Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12.1. Mokslo straipsniai. Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo periodiniuose leidiniuose (iļæ½ļæ½ 4.1.2.1)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Leidinio cituojamumas Lietuvos autorių skaičius Visas autorių skaičius Institucijos autorių indėlis (įskaitomi tik Lietuvos autoriai) Indėlis Balai Pastabos
[A. Kačeniauskas]. Parallel solution of convective transport equation by GLS stabilised space - time FEM / / J. Mechanika , 4 ( 42 ). Kaunas, Technologija. 2003, p. 61 - 66.
1
1
5
1
1
1
1
1
[Baležentienė L.] Rytinio ožiarūčio (Galega orientalis Lam.) žaliosios masės ir siloso kokybė //Veterinarija ir zootechnika,2003, T.24(46).-69-74.
1
1
1
1
1
1
1
1
[Bernotienė R.] 2003. Retos smulkiųjų mašalų (Diptera: Ceratopogonidae) rūšys Lietuvoje. Žmogaus ir gamtos sauga, Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, LŽŪU Leidybos centras, Akademija (Kauno raj.), p. 115-118
1
1
0
1
1
1
1
1
[Bukšnaitis J. ]Mechanizuotai kloti pritaikytų dvisluoksnių trifazių apvijų tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija, 2003, Nr. 6(48), p. 52-56.
1
1
0
1
1
1
1
1
[Bukšnaitis J. ] Trifazių žadinimo apvijų kuriamų magnetinių laukų analizė // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija, 2003, Nr. 1(43), p. 43-46.
1
1
0
1
1
1
1
1
[Cibaitė-Višinskienė G.] 2003. Apsiuvų (Trichoptera) imago tyrimai Plokštinės gamtiniame rezervate 2000 metais. Žmogaus ir gamtos sauga, Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, LŽŪU Leidybos centras, Akademija (Kauno raj.), p. 119-121
1
1
0
1
1
1
1
1
[Dagilytė, Audronė; Savickienė, Nijolė; Brusokas, Valdemaras; Kontrimavičiūtė, Violeta]; Ragažinskienė, Ona. Augalai adaptogenai - unikali priemonė žmogaus gyvenimo kokybei gerinti // Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Kaunas, 2003 m. lapkričio 21 d.. Kaunas, 2003. p. 55-61.
0.8
1
0
5
5
0.8
0.8
0.8
[Darulis, Žilvinas]. Society for masters of the faculty of public health // Workshop on curriculum development for the new schools of public health : proceedings, February 12-16, 2003, Kaunas, Lithuania / Kaunas university of medicine, Open society institute. Kaunas, 2003. p. 20 - 21.
1
1
0
1
1
1
1
0
tezės
[Dzemyda G., Šaltenis V., Tiešis V.] Forecasting Models in the State Education System // Informatics in Education. - Vol. 2, 2003, p. 1-12.
1
1
0
3
3
1
1
1
[Eičinas J., ] Raudonikis J.V., J.Kutniauskaitė. Gyvulių augintojų darbo sąlygos//Žemės ūkio inžinerija: LŽŪII, LŽŪU mokslo darbai.-2003, T.35(3).- P. 95-106.
0.33
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
[Grabauskas, Vilius-Jonas]. Welcome to Kaunas university of medicine // Workshop on curriculum development for the new schools of public health : proceedings, February 12-16, 2003, Kaunas, Lithuania / Kaunas university of medicine, Open society institute. Kaunas, 2003. p. 11 - 12.
1
1
0
1
1
1
1
0
sveikinimas
[Gražulevičius R., ] Gražulevičienė R. Žemės ūkio darbuotojų išsilavinimo reikšmė profesinės rizikos mažinimo galimybei.//LŽŪU mokslo darbai VAGOS, 2003, Nr. 58 (11).- P. 61-66.
0.5
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
[Griniuvienė L., Naudžiūnienė V.] Pažymio kaupimo sistema matematikos studijose: privalumai ir trūkumai // Lietuvos matematikos rinkinys. - 2003, t. 43, spec. nr., p. 338-341.
1
1
280
2
2
1
1
5
[Ilgakojis P., Baranauskas V., ] Jasinskas A., et al. Žolės tankinimo vibraciniu metodu teorinis įvertinimas. - Leid.: Žemės ūkio inžinerija : mokslo darbai, 2003, 35(4), p. 56-69
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
kiek autorių?
[Ivinskis P.], Ferenca R., [Rimšaitė J.] 2003. Kuršių nerijos vabzdžiai ir jų apsauga. Žmogaus ir gamtos sauga, Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, LŽŪU Leidybos centras, Akademija (Kauno raj.), p. 131-134
0.67
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[J. Stankevičiūtė, S. Urbiene. ]Sausųjų išrūgų priedo įtaka denitrifikacijos procesams raugintuose pieno produktuose.// LŽUŪ mokslo darbai „Vagos". 2003.-Nr. 58(11). p.118-124.
1
1
1
2
2
1
1
1
[J.Šalkauskas]. Žmogiškojo pažinimo galia ir ribos. - Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. XVIII, I knyga, Vilnius, 2003, 109-122.
1
1
0
1
1
1
1
10
straipsnis
[Jankauskas V., Stonkus D., ] Janarauskas R. Naudotų javų kombainų prastovų ir išlaidų remontui tyrimas // Žemės ūkio inžinerija: Mokslo darbai / LŽŪII; LŽŪU.- 2003. -35(3). -p.81-94.
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Janulevičius A., Giedra K. ] The Investigation of Tractor Trains Braking at the Varions Road Conditions. Transbaltika-03, 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003.04.10-11d., Mokslinių pranešimų rinkinys, 918, „Technika". P. 476-482.
1
1
0
2
2
1
1
1
[Janulevičius A., Giedra K. ] Riedėjimo pasipriešinimo jėgos įtaka stabdomo traktoriaus ir priekabos sąveikai. Vagos, Lietuvos žemės ūkio universitetas, mokslo darbai 57(10), Akademija, 2003. P.111-116.
1
1
1
2
2
1
1
1
[Jonaitis V.] 2003. Nuolat kintantis gamtos "laikrodis" ir gyvūnija. Žmogaus ir gamtos sauga, Respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, LŽŪU Leidybos centras, Akademija (Kauno raj., p. 135-138
1
1
0
1
1
1
1
0
ne hsm
[Jurgutis A.], Valius L. Šeimos gydytojų bendradarbiavimas su kitais sveikatos priežiūros lygių specialistais // Šeimos medicinos pagrindai. - 2003, Kaunas, p. 47-50
0.5
1
0
2
2
0.5
0.5
0
ne hsm
[Jurgutis A.]. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo įtaka gyventojų sveikatai ir sveikatos priežiūros sistemai//Sveikatos priežiūros vadyba.-Klaipėda,2003,p.22.
1
1
0
1
1
1
1
0
tezės
[Kalėdienė, Ramunė]. Schools of public health as tools for successful health policy development: the Kaunas experience // Workshop on curriculum development for the new schools of public health : proceedings, February 12-16, 2003, Kaunas, Lithuania / Kaunas university of medicine, Open society institute. Kaunas, 2003. p. 13 - 16.
1
1
0
1
1
1
1
0
seminaras, mokslo nėra
[Kalėdienė, Ramunė]; Šumskas, Linas; [Stankūnas, Mindaugas]. The evaluation of workshop: results of the questionnaire survey // Workshop on curriculum development for the new schools of public health : proceedings, February 12-16, 2003, Kaunas, Lithuania / Kaunas university of medicine, Open society institute. Kaunas, 2003. p. 46 - 48.
0.67
1
0
3
3
0.67
0.67
0
seminaras
[Kepalienė I.] Fitogeninių preparatų Digestarom-1317 ir Aviance poveikis viščiukų broilerių augimui // Gyvulininkystė. - 2003, T. 42, p. 82-88.
1
1
1
1
1
1
1
1
[Kirka A. Jakutis G. ] Droselio laidumo tyrimai. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai 35(2). Raudondvaris, 2003. P. 81- 89.
1
1
1
2
2
1
1
1
[Kirkutis A.]. Sveikata - brangiausiais turtas//Kūno kultūros ir sveikatos ugdymo šiuolaikinės problemos.- 2003, Klaipėda, p. 43.
1
1
0
1
1
1
1
0
tezės
[Labeckas G., Slavinskas S., Ignatavičius T. ] The Research of Direct Injection Diesel Engine Performance Parameters in Operation on Pure Rapeseed Oil. ISSN 1648 - 116X. -VAGOS: LŽŪU Mokslo darbai 57 (10). Technologijos mokslai. -Akademija. -2003. P. 117-123
1
1
1
3
3
1
1
1
[Labeckas G., Slavinskas S. ] The Analysis of Diesel Engine Performance on Pure Rapeseed Oil. - 4-osios tarptautinės konferencijos "TRANSBALTICA - 03" Mokslinių pranešimų rinkinys. - 4 - th International Conference, which was held in Vilnius in April 10-11, 2003, PROCEEDINGS. -2003 m. balandžio 10-11 d. -VGTU-Vilnius: Technika. -2003. P. 490-496
1
1
0
2
2
1
1
1
[Labeckas G., Slavinskas S. ] The Influence of Fuel Additives SO-2E on Diesel Engine Exhaust Emission. -TRANSPORT: Journal of Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences. -Vilnius: Technika. -2003, Vol. XVII, Nr. 5. P. 202-208.
1
1
1
2
2
1
1
1
[Lipeikienė J. (MII, VPU).] Virtual learning environments as a supplement to traditional teaching // Informatics in Education. - Vol. 2, no 1 (2003), p. 53-65.
1
1
0
1
1
1
1
1
[Macas, Andrius]; Vanagas, Giedrius; [Žaliūnas, Remigijus; Benetis, Rimantas]; Tamošiūnienė, Rasa; Karčiauskas, Ernestas; Jurjonas, Nidas; Jančaitytė, Lina; Buivydaitė, Kristina;[ Batulevičius, Darius]; Duškina, Valentina. Cardiovascular disease detabase creation problems in health care institutions // Informatika sveikatos apsaugai : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Visaginas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. p. 30-38.
0.36
1
0
11
11
0.36
0.36
0.36
[Mekas, Tauras-Antanas]. Išmatos (stercoralia) kaip vaistas lietuvių liaudies medicinoje // Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Kaunas, 2003 m. lapkričio 21 d.. Kaunas, 2003. p. 152-159.
1
1
0
1
1
1
1
1
[Merkevičius S., Stašelis A., Stašelis V. ] Aukštos įtampos elektros oro linijų elektriniai laukai//ISSN 1392-1134. LŽŪU LŽŪI Instituto ir LŽŪ Universiteto mokslo darbai, 2003, 35 (1), P. 73-86.
1
1
1
3
3
1
1
1
[Nadzeikienė J., ] Ramonas Č., [Kerpauskas P. ] Žemdirbio darbo drabužių termoizoliacinio paketo teorinis įvertinimas kintančios temperatūros aplinkoje//Žemės ūkio inžinerija: LŽŪII, LŽŪU mokslo darbai.-2003, T.35(3).- P. 107-122.
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Nadzeikienė J., Sirvydas P.A. ]Termoenerginių procesų, vykstančių darbo drabužiuose, įvertinimas.// LŽŪU mokslo darbai VAGOS, 2003, Nr. 58 (11).- P. 87-97.
1
1
1
2
2
1
1
0
"dublikatas"
[Nadzeikienė J., Sirvydas P.A. ] Termoenerginių procesų, vykstančių darbo drabužiuose, įvertinimas// Vagos.-ISSN 1648-116X (LŽŪU mokslo darbai). 2003 Nr. 58(11).- p.87-97
1
1
1
2
2
1
1
1
[Navickas K., Župerka V., ] Janušauskas R. Daugiamečių žolių panaudojimas biodujų gamybai // Žemės ūkio inžinerija. ISSN 1392 - 1134 .Raudondvaris. 2003, 35 (4), p. 109-116.
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Nekrošienė R.] Augalų motyvai Lietuvių liaudies audinių raštuose// Moteris ir tradicijos'2003 integruojantis į Europos Sąjungą.- 2003, Klaipėda, p.20-22.
1
1
0
1
1
1
1
0
ne mokslo strp.
[Petkus T]. Daugiakriteriniu optimizavimo uždaviniu sprendimo strategijos panaudojant kompiuteriu tinkla. Liet. matem. rink., T. 43, spec. nr., 2003, p. 282-286.
1
1
280
1
1
1
1
5
[Pocius A., Bozys J. ] Dinaminių veiksnių įtaka trąšų barstomųjų darbo kokybei //Žemės ūkio inžinerija: LŽŪII ir LŽŪU mokslo darbai - 2003.- T. 35(4).
1
1
1
2
2
1
1
1
[Pridotkienė L.]. Moters noras dirbti estetinėje aplinkoje//Moteris ir tradicijos'2003 integruojantis į Europos Sąjungą.-Klaipėda,2003, p.23-28.
1
1
0
1
1
1
1
0
ne mokslo strp.
[Puronas R., Kirka A., ] Bareišis R. Šaudyklinio tiltinio modulio pozicionavimo tikslumo ir energijos sąnaudų tyrimas. Žemės ūkio inžinerija. Mokslo darbai 35(3). Raudondvaris, 2003. P. 43-53.
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[R.Lunevičius]. Šiuolaikinė onkologinių ligų ankstyva diagnostika. Onkologinių ligų ankstyva diagnostika ir profilaktika:metodinė medžiaga. Marijampolė, 2003. p. 1-15.
1
1
0
1
1
1
1
0
metodinė medžiaga
[Raila A., Novošinskas H., Zvicevičius E. ] Šiluminių procesų analizė bulvių sluoksnyje laikino sandėliavimo metu // Žemės ūkio mokslai. - 2003. - Nr. 1. - P. 14-29.
1
1
7
3
3
1
1
1
[S. Urbienė, J. Stankevičiūtė. ] Nitratų ir nitritų ir pieno rūgšties bakterijų sąveika.//Maisto chemija ir technologija:LMaI ir KTU mokslo darbai. 2003. T. 38. p. 87-96.
1
1
0
2
2
1
1
1
[S. Urbiene, ]R. Bartkevičiūtė. Nitratų ir nitritų tyrinai kūdikių mitybos produktuose. // Maisto chemija ir technologija:LMaI ir KTU rnokslo darbai. 2003. T. 37. p. -321- 329.
0.5
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[S. Urbiene, J. Stankevičiūtė. ] Išrūgų baltymų koncentrato (IBK-UF) priedo įtaka aplinkos taršos nitratais sumažinimui pieno produktuose.//Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 2003. Nr.3(25). p.47-54.
1
1
0
2
2
1
1
1
[Šarauskis E., Sakalauskas A., ] Romaneckas K. Ražieninės sėjamosios sėjant cukrinius runkelius prispaudimo volelių tyrimai // Žemės ūkio inžinerija: LŽŪII ir LŽŪU mokslo darbai. - 2003. - T.35(1). - p.5-20.
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Šarauskis E., ] Romaneckas K., [Domeika R. ] Untersuchungen pflugloser Bodenbearbeitung und Saat für Zuckerrüben // Inžinerija: Mokslo darbai 6(1). - Akademija. - 2003. - p.78-83.
0.67
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Šarauskis E., ] Romaneckas K. Cukrinių runkelių sėklų įterpimo į ražieną techninės priemonės // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU. - Akademija. - 2003. Nr.1 - T81. - p.184-196.
0.5
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
[Skrabutėnas R.] Efektyvaus liekamojo nario įverčio panaudojimas ribinėse teoremose // Lietuvos matematikos rinkinys. - 2003, t. 43, spec. nr., p. 79-83.
1
1
280
1
1
1
1
5
[Špokas L., Vaiciukevičius E. ] Rytinių ožiarūčių nuėmimo tyrimai // Vagos. ISSN 1648 - 116 X. Akademija: LŽŪU mokslo darbai, 2003, nr. 58 (11). P. 111-117.
1
1
1
1
1
1
1
1
[Stašelis A.], Petruševičius V. Radiacinis sėklų džiovinimas // Žemės ūkio inžinerija. ISSN 1392 - 1134. Raudondvaris, 2003, 35(2), p. 27-45.
0.5
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
[Stašelis A., Optažas R., ] Pečkytė A. Vasarinių miežių "Ūla" sėklų apdorojimas elektromagnetiniais laukais // Žemės ūkio inžinerija. ISSN 1392- 1134. Raudondvaris, 2003 35(3), p. 61-68.
0.67
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Strička, Marius]. E-learning in public health studies // Workshop on curriculum development for the new schools of public health : proceedings, February 12-16, 2003, Kaunas, Lithuania / Kaunas university of medicine, Open society institute. Kaunas, 2003. p. 22 - 24.
1
1
0
1
1
1
1
0
seminaras
[V.Dvareckas], [A.Gaigalas], G.Kibirkštis. Varėnės upės slėnio morfogenezė. Mokyklos reforma: patirtis ir problemos:IV respublikinės konferencijos "Bendrojo lavinimo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje" straipsnių rinkinys/Vilniaus pedagoginis universitetas p. 63-67.
0.67
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[V.Žalkauskas]. Kai kurių mokslo ir technikos terminų tikslinimai. Terminologija III tūkstantmečio pradžioje:tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2003, spalio 7-9 d. p. 62-65.
1
1
0
1
1
1
1
0
tezės
[Vainauskas, Paulius]. Kauno medicinos universiteto farmacijos studijų programa // Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Kaunas, 2003 m. lapkričio 21 d.. Kaunas, 2003. p. 144-147.
1
1
0
1
1
1
1
0
studijų programa
[Vilkevičius G. ] Ekstremalių situacijų prognozavimas Kauno regiono pavojinguose objektuose//LŽŪU Mokslo darbai VAGOS, 2003, Nr. 59 (12).-P.137-144.
1
1
1
1
1
1
1
1
Bareišis R., [Šniauka P., ] Viselga G. Pozicijas keičiančio šaudyklinio tiltinio modulio valdymo tyrimai. LŽŪU mokslo darbai. Inžinerija. 2003, Nr. 6(1). - P. 43 - 54.
0.33
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Čygas, Donatas. Designing problems of non-rigid road pavement structures in Lithuania // An IRF Regional Conference and Exibition. The 25th International Baltic Road Conference. 24-27 August 2003 Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2003. 10 p.
1
1
0
1
1
1
1
0
Tai paroda, o ne mokslinė konferencija
Gražulevičienė R., Lekavičiūtė J., Mozgeris G., [Merkevičius S. ] Autotransporto srautų keliamas triukšmas ir sergamumas miokardo infarktu Kauno mieste//ISSN 1392-1649. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2003 Nr. 1 (23).- P. 70-75.
0.25
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Jaščaninas J., [Jaščaninienė N.] Pramankšta kūno kultūros ir sportinėje veikloje; Fiziologinis ir metabolinis pagrindimas // Sveikatos mokslai. - 2003, Nr. 7, p. 70-76.
0.5
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Jaščaninas N., [Jaščaninienė N.] Fizinės apkrovos, raumenų mikrotraumos ir jų mechanizmų informacinė vertė // Visuomenės sveikata. - 2003, Nr.4, p. 79-87.
0.5
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Jasinskas A., [Sakalauskas A. ] Stambiastiebiai žoliniai augalai - perspektyvi žaliava kurui//Inžinerija. LŽŪU mokslo darbai. ISSN 1392-8279. -Akademija, 2003. - T. 6(1). - P. 73-77.
0.5
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. E-work in Construction, Real Estate and Facilities Management // TELEBALT conference : presentations and abstracts / supported by the European Union (European Commision, IST programme). Vilnius, 2002. p. 220-226.
1
1
0
2
2
1
1
0
nėra mokslo objekto
Kliukas, Romualdas; Vadlūga, Romualdas. Analysis of structural spun concrete properties // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures : proceedings of the 3rd International Conference SDSMS'03, 17-19 September, 2003, Klaipėda, Lithuania / Lithuanian Academy of Science, JFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas : Technologija, 2003. p. 141-150.
1
1
0
2
2
1
1
1
Kvedaras, Audronis Kazimieras. The strength and stability evaluations of composite concrete-filled steel tubular structures // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures : proceedings of the 3rd International Conference SDSMS'03, 17-19 September, 2003, Klaipėda, Lithuania / Lithuanian Academy of Science, JFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas : Technologija, 2003. p. 102-115.
1
1
0
1
1
1
1
1
Macas, Andrius; Vanagas, Giedrius; Žaliūnas, Remigijus; Benetis, Rimantas; Tamošiūnienė, Rasa; [Karčiauskas, Ernestas]; Jurjonas, Nidas; Jančaitytė, Lina; Buivydaitė, Kristina; Batulevičius, Darius; Duškina, Valentina. Cardiovascular disease detabase creation problems in health care institutions // Informatika sveikatos apsaugai : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Visaginas / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. p. 30-38.
0.09
1
0
11
11
0.09
0.09
0.09
Merkevičiūtė, Dovilė; Atkočiūnas, Juozas. Method for unloading phenomenon fixation at shakedown // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures : proceedings of the 3rd International Conference SDSMS'03, 17-19 September, 2003, Klaipėda, Lithuania / Lithuanian Academy of Science, JFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas : Technologija, 2003. p. 189-200.
1
1
0
2
2
1
1
1
Milašienė V., V.Norkienė, Č.Aleksandravičienė, A.Kilius. Skrandžio vėžys ir HP infekcija // Alergologija ir Klinikinė imunologija. 2003. T.2,Nr.2,p.14-17.
1
0
0
3
3
1
1
1
Požėlienė A., [Stašelis ] A., Lynikienė S. Elektromagnetinių laukų įtaka sėklų dygimo dinamikai //Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2003. -p. 66-70
0.33
1
7
3
3
0.33
0.33
0.33
R.Čiegis, [V.Starikovičius]. A finite difference scheme for a nonlinear model of wood drying processes. // J. Lietuvos matematikos rinkinys, 2003, Nr. 2 ( 43 ), p. 194 - 206 .
0.5
1
280
2
2
0.5
0.5
2.5
Romaneckas K., [Šarauskis E. ] Įvairiu intensyvumu ir skirtingais sėjos būdais suformuotos cukrinių runkelių sėklų guoliavietės tyrimai Kritz metodu (Švedija) // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU. - Akademija. - 2003. Nr.1 - T81. - p.168-183
0.5
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
S. Balevičius, N. Žurauskienė, J. Novickij, [A. Kačeniauskas], R. Kačianauskas, E. Stupak. Decoupled algorithm for coupled magneto - mechanical analysis of coils by the FEM software / / J . Information Technology and Control, 3 ( 28 ). Kaunas, Technologija. 2003, p . 54 - 61.
0.16
1
1
6
6
0.16
0.16
0.16
Samura, B.A;[ Klimas, Rimantas]; Samura, B.B; Taran, A.V. Vaistažolių mišinių su tikruoju lipiku diutetinis aktyvumas // Farmacija šiuolaikinėje visuomenėje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Kaunas, 2003 m. lapkričio 21 d.. Kaunas, 2003. p. 109-118.
0.25
2
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Skauminas K., L.Klumbys, V.Šaferis, J.Didžiapetrienė, G.Graželienė, I.Gudinavičienė, D.Kaškelytė, R.Gadonas, V.Smilgevičius. Spektrofluorimetrija piktybinių gliomų intraoperacinėje diagnostikoje. Jautrumo ir specifiškumo įvertinimas eksperimente // Neurologijos seminarai. Urgentinės neurologinės būklės. 2003.Nr.1(17),p.66-73
0.2
0
0
9
9
0.2
0.2
0.2
neišskirti institucijos autoriai (du)
Slapšytė G., A.Sukackaitė. Genotoxicity studies of sodium selenite and its effect on methulmethanesulfonate-induced chromosome damage // Biologija. 2003.2003, Nr.1,p.41-44
1
1
57
2
2
1
1
1
Velička R., [Špokas L., ] Rimkevičienė M., [ Žirlytė V. ]Įprastinių ir hibridinių vasarinių rapsų veislių brendimo ir sėklų natūralaus išbyrėjimo tyrimai // Vagos. ISSN 1648 - 116 X. Akademija: LŽŪU mokslo darbai, 2003, Nr. 59 (12). p.
0.5
1
1
4
4
0.5
0.5
0.5
Žilionienė, Daiva; Juzėnas, Antanas Aloyzas; Laurinavičius, Alfredas. Experience to improve and maintain gravel roads in Lithuania // An IRF Regional Conference and Exibition. The 25th International Baltic Road Conference. 24-27 August 2003 Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2003. 12 p.
1
1
0
3
3
1
1
0
Tai paroda, o ne mokslinė konferencija