Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12L.1. Mokslo monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai, iļæ½ļæ½leisti tarptautiniu mastu pripaļæ½ļæ½intose leidyklose (a.l.) (iļæ½ļæ½ 4.L1 punkto)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Balai Pastabos
[Albertas Zalatorius]. Vincas Krėvė: nebaigta monografija / parengė [Jūratė Sprindytė] - V. : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - 532 p. www.llti.lt
38
ISBN 9955-475-55-2
2
114
darbo sudarymas
[Algis Kalėda]. Dzieje literatury litewskej, T. 2. - Warszawa: Ex Libris - Polish Book Galery Inc., 2003. - 188 p.www.exlibris-pl.com
13.4
ISBN 83-89351-06-4
1
160.8
4_12L_2
[Eugenija Ulčinaitė, Albinas Jovaišas]. Lietuvių literatūros istorija: XIII-XVIII amžius, - V., : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - 524 p. www.llti.lt
37.4
ISBN 9955-475-51-X
2
448.8
4_12L_2
[Janonienė R.] Kazimieras Jelskis (1782 - 1867). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, 295 p., 130 il.
21
ISBN 9986-571-94-4.
1
252
4_12L_2
[Mikulionienė, Sarmitė; Stankūnienė, Vladislava]. Socio - Economic status and living arrangement of older persons in Lithuania / [Sarmitė Mikulionienė; Vladislava Stankūnienė]. - Lentel.- Priedai. - Bibliogr.: p. 51 -52. // United Nations, New York and Geneva. 2003, 113p.
12
ISBN-92-1-116891-0
1
48
taikomasis mokslo leidinys (tarptautinis)
[Račiūnaitė T.] Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, 287 p., su il.
20
ISBN 9986-571-90-1
1
240
4_12L_2
[Rūta Šimonytė-Žarskienė]. Skudučiavimas Šiaurės Rytų Europoje. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. -214p.www.llti.lt
15.28
ISBN 9955-475-58-7
1
152.8
4_12HS_2
[Vytautas Kubilius]. Dviese literatūros sūpuoklėse. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. -182 p. www.llti.lt
13
ISBN 9955-475-35-8
1
156
4_12L_2
Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku. Kraków : TAiWPN Universitas. - (2003). - 448 s. 32 a.l. www.universitas.com.pl
16
ISBN 83-7052-543-1
1
0
vertimas
Lietuvių liaudies dainynas. - T. 17/ parengė [Vita Ivanauskaitė], melodijas parengė [Aušra Žičkienė]. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - 636 p.: kompaktinė plokštelė.www.llti.lt
46.8
ISBN 9955-475-56-0 (17) ISBN 9986-513-07-3 (bendras)
2
140.4
saltinis
Savickienė I. The acquisition of Lithuanian noun morphology. - Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003.- 152 p (http://info.tuwien.ac.at)
11
ISBN 3-7001-3138-0
1
264
4_12L_1