
Beinorius, Audrius. Žodžio (vāc) teologija religinėje Indijos kultūroje / Audrius Beinorius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Port. - Santr. angl. - Sanskrito šaltiniai: 22 pavad. (Nr. 32), 18 pavad. (Nr.34) - Literatūra ir nuorodos: 31 pavad. (Nr.32), 40 pavad. (Nr.34) // Logos. - Nr.32, 2003, p.114-124 (Tęs., pradžia Logos Nr.31), Nr.34, 2003, p123-136 (Tęs., pradžia Logos Nr.31).
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Makselienė, Simona. Hezichastų kontroversija kartų kaitos požiūriu.. Pirmoji karta: Palama vs Barlaamas (1334-1341 birželis) / Simona Makselienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr.angl. - Literatūra ir nuorodos str. gale: 32-89 (Nr.32), 90-151 (Nr.33) // Logos. - 2003, Nr.32, p.60-71 (tęs., pradžia Nr.29); 2003, Nr.33, p.60-71 (tęs., pradžia Nr.29)..
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Makselis, Rasius. Vienio grožis / Rasius Makselis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr. angl. - Literatūra ir nuorodos str. gale: 21 pavad. // Logos. - 2002, Nr.31, p.75-85 (į 2002 m. nepateko).
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Pažėraitė A.K. Musar judėjimas Lietuvoje: rabiniškasis XIX a. Bildung projektas // LOGOS. - Vilnius: D.M.Stančienė, T. 34 (2003), p. 76 - 86.
1
ISSN 0868-7692
0
12
Pukelis, Paulius. Vėlyvoji Witgensteino filosofija: teorija ar teorijos įveika? / Paulius Pukelis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr. angl. Literatūra: 10 pavad. - Nuorodos: 7 pavad. // Logos. - 2003, Nr.33, p.56-65.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Rubavičius, Vytautas. Istorijos pažinimo klausimas: hermeneutinė teksto ir gyvenimo sąsaja / Vytautas Rubavičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr. angl. - Literatūra ir nuorodos str. gale: 23 pavad. // Logos. - 2003, Nr.32, p.72-81.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Stančienė Dalia Marija. Viduramžių autobiografas Petras Abelaras / Dalia Marija Stančienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr.angl. - Literatūra ir nuorodos str. gale: 27 pavad. // Logos. - 2003, Nr.34, p.116-122.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Stančienė, Dalia Marija. Meilės teologija ir idealas. Abelaro ir Eloizos laiškai / Dalia Marija Stančienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr.angl. - Bibliogr. ir nuorodos str. gale: 51 pavad. // Logos. - 2003, Nr.35, p.76-88.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Stančienė, Dalia Marija Viduramžių teologas ir etikas Petras Abelaras / Dalia Marija Stančienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr.angl. - Bibliogr. ir nuorodos str. gale: 33 pavad. // Logos. - 2003, Nr.33, p.140-148.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Uždavinys, Algis. Porfirijas ir Jamblichas / Algis Uždavinys (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Portr. - Santr. angl. -Literatūra ir nuorodos str. gale: 43-63 pavad. (Nr.32), 64-83 pavad. (Nr.33), 84-123 pavad. (Nr.34) // Logos. - Nr.32, 2003, p.32-40; (tęs., pradžia Logos Nr.29); Nr.33, 2003, p.27-38 (tęs., pradžia Logos Nr.29); Nr.34, 2003, p.30-48 (pabaiga, pradžia Logos Nr.29).
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Vyšniauskas, Gintautas. Įvadas. Esmė. Klasifikacija. Paskirtis. "Teologijos sumos Pirmoji antrosios dalies dalis" (iš lonynų k. vertė Gintautas Vyšniauskas) / Gintautas Vyšniauskas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Literatūra ir nuorodos "Įvado" gale: 5 pavad. // Logos. - 2003, Nr.35, p.203-205.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Vyšniauskas, Gintautas. Įvadinis žodis "Tomas Akvinietis. Suma prieš pagonis. Antroji knyga" (iš lonynų k. vertė Gintautas Vyšniauskas) / Gintautas Vyšniauskas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Literatūra ir nuorodos "Įvadinio žodžio" gale: 22 pavad. (Nr.32), "Įvad. žodžio" gale: 1-14 // Logos. - 2003, Nr.32, p.189-192.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Vyšniauskas, Gintautas. Įvadinis žodis "Tomas Akvinietis. Teologijos suma. Pirmoji antrosios dalies dalis" (iš lonynų k. vertė Gintautas Vyšniauskas) / Gintautas Vyšniauskas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Literatūra ir nuorodos "Įvad. žodžio" gale: 14 pavad. (Nr.33) // Logos. - 2003, Nr.33, p.185-188.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Vyšniauskas, Gintautas. Įvadinis žodis. "Teologijos suma. Pirmoji antrosios dalies dalis" (iš lonynų k. vertė Gintautas Vyšniauskas) / Gintautas Vyšniauskas (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Literatūra ir nuorodos "Įvado. Esmės. Klasifikacijos. Paskirties" gale: 3 pavad. // Logos. - 2003, Nr.34, p.203-205.
1
ISSN 0868-7692
1
10
4_12HS_4
Berenis, Vytautas. The Discipline of Culture and Lithuanian Humanists / Vytautas Berenis (Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Vilnius). - Bibliogr. išnašose // (Janusz Kucziński (Ed.), Dialogue and Universalism. The Universalization of European Identity: the case of Lithuania / Polish Academy of Science. - Vol. XIII, No.1-2(2003), p.95-102.
1
ISSN 1234-5792
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Šaknys Ž.]. Kaimo jaunimo bendrija (XIX a. pabaiga - XX a.) // Žemės ūkio mokslai. 2002. Nr.4 (priedas). P. 104-109.
1
ISSN 1392-0200
1
12
[Zabiela G]. Iš tolimiausios Viešvėnų praeities // Vilniaus dailės akademijos darbai V., 2003, T. 28, p. 9-21.
1
ISSN 1392-0316
1
12
Kulvietytė-Slavinskienė A. Vilniaus dailininkai Edvardas Matas ir Alfredas Riomeriai Miunchene // Dailė. - T.29 (2003), p. 43-52.
1
ISSN 1392-0316
0
12
Levandauskas V., Jankevičienė A. Lietuvos gotikinių bažnyčių statybos technikos bruožai // Dailė. - T.26 (2002), p. 33-42 .
0.5
ISSN 1392-0316
0
6
Paknys, Mindaugas. Viešvienų bažnyčios / Mindaugas Paknys (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. ir nuoroso išnašose // Dailė. - (VDA darbai). - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, t. 28, p.84-89.
1
ISSN 1392-0316
1
12
Šinkūnaitė L. Pažaislio bažnyčios choro patalpos dekoras / Vaizdas ir pasakojimas. // Dailė. - T.27. (2002), p. 83 - 105 .
1
ISSN 1392-0316
0
12
Širkaitė, Jolanta. Sofijos Römerienės vaikystės ir jaunystės Vilnius / Jolanta Širkaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr.. - Santr. angl. - Bibliogr. ir nuorodos išnašose: 10 pavad. // Dailė. - (VDA darbai). - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, t. 29, .19-30.
1
ISSN 1392-0316
1
12
Šinkūnaitė L. Mikolojaus Wolsheido kūryba Pažaislio vienuolyne. Istorinės tikrovės rekonstrukcija / Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai. // Dailė Nr. 31 (2003), p.111 - 122.
1
ISSN 1392-0316s
0
12
[Kačiuškienė G.[ Trečiojo amžiaus universitetas Šiauliuose: klausytojų požiūris į gimtąją tarmę // Pedagogika : mokslo darbai - 2003, nr.69, p.88-92.
1
ISSN 1392-0340
1
10
4_12HS_4
[Pabrėža J.], Ališauskienė R. Darbingo amžiaus asmenų pasirengimo tęsti mokymąsi kognityvinis ir emocinis aspektai. - Santr. angl. - Bibliogr.: 8 pavad. // Pedagogika: mokslo darbai. - 2003, t.69, p. 147-153.
0.5
ISSN 1392-0340
1
5
4_12HS_4
Pocevičienė R., [Malakauskas A.] Nuolatinio mokymosi gebėjimų raiška mokytojų ir būsimų mokytojų populiacijoje. - Santr. angl. - Bibliogr. : 8 pavad. // Pedagogika: mokslo darbai. - 2003, t.69, p.154-161.
0.5
ISSN 1392-0340
1
5
4_12HS_4
Almonaitis V. Nutautaitė J. Vokiečių ordino Dubysos pilies statyba // Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. - Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija,T. 57 (2003), p. 17-25.
1
ISSN 1392-0436
0
12
[Birutė Salatkienė]Geležies lydymo ir apdirbimo radiniai Lieporių 1-oje gyvenvietėje // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. 2003. T.LVII, P. 3-16.
1
ISSN 1392-0456
1
12
[D. Vilimas]. LDK žemės teismų darbo problema (1566-1588) // Istorija, LIV, Vilnius, 2002, p. 60-69, 116 (1 a. l.)
1
ISSN 1392-0456
1
12
[Jonas Sireika]Vietos savivaldybių reformos pirmosios Lietuvos Respublikos laikais. // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. 2003. T.LVII, P. 51-57.
1
ISSN 1392-0456
1
12
[Ragauskienė R.]. Karaliaus sekretoriaus ir Vilniaus vaito Augustino Meleskio Rotundo (apie 1520-1582 m.) turtas // Istorija, 2003, Nr. 55, p. (0,7 a. l.)
1
ISSN 1392-0456
1
12
Juzefovičius, Romualdas. Lietuvių mokslo ryšiai 1918-1938 m. / Romualdas Juzefovičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Bibliogr.: 49 pavad. // Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. - Vilnius, 2003, D.55, p.40-46.
1
ISSN 1392-0456
1
12
Lasinskas P. A.Šapokos „Lietuvos istorija": parengimas ir koncepcija // Istorija. - Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, Nr. 4 (56) (2003), p. 62- 65. www.vpu.lt/leidykla/
1
ISSN 1392-0456
0
12
Lasinskas P. Levo Karsavino požiūris į 1917 metų revoliuciją // Istorija. - Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, Nr. 2 (2003), p. 63 - 65. www.vpu.lt/leidykla/
1
ISSN 1392-0456
0
12
Apanavičius R. Mažosios Lietuvos kanklės: lietuvininkų ar kuršininkų palikimas? // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. - Vilnius: Katalikų mokslo akademija, T.18 (2003), p. 221 - 237.
1
ISSN 1392-0499
0
12
Krikštopaitis, Juozas Algimantas. Mokslas ir valstybės intelektinė galia / Juozas Algimantas Krikštopaitis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr.angl. - Bibliogr.: 3 pavad. // LKMA Suvažiavimo darbai. XVIII. 1 knyga. - Vilnius: Katalikų akademija, 2003, p.447-451.
1
ISSN 1392-0499
1
12
Lileikienė V., Motuzas A. Vakarų Lietuvos (Žemaitijos) „Lurdų" apeiginės kultūros lokaliniai ypatumai // Lietuvių katalikų mokslo akademija. Suvažiavimo darbai.I knyga. LKMA Metraščio priedas. - T. 18 (2003), p. 323 - 342.
0.5
ISSN 1392-0499
0
6
[A.Prašmantaitė.]. Antanas Baranauskas ir katalikiški Šv. Rašto vertimai į lietuvių kalbą: istorinis aspektas // LKMA Metraštis, Vilnius, 2003, t. XXIII, p. 141-156 (1, 0 a. l.)
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Čepaitienė A.]. Giminystė ir socialinis bei kultūrinis tapatumas dabartinėje Lietuvos visuomenėje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. 2003. T. 18. P. 197-207.
1
ISSN 1392-0502
1
12
[D.Staliūnas.]. Kokia kalba mokyti baltarusius katalikus tikybos? (viena XIX a. vidurio Rusijos valdžios problema) // Lietuvių katalikų akademijos metraštis, t. 23, 2003, p. 157-169 (0,8 a.l.)
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Kalnius P.]. „Paslėptieji" etnodemografiniai pokyčiai Lietuvoje XIX a. antojoje pusėje - XX a. pirmojoje pusėje // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2002. T. 21. P. 475-497.
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Kalnius P.]. Lietuvių tautos demografinės ir etnokultūrinės raidos bruožai XIX-XX a., // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2003. T. 22. P. 261-283;.
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Kasparavičius A.]. Lietuvos ir Vatikano diplomatiniai santykiai arba Šventojo Sosto reikšmė tarpukario Lietuvos užsienio politikai // Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis: Vilnius: LKMA leidykla, 2003, t. XXIII, p. 295 - 380 (4,3 a.l.).
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Kazimieras Garšva]. Mūšos krašto nekirčiuoti balsiai nuo A. Baranausko iki šių dienų // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius: Katalikų akademija, 2003, Nr. 23, p. 63-68. [lkma.w3.lt]
1
ISSN 1392-0502
1
12
4_12L_4
[Laukaitytė R.]. Sovietų valdžios kova su Vatikanu pirmuoju okupacijos dešimtmečiu // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. XXIII, Vilnius, 2003, p. 381-389 (0,57 a. l.).
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Šaknienė R.]. Ar krikštatėviai lietuvių visuomenėje tampa antrais tėvais // Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio priedas. 2003. T. 18. P. 209-219
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Šaknys Ž.]. Jaunimo kalendoriniai papročiai tūkstantmečių sandūroje // Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbų priedas. 2003. T. 18. P. 165-176.
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Svidinskaitė D.]. Sekmadieninio laiko valdymas XIX-Xxa.I pusės katalikų katekizmuose, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio priedas. 2003. T. 18. P. 279-322.
1
ISSN 1392-0502
1
12
[V.Jogėla]. Antanas Baranauskas Peterburgo dvasinėje akademijoje 1858 -1862 m. // LKMA metraštis. Vilnius, 2003, t.XXIII, p.25-34. ( 0,7 a.l.)
1
ISSN 1392-0502
1
12
[V.Žaltauskaitė.]. "Rusijos-Apaštalų Sosto santykių pokyčiai XIX a. paskutiniais dešimtmečiais" // LKMA Metraštis, t.XXIII, Vilnius, 2003, p.213-228, (1 a. l.).
1
ISSN 1392-0502
1
12
Aleksandravičius E. Antano Baranausko "Lenkomanija" lietuvių judėjimo lyderių akyse // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. - Vilnius: Lietuvių Katalikų mokslo akademija, T. 23 (2003), p.127 - 133.
1
ISSN 1392-0502
0
12
Berenis, Vytautas. Antano Baranausko Tėvynės meilė ir tautiškumas / Vytautas Berenis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose: 27 pavad. - Literatūra: 21 pavad. // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 23. - Vilnius, 2003, p.77-85.
1
ISSN 1392-0502
1
12
[Algis Kalėda]. Epikos pasaulio savitumas// Darbai ir dienos. - 2003. - Nr. 35. - P. 107-115. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392-0588
1
12
nėra ISBN
[Dalia Jakaitė] „Atsinaujinimo dvasia (Šventojo Augustino aktualumas)" // „Darbai ir dienos". 2003. Nr. 36. P. 283-300.
1
ISSN 1392-0588
1
10
4_12HS_4
[Nerijus Brazauskas]. Mylinčios ir kenčiančios sielos (Vaižganto kūryba psichoanalitiniu požiūriu) // Darbai ir dienos. - 2003. - Nr. 35. - P. 217 - 237. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392-0588
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Rima Malickaitė]. Nuo dainų poetikos prie simbolizmo // Darbai ir dienos. - 2003. - Nr. 35. - P. 117 - 123. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392-0588
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Šidlauskas M] Poetas ir jo aura (kas gi sukūrė Radauską)//Darbai ir dienos.- 2003, Kaunas, Nr. 36, p. 63-72
1
ISSN 1392-0588
1
12
[Vigmantas Butkus] „Erdvės poetika (Nuo Aleksandro Fromo-Gužučio iki Balio Sruogos)" // „Darbai ir dienos". 2003. Nr. 36. P. 243-259.
1
ISSN 1392-0588
1
12
Andriušytė-Žukienė R. „Viskas tiks ..."(Naujieji laikai tapyboje) // Darbai ir dienos. - T.33 (2003), p. 211-220.
1
ISSN 1392-0588
0
12
Bendikaitė E. Dvi ideologijos - vienas judėjimas. Sionistinis socializmas Nepriklausomoje Lietuvoje // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 34 (2003), p. 255 - 271. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-0588
0
12
Garšvaitė S. Išlaisvinti žodį ir formą (Avangardistinis lūžis Bernardo Brazdžionio kūryboje )// Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla,T. 36 (2003), p.45-63. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392-0588
0
12
Janauskaitė V. Ir moterys, ir vyrai (Vinco Ramono erotika ) // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T.36 (2003), p. 135- 150. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392-0588
0
12
Janauskas P. Lietuviškasis lūžis (Kalbų varžybos Kauno savivaldybėje 1918-1928 metais) // Darbai ir Dienos. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 34. (2003), p. 33-47. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-0588
0
12
Juozilaitytė D. Ypatingo nerimo poetas (Žmogus ir pasaulis Juozo Tysliavos kūryboje) // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 35 (2003), p. 167- 181. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392-0588
0
12
Lazauskienė-Morkūnaitė A. Interesai ir konfliktai (Vietinės savivaldos kūrimas 1918-1919 metais) // Darbai ir Dienos. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 34 (2003), p.17-32. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-0588
0
12
Pažėraitė A.K. Išsaugoti savastį ar supanašėti? (Žydų mokyklų reformos Lietuvoje Nikolajaus I laikais) // Darbai ir Dienos. - Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 34 (2003), p. 235 - 253. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-0588
0
12
Petrulis V. Stilius ar stilių fragmentai: lietuviškoji postmodernizmo architektūra // Darbai ir dienos. - T. 33 (2003), p. 221-231.
1
ISSN 1392-0588
0
12
Šinkūnaitė L. Viešpaties Jėzaus Kristaus Apraudojimo paveikslas iš Kauno arkikatedros bazilikos // Logos. - T. 32 (2003), p. 155 - 160.
1
ISSN 1392-0588
0
12
Staniškytė J. Teatrališkumo būvis // Darbai ir dienos. - 2003, T. 33, p. 87-114.
1
ISSN 1392-0588
0
12
Vaičenonis J. Prisiekę Adonojo vardu (žydai pirmosios Lietuvos respublikos kariuomenėje) // Darbai ir Dienos. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T.34 (2003), p. 273-283. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-0588
0
12
Skabeikytė - Kazlauskienė G. Folkloro tendencijos moderniajame S.Gedos eilėraštyje // Rubinaitis. - Tarptautinis vaikų ir jaunimo literatūros Lietuvos skyrius Nr.1 (25) (2003), p. 15 - 18. www.rubinaitis.lnb.lt/
1
ISSN 1392-0626
0
5
ne mokslo leid.
[J. Sarcevičienė]. Vaikas XVI-XVII a. LDK visuomenėje: galimi auklėjimo ir socializacijos modeliai // Menotyra, 2003, 2(31), p. 4-10 (1 aut. L.);
1
ISSN 1392-1002
1
12
[Račiūnaitė T. ]Gėlės atminties paraštėse. Vilniaus basųjų karmeličių meninės raiškos prielaidos // Menotyra ,2003, Nr. 2 (31), p. 19 - 26.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Aleksaitė, Irena. Lietuvių teatro istorijos metodologinės problemos / Irena Aleksaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 7 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.4(33), p.3-6.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Bakutytė, Vida. Karolio Lipińskio biografijos vilnietiškos refleksijos / Vida Bakutytė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 28 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.1(30), p.51-56
1
ISSN 1392-1002
1
12
Budzinauskienė, Laima. Kultūrinis gyvenimas tarpukario Vilniuje (1918-1940) / Laima Budzinauskienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 28 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.1(30), p.37-42.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Girdzijauskaitė, Audronė. Adomo Jacovskio kūrybos operoje ir balete eskizas / Audronė Girdzijauskaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas).- Santr.angl. - Nuorodos:: 11 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.4(33), p.24-28.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Jankauskienė, Inga. Triukšmai šiuolaikinėje muzikoje. Lietuviškasis Broniaus Kutavičiaus fenomenas / Inga Jankauskienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 18 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.88-92.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Jankevičiūtė, Giedrė. Dailė ir ideologija: tarpukario Lietuvos politikų portretai / Giedrė Jankevičiūtė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Nuorodos: 4 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.48-54.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Kiaupienė J. Mada - pirklio nauda. Audinių, galanterijos ir plataus vartojimo buities prekių importas į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę XVII a. pradžioje // Menotyra. - Vilnius: Lietuvos mokslų kademija, Nr. 2(31) (2003), p. 11-18.
1
ISSN 1392-1002
0
12
Laučkaitė, Laima. XX a. pradžios Lietuvos dailė: magistralės ir marginalijos klausimas // Laima Laučkaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 2 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.45-47
1
ISSN 1392-1002
1
12
Mareckaitė, Gražina. Dramaturgijos ir scenos kontroversijos prieškario Lietuvos teatre / Gražina Mareckaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl.. - Nuorodos: 6 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.4(33), p.7-10.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Mulevičiūtė, Jolita. Keliaujantis žmogus XIX a. II pusės Lietuvoje / Jolita Mulevičiūtė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr.angl. - Nuorodos: 27 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.39-44.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Šabasevičius, Helmutas. Lietuviška choreografija ir XX a. I pusės Lietuvos teatro kultūra / Helmutas Šabasevičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 27 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.4(33), p.40-44.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Šatavičiūtė, Lijana. XIX a. - XX a. I pusės liturginė apranga parodoje "Krikščionybė Lietuvos mene" / Lijana Šatavičiūtė (Kultūros, filsofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Nuorodos: 25 pavad. // Menotyra.. - 2003, Nr.3(33), p.35-43.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Šatavičiūtė, Lijana. Tautinės keistenybės tarpukario Lietuvoje. / Lijana Šatavičiūtė (Kultūros, filsofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Nuorodos: 33 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.55-60.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Širkaitė, Jolanta. XIX a. Lietuvos dvariškių menai ir pramogos / Jolanta Širkaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Nuorodos: 25 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.2(31), p.32-38.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Jėzaus kulto raiška XX a. I pusės Lietuvos religinėje dailėje / Skirmantė Smilingytė-Žeimienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Nuorodos: 17 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.3(32), p.16-23.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Stankevičienė, Regimanta. "Jėzaus Nazariečio" siužetas XX a. II pusės Lietuvos dailėje: formų ir įvaizdžio kaita / Regimanta Stankevičienė (Kultūros, filsofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr. angl. - Nuorodos: 39 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.3(32), p.24-34.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Trilupaitienė, Jūratė. Lietuvos ir Italijos muzikiniai ryšiai XVII a. / Jūratė Trilupaitienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 20 pavad. // Menotyra.- 2003, Nr.1(31), p.37-42.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Trinkūnaitė, Šarūnė. Lietuvių mėgėjų teatras tautinio sąjūdžio laikais (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia) / Šarūnė Trinkūnaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 49 pavad. // Menotyra.- 2003, Nr.4(33), p.11-17.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarijos religinio centro įkūrimas ir formavimasis XVII a. viduryje / Dalia Vasiliūnienė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Iliustr. - Santr.angl. - Nuorodos: 85 pavad. // Menotyra. 2003, Nr.3(32), p.3-15.
1
ISSN 1392-1002
1
12
Vasinauskaitė, Rasa. Kalbos problema šiuolaikiniame teatre. Referento kazusas / Rasa Vasinauskaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Nuorodos: 26 pavad. // Menotyra. - 2003, Nr.4(33), p.35-39.
1
ISSN 1392-1002
1
12
/G.Daunoravičienė/ Sond architecture of Rytis Mažulis'microstructural canons (from 100 to the 3, 448275862 cents) // Menotyra.- V., 2003, Nr. 1(30).- P. 57-67.
1
ISSN 1392-1002/
0
12
/J.Žukienė/ Retorinė figūra: istoriniai pokyčiai // Menotyra.- V., 2003, Nr. 1(30).- P. 3-9.
1
ISSN 1392-1002/
0
12
/R.Marcinkevičiūtė/ Teatras kaip komunikacijos sistema // Menotyra.- V., 2003, Nr. 1(30).- P. 29-34.
1
ISSN 1392-1002/
0
12
/S.Gerulis/ Mindaugo Urbaičio muzika dramos teatro spektakliams (1972-1985) // Menotyra.- V., 2003, Nr. 1(30).- P.31-36.
1
ISSN 1392-1002/
0
12
Rubavičius, Vytautas. Vartojimo ekonomika: kultūrinė poreikių gamyba / Vytautas Rubavičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale: 15 pavad. // Problemos. - 2003, Nr.64, p.25-37.
1
ISSN 1392-1126
1
10
4_12HS_4
Žukauskaitė, Audronė. Postmodern Grimaces of the Real / Audronė Žukauskaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. liet. - Bibliogr. str. gale: 11 pavad. // Problemos. - 2003, Nr.64, p.89-96.
1
ISSN 1392-1126
1
12
Raškinis A., Raškinis G., Kazlauskienė A. SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet) for Encoding Transcriptions of Lithuanian Speech Corpora // Information Technology and Control. - Nr 4 (29) (2003), p. 50 - 56.
1
ISSN 1392-124 X
0
12
[Gylys, Povilas]. Ekonomikos samprata, ekonominės politikos ribos ir dimensijos / [Gylys, Povilas].- Santr angl., liet. - Bibliogr.: 2 pavad. // VU Mokslo darbai, Ekonomika. 2003, Nr. 61, p.19-32 .
1
ISSN 1392-1258
1
10
4_12HS_4
[Prašmantaitė A.]. Vilniaus universitetas ir medicinos žinių sklaida XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais // Medicinos teorija ir praktika, 2003, Nr. 3, p. 224-226 (0, 7 a. l.)
1
ISSN 1392-1312
1
12
[Axel Holvoet]. The middle voice in Slavonic and Baltic. Some problems of taxonomy // Slavistica Vilnensis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, sąs. 52 (2), p. 85-100. [www.leidykla.vu.lt]
1
ISSN 1392-1517
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Jolanta Zabarskaitė]. Vienskiemenių lietuvių kalbos ištiktukų kelianarių pradžios junginių fonosemantika // Kalbotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002 [2003], t. 51 (1), p. 159-171. [www.leidykla.vu.lt]
1
ISSN 1392-1517
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Jurgita Girčienė]. Sudėtiniai naujųjų skolinių atitikmenys // Kalbotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, sąs. 51 (1), p. 19-32. [www.leidykla.vu.lt]
1
ISSN 1392-1517
1
12
4_12L_4
[Markevičienė Ž.] Lietuvių, hindi ir sanskrito kalbų leksinės bendrybės // Kalbotyra. - 2002, T. 51(1), p. 99-114. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. anketą).
1
ISSN 1392-1517
1
12
[Rima Bacevičiūtė]. Lietuvių kalbos kintamųjų garsų ie, uo instrumentinė analizė // Kalbotyra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, sąs. 51 (1), p. 5-17. [www.leidykla.vu.lt]
1
ISSN 1392-1517
1
12
4_12L_4
[Mačiulis D.]. Dvarų kultūrinio palikimo likimas nepriklausomoje Lietuvoje // Kultūros paminklai. Nr.9, 2002, p. 33-62;
1
ISSN 1392-155X
1
12
[Vaitkevičius V.] Iš ankstyvosios Švenčionių istorijos // Kultūros paminklai, 2003, Nr.10.p.10-16.
1
ISSN 1392-155X
1
12
Martinaitienė, Gražina Marija. Lietuvos bažnyčių umbrakuliai / Gražina Marija Martinaitienė. - Iliustr. - Santr.angl. - Bibliogr. 12 pavad. // Kultūros paminklai. - 2003, Nr.10, p.178-185.
1
ISSN 1392-155X
1
12
Butkevičienė J. Kauno Rotušės aikštės paveldotvarka XX a. šeštajame - devintajame dešimtmetyje // Kultūros paminklai. - T.10 (2003), p.89 - 101.
1
ISSN 1392-155X ISSBN 9986-420-51-2
0
12
Stauskas V. Lietuvos urbanistikos aspektai Europos Sąjungos prioritetų kontekste // Urbanistika ir architektūra. - T.26, sąs. 2 (2002), p. 70 - 75 .
1
ISSN 1392-1630
0
12
[Dubonis A.]. The Lithuanian Metrica, Lithuanian historical studies, no 7, 2002, p. 113-138. (1,36 a. l.).
1
ISSN 1392-2343
1
12
[Laukaitytė R.]. The Ortodox Church in Lithuania during the Soviet Period // Lithuanian Historical Studies, 2002, vol. 7, p. 68-94 (1,5 a. l.)
1
ISSN 1392-2343
1
12
[S.C. Rowell]. The Jagiellonians and the stars: dynasty-sponsored astrology in the fifteenth century, Lithuanian Historical Studies, 7, 2002, pp. 23-42
1
ISSN 1392-2343
1
12
[Z.Medišauskienė.]. Censorship in Lithuania: a Tool of Russian Policy; 1831-1865, // Lithuanian Historical Studies, 7, 2002, pp. 43-66, (1,41 aut. L.).
1
ISSN 1392-2343
1
12
[Lazutka, Romas]. Pensijų ekonomikos principai / [Romas Lazutka]. -Santr. angl. -Santr. liet. -Bibliogr.:22 pavad. // Pinigų studijos.- Vilnius: Lietuvos Bankas, 2002. Nr.4 p. 63-79. http://www.lb.lt
1
ISSN 1392-2637
1
10
4_12HS_4
[Akelaitienė G.] Ar įteisinsime terminą raktažodis? // Terminologija. - 2003, sąs. 10, p. 157- 162.
1
ISSN 1392-267X
1
12
[Gedrimas R.] J.A.Pabrėžos geografijos vadovėlio terminai. - Santr. angl. - Bibliogr.: 25 pavad. // Terminologija .10. - V., 2003. - P.117-134.
1
ISSN 1392-267X
1
12
Rimkutė E. Homonimai, homoformos ir tomografai tekstynų lingvistikos požiūriu // Terminologija. - Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, Nr. 10 (2003), p. 9 - 33.
1
ISSN 1392-267X
0
12
[Austė Nakienė]. Istorinės muzikos rekonstrukcijos idėja: Broniaus Kutavičiaus oratorijos ir folklorizmas // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 211- 219. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Gražina Kadžytė]. Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse// Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 92 - 99. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Rasa Kašėtienė]. Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai// Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 100 - 108. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[ Leonardas Sauka]. Po pasakų katalogus pasidairius // Tautosakos darbai. - 2003. - T.19 (26). - P. 33 - 50. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Aelita Kensminienė]. Reikšmės keitimo kryptis mįslėse // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 140 - 151. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Aušra Žičkienė]. Veliuonos raudos XIX ir XX amžiuje // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 30-36. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Austė Nakienė]. Nykstantys garsai: Lietuvių liaudies muzikos fonografo įrašai // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 63 - 70. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Bronė Stundžienė]. Merkinės dainų istorija: vizija ir tikrovė // Tautosakos darbai. - 2003. - T.19 (26). - P. 13 - 32. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Dalia Černiauskaitė]. Metaforinės ir tiesioginės raiškos santykis lietuvių liaudies dainose // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 48 - 55.
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Edmunda Vengrytė-Janavičienė]. „Tenesidyvija, kas su šia medžiaga turės reikalo" // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 134 - 139. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Giedrė Bufienė]. Bačkoj augintas, pro špuntą penėtas: meninio vaizdo raiškos įvairovė // Tautosakos darbai. - 2003. - T.19 (26). - P. 95 - 106. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Jurgita Ūsaitytė]. Žemės įvaizdis kaip vertės matas: stabilumo ekspresija // Tautosakos darbai. - 2003. - T.19 (26). - P. 107 - 121. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Kazys Grigas]. Vienos patarlės istorinės raidos pėdsakais // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 88 - 91. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Lina Būgienė]. Nuo tada netikiu į baidymus: Pasaulėžiūros lūžių atspindžiai sakmėse// Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 109 - 119. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Lina Valiukaitė]. Unikalus stebuklinės pasakos užrašymas. Saulė ir vėjų motina (AT 516 B) // Tautosakos darbai. - 2003. - T.19 (26). - P. 66 - 75. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Rūta Žarskienė]. Instrumentinio muzikavimo tradicija ir jos kaita: Nuo skudučių iki lūpinės armonikėlės // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 71 - 80. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Savoniakaitė V.]. Aukštaičiai apie savo tradicinę kultūrą, // Tautosakos darbai. 2003. T. 18 (25). P. 120-133.
1
ISSN 1392-2831
1
12
[Skrodenis S.] Elias Lönnrotas ir lietuvių liaudies daina // Tautosakos darbai.-Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. - T. XVII (XXIV), p. 124-136.
1
ISSN 1392-2831
1
12
[Vaitkevičius V.]. Kupolių šventės // Tautosakos darbai, 2003, T.19. p.122-131.
1
ISSN 1392-2831
1
12
[Vilma Daugirdaitė]. Lalavimo kaita sekuliarizacijos procese// Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 37-47. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Vita Ivanauskaitė]. Folklorinės tradicijos kaitos ypatumai// Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 13-29. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Žemyna Trinkūnaitė]. Marčios gegutės motyvo metamorfozės grįžtuvių dainoje „O aš viena dukrelė" // Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P . 81 - 87. www.llti.lt
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Živilė Ramoškaitė]. Dainos tapatybė ir kaita moderniojoje kultūroje// Tautosakos darbai. - 2003. - T.18 (25). - P. 56 - 62 www.llti.lt.
1
ISSN 1392-2831
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Beresnevičius, Gintaras. Šventosios ugnies chronologija. Kulto steiginių atspindžiai dangaus kūnų mitologijose: baltai, iranėnai, finai / Gintaras Beresnevičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl.- Bibliograf.: 9 pavad. // Tautosakos darbai. - 2002. T. 17(24), p.78-86 (į 2002 m. ataskatą nepateko).
1
ISSN 1392-2831
1
12
[Skrodenis S.] Primirštas etnologas // Tautosakos darbai. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. - T. XVII (XXIV), p. 256-259.
1
ISSN 1392-2831.
1
12
/D.Vyčinienė/ Pamiršti Edvino Geisto folkloristikos darbai // Tautosakos darbai.- V., 2003, T.XVIII(XXV).- P. 240-246.
1
ISSN 1392-2831/
0
12
/G.Kirdienė/ Ideen und Ideale: Johann Gottfried Herder in Ost und West.- Rombach Wissenschaften: Reihe Litterae, Bd. 103. Freiburg im Breisgau: Rombach Druck- und Verlagshaus Gmbh &C.KG // Tautosakos darbai.- V., 2003, T.XVIII(XXV).- P. 259-261.
1
ISSN 1392-2831/
0
5
recenzija
/R.Ambrazevičius/ Egzotiškas objektas ir egzotiškas metodas: tradicinis dainavimas ir akustinė analizė // Tautosakos darbai.- V., 2003, T.XVIII(XXV).- P. 190-210.
1
ISSN 1392-2831/
0
12
[Balsys R.]. Vasaros saulėgrįžos šventės pavadinimo problema//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 "Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 18-35.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Balsys R.]. Laivo vaizdinys lietuvių ir latvių žvejų dainose; poetika ir realijos//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 14 (Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai IV), p. 110-119.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Balsys R.]. Laivo vaizdinys lietuvių ir latvių žvejų dainose: poetika ir realijos//Tiltai.-Klaipėda, 2003, priedas Nr.14 (Vakarų Baltų kalbos ir kultūros reliktai), p. 110- 119
1
ISSN 1392-3137
1
0
kartojasi
[Bončkutė R.]. Antikiniai topai Antano Baranausko kūryboje//Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis.-Vilnius,2003,t.23,p.111-126.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Bončkutė R.]. Dvi konferencijos: Motiejaus Valančiaus ir Antano Baranausko/Archivum Lituanicum.- 2003, Wiesbaden, Nr. 5, p. 423-428.
1
ISSN 1392-3137
1
0
ne mokslo str.
[Bončkutė R.]. Simono Daukanto Justino istorijos vertinimas//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 "Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 36-52.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Bukantytė E.]. Konstrukcijos duoti(s) su bendratimi ir veiksmažodžio tikėti vartosena J. Bretkūno Naujajame Testamente//Tiltai.-Klaipėda, 2003, priedas Nr.14(Vakarų Baltų kalbos ir kultūros reliktai),p.74-80.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Kapsevičienė V.]. Morfologinė intarpinių ir sta- kamienų veiksmažodžių (kyla, byra tipų) struktūra senuosiuose lietuvių raštuose//Tiltai.-Klaipėda, 2003, priedas Nr.14(Vakarų Baltų kalbos ir kultūros reliktai), p.81-87.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Kazimieras Garšva]. Ciskodo parapijos lietuvininkų šnektos fonologija // Tiltai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2003, Nr. 3, p. 7-13. [www.ku.lt]
1
ISSN 1392-3137
1
12
4_12L_4
[Kiseliūnaitė D.]. Dar kartą apie Klaipėdos vardo kilmę//Tiltai.-Klaipėda, 2003, priedas Nr.14 (Vakarų Baltų kalbos ir kultūros reliktai), p. 64-66.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Mališauskas J.]. J. Scholdocho kelias į Lietuvą (Aglaya Strauss darbui pasirodžius//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 "Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 98-105.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Matulionienė E.]. Lietuvininkių ir žemaičių galvos danga//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 "Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 106-125.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Petrošienė L.]. Klaipėdos krašto lietuvininkų dainavimo tradicijos kaita XX amžiuje//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 "Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 126-150.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Sidabraitė-Valkiūnienė Ž.]. Milkų šeimos vieta XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje//Archivum Lituanicum.- 2003, Wiesbaden, Nr. 5, p. 97-126.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Strakauskaitė N.]. Lietuvininkų etninė mažuma XIX a. pab.- XX a. pirmojoje pusėje: sociopolitinis diskursas//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas nr. 13 (Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje), t. 2, p. 423-427.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Strakauskaitė N.]. Komunikacijos įtaka lietuvininkams (XVI-XX a.)/Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 "Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 192-204.
1
ISSN 1392-3137
1
12
[Žalys A.]. Lituanistikos raidos Klaipėdoje bruožai//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 „Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II", p. 205-214.
1
ISSN 1392-3137
1
12
Apanavičius R. Lietuvių etninių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos sisteminimas // Tiltai. - Klaipėda: Klaipėdos universitetas, Nr.1 (2003), p. 83 - 87. (0, 5 straipsnio, nes nurodyta VDU ir KU)
0.5
ISSN 1392-3137
0
6
Petrošienė L. Klaipėdos krašto lietuvininkų dainavimo tradicijos kaita XX a. // Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra, II. Tiltai. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, Nr.16 (II) (2003), p. 126 - 150.
1
ISSN 1392-3137
0
12
/G.Žuklytė-Daunoravičienė/ Felikso Bajoro nacionalinės muzikos sampratos ideomos // Tiltai.- Klaipėda, 2003, Nr. 2(23).- P. 85-94.
1
ISSN 1392-3137/
0
12
[Laukaitytė R.] Stačiatikių Bažnyčia „nacių tarnyboje": metropolito Sergijaus drama // Lietuvos istorijos metraštis. 2001 metai, 2. Vilnius, 2002, p. 149-160 (0,88 a. l.)
1
ISSN 1392-3342
1
12
[Matulienė, Gražina]. Student's viewpoint to the environment and health / [Gražina Matulienė]. - Lent. - Angl. - Santr. liet., - Bibliogr.: 12 pavad. //Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2003 Nr. 2. p. 87 - 141.
0.5
ISSN 1392-3358
1
5
4_12HS_4
[Valantiejus, Algimantas]. Postmodernizmas ir epistemologinio reliatyvizmo spąstai / [Algimantas Valantiejus].- Santr angl. - Bibliogr.: 95 pavad. // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2003, Nr. 2, p. 5-49.
0.5
ISSN 1392-3358
1
5
4_12HS_4
[Gečienė, Ingrida]. The discourse on the New Class and its impact on the debates about a role of intellectuals in post-socialist countries / [Ingrida Gečienė].- Angl.- Santr. liet. - Bibliogr.: 25 pavad. // Sociologija: Mintis ir veiksmas. 2003, Nr. 1, p. 71-82.
1
ISSN 1392-3358.
1
10
4_12HS_4
[Anužytė L.]. Konstantinas Jablonskis ir Lietuvos Metrika, Lietuvos Metrikos naujienos / „Lietuvos istorijos metraščio" mokslinis-informacinis priedas, Nr. 6-2002, Vilnius, 2003, p. 21-25. (0,4 a. l.).
1
ISSN 1392-3382
1
12
[Bubnys A.]. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941-1944) // Genocidas ir rezistencija, 2003, Nr.1(13), p.21-40 (1,2 a.l.).
1
ISSN 1392-3463
1
12
[Zizas R.]. Sovietinės represijos ir pasipriešinimas joms Onuškio valsčiuje (Trakų aps.) // Genocidas ir rezistencija, 2003, Nr. 1(13), p. 114-135
1
ISSN 1392-3463
1
12
[Žalimienė ,Laimutė]; Ablingienė ,Aldona. Išlaidos vaikų socialinei apsaugai Lietuvoje Europos Sąjungos statistikos kontekste / [ Laimutė Žalimienė]; [Aldona Ablingienė]/ // Lietuvos ekonomikos apžvalga.- Vilnius: Statistikos departamentas, 2003, Nr.1,p. 20-24. www.std.lt
0.5
ISSN 1392-351X
1
5
4_12HS_4
[Vasiliauskas E.]. Žiemgala XII-XIII a.//Žiemgala.- 2003, Nr. 2(12), p. 3-10.
1
ISSN 1392-3781
1
5
ne mokslo leid.
[Kalnius P.]. „Kitokie" tarp „savų": Lietuvos etnografinių grupių stereotipai // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2002. Nr. 2(11). P. 23-52.
1
ISSN 1392-4028
1
12
[Šaknienė R.]. Lokalinės kultūros struktūrinės kaitos kontūrai: gimtuvių papročių ciklas XX a. Dzūkijoje // Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2002. Nr. 2(11). P. 71-88.
1
ISSN 1392-4028
1
12
[Savoniakaitė V.]. Multimedija: antropologės požiūris // Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2002 Nr. 3(12). P. 111-126.
1
ISSN 1392-4028
1
12
[Šidiškienė I.]. Simboliniai veiksmai lietuvių XIX a. II pusės - XX a. I pusės vestuvių apeigose. Kartografinis tyrimas, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2003. Nr. 3(12). P. 31-58.
1
ISSN 1392-4028
1
12
[Sirutavičius V.]. Nusikaltimai "dėl gėdos": naujagimių žudymai XIX a. Lietuvos visuomenėje // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2002, nr. 2(11), p.147 - 158.
1
ISSN 1392-4028
1
12
[Šliavaitė, Kristina]. Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine / [Kristina Šliavaitė]. - Santr. angl. - Bibliogr.: 29 pavad. // Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2003, 3 (12), 77-110.
1
ISSN 1392-4028.
1
12
[Brazauskas M.]. Žvalgomieji tyrinėjimai Klaipėdoje, Liepų g. Nr. 17 ir Žvejų g nr. 4 a//Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje.- 2002, Vilnius: Diemedžio l-kla; p. 175. ‹vėluojanti›
1
ISSN 1392-5512
1
0
per maža apimtis
[Brazauskas M.]. Tyrinėjimai Klaipėdoje, Liepų gatvėje Nr. 10//Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais.- 2002, Vilnius, p.176-177. ‹vėluojanti›
1
ISSN 1392-5512
1
0
per maža apimtis
[Žulkus V.]. Pilies paieškos Platelių ežero pilies saloje//Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais.- 2002, Vilnius, p.159-161. ‹vėluojanti›
1
ISSN 1392-5512
1
12
[Žulkus V.], Andrzej K., Wojciech S. Povandeninių tilto liekanų Platelių ežere tyrimai//Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje.- 2002, Vilnius: Diemedžio l-kla; p. 274-275. ‹vėluojanti›
0.33
ISSN 1392-5512
2
0
per maža apimtis
Senvaitytė D. Sielos samprata lietuvių pasaulėžiūroje // Filologija. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, Nr. 8 (2003), p. 122 - 127.
1
ISSN 1392-561 X
0
12
[Irena Klimašauskienė] „Moters paveikslas normatyvinėje lietuvių literatūroje" // „Filologija". 2003. Nr. 8. P. 107-111.
1
ISSN 1392-561X
1
12
[Jolita Lukšytė] „Lyties stereotipai kitos lyties autorių romanuose / Vyrų vaizdavimo stereotipai moterų romanuose" // „Filologija". 2003. Nr. 8. P. 112-121.
1
ISSN 1392-561X
1
12
[Papaurėlytė S.] Sielvarto metaforos lietuvių ir rusų kalbose // Filologija: mokslo darbai. - 2003, nr.8, p.25-32.
1
ISSN 1392-561X
1
12
[Grigas, Romualdas]. Nusikaltimo analizė ir pastangos jį sutramdyti: enciklopedinio šaltinio įspūdis / [Romualdas Grigas].- //Jurisprudencija. - Lietuvos Teisės universitetas. Mokslo darbai. 2003, 41 (33), p. 184-188.
1
ISSN 1392-6195
1
10
4_12HS_4
Rakutis V.XVIII a. Lietuvos karo istorijos tyrimų apžvalga // Karo archyvas. - Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, T. XVIII. (2003), p. 307 - 322.
1
ISSN 1392-6489
0
12
Vaičenonis J. Karo komendantūrų veikla Lietuvoje 1927 - 1940 m. //Karo archyvas. - Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, T. XVIII. (2003), p. 256 - 295.
1
ISSN 1392-6489
0
12
Vaičenonis J. 1921 - 1940 m.laikotarpio Lietuvos kariuomenės tyrimai // Karo archyvas. - Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, T. XVIII. (2003), p. 339 - 356.
1
ISSN 1392-6489
0
12
[Zabiela G.]. Pietų Lietuvos vėlyvieji degintiniai kapinynai // Archaeologia Lituana. 2003,Vilnius, T. 4, p.175-185
1
ISSN 1392-6748
1
12
[Bukantytė E.]. Naujojo Testamento citatos Jono Bretkūno Postilės (1591) pamoksluose//Archivum Lithuanicum.-2003, Nr.5,p.179-194.
1
ISSN 1392-737X
1
12
[R.Griškaitė.]. "Dominikas Cezarijus Chodzka - Simono Daukanto kolega" // Archivum Lithuanicum, nr. 5, 2003, p. 263-296 (1, 9 a. l.).
1
ISSN 1392-737X
1
12
[Sliužinskas R.]. Lietuvių etnomuzikologinė terminija kun. Antano Juškos (1819-1880) liaudies dainų rinkiniuose//Soter.- Kaunas, 2003, Nr. 11(39), p. 193-200.
1
ISSN 1392-74-50
1
12
Genzelis B. Vyskupas Jeronimas Stroinovskis ir fiziokratai// Soter. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Nr. 9 (37) (2003), p. 27 - 34. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-74-50
0
12
Kamuntavičienė V. Vyskupo Jurgio Bialozoro (apie 1623 - 1665) politinė veikla // Soter. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 9 (37) (2003), p. 281 - 294. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-74-50
0
12
Kvasaitė V. „Marijos Nekalto Prasidėjimo Valandų" kulto istorija Lietuvoje // Soter. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Nr.9 (37) (2003), p. 163 - 169.
1
ISSN 1392-74-50
0
12
Lazauskienė-Morkūnaitė A. Katalikų dvasininkijos dalyvavimas vietos savivaldybių kūrime Lietuvoje 1918 m. // Soter. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 9(2003), p. 205-215. www.vdu.lt/leidiniai
1
ISSN 1392-74-50
0
12
Lileikienė V. Lietuvos lurdų kilmės istorija // Soter. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Nr. 9 (37) (2003), p. 295 - 311.
1
ISSN 1392-74-50
0
12
[Alaunienė Z., Babickienė Z.] Kalbos kultūra aukštojoje mokykloje: studentų nuostatos tyrimas // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 43-53. (Nebuvo įtraukta į 2002 metų anketą).
0.5
ISSN 1392-8600
2
6
[Bacevičiūtė R.] Balsių kiekybė pietinėse veliuoniškių šnektose // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 10-17. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. anketą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Čepaitienė G., Župerka K.] Apie retorikos ir stilistikos sąsajos (didaktinis aspektas) // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. - 2003, t.1, nr.5, p.73-77.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Drotvinas V.] Ar lietuviški leksikologijos terminai? // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 18-21. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. anketą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Jurčiukonytė A.] Prozos diskurso teatriškumas // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 98-102.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Keinys S.] Tautinis terminologijos savitumas // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 57-62.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Kolevinskienė Ž.] Nelė Mazalaitė: biografijos raiška kūryboje // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 92-97.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Mačianskaitė L.] Susitaikymo dialogas Leonardo Gutausko romane ,,Šešėliai" // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 13-18.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Maciejauskienė V.] Dėl lietuvių pavardžių tyrimo struktūros ir kilmės požiūriu // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 30-36.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Pabarčienė R.] Groteskas Balio Sruogos dramose // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 2 t., Nr. 5, p. 3-9.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Radzevičienė S.] Igno Šeiniaus švediškoji kūryba: estetikos genezė // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 2 t., Nr. 5, p. 10-18.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Rinkauskienė R.] Priebalsinio kamieno daiktavardžiai uteniškių tarmėje // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 37-42.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Rinkauskienė R.] Keletas patarimų dėl dialektologijos pamokų vidurinėje mokykloje // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. ISSN 1392-8600. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 66-68. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. anketą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Satkauskytė D.] Nuodėmė ir atgaila Bernardo Brazdžionio poezijoje // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 25-29.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Skrodenis S.] Suomijos himno vertimas į suomių kalbą // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 2 t., Nr. 5, p. 27-32.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Vaitiekūnas D.] G?rardo Genette'o naratologija // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 30-43.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Vanagaitė G.] Eglės Juodvalkės gyvenimo ir ligos istorija // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 19-25. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. apyskaitą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Vaskelienė J.] Sigito Gedos individualūs dariniai ("Sokratas kalbasi su vėju") // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika. - 2003, t.1, nr.5, p.43-48.
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Zabarskaitė Z.] Fonosemantika: tyrėjai, tyrimai, patirtys // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 36-42. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. anketą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Zabarskaitė J.] Gimtosios kalbos vertės samprata lietuviškos periodinės spaudos saulėtekyje // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 69-7
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Žvirgždas M. ]Dekonstrukcijos samprata ir ją apibrėžiančios kategorijos Jacques'o Derrida straipsniuose // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 103-110.
1
ISSN 1392-8600
1
10
4_12HS_4
[Žvirgždas M.] Dailės citatos Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 2 t., Nr. 5, p. 59-68.
1
ISSN 1392-8600
1
12
Girčienė J. Žodžio reikšmė leksikologijos ir žodžių darybos požiūriu // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai.. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 20-26.
1
ISSN 1392-8600
1
12
Murinienė L. Akmenės šnektos balsinių fonemų klasifikacija ir jų diferencinių požymių hierarchija // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai.. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 22-29. (Nebuvo įtraukta į 2002 metų anketą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
Valskys V. Netiesioginės nuosakos raiška bevardės giminės dalyviais // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 30-35. (Nebuvo įtraukta į 2002 metų anketą).
1
ISSN 1392-8600
1
12
[Leonavičienė V.] Rašytinės komunikacijos ugdymas analizuojant pasakojamojo teksto įvykių seką (teorinės prielaidos ir eksperimentas) // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 54-58. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. ataskaitą).
1
ISSN 1392-8600.
1
12
[Nauckūnaitė Z.] Klasikinė retorika kaip komunikacinės kompetencijos ugdymo paradigma // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 59-68. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. ataskaitą).
1
ISSN 1392-8600.
1
12
[Nauckūnaitė Z.] Loginiai lingvistiniai sakytinės ir rašytinės raiškos skirtumai // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 78-83.
1
ISSN 1392-8600.
1
12
[Salienė V.]Rašymo mokymo problemos 6 klasėje: tyrimo užduočių analizė// Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 1 t., Nr. 5, p. 85-91.
1
ISSN 1392-8600.
1
12
[Salienė V.] Lietuvių kalbos ugdymo didaktinių nuostatų ir programos 11-12 klasėje turinio kaita ir dermės galimybės // Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika: mokslo darbai- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 1 t., Nr. 4, p. 76-83. (Nebuvo įtraukta į 2002 m. ataskaitą).
1
ISSN 1392-8600.
1
12
[Skrodenis S.] Dr. Turo Niemio atsiminimai / publikaciją parengė ir vertė Stasys Skrodenis // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, 2 t., Nr. 4, p. 85-86.
1
ISSN 1392-8600.
1
12
[Žvironaitė L.] Nakties motyvas lietuvių vaikų poezijoje // Žmogus ir žodis. Literatūrologija: mokslo darbai.- Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2003, 2 t., Nr. 5, p. 18-26.
1
ISSN 1392-8600.
1
12
/A.Versekėnaitė/ Dies irae kaip intekstas: semantinės funkcijos XX a. muzikoje // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 31-50.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
/D.Banevičienė/ Du vieno komponavimo principo aspektai // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 6-15.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
/D.Račiūnaitė-Vyčinienė/ Sutartinių darna: kognityvinis aspektas // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 136-143.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
/J.Bruveris/ Ir pirmoji, ir trečioji knyga // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 172-176.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
5
recenzija
/J.Gustaitė/ Aleksandro Skriabino poetinė kūryba: nuo sonatos iki soneto (I) // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 67-86.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
/L.Šarkaitė/ Lietuvių liaudies formulinių dainų ypatumai // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 152-169.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
/O.Narbutienė/ Ryškus kompozitoriaus ir epochos paveikslas // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 170-171.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
/R.Ambrazevičius/ Sutartinių daina: psichoakustinis aspektas // Lietuvos muzikologija.- V., 2003, MMIII, IV kn.- P. 125-135.
1
ISSN 1392-9313 / ISBN 9986-503-30-2
0
12
[Vosyliūtė, Anelė]. Religinė kultūra: šventės ir simboliai / [Anelė Vosylūtė]. - Santr. angl.- Bibliogr. 17 pavad. // Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T.18. Kn. 1 (2003), p. 475-501.
1
ISSN 1392 - 0499
1
12
[Dalia Satkauskytė]. Kas iš tikro naujausia? (Postmodernizmas kaip konjunktūra) // Darbai ir dienos - 2003. - Nr. 333. - P. 203 - 210. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 - 0588
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Rūta Brūzgienė]. Polifonijos atgarsiai (Jono Kossu-Aleksandravičiaus Fuga in as - moll) // Darbai ir dienos. - 2003. - Nr. 36. - P. 35 - 44. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 - 0588
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Anglickienė L. Svetimas, bet neblogai pažįstamas (Žydo įvaizdis lietuvių liaudies kultūroje) // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 34 (2003), p. 213-234. www.vdu.lt./Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 - 0588
0
12
Leonavičienė A. Citavimas lietuvių ir prancūzų politinėje spaudoje // Kalbotyra. -Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, T. 53 (3), (2003), p. 46 - 54.
1
ISSN 1392 - 1517
0
12
[Žalimienė ,Laimutė]; Ablingienė ,Aldona. Expenditure for social security of children / [Laimutė Žalimienė], Aldona Ablingienė. - Anglų k. - Lent. // The survey of the Lithuanian economy. - Vilnius, Statistikos departamentas, Nr. 1, 2003, p. 20 - 24.
0.5
ISSN 1392 - 3501
1
5
4_12HS_4
Mekšraitytė K. Moters akiratyje - moterys. (Nelės Mazalaitės novelistika) // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 36 (2003), p.151-171. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
Mykolaitytė A. Jugendo stilistika lietuvių ir latvių prozoje // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T.35 (2003), p. 31-107. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
Pupalaigytė D. Istoriškumas ir kultūriniai klodai (Aukštųjų Šimonių žanriniai ypatumai) // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla T. 36 (2003), p.107-135. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
Ruchlevičienė I. Kūryba - kaip žaidimas. Kosto Ostrausko dramaturgija // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 33 (2003), p. 6-87. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
Sakalavičiūtė K. Dvilypis žaidimas. (Konstantinas Balmontas ir Liudas Gira) // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 36 (2003), p.73-91. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
Vaitkevičiūtė R. Mitai ir mįslės literatūros lankuose // Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 36 (2003), p. 247- 255. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
Žekevičiūtė I. Kas populiaru ir kas išliekama? (Išmonės impulsai Marijos Lastauskienės prozoje)// Darbai ir Dienos. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 35 (2003), p. 239 - 245. www.vdu.lt/Leidiniai/DarbaiIrDienos
1
ISSN 1392 -0588
0
12
[Kublickienė, Lilija]. Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje / [Lilija Kublickienė]. - Lentel.- Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad. // Sociologija: mintis ir veiksmas. 2003, Nr.2, p. 77-86.
1
ISSN 1392 -3358.
11
10
4_12HS_4
[Žvinklienė, Alina]. Moters kelias į akademiją: istorija ir dabartis (Woman's Way to Academia: Past and Present) / Alina Žvinklienė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 17 pavad./ Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2003, Nr.1, p. 50-70.
1
ISSN 1392 -3358.
1
10
4_12HS_4
[Kvašytė R.] Latvių nacionalinės realijos kitų kalbų šaltiniuose. - Santr. vok. - Bibliogr.: 22 pavad. // Filologija. - 2003, nr.8, p.15-24.
1
ISSN 1392 -561X
1
10
4_12HS_4
[Bitinienė A.] Latvių kalbos publicistinio stiliaus tekstų sakinio ilgis // Linguistica Lettica. - Ryga, 2003, t. 11, p. 142-155.
1
ISSN 1407-1932
1
10
4_12HS_4
[Kačiuškienė G.] Kombinaciniai vokalizmo reiškiniai šiaurės panevėžiškių tarmėje. - Santr. latv., angl. - Bibliogr.: 15 pavad. // Linguistica Lettica [Rīga]. - 2003, nr.12, p.83-88.
1
ISSN 1407-1932
1
12
[Kvašite R., Čepaitiene G., Župerka K] Valodas un rakstniecības stilistikā savdabība kā tautas vēstures sekas (lietuviešu un latviešu paraleles). - Santr. Angl. - Bibliogr.: 39 pavad. // Linguistica Lettica [Rīga]. - 2003, nr.12, p.105-116
1
ISSN 1407-1932
1
12
[Papaurėlytė S.] Kai kurios liūdesio koncepto raiškos ypatybės lietuvių kalboje // Acta Linguistica Lithuanica. - 2003, XLVIII, p.105-118.
1
ISSN 1407-1932
1
12
[Papaurėlytė S.] Konceptualiosios liūdesio metaforos lietuvių ir rusų kalbose // Linguistica Lettica [Rīga] . - 2003, nr.11, p.50-65.
1
ISSN 1407-1932
1
12
[Aušra Jurgutienė]. Post-Theoretical Criticism // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. -Liepaja:Liepajas Pedagogijas akademija, LU Literatūras, folkloras un makslas instituts - 2003. - Nr. 8. - P. 177-188.
1
ISSN 1407-4729
1
10
4_12HS_4
[Jūratė Sprindytė]. Lithuanian short story. Causes of its Decline// Liepaja:Liepajas Pedagogijas akademija, LU Literatūras, folkloras un makslas instituts - 2003. - Nr. 8 -P. 273 - 282.
1
ISSN 1407-4729
1
12
[Balčiūnienė A.]. Kupiškėnų intarpinių veiksmažodžių esamojo laiko struktūros ypatumai//Vārds un tā pētišanas aspekti:Rakstu krājums 7.- 2003, Liepāja: LiePA; p. 119-129.
1
ISSN 1407-4737
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Balsys R.]. Toponimai žvejų dainose//Vārds un tā pētišanas aspekti:Rakstu krājums 7.- 2003, Liepāja: LiePA; p. 13-25.
1
ISSN 1407-4737
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Kiseliūnaitė D.]. Pajūrio regioninio parko vietovardžiai: Kalotė,Placis/Plocis, Olandų Kepurė//Vārds un tā pētišanas aspekti:Rakstu krājums 7.- 2003, Liepāja: LiePA , p. 69-76.
1
ISSN 1407-4737
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Butkus A. Etniskās attiecības lietuviešu iesauku spogulī // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja:Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LiePA, 2003. Lpp. 310-314.
1
ISSN 1407-4737
0
12
4_12L_4
[Kazimieras Garšva]. Latvijos Sėlos lietuvių šnektos // Humanitāro zinātnu vēstnesis. Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2003, Nr. 4, p. 46-53.
1
ISSN 1407-9607
1
12
[Vigmantas Butkus] „Pastabos apie kalbinį stilistinį lietuvių ir latvių neoromantinės dramaturgijos skirtumą" // „Linguistica Lettica 12". Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2003. P. 72-81.
1
ISSN 1407 - 1932
1
12
[Danguolė Mikulėnienė]. Vardažodinių priesagų vedinių kirčiavimo raida // Baltu filoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002, Nr. 11 (2), p. 47-52.
1
ISSN 1407 - 2157
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Laurinkienė, Nijolė. Das Thema der Kosmogonie in litauischen Folklore-narrativen / Nijolė Laurinkienė. - Bibliogr. išnašose. - Abkurzungen: s.263-264 // Studia Mythologica Slavica, T. VI. - Ljubljana: [Znanstveno-raziskovalni Center Slovenske akademije znanosti….., Slovenja; Universita degli Studi di Udine…, Italia], 2003, p.249-267.
1
ISSN 1408-6271
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Šinkūnaitė L. The Pažaislis Monastery Ensemble - Ideological and Artistic Principles of the Baroque // Barock im Baltikum und Andere studien des Ostseeraums. Homburger Gespräche. - Heft 17. - Kiel, 2002, p. 12 - 31 .
1
ISSN 1434-9213
0
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[R.Miknys]. Podróż Michała Römera z Wilna do Kowna w listopadzie 1920 r. - fragment "Dziennika", // Biuletyn Historii Pogranicza, nr.4, Białystok 2003, p.69-80.
1
ISSN 1641-0033
1
12
[R.Zizas]. Pacyfikacja wsi Koniuchy (Kaniūkai), // Biuletyn historii pogranicza, Bialystok, 2003, Nr 4, s. 33-57
1
ISSN 1641-0033
1
12
[Pabarčienė R. ] Gelbstinti savastis: Judelio Beileso ir Lėnės Grigolaitytės biografijos // Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija: mokslinių straipsnių rinkinys. - Vilniaus pedagoginis universitetas. - 2002, nr. 3, p. 299-304. .
1
ISSN 1648-1089
1
12
Uždavinys, Algis. Divine Rites and Philosophy in Neoplatonism / Algis Uždavinys (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. liet.. - Bibliogr. išnašose: 2 pavad. // Acta Orientalia Vilnensia. - 2003, Vol. 4, p.39-53.
1
ISSN 1648-2662
1
10
4_12HS_4
Uždavinys, Algis. From Alexandria to Harran: the Neoplatonic and Sufi Wisdom / Algis Uždavinys (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. liet.. - Bibliogr. išnašose // Acta Orientalia Vilnensia. - 2003, Vol. 3, p.119-128.
1
ISSN 1648-2662
1
10
4_12HS_4
[Kazimieras Garšva]. Lietuvių kalbos priegaidės // Kalbų studijos. Kaunas: Technologija, 2003, Nr. 4, p. 12-16. [www.kalbos.lt]
1
ISSN 1648-2824
1
12
/V.Apanavičienė/ A.Žigaitytės opera "Žilvinas ir Eglė": etninių tradicijų ir novatoriškumo sąveika. Lietuviai ir lietuvnininkai. Etninė kultūra (II) // Tiltai.- Klaipėda, 2003, Priedas Nr. 16.- P. 5-17.
1
ISSN 1648-3979
0
12
[Pocytė S.]. Mažosios Lietuvos lietuvių mentaliteto atspindys kultūrinių draugijų veikloje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; priedas Nr. 16 (Lietuviai ir Lietuvininkai. Etninė kultūra II), p. 151-165.
1
ISSN 1648-3979
1
12
[Martinkus V., Paliulienė M.] Intelektinės nuosavybės gynimas ir jo kompleksiškumas // Mechaninė technologija: KTU mokslo darbai, T. XXXI. - Kaunas: Technologija, 2003, p. 159-163.
0.5
ISSN 1648-4711
2
5
4_12HS_4
[Axel Holvoet]. Laisvieji predikatyvai ir jų sintaksiniai ryšiai // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p. 67-78.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Axel Holvoet]. Aktualiosios skaidos problemos // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p. 79-98.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Axel Holvoet]. Prijungiamieji ir sujungiamieji sakiniai formos bei funkcijos požiūriu // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p. 99-114.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Axel Holvoet, Artūras Judžentis]. Sudėtinio prijungiamojo sakinio aprašymo pagrindai // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p. 115-172.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Axel Holvoet, Artūras Judžentis]. Sujungiamojo ryšio aprašymo pagrindai // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p. 173-198.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Axel Holvoet, Artūras Judžentis]. Sintaksinių ryšių tipai // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p. 11-35.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Loreta Semėnienė]. Būdvardžio derinimas // Sintaksinių ryšių tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Judžentis]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, Lietuvių kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, p 37-66.
1
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
12
[Čepaitienė G.] Kaip sveiki gyvenat? // Kalbos aktualijos. - 2003, nr.7, p.51-52.
1
ISSN 1648-9470
1
0
per maža apimtis
[Čepaitienė G.], Remeikaitė I. Vaikų dainų kreipimosi žodžiai.- Bibliogr.: 14 pavad. // Kalbos aktualijos. - 2003, nr.7, p.20-31.
0.5
ISSN 1648-9470
1
6
[Kvašytė R.] Istorinė leksika latvių bendrinės kalbos žodyne // Kalbos aktualijos. - 2003, VII, p.4-9.
1
ISSN 1648-9470
0
12
[Malakauskas A.] Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus veikla 2001-2003 m. // Kalbos aktualijos. - 2003, VII, p.55-57.
1
ISSN 1648-9470
1
0
ne mokslo straipsnis
[Malakauskas A.] Religinės leksikos kirčiavimo ypatumai // Kalbos aktualijos. - 2003, VII, p.44-46.
1
ISSN 1648-9470
1
12
[Petkevičienė R.] Šiaulių kalbos konsultacijų punktas: klausimai ir atsakymai // Kalbos aktualijos. - 2003, VII, p.37-43.
1
ISSN 1648-9470
1
0
ne mokslo straipsnis
[Saulius Ambrazas]. Dėl būdvardžių su priesaga *-tUo- kilmės // Baltu filoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, sąs. 12 (1), p. 5-13.
1
ISSN 1691-0036
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Čirūnaitė J. Moterų, užrašytų XVI - XVII a. LDK kariuomenės dokumentuose, įvardijimo struktūra// Baltu filoloģija. - Riga: Latvijas Universitāte, T. XII(1) (2003), p. 27 - 46.
1
ISSN 1691-0036
0
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
[Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Alvydas Umbrasas]. The State of Lithuanian Terminology. // Terminoloģijas Jaunumi. 2003, p. 16-25.
1
ISSN 1691-0133
1
12
[Lazutka, Romas], Mališauskaitė, I. Europos Sąjungos PHARE programos parama Lietuvos socialinės politikos plėtrai.- Vilnius: Europos namai. 2003.- 24 p. www.mableidykla.katalogas.lt
0.5
ISSN 9955-9607-0-1.
1
0
ne mokslo leidinys
Beresnevičius, Gintaras. Japonų šintoizmas ir baltų religijos / Gintaras Beresnevičius (Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Santr. angl. - Išnašos: 6 pavad. // Kultūrologija. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. T. 10 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.364-387.
1
ISSN 9986-638-43-7
1
12
Šatkauskienė N. Ne atpažinimo džiaugsmui, o suvokimo malonumui // Darbai ir dienos.- 2003, T. 33, p. 117-134.
1
ISSN1392-0588
0
12
Šatkauskienė N. Dramos kaitos kryptys XXa. // Tiltai. - 2003, T. 1, p. 49-54.
1
ISSN1392-3137
0
12
Juknevičius, Stanislovas. Features of the Lithuanian Charakter and Values / Stanislovas Juknevičius (Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Vilnius). - Lent. - Bibliogr. išnašose // (Janusz Kucziński (Ed.), Dialogue and Universalism. The Universalization of European Identity: the case of Lithuania / Polish Academy of Science. - Vol. XIII, No 1-2(2003), p.83-94.
1
PL IISN 1234-5792
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą
Savukynas, Virginijus. The "Other" in Society: Stereotypes and Identity (Contribution to the Relationship Between the Identitty of Majority and Stereotypes of Minorities) / Virginijus Savukynas (Culture, Philosophy and Arts Research Institute, Vilnius). - Bibliogr.išnašose // (Janusz Kucziński (Ed.), Dialogue and Universalism. The Universalization of European Identity: the case of Lithuania / Polish Academy of Science. - Vol. XIII, No.1-2(2003), p.103-120.
1
PL ISSN 1234-5792
1
12
nėra duomenų apie tarptautinį pripažinimą