Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12L.2. Kitos mokslo monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai (a.l.) (neiļæ½ļæ½vardinti 4.L1 punkte) (iļæ½ļæ½ 4.L2 punkto)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Balai Pastabos
/E/Ignatonis/ Variacijos fortepijonų dueto tema.- V., 2003.- 119 p.
1
ISBN 9986-503-42-6
0
0
/Sudarytoja G.Daunoravičienė/ Muzikos kalba. Viduramžiai. Renesansas.- V., 2003.- 500 p.
1
ISBN 9986-498-35-X
0
2
zinynas
[A.Bubnys]. Nazi Resistance Movement in Lithuania, 1941-1944", V., 2003, 220 p.
8
ISBN 5-415-01684-8
1
96
[A.Marcinkevičius], [S.Kaubrys]. Lietuvos stačiatikių bažnyčia 1918-1939 m. Vilnius: Vaga, 2003, 278 p.; 19,86 a.l.
19.86
5-415-01686-4
1
238.32
[A.Peluritytė-Tikuišienė]. Lietuvių lyrikos tradicija:pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje. Vilnius:Vilniaus univ. l-kla,2003,174 p.; 12,43 a.l.
12.43
9986-19-552-7
1
149.16
[A.S.Girdenis]. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai. Vilnius:Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,2003,387 p.; 27,64 a.l.
13.82
5-420-01501-3
1
165.84
[A.S.Girdenis]. Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai. Vilnius:Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,2003,387 p.; 27,64 a.l.
13.82
5-420-01501-3
1
165.84
[Algimntas Mačiulis] Dailė architektūroje.- Vilnius; Vilniaus dailės kademijos leidykla, 2003. 496 p.
25
9986-571-86-3
1
300
[Algis Kalėda]. Dzieje literatury litewskej, T. 2. - Warszawa: Ex Libris - Polish Book Galery Inc., 2003. - 188 p.www.exlibris-pl.com
13.4
ISBN 83-89351-06-4
1
160.8
4_12L_2
[Andrijauskas A. ] Kultūrologijos istorija ir teorija. Vilnius; Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2003, 636 p.
1
9986- 571-91-X
1
0
vadovelis
[Asadauskienė N.] Kiškų giminės istorija XV a. pab. - XVII a. (genealoginis tyrimas). - Vilnius, 2003. - 390 p. (27,9 a.l.)
1
ISBN 5 - 415 - 01669 - 4
1
12
4_12L_2
[Balsys R.] Žvejų dainos.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; 239 p.
15
ISBN 9955-456-86-8
1
180
[E.Svetikas]. Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai.Vilnius: Diemedis, 2003, 444p.
40
ISBN 9986-23-112-4
1
480
[Eugenija Ulčinaitė, Albinas Jovaišas]. Lietuvių literatūros istorija: XIII-XVIII amžius, - V., : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - 524 p. www.llti.lt
37.4
ISBN 9955-475-51-X
2
448.8
4_12L_2
[Grigas, Romualdas]. Nūdienos pasaulis ir lietuvių tautos socioetnogenezė / Romualdas Grigas. - Bibliogr.: 15 pavad. //Lietuvos mokslas, 45 knyga. Akademinė edukologija, I, monografija, Mokslotyros institutas. 2003, p. 329-359, 2,0 a.l. .
2
ISSN 1392-4044
1
20
4_12HS_2
[Irena Ermanytė]. Antonimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 2003, 582 p. <Žodyno maketo a. l. skaičiuojami dvigubai>
41
ISBN 9986-668-52-2
1
123
zodynas
[J.Kiaupienė]. Mes, Lietuva: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a. (viešasis ir privatus gyvenimas), Vilnius, "Kronta", 2003, 320 psl. (19 aut. l.);
19
ISBN 9955-595-08-06
1
228
[Janonienė R.] Kazimieras Jelskis (1782 - 1867). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, 295 p., 130 il.
21
ISBN 9986-571-94-4.
1
252
4_12L_2
[Kasatkina, Natalija; Lenčikas, Tadas]. Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga: monografija / [Natalija Kasatkina]; [Tadas Leončikas] . - Iliustrac. - Pried. P. 235 - 281.- Bibliogr.: p.282 - 285. Socialinių tyrimų institutas. Vilnius: Eugrimas, 2003. p. 288, p. 235 - 281. www.eugrimas.lt
16
ISBN - 9955-501-49- 9
1
160
4_12HS_2
[Krukauskienė, Eugenija; Kublickienė, Lilija; Matulionis, Arvydas; Rapoportas. Sergejus; Šutinienė, Irena]. Menininkas ir valstybė: socialinis psichologinis aspektas : monografija / [Eugenija Krukauskienė], [Lilija Kublickienė], [Arvydas Matulionis], [Sergejus Rapoportas]; [Šutinienė, Irena]. - Santr. angl.: p. 127 - 129. - Iliustr. 14 . - Bibliogr.: p. 120 - 126. Socialinių tyrimų institutas. -Vilnius: Eugrimas, 2003, 130 p. : www.eugrimas.lt
7
ISBN 9955-501-58-8
1
70
4_12HS_2
[Krukauskienė, Eugenija; Šutinienė, Irena; Trinkūnienė, Inija; Vosyliūtė, Anelė]. Socialinė atmintis: minėjimai ir užmarštys: monografija / [Eugenija Krukauskienė], [Irena Šutinienė], [Inija Trinkūnienė], [Anelė Vosyliūtė]. - Lentel. - Bibliogr.: p. 145 - 150. Santr. angl.: p. 151 - 152. Socialinių tyrimų institutas. -Vilnius: Eugrimas, 2003, 152 p. www.eugrimas.lt
10
ISBN 9955-501-59-6
1
100
4_12HS_2
[Krukauskienė, Eugenija; Trinkūnienė, Inija; Žilinskaitė ,Viktorija]. Jaunimo kultūrinis identitetas: prioritetai, nuostatos, etninė kultūra: monografija / [Eugenija Krukauskienė], [Inija Trinkūnienė], [Viktorija Žilinskaitė]; Socialinių tyrimų institutas. -Vilnius: Eugrimas, 2003. - 104 p. : iliustr. Bibliogr.: p. 95 - 98. Santr. angl.: p. 99 - 103. www.eugrimas.lt
5.5
ISBN 9955-501-61-8
1
55
neatitinka monografijoms keliamu reikalavimu 4_12HS_2
[Martinkus V.] Literatūra ir paraliteratūra / straipsniai ir esė. - Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2003. - 453 p.
12
ISBN 9986-39-284-5
1
36
lit. ir meno kritika
[Paknys M.] Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK Vilnius; Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2003, 360 p.
9
9986-571-97-9
1
108
[Pocytė S.] Mažlietuviai Vokietijos imperijoje.- 2002, Vilnius, 304 p. ‹vėluojanti›
21.7
ISBN 5-415-01676-7
1
260.4
[R.Laukaitytė]. Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, 316 p. (17,6 a. l.)
17.5
ISBN 9986-780-52-7
1
210
[R.Misiūnas]. Barakų kultūros knygos:lietuvių DP leidyba 1945-1952. Vilnius:Versus Aureus,2003,407 p.; 29,07 a.l.
29.07
9955-601-05-1
1
348.84
[R.Petrauskas]. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje - XV a.: sudėtis - struktūra - valdžia. Vilnius: Aidai, 2003, 379 p.; 27,07 a.l.
27.07
9955-445-67-X
1
324.84
[R.Šmigelskytė-Stukienė], Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792-1793 metais, Vilnius, 2003, 432 p.
20
ISBN 9986-780-56-X
1
240
[Račiūnaitė T.] Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, 287 p., su il.
20
ISBN 9986-571-90-1
1
240
4_12L_2
[Rita Miliūnaitė]. Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. 332 p.
24
ISSN 1648-3316
1
288
[S.Daugirdaitė]. Katedros raganos. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940-2000/sudarė Giedrius Viliūnas;Vilniaus universitetas p. 211-217.
1
1
12
lituanistika, nenurodyti metai, monografija
[S.Keturakis]. Avangardizmas XX amžiaus lietuvių poezijoje. Vilnius:VU l-kla,2003,199 p.; 14,21 a.l.
14.21
9986-19-576-4
1
170.52
[S.Šarkauskienė]. Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas. Kaunas:Naujasis amžius,2003,192 p.; 13,71 a.l.
13.71
9955-03-203-0
1
164.52
[Stankūnienė, Vladislava]; [Jonkarytė], [Aiva]; [Mikulionienė, Sarmitė]; [Mitrikas, A. Algimantas]; [Maslauskaitė, Aušra]. Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai: monografija / [Vladislava Satnkūnienė]; [Aiva Jonkarytė]; [Sarmitė Mikulionienė]; [Algimantas A. Mitrikas]; [Aušra Maslauskaitė]. - Pav. - Priedai. - Santr. angl. p. 289 - 304. - Bibliogr.: p. 305 - 313. // Atsakinga red. ir sudarytoja [V.Stankūnienė], Socialinių tyrimų institutas. Vilnius. 2003, 380 p.
26.5
ISBN 9955-531-09-6
1
265
4_12HS_2
[T.Bairašauskaitė]. Lietuvos bajorų savivalda XIX amžiaus pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2003, 376 p., iliustr. (20,34 a.l.).
20.5
ISBN 9986-780-65-1
1
246
[V. Vaitkevičius]. Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius, 2003, 320 p. (17,5 a.l.)
17.5
ISBN 9986-23-113-2
1
210
[V.Dolinskas]. Simonas Kosakovskis: politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763-1794. Vilnius: Vaga, 2003, 773 p.:8 iliustr. lap.; 55,21 a.l.
55.21
5-415-01699-6
1
662.52
[V.Kardelis]. Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius:Vilniaus universiteto leidykla,2003,196 p.; 14 a.l.
14
9986-19-562-4
1
168
[V.Pakerienė [Daujotytė]]. Raštai ir paraštės:apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą:monografija. Vilnius:Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla,2003,278 p.; 19,86 a.l.
19.86
9986-39-302-7
1
238.32
[V.Pakerienė [Daujotytė]]. Putinas:pasaulėvaizdžio kontūrai:kūrybos studija. Vilnius:Tyto alba,2003,249 p.; 17,79 a.l.
17.79
1
0
nepateikta MSD
[Vita Ivanauskaitė]. Naujos folkloro kūrybos tendencijos karinėse-istorinėse dainose (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia) // Lietuvių liaudies dainynas. - T. 17/ parengė [Vita Ivanauskaitė], melodijas parengė [Aušra Žičkienė]. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - P. 7-52. www.llti.lt
1
ISBN 9955-475-56-0 (17) ISBN 9986-513-07-3 (bendras)
1
12
studija: 4_12HS_2
[Vytautas Kubilius]. Dviese literatūros sūpuoklėse. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. -182 p. www.llti.lt
13
ISBN 9955-475-35-8
1
156
4_12L_2
Aleksandravičius E. Giesmininko kelias : monografija. - Vilnius : Versus Aureus, 2003. - 256 p.
18.3
ISBN 9955-601-00-0
1
219.6
Andrijauskas, Antanas. Komparatyvistinės kultūrologijos erdvės / Antanas Andrijauskas. - Nuorodos ir literatūra: 48 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, T. 1 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.13-87 (į 2002 m. ataskaitą nepateko).
1
ISBN 5-415-01612-0
1
12
studija: 4_12HS_2
Andrijauskas, Antanas. Istorinė Rytų ir Vakarų civilizacijų santykių raida / Antanas Andrijauskas. - Iliustr. - Santr. angl. - Literatūra: p.187-194 (280 pavad.). - Asmenvardžių r-klė: p.570-585 // Kultūrologija. Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos III. T. 8. Straipsnių rinkinys / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p.10-194 (12,0 a.l.).
12
ISBN 9986-638-36-4 (8 tomas)
1
120
4_12HS_2
Beresnevičius, Gintaras. "Eglė žalčių karalienė" ir lietuvių teogoninis mitas: religinė istorinė studija / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Gintaras Beresnevičius.- Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 148p. - Santr. angl. - Šaltiniai ir literatūra: p.133-140 (231 pavad.). - Asmenvardžių r-klė: p.144-147. - Apie autorių: viršelio 4-as puslapis (8,0 a.l.)..
8
ISBN 9986-638-39-9
1
96
E.Gimžauskas. Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915-1923 m., Vilnius: LII leidykla, 2003, 192 p.
12
ISBN 9986-780-51-9.
1
144
Genzelis B. Jokūbas Minkevičius : monografija. - Vilnius : Seimo leidykla „Valstybės žinios", 2003. - 116 p. www.valstybes-zinios.lt
8.3
ISBN 9986-18-117-8
1
0
neatitinka mokslo darbu reikalavimu
Jankevičiūtė, Giedrė. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Giedrė Jankevičiūtė. - Kaunas: Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 2003. - 303[1]p.: portr., 277 iliustr. - Santr. angl. - Iliustr. sąrašas: p.294-297. - Santrumpos: p. 298. - Asmenvardžių r-klė: p.298-303 (38,0 a.l.).
38
ISBN 9955-471-06-9
1
456
Katalynas, Antanas. Estetinis suvokimas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Antanas Katalynas. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 290p. - Santr. angl. - Literatūra: p.276-282 (136 pavad.). - Asmenvardžių r-klė: p.283-286. - Apie autorių: viršelio 4-tas puslapis (18,0 a.l.).
18
ISBN 9986-638-38-0.
1
180
4_12HS_2
Keršytė, Nastazija. Lietuvos muziejai iki 1940 metų. Lietuvos muziejų raida XVI-XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Nastazija Keršytė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003. - 232 p.: iliustr. - Santr.angl. - Literatūra: p.215-219 (227 pavad.). - Iliustr. Sąrašas: p.220-223. - Muziejų r-klė: p.225-226. - Asmenvardžių r-klė: p.227-230 (17,7 a.l.).
17.7
ISBN 9955-415-29-0
1
212.4
Keturakis, Saulius. Avangardizmas XX amžiaus lietuvių poezijoje : [monografija]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. 198 p. ISBN 9986-19-576-4.
11
9986-19-576-4
1
0
Pateikta VU ataskaitoje. Prieskyra Vilniaus universiteto. KTU prieskyros nėra
Kuizinienė D. Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 metais: studija ir šaltinių publikacija. - Vilnius: Versus aureus, 2003. - 518p.
37
ISBN 9955-601-01-9
1
444
Lasinskas P. Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 metais : monografija. - Vilnius: Vaga, 2003, 252 p.
18
ISBN 5-415-01714-3
1
216
Lietuva iki Mindaugo[ sud. A.Butrimas] E.Jovaiša; Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2003, 462 p.
1
2
12
Lietuva iki Mindaugo / sud. [E. Jovaiša], A. Butrimas, aut.: A. Butrimas, A. Girininkas, R. Jankauskas, [E. Jovaiša], [L. Klimka], A. Kuncevičius, [A. Malonaitis], P. Mudėnas, [I. Vaškevičiūtė], E. Žulkus - Vilnius: Elektroninės leidybos namai, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, 462 p.
0.25
ISBN 9986-9216-5-1
1
3
4_12L_2
Lietuvių kalbos žodynas / Lietuvos mokslų akademija. Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002. 1158 p.
64
ISBN 9986-668-38-7
1
192
zodynas
N.Statkus, E.Motieka, [Č.Laurinavičius]. Geopolitiniai kodai: tyrimo metodologija. Vilnius: Vilniaus universiteteo leidykla, 2003, 156 p.
4
ISBN 9986-19-533-0
1
40
4_12HS_2
Paknys, Mindaugas. Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK. Bažnytinės architektūros užsakymai / Mindaugas Paknys (© Kultūros, filosofijos ir meno institutas). - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. - 359[16]p.[7 iliustr.]: iliustr. - Santr. angl., lenk. - Bibliogr. ir nuorodos išnašose: 294 pavad.. - Šaltiniai: p.324-326 (61 pavad.). - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p.335-345, 346-359. - Apie autorių: viršelio 4-as puslapis. - Kn. taip pat: Priedas Nr. 1 / p.141-211; Priedas Nr. 2 / p.213-323 (16,0 a.l.).
16
ISBN9986-571-97-9
1
192
Rubavičius, Vytautas Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Vytautas Rubavičius. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 276p. - Santr. angl. - Literatūra: p.255-267 (197 pavad.). - Asmenvardžių r-klė: p.268-273 (12,0 a.l.).
12
ISBN 9986-638-24-0
1
120
4_12HS_2
Sverdiolas, Arūnas. Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos-2 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Arūnas Sverdiolas. - Vilnius: Strofa, 2003. - 304p. - Santr. angl. - Nuorodos: p.277-294 (398 pavad.). - Vardų r-klė: p.300-303. - Apie autorių: viršelio 4-as puslapis (13,7 a.l.).
13.7
ISBN 9986-751-56-X. ISBN 9986-751-55-1(2 knyga)
1
137
4_12HS_2
Uždavinys, Algis. Helėniškoji filosofija: nuo Numenijo iki Sirijano / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; Algis Uždavinys. - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 332p.: iliustr. - (Biblioteca Orientalia et comparativa; t.3). - Santr. angl. - Išnašos: p.318-319 (15 pavad.). - Asmenvardžių r-klė: p.321-331 (18,0 a.l.).
18
ISBN 9986-638-40-2
1
180
4_12HS_2
Uždavinys, Algis. Egipto "Mirusiųjų knyga" / Algis Uždavinys. - Vilnius: Eikoma. - 422[2]p.: iliustr. - Kn. taip pat: Egipto mirusiųjų knyga: Ani papirusas / vertimas į lietuvių k. Algis Uždavinys. - Nuorodos: p.97-99 (40 pavad.), bibliogr. išnašose. - Autorinis tekstas: p.11-99 ir p.241-423 (11,7 a.l.); autoriaus vertimas iš sanskrito: p.101-240 (6,3 a.l.).
6.3
ISBN 9955-524-06-5
1
63
4_12HS_2
Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenė, valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927 - 1940 m.) : monografija. - Vilnius: Versus Aureus, 2003. - 215 p.
15.4
ISBN 9955-601-04-3
1
184.8
Zanavykų šnektos žodynas. - Vilnius, 2003 - 3 t.: žml. T. 1: A-K / [teksto autorės Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė]; redagavo Aldonas Pupkis, Klementina Vosylytė. - 2003. - 829 p. : žml.
51
ISBN 5-420-01-403-3
1
153
zodynas