2003 metai
4.15.2.

Pilnas bibliografinis aprasas (institucijos autoriu pavardes rasykite lauztiniuose skliaustuose)

Institucijos autoriu indelis (iskaitomi visi autoriai)

Institucijos autoriu skaicius

Lietuvos autoriu skaicius Institucijos autoriu indelis (iskaitomi tik Lietuvos autoriai) Indelis Balai Pastabos

4.15.2. Patentai, iregistruoti Lietuvos ar kitu saliu, isskyrus isvardytus 4.3.1 punkte, patentu registravimo istaigose: (is 4.3.2 punkto)

Pilnas bibliografinis aprasas (institucijos autoriu pavardes rasykite lauztiniuose skliaustuose)

Institucijos autoriu indelis (iskaitomi visi autoriai)

Institucijos autoriu skaicius

Balai Pastabos