Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12.1. Mokslo straipsniai. Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo periodiniuose leidiniuose (iļæ½ļæ½ 4.1.2.1)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Leidinio cituojamumas Lietuvos autorių skaičius Visas autorių skaičius Institucijos autorių indėlis (įskaitomi tik Lietuvos autoriai) Indėlis Balai Pastabos
Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Dr. H. C. promotorius laudacio : kalba, skirta profesoriui Brianui Sloanui // Brian Sloan : VGTU garbės daktaras / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-617-9. p. 9-12.
1
ISBN 9986-05-617-9
1
0
1
1
1
1
0
proginis
[Paulauskas V.], [Paulauskas D.] ir kt. Transporto infrastruktūros plėtojimo tendencijos ir galimybių skirtumai//Transportas: technologijos, ekonomika, aplinka, sveikata.- 2003, Vilnius, 55 apsk. sp. l. (254-304)
0.07
ISBN 9986-05-640-3
1
1
2
2
0.07
0.07
0.07
Straipsnis rinkinyje
[Krutinis A.], Atkočiūnas J. Statybinės mechanikos mokslo darbų tematika Lietuvos universitetuose 1918-1920 metais//Mokslo ir technikos raida Lietuvoje.- 2003, Vilnius, p.43-51.
0.5
ISBN 9986-05-643-8
1
0
2
2
0.5
0.5
0
istoriografija
[Bagdonienė, Danutė]. Transporto priemonių sąveikos punktuose aptarnavimo racionalus eiliškumas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 143-146.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Batarlienė, Nijolė]. Pavojingų krovinių vežimo Lietuvos geležinkeliais problemų tyrimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 125-131.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
labai abejotinas "moksliškumas" daugelio darbų iš šios konferencijos!
[Butkevičius, Jonas]. Konkurencijos tyrimai ir vienodų konkurencijos sąlygų užtikrinimas sausumos transporte // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p, 137-142.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Griškevičienė, Daiva]. Greitojo keleivių susisiekimo geležinkeliu tyrimas Lietuvos tarptautiniuose koridoriuose // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 107-115.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
??????
[Griškevičius, Algirdas]. Transporto investicijų projektų įgyvendinimo efektyvumo vertinimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 116-119.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Jarašūnienė, Aldona]. Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos analizė // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 98-106.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Jaržemskis, Andrius]. Logistikos kanalų konkurencingumo veiksnių modeliavimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 155-163.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Juršėnas, Vidmantas; Glėbus, Stasys]. Optimalaus keleivinių riedmenų parinkimo kompiuterinė programa // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 395-401.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
1
[Limba, Rimantas]. Lietuvos vairuotojų darbo režimo reguliavimo, pagal ES direktyvas, perspektyvos // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 88-93.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
0
nėra mokslo objekto
[Lingaitis, Leonas Povilas; Griškevičienė, Daiva]. Keleivių vežimo geležinkeliu modeliavimas IX-uoju Trans-Europiniu koridoriumi Lietuvoje // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 402-408.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
1
[Litvinenko, Michail]. Kelių transporto tranzito per Lietuvos teritoriją ekonomiškumo tyrimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 173-177.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Mačiulis, Alminas]. Pirmojo transporto koridoriaus plėtros Lietuvoje problemos // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 184-187.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Mazūra, Mindaugas; Mazūra, Skirmantas]. Krovinių ir keleivių kiekio ir apyvartos prognozavimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 66-73.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
1
[Novikovienė, Daiva]. Elektroninės transporto biržos Internete // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 121-124.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
0
nėra mokslo objekto
[Palšaitis, Ramūnas]. Intermodalinio transporto terminalo Kaune steigimo galimybių tyrimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 60-65.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Petrenko, Viačeslav]. Lokomotyvų gedimų informacinės bazės kūrimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 358-362.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Šakalys, Algirdas]; [Bačiauskienė, Siiri]. Formation of new generation logistics centres in Lithuania // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 41-49
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
1
[Valavičius, Vincas]. Skaitmeniniai kompiuteriniai techninių sistemų diagnostikos metodai // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 353-357.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Vasilis Vasiliauskas, Aidas]. Intermodalinio transporto plėtojimo būtinybė bei jo tyrimai ateityje // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 82-87.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
[Vyskupaitis, Andrius]; Žvinytė, Akvilė. Marketingo tyrimai transporte // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 132-136.
0.5
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
???????
[Žukauskas, Donatas; Glėbus, Stasys]. Automobilių stabdžių sistemos kontrolės stendų ir jų eksploatacijos analizė // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 240-250.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
1
[Žvirblis, Algis]. Transporto paslaugų marketingo vadybos efektyvumo analizės principai // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 94-97.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
Aladjev, Viktor; Bogdevičius, Marijonas. Computer algebra system Maple : a new software toolbox // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 458-466.
0.5
ISBN 9986-05-648-9
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Matousek, K.; [Šakalys, Algirdas]. The identification of measures to prepare integrated solutions for development of intermodal transport in the context EU enlargement // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 20-27.
0.5
ISBN 9986-05-648-9
2
0
1
2
1
0.75
0.75
Pečeliūnas, Robertas; Prentkovskis, Olegas; Lukoševičienė Ona. Stabdomo automobilio svyravimų modeliavimas// Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 232-240.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
3
3
1
1
1
Sivilevičius, Henrikas. Kelio dangos asfaltbetonio patikimumo priklausomybė nuo jai rengti panaudoto mišinio kokybės // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 321-330.
1
ISBN 9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
Suslavičius, Vladimiras; Aladjev, Viktor. Gaisrinių automobilių ir jų įrangos tobulinimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 339-352.
0.5
ISBN 9986-05-648-9
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Suslavičius, Vladimiras; Aladjev, Viktor. Gaisrinių automobilių ir jų įrangos tobulinimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 497-506.
0.5
ISBN 9986-05-648-9
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Bartulis, Vilius; Garbinčius, Giedrius]. Vibracinio volo jėgos parametrų priklausomybė nuo tankinamos plokštumos pasvirimo kampo // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 409-413.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
1
1
1
[Garbinčius, Giedrius; Bartulis, Vilius]. Variklio aušinimo skysčio nuosėdų įtaka tarpelio tarp stūmoklio ir cilindro dydžiui // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 414-420.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
1
1
1
[Lukoševičienė, Ona; Bogdevičius, Marijonas; Nagurnas, Saulius]. Lengvųjų automobilių judėjimo, įvertinus oro varžą, tyrimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 250-247.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
3
3
1
1
1
[Mickūnaitis, Valentinas; Šerėnas, Rytenis]. Transporto priemonių techninių trūkumų įtaka saugiam eismui ir aplinkai // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 272-275.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
1
1
1
?????
[Pečeliūnas, Robertas; Prentkovskis, Olegas; Lukoševičienė, Ona]. Stabdomo automobilio svyravimų modeliavimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 232-240.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
3
3
1
1
0
dublis
[Pikūnas, Alvydas; Valiūnas, Valdas; Kuzmenko, Denis]. Lietuvos automobilių parko atnaujinimo prielaidos ir perspektyvos // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 371-382.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
3
3
1
1
1
[Pumputis, Vidmantas; Pikūnas, Alvydas]. Faktorių, veikiančių saugų kelių eismą, tyrimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 297-303.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
1
1
1
[Tilindis, Viktoras]. Žieminių padangų sukibimo su riedėjimo paviršiumi efektyvumas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 281-287.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
1
1
1
1
1
[Valiūnas, Valdas; Tulaba, Audrius]. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių utilizavimo perspektyvos Lietuvoje // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 265-271.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
1
1
1
[Vestartas, Aurelijus; Lukoševičius, Kęstutis]. „Karosa b-741" markės autobusų pneumatinės sistemos patikimumas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 276-280.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
1
1
1
???????
Laurinavičius, Alfredas. Asfaltbetonio dangų sukibimo su ratu tyrimai ir analizė Vilniaus mieste // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 257-264.
1
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
1
1
1
1
1
Mockus, Saulius; [Pukalskas, Saugirdas]. Automobilių variklių, varomų suskystintomis dujomis, charakteristikų palyginimas // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 383-389.
0.5
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Sakalauskas, Kazys; Černiauskaitė, Laura; Milišiūnas, Aldas. Geležinkelio linijos Vilnius-Kaunas modernizavimo techninio ir ekonominio tikslingumo tyrimai // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9.
0.67
ISBN 9986-05-648-9.
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
?????
Ščiukaitė J., Pelanskienė A., Pelanskis S. Fizikos terminai ir sąvokos technikos disciplinose //Aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo kaita ir perspektyvos ( fizika, matematika ir informatika): tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės. Šiauliai, 2003, p. 35-37.
1
ISBN 9986-38-458-3
1
0
3
3
1
1
0
ne šios srities darbas
[Genys J.], Žukas J. Klaipėdos pramonės istorinė raida ir industrinio paveldo panaudojimas//Istoriniai miestai: sena ir šiuolaikiška.- Vilnius, 2003, p.183-194.
0.5
ISBN 9986-420-50-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0
istoriografija
D. Krapavickaitė, A.Plikusas. Some estimates of the ratio // In: Workshop on Survey sampling theory and methodology. Statistics Lithuania, Vilnius, 2003, p.26-32.
1
ISBN 9986-589-98-3
1
0
2
2
1
1
1
D. Krapavickaitė. Small area estimation in household budget survey //In: Workshop on Survey sampling theory and methodology. Statistics Lithuania, Vilnius, 2003, p. 86-89.
1
ISBN 9986-589-98-3
1
0
1
1
1
1
1
M. Radavičius. Effect of nonresponse in Lithuanian travelers' survey // In: Workshop on survey sampling theory and methodology. Statistics Lithuania, Vilnius, 2003, p.119-120.
1
ISBN 9986-589-98-3
1
0
1
1
1
1
0
konferencijos tezės, 2 psl.
[Baltrūnas V.] 2003. Preservation and usage of geological environment in cases of extreme situations. Geosciences for urban development and environmental planning. International workshop. Extended abstracts, Vilnius, 8-10.
1
ISBN 9986-623-40-5
1
0
1
1
1
1
1
[Morkūnaitė R.], [Česnulevičius A.] 2003. Data base of urban relief of the Vilnius city. Geosciences for urban development and environmental planning. International workshop. Extended abstracts, Vilnius, 19-20.
1
ISBN 9986-623-40-5
1
0
2
2
1
1
0
konferencijos tezės, 2 psl.
[Taraškevičius R.], [Zinkutė R.] 2003. Geochemical characterization of topsoil in dwelling districts of Lithuanian urban territories. Geosciences for urban development and environmental planning. International workshop. Extended abstracts, Vilnius, 97-99.
1
ISBN 9986-623-40-5
1
0
2
2
1
1
1
konferencijos tezės
[A. Štikonas, O. Štikonienė], S. Pečiulytė, Stacionarieji uždaviniai su įvairaus tipo nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis // Lieuvos matem. rink. , 43(spec.nr.), 2003, p. 602-606.
0.67
ISBN 9986-680-16-6
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[J. Židanavičiūtė, M. Radavičius], A. Utkus, [J. Sušinskas]. Informacijos šaltinių apie Lietuvos vaikų įgimtų anomalijų paplitimą palyginamoji analizė // Lietuvos matem. rink., 2003, 43 (spec.nr.), p.565-570.
0.75
ISBN 9986-680-16-6
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
[L. Saulis], D. Deltuvienė, The discounted limit theorems for large deviations // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, p.703-708.
0.25
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
[R. Rudzkis], E. Mačiulaitytė. Mokestinių pajamų ekonometrinis vertinimas // Lietuvos matem. rink., 43 (spec.nr.), p.520-524.
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[R.Vilkas], A.Aksomaitis. Statistikos optimalus konvergavimo greičio įvertis // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, p.560 -564.
0.25
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
0
A. Pliuškevičienė. Decision procedure for a extended miniscoped fragment of FTL with equality //Lietuvos matem. rink., 43(spec.nr.), 2003, p. 438-443.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
0
A.Plikusas. Calibrated weights for the estimators of the ratio // Lietuvos matem. rink. ISBN 9986-680-16-6. 2003, 43 (spec.nr.), p. 543-547.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
0
D. Čiukšys, A. Čaplinskas. Formaliųjų ontologijų vaidmuo šiuolaikinėje informacinių sistemų inžinerijoje // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p.199-204.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
1
1
1
0
D. Petronaitis, Imties pločio ir centro perkėlimo teorema // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, p. 538-542.
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
D.Krapavickaitė. An example of small area estimation in finite population sampling // Lietuvos matem. rink., 2003, 43 (spec.nr.), p.497-503.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
E. Gečiauskas, Matematikos profesorių veiklos paralelės Gdanske, Vilniuje ir Karaliaučiuje XVII a. viduryje // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p.335-337.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
276
1
1
1
1
0
ne šios srities darbas
F. Ivanauskas, R. Baronas, J. Kulys, [M. Sapagovas]. Fermento sluoksnio nelygumų amperometriniame biosensoriuje modeliavimas. // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr), 2003, p. 625 - 629.
0.25
ISBN 9986-680-16-6
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
G. Dzemyda, O. Kurasova, V.Marcinkevičius. Lygiagretūs skaičiavimai savireguliuojančio neuroninio tinklo junginyje su Sammono algoritmu // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, p. 218-222.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
3
3
1
1
1
G. Tamulevičius, A. Lipeika. Žodžių atpažinimo sistemos kūrimas // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, p. 292 - 296.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
1
1
1
J. Blonskis, [V. Dagienė], K. Plukas. Olimpiadinių uždavinių analizė moksleivių ir ekspertų požiūriu // Lietuvos matem. rink., 43 (spec. nr.), 2003, p. 194-198.
0.33
ISBN 9986-680-16-6
1
276
3
3
0.33
0.33
0
ne šios srities darbas
J. Dabulytė, [F. Ivanauskas]. Baltos šviesos puslaidininkių lempų šiluminio režimo optimizavimas // Lieuvos matem. rink., 43(spec.nr.),2003, p.1-5.
0.25
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
J. Gasperovič, A. Čaplinskas. Lyginamosios analizės metodai informatikoje // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p.223-227.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
1
1
1
J. Sakalauskaitė. Prefixed tableaux for multi-modal logic of knowledge with inclusions // Lietuvos matem. rink., 43(spec.nr.), 2003, p. 449 -453.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
K. Kubilius, On weak convergence of an appoximation of a fractional Brownian motion // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p.104–109
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
L. Markauskaitė. Virtualiųjų mokymosi aplinkų diegimo ir informatikos mokymosi sąsajos Lietuvos pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje // Lietuvos matem. rink., 43 (spec. nr.), 2003, p. 265-271.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
276
1
1
1
1
0
ne šios srities darbas
L. Paliulionienė. Teisinių žinių bazių lyginamoji analizė ir modelių generavimas // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p. 272-276.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
M. Filipovič. Neuroninių tinklų panaudojimo atskirai sakomų žodžių atpažinime tyrimas // Lietuvos matem. rink., 43(spec. nr.), 2003, p. 618 - 624.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
M.Radavičius. Effect of nonrespondence in Lithuanian travellers' survey // Lietuvos matem. rink. ISBN 9986-680-16-6. 2003, 43 (spec.nr.), p.548-553.
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
0.5
0.5
0
dublis (yra II masyve)
R. Alonderis.Automatization of proof-search for a fragment of the first-order linear tense logic // Lietuvos matem. rink., 43(spec.nr.), 2003, p. 423-428.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
R. Gylys, On sheaves on midsymmetrical quantaloids // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, 40-44.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
R. Januškevičius, Apie charakterizacijos veiksmo be praeities poveikio savybe stabilumą // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p.693 -696.
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
R. Laucius. Hiperteksto rašyklių palyginimas lokalizavimo galimybių požiūriu // Lietuvos matem. rink., 43 (spec. nr.), 2003, p. 254-258.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
R. Pliuškevičius. Combination of temporal logic with modal logic KD // Lietuvos matem. rink. ISSN 0132-2818. 43(spec.nr.), 2003, p. 444 -448.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
R. Vilkas,Bendrasis vidurkio apibrėžimas // Lietuvos matem. rink. , 42(spec.nr.), 2002, p.451- 56.
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
V. Balys, R. Rudzkis. Mokslinių terminų statistinio pasiskirstymo taikymas straipsnių klasifikavime // Lietuvos matem. rink. , 43 (spec.nr.), 2003, p.463-467.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
1
1
1
V. Dagienė, J. Skūpienė. Algoritmavimo uždavinių sprendimo metodų ir sudėtingumo analizė Lietuvos informatikos olimpiadose // Lietuvos matem. rink, 43 (spec. nr.), 2003, p. 209-214.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
1
1
1
V. Firkovič, R. Rudzkis. Įvairių kointegravimo analizės metodų taikymo Lietuvos makroekonomikos modeliavime rezultatų palyginimas // Lietuvos matem. rink. , 2003, 43 (spec.nr.), p.468-474
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
1
1
1
V. Giedrimas. Programų sistemų automatizuoto surinkimo iš gatavų komponentų uždavinys // Lietuvos matem. rink. , 43(spec. nr.), 2003, p.228-232.
1
ISBN 9986-680-16-6
1
0
1
1
1
1
1
Ž.Gudlevičienė, [L. Lapkauskaitė]. Analysis of cervical cancer risk factors // Lietuvos matem. rink., 2003, 43 (spec.nr.), p. 509-514.
0.5
ISBN 9986-680-16-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[A. Kaminskas, M. Rimkevičius, A.A. Špokauskas]. Mechanically Activated Semi-Hydrate Phosphogypsum // Proceedings of the International Conference ,,,New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products" Raudondvaris, 18-19 September 2003. ISBN 9986-732-19-0. Raudondvaris: Institute of Agricultural Engineering LUA, 2003, p. 75-80.
1
ISBN 9986-732-19-0
1
0
3
3
1
1
1
J. Juodvalkis, E. Blaževičius, R. A. Vipartas. The Possibilities for Energetical Value Increase of Dry Agricultural Production Waste // Proceedings of the International Conference „New Methods, Means and Technologies for Applications of the Agricultural Products". - Raudondvaris, Lietuva, 2003, p. 33-38.
1
ISBN 9986-732-19-0
1
0
3
3
1
1
1
????
[Poška, Algimantas Juozas; Rinkevičienė, Roma; Darulienė, Olga]. Tiesiaeigių asinchroninių elektros pavarų simetrizavimo būdai // Elektros energetika ir technologijos: konferencijos, skirtos profesoriaus Leono Kaulakio 100-osioms gimimo metinėms pažymėti, pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9986-858-22-4. p. 107-108.
1
ISBN 9986-858-22-4
1
0
3
3
1
1
0
konferencijos tezės, 2 psl.
[Simanynienė L.], Kudarauskas S. Kai kurios specialiųjų elektros mašinų megnetinių grandinių problemos//Elektros energetika ir technologijos.- 2003, Kaunas : Technologija; p. 113-114.
0.5
ISBN 9986-858-22-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0
konferencijos tezės, 2 psl.
Lavono apžiūra įvykio vietoje [A.Pauliukevičius, A.Benošis, J.Paliulis] Metodinės rekomendacijos, UDK 340.6, Pa398, ISBN 9986 - 711 - 53 - 3, 2002.
1
ISBN 9986 - 711 - 53 - 3
1
0
3
3
1
1
0
ne mokslas
Lavono apžiūra įvykio vietoje [A.Pauliukevičius, A.Benošis, J.Paliulis] Metodinės rekomendacijos, UDK 340.6, Pa398, ISBN 9986 - 711 - 53 - 3, 2002.
1
ISBN 9986 - 711 - 53 - 3
1
0
3
3
1
1
0
[Januškevičius R.] Apie charakterizacijos veiksmo be praeities poveikio savybe stabilumą //Liet. Matem. Rink.,- 2003, T. 43, spec. nr., p. 693 - 696.
1
ISBN1392-0456
1
0
1
1
1
1
1
[Mazėtis E.] Apibendrintos Kavagučio erdvių struktūros // Liet. Matem. Rink. -2003, T. 43(3), p. 371 - 383.
1
ISBN1392-0456
1
0
1
1
1
1
1
[Urbonas A. P. ] Judesiai erdvėje Yn // Liet. Matem. Rink. - 2003, T 43 spec. nr. P. 180 - 182.
1
ISBN1392-0456
1
0
1
1
1
1
1
[Vosylius R. ] Neholonominės pirmojo laipsnio sietys su Galilėjaus transformacijų grupėmis II // Liet. Matem. Rink. - 2003, T. 43(3), p. 396 - 409.
1
ISBN1392-0456
1
0
1
1
1
1
1
Juknys R., Žaltauskaitė J. Medžių lajų įtaka aplinką rūgštinančių junginių srautams // Ekologija. Nr.4, (2003), p. 18-23.
1
ISNN 0235-7224
0
0
2
2
1
1
1
Stravinskienė V., Erlickytė R. Klimato veiksnių poveikis paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) augimui AB „Akmenės cementas" aplinkoje // Ekologija. Nr.3, (2003), p. 34-39.
1
ISNN 0235-7224
0
0
2
2
1
1
1
Juknys R., Venclovienė J., Jurkonis N. Užterštoje aplinkoje augančių pušynų išsiretinimo dėsningumai // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba Nr.3 (25), (2003), p. 55-61.
1
ISNN 1392-1649
0
0
3
3
1
1
1
[Danilčenko H., Paulauskienė A., Jarienė E.], Kučinskas J. Auginimo būdų įtaka moliūgų kokybei// Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai. Babtai, 2003.- Nr. 22(2).- P. 141-149.
0.75
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
0.75
0.75
0.75
Dervinis D., Laurutis V. Galvos posūkių kontrolės sistemos tyrimas. - Santr. angl., rus. - Bibliogr.: 9 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. 2003, nr. 7, p. 60-64.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
K.Šleževičius, J.Roličius, M.Pelikša, F.Mikuckis. Įtempimų būvis nedidelėmis aikštelėmis gniuždomose sienutėse // Vagos.2003, nr. 59(12), p.125-130
0.75
ISSN 1648-116X
1
1
4
4
0.75
0.75
0.75
[Gelumbauskaitė L.Ž.] 2003. On the morphogenesis and morphodynamics of the shallow zone off the Kuršių Nerija (Curonian Spit). Baltica, 16, 37-42.
1
ISSN 0067-3064
1
101
1
1
1
1
5
[Trimonis E.], [Gulbinskas S.], [Kuzavinis M.] 2003. The Curonian Lagoon bottom sediments in the Lithuanian water area. Baltica 16, 13-20.
1
ISSN 0067-3064
1
101
3
3
1
1
5
Krutulytė, G., Kimtys, A., Kriščiūnas, A. Kineziterapijos metodų Bobath ir judesių mokymo programos efektyvumas reabilituojant ligonius, sirgusius galvos smegenų insultu // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 0101-660X. 2003, T. 39, Nr. 9, p. 889-895.
0.33
ISSN 0101-660X
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Mockus, P., Stasiulis, A., Talačka, E., Alekrinskis, A. Lietuvos didelio meistriškumo orientacininkų aerobinis pajėgumas // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : Lietuvos kūno kultūros akademijos žurnalas. ISSN 1392-5644. 2003, Nr. 4(49), p. 31-34.
0.25
ISSN 0101-660X
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Skurvydas, A., Mamkus, G., Stanislovaitis, A., Mickevičienė, D., Bulotienė, D., Masiulis, N. Low frequency fatigue of quadriceps muscle after sustained maximum voluntary contractions // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 0101-660X. 2003, T. 39, Nr. 11, p. 1094-1099.
0.16
ISSN 0101-660X
1
3
6
6
0.16
0.16
0.16
Skurvydas, A., Mamkus, G., Stanislovaitis, A., Mickevičienė, D., Bulotienė, D., Masiulis, N. Low frequency fatigue of quadriceps muscle after sustained maximum voluntary contractions // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 0101-660X. 2003, T. 39, Nr. 11, p. 1094-1099.
0.16
ISSN 0101-660X
1
3
6
6
0.16
0.16
0.16
Skurvydas, A., Mamkus, G., Stanislovaitis, A., Mickevičienė, D., Bulotienė, D., Masiulis, N. Low frequency fatigue of quadriceps muscle after sustained maximum voluntary contractions // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 0101-660X. 2003, T. 39, Nr. 11, p. 1094-1099.
0.16
ISSN 0101-660X
1
3
6
6
0.16
0.16
0.16
Stanaitis, I., Lundy-Ekman, L., Medeiros, J. M. Ryšys tarp patyrusiųjų galvos smegenų infarktą apatinių galūnių raumenų jėgos ir dinaminės pusiausvyros // Medicina / Lietuvos gydytojų sąjunga, Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas. ISSN 0101-660X. 2003, T. 39, Nr. 2, p. 122-128.
0.33
ISSN 0101-660X
2
3
1
3
0.99
0.66
0.66
[Lipeikienė J., Pinkevičiūtė I. (VPU).] Virtualios aktyvaus mokymosi bendradarbiaujant aplinkos tyrimai // Lietuvos matematikos rinkinys. - 2003, t. 43, p. 1-6
1
ISSN 0132--2818
1
0
2
2
1
1
1
0
[A. Baltrūnas], E. Omey. Second-order subexponential behavior of subordinated sequences // Lietuvos matem.rink. , 43(4), 2003, p. 411- 420.
0.5
ISSN 0132-2818
2
276
1
2
1
0.75
3.75
[A. Laurinčikas].. The geometry of numbers in Lithuania school of number theory, Lietuvos matematikos rinkinys, 43, specialusis numeris, 361-365 (2003)
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
[A. Laurinčikas]. The support of one random element, Lietuvos matematikos rinkinys, 43, specialusis numeris, 697-702 (2003)
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
[A. Laurinčikas]. Zeta functions of cusp forms, Lietuvos matematikos rinkinys, 43, specialusis numeris, 60-65 (2003)
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
[A. Račkauskas], Ch, Suquet. Principe d'invariance holderien pour des tableaux triangulaires de variables aleatoires // Lietuvos matem. rink., 43(4), 2003, p.513-532.
0.25
ISSN 0132-2818
2
276
1
2
0.5
0.375
1.875
[Čiegis, Raimondas]; Starikovičius, V. A finite-difference scheme for a nonlinear model of wood drying process // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, nr. 2, p. 194-205
0.5
ISSN 0132-2818
1
276
2
2
0.5
0.5
2.5
[Čiegis, Raimondas]; [Krylovas, Aleksandras]; [Meilūnas, Mečislavas]. Apie kai kuriuos kompiuterinės tomografijos matematinius uždavinius // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 609-612.
1
ISSN 0132-2818
1
0
3
3
1
1
1
[Čiegis, Raimondas]; [Šilko, Galina]. Lygiagretusis jungtinių gradientų metodas // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 586-591.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Čiegis, Raimondas]; Čiegis, Remigijus. Parabolinio-elipsinio uždavinio skaitinis sprendimas // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 581-585
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Deltuvienė, Dovilė]; [Saulis, Leonas]. Asymptotic expansions in the large deviation zones for the distribution function of sums of random variables in the series scheme // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 682-686.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[G.Felinskas, L.Sakalauskas]. Pareto tipo modeliai modeliuojamojo atkaitinimo algoritmuose. Lietuvos matematikos rinkinys, t. 43, spec.nr., p.573-578.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Garška R.], [Krūminienė I.], [Dučinskas K.] Applying of kriging and cokriging methods for prediction of Curonian lagoon data//Lietuvos matematikos rinkinys.-2003, Vilnius, T.43, spec. nr., p. 504-508.
1
ISSN 0132-2818
1
0
3
3
1
1
1
[J. Genys]. A limit theorem in the space of meromorphic functions for general Dirichlet series, Lietuvos matematikos rinkinys, 43, specialusis numeris, 35-39 (2003).
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[Junevičiūtė, Sivija]; [Krapavickaitė, Danutė]. Housing and health in Vilnius 2002 // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 486-491.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Kaminskienė, Bronislava]; [Avdejenkova, Vitalija]. BVP komponenčių modelių parametrų stabilumo tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 492-496.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Kaučikas A.] On noncommutative Hilbert rings //Lietuvos matematikos rinkinys. - T. 43 spec. Nr., p. 13-20.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[Krūminienė I.], [Dučinskas K.], [Garška R.] Applying of kriging and cokriging methods for prediction of Curonian lagoon data//Lietuvos matematikos rinkinys.- Vilnius, 2003, T.43, spec. nr., p. 504-508.
1
ISSN 0132-2818
1
276
3
3
1
1
0
dublis
[Krylovas, Aleksandras]; [Raulynaitis, Juozas]. Vieno tikimybių teorijos uždavinio išlygiagretinimo patirtis // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 357-360.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Kryžienė, Birutė]; Misevičius, Gintautas. On the uniform distribution of endomorphisms of s-dimensional torus, II // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 56-59.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Kubilius, Kęstutis]. On weak and strong solutions of an integral equation driven by a continuous p-semimartingale // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, no. 1, p. 38-58.
1
ISSN 0132-2818
1
276
1
1
1
1
5
[Kubilius, Kęstutis]. On weak convergence of an approximation of a fractional Brownian motion // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 104-109.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[Kulvietienė, Regina]; [Mamčenko, Jelena]. Data mining approach on information detection using intelligent miner for data // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. p. 248-253.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Lesauskienė E.], [Dučinskas K.]. Estimation of covariance functions for spatio-temporal data//Lietuvos matematikos rinkinys.- 2003, Vilnius,T.43, spec. nr., p. 515-519.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Macaitienė R.] Weighted Discrete Limit Theorems for General Dirichlet Polynomials // Lietuvos matematikos rinkinys. - 2003, t.43, spec. nr, p.65-70.
5
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
5
5
5
[Mačiulaitytė, Elena]; Rudzkis, Rimantas. Mokestinių pajamų ekonometrinis vertinimas // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 520-524.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Maliaukienė L.] Paradoksų įtaka matematikos raidai//Lietuvos matematikos rinkinys. - T. 43 spec. Nr., p. 370-373.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[Mazėtis E.] Kavagučio erdvių beveik sandaugos struktūros //Lietuvos matematikos rinkinys. - 2003, T. 43 spec. Nr., p. 167-172.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[R. Kačinskaitė]. A note on discrete limit theorems for the Matsumoto zeta-function. Lietuvos matematikos rinkinys, 43, specialusis numeris, 51-56 (2003)
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[R. Šleževičienė]. On the zeros of a new zeta-function, Liet. matem. rink. 43 (spec. issue) (2003), 89-96
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[Rekašius, Tomas]; [Timinskas, Albertas]. Palindrominių sekų naikinimo mikroorganizmų genomuose statistinis tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 649-654.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Rupšys P.] Voronoi diagramų tyrimas ir taikymas. Lietuvos Matematikos Rinkinys. Spec. Nr. 2003. P. 597-601.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[S.Turskienė, G.Kulvietis, R.Burbaitė]. (2003) Duomenų gavybos technologijų panaudojimas jaunųjų kompiuterininkų mokyklos veiklos analizei, Lietuvos matematikos rinkinys, t. 43, spec.nr., p.297-303.
1
ISSN 0132-2818
1
0
3
3
1
1
1
[Šaltytė-Benth J.], [Dučinskas K.]. Linear discriminant analysis of interclass cooelated spatio-temporal data//Lietuvos matematikos rinkinys.- Vilnius, 2003,T.43, spec. nr., p. 545-559.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Saulis, Leonas]; [Deltuvienė, Dovilė]. The discounted limit theorems for large deviations // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 703-708.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[Švitra D.]. Modifikuota neutralaus tipo logistinė diferencialinė lygtis su vėlavimu//Lietuvos matematikos rinkinys.- 2003, Vilnius, T. 43, spec. nr., p.156-158.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
[V. Bentkus], M. van Zuijlen. On conservative confidence intervals // Lietuvos matem. rink. , 43(2), 2003, p. 169 -193.
0.5
ISSN 0132-2818
2
276
1
2
1
0.75
3.75
[V. Paulauskas], R. Zovė, On the Hausdorff dimension of some random Cantor sets // Lietuvos matem. rink., 43(2), 2003, p.227-239.
0.25
ISSN 0132-2818
2
276
1
2
0.5
0.375
1.875
[Vasilecas, Olegas]; [Saulis, Algis]; [Nogis, Rimvydas]. Aktyvaus XML panaudojimas informacinių sistemų studijų programos rengime // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. p. 304-309.
1
ISSN 0132-2818
1
0
3
3
1
1
1
[Vosylius R.] Neholonominės pirmojo laipsnio sietys su Galilėjaus lokaliųjų transformacijų grupėmis //Lietuvos matematikos rinkinys. - 2003, Nr. 43(2), p. 256-269.
1
ISSN 0132-2818
1
276
1
1
1
1
5
[Židanavičiūtė, Jurgita]; [Radavičius, Marijus]; Sušinskas, Jurgis; Utkus, Algirdas. Informacijos šaltinių apie Lietuvos vaikų įgimtų anomalijų paplitimą palyginamoji analizė // Lietuvos matematikos rinkinys. T. 43 specialusis numeris. Lietuvos matematikų draugijos XLIV konferencijos mokslo darbai / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 565-570.
1
ISSN 0132-2818
1
0
4
4
1
1
1
???
Aksomaitis, Jonas Algimantas. Perkėlimo teorema ir geometriškai maks-stabilieji atsitiktiniai dydžiai // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr, p. 673-677.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
B. Grigelionis, Eulerio gama funkcijos saviskaidumas // Lietuvos matem. rink. , 43(3), 2003, 359-370.
0.5
ISSN 0132-2818
1
276
1
1
0.5
0.5
2.5
Bikulčienė, Liepa; Dabulytė, Jurgita. Nuotolinis tikimybių teorijos ir statistikos mokymas, skirtas neakivaizdinių studijų studentams // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 190-194.
1
ISSN 0132-2818
1
276
2
2
1
1
0
metodinė medžiaga
Blonskis, Jonas; Dagienė, Valentina; Plukas, Kostas. Olimpiadinių algoritmavimo uždavinių analizė moksleivių ir ekspertų požiūriu // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 194-198.
0.67
ISSN 0132-2818
1
276
3
3
0.67
0.67
0
ne šios srities darbas
Burauskaitė, Agnė; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Moments of extremes of normally distributed values // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr, p. 677-682.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
Dabulytė, Jurgita; Ivanauskas, Feliksas. Baltos šviesos puslaidininkių lempų šiluminio režimo optimizavimas // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 613-618.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
I. Belov. Ribinė teorema Dirichlė L-funkcijoms. Lietuvos matem. rink. , 43(1), 2003, p. 1-12 (rusiškai)
1
ISSN 0132-2818
1
276
1
1
1
1
5
Jakaitienė A., Tamošiūnaitė M. Realaus Lietuvos augimo prognozavimas panaudojant neuroninius tinklus, Lietuvos matematikos rinkinys, 43 spec. nr., MII, Vilnius, p. 635-639.
1
ISSN 0132-2818
0
0
2
2
1
1
1
Janilionis, Vytautas; Baltutis, Mindaugas. Studentų matematikos mokymosi rezultatų analizės sistema interneto aplinkoje // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 233-238.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
Janušauskaitė, Nijolė Regina. Paskirstyto valdymo diskrečiųjų sistemų būtinos ypatingojo valdymo optimalumo sąlygos // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 640-643.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
M. Bloznelis, Edgeworth expansions for studentized versions of symmetric finite population statistics sequences // Lietuvos matem. rink., 43(3), 2003, p.271-293.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
0.5
0.5
0
dublis
Narkevičienė, Bronė; Janušas, Giedrius. Respublikinio J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso dalyvių požiūris į ugdymą(si) ir jo sąlygas bendrojo lavinimo mokykloje // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 374-381.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
0
ne šios srities darbas
Narkevičienė, Bronė; Papreckienė, Laima. Konkursiniai trigonometrijos uždaviniai: probleminis aspektas // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 381-384.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
0
ne mokslas
Narkevičienė, Bronė; Stričkienė, M. Matematikos mokyklinio brandos egzamino kaita 1998-2003 metais // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 384-389.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0
ne mokslas
Novikienė, Regina; Šiaučiukėnienė, Liuda. Prieštaravimai matematikos didaktinėje sistemoje, realizuojant tradicinį studijų modelį // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 389-394.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0
ne šios srities darbas
Pekarskas, Vidmantas Povilas; Pekarskienė, Aldona Ona. Knygų serija „Matematikos mokykla" ir lietuviška matematikos terminija // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 394-398.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
0
ne šios srities darbas
Petronaitis, Darius. Imties pločio ir centro perkėlimo teorema // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 538-543.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
Plukienė, Danutė; Plukas, Kostas. Splaininių kreivių ir paviršių konstravimas MATLAB aplinkoje // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 592-597.
0.5
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
R. Pliuškevičius. A decision procedure for nonperiodic sequents of the first-order linear temporal logic // Lietuvos matem. rink. 43(2) , 2003, p. 240-255.
1
ISSN 0132-2818
1
276
1
1
1
1
5
Ragalytė, Birutė; Paukštienė, Alma. Metrinės matų sistemos mokymas J. Damijonaičio aritmetikos vadovėliuose // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 398-402.
1
ISSN 0132-2818
1
276
2
2
1
1
0
ne šios srities darbas
Rimas, Jonas. Daugiamatės automatinio valdymo sistemos su vėlinimais matematinio modelio tyrimas // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 655-660.
1
ISSN 0132-2818
1
0
1
1
1
1
1
Štikonas A., Štikonienė O., Pečiulytė S. Stacionarieji uždaviniai su įvairaus tipo nelokaliomis kraštinėmis sąlygomis // Liet. Mat. Rinkinys, T. 43(spec.nr.), 2003, 602-606 p.
0.33
ISSN 0132-2818
0
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Valantinas, Jonas; Valantinas, Rokas; Žumbakis, Tomas. Dinaminių poslinkio sistemų taikymas sintezuojant fraktalinius vaizdus // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 666-671.
0.67
ISSN 0132-2818
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Valantinas, Jonas; Valantinas, Rokas; Žumbakis, Tomas. Dinaminių poslinkio sistemų taikymas sintezuojant fraktalinius vaizdus // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 666-670.
0.33
ISSN 0132-2818
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Vilkas, Robertas; Aksomaitis, Jonas Algimantas. Statistikos ?N = |ZNWN| optimalus konvergavimo greičio įvertis // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 560-565.
1
ISSN 0132-2818
1
0
2
2
1
1
1
[B.Petkevičienė], K.Petkevičius. Lietuvos automobilių kelių infrastruktūros pritaikymo turizmui principai // Geografijos metraštis. - T. 36(2) 2003, p. 166-175.
0.5
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
0.5
0.5
0.5
[Baubinas R.], Stanaitis S. 2002. Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvos pasienyje 1959-1997 metais. 3. Gyventojų skaičiaus ir tankumo kaita Lietuvos ir gretimų valstybių pasienio rajonuose. Geografijos metraštis, 35(1-2), 169-183.
0.5
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
0.5
0.5
0.5
[Baubinienė A.] 2003. Genetinė Lietuvos upių salų įvairovė. Geografijos metraštis, 36 (1), 261-268.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Baužienė I.] 2003. Joniškio ir Šiaulių miestų dirvožemių paviršinio horizonto būklės rodikliai. Geografijos metraštis, 36 (1), 152-160.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Česnulevičius A.] 2003. Lietuvos upių salų klasifikacijos prielaidos. Geografijos metraštis, 36(1), 250-260.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[G. Mozgeris], A. Dumbrauskas. Ortofotografinių transformuotų aerovaizdų, sudaromų miškų inventorizacijos tikslams, geometrinio tikslumo tyrimai // Geografijos metraštis, 2003, T. 1 (36), P. 237 - 249.
0.5
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
0.5
0.5
0.5
[Galkus A.] 2003. Vandens cirkuliacija ir erdvinė drumstumo dinamika Kuršių marių Lietuvos akvatorijoje pavasarį nusistovėjusio hidrometeorologinio režimo sąlygomis. Geografijos metraštis, 36(1), 101-109.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Gulbinas Z.], [Pileckas M.], [Petravičiūtė R.] 2003. Kraštovaizdžio monitoringo organizavimo problematika. 1. Šiaurės Europos šalių patirtis. Geografijos metraštis, 36(1), 225 - 236.
1
ISSN 0132-3156
1
26
3
3
1
1
1
[Jankauskaitė M.], [Bauža D.], [Baužienė I.], [Veteikis D.], G. Godienė. 2003. Urbanizuoto kraštovaizdžio kokybė socioekologiniu aspektu (Vilniaus miesto pavyzdžiu). Geografijos metraštis, 36 (1), 131-151.
0.8
ISSN 0132-3156
1
26
5
5
0.8
0.8
0.8
[Jarmalavičius D.], [Žilinskas G.] 2003. Kuršių nerijos jūros kranto pliažų technologinis tinkamumas rekreacijai. Geografijos metraštis, 36 (1) , 205-213.
1
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
1
1
1
[K.Švedas]. Liosai ir liosiški dariniai senojo apledėjimo ekstraglacialinėse zonose // Geografijos metraštis. - T. 36 (1), 2003, p. 120-130.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[K.Švedas]. Nenuilstamas geografas // Geografijos metraštis. - T. 36 (1), 2003, p. 284-285.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
0
proginis
[KUČINSKIENĖ A., PAŠKAUSKAS R.], 2003: Bakterinė sulfatų redukcija Lietuvos ežeruose: - Geografijos metraštis: 36(1): 53-67.
1
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
1
1
1
[Paškauskas S.] 2003. Dirvožemių defliacijos tyrimai Lietuvoje. Geografijos metraštis, 36(1) , 213-224.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Stakėnienė R.] 2003. Angliavandeniliai Baltijos jūros akvatorijoje ties Lietuva. Geografijos metraštis, 36(1), 110-119.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Taminskas J.], [Linkevičienė R.] 2003. Šventosios aukštupio ūkinio naudojimo poveikis Sartų ežero vandens kokybei. Geografijos metraštis, 36(1), 34-44.
1
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
1
1
1
[Taminskas J.], [Dilys K.] 2003. Klimato kaitos poveikis gipso cheminei denudacijai. Geografijos metraštis, 36(1), 171-180.
1
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
1
1
1
[Taraškevičius R.], [Zinkutė R.] 2003. Urbanizuotų teritorijų grunto dangos kokybės higieninis geocheminis įvertinimas. Geografijos metraštis, 36 (1), 161-170.
1
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
1
1
1
[Vekeriotienė I.] 2003. Vagų tinklas mažųjų upių baseinuose. Geografijos metraštis, 36(1), 68-79.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Veteikis D.] 2003. Teritorinė technotopų tipizacija pagal urbokompleksų struktūrą. Geografijos metraštis, 36(1), 194-204.
1
ISSN 0132-3156
1
26
1
1
1
1
1
[Žilinskas G.], [Jarmalavičius D.] 2003. Lietuvos jūrinio kranto dinamikos tendencijos. Geografijos metraštis, 36(1), 80-88.
1
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
1
1
1
[Žilinskas G.], [Jarmalavičius D.], [Pupienis D.] 2003. Jūros priekrantės sąnašų papildymo poveikis kranto būklei. Geografijos metraštis, 36(1), 89-100.
1
ISSN 0132-3156
1
26
3
3
1
1
1
Bukantis A., [Valiuškevičienė L.] 2003. Paros oro temperatūros svyravimai apie 0°C Lietuvoje. 1. Statistinė klimatinė analizė. Geografijos metraštis, 36 (1), 5-17.
0.5
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
0.5
0.5
0.5
Stanaitis S., [Baubinas R.] 2002. Gyventojų skaičiaus kaita Lietuvos pasienyje 1959-1997 metais. 2. Gyventojų skaičiaus ir tankumo kaita pasienio rajonų seniūnijose. Geografijos metraštis, 35(1-2), 154-168.
0.5
ISSN 0132-3156
1
26
2
2
0.5
0.5
0.5
[A. Baškienė]. Apie parabolinio tipo -struktūrų normalumą, Lietuvos matematikos rinkinys, 43, specialusis numeris, 161-164 (2003).
1
ISSN 0132 -2818
1
276
1
1
1
1
5
[Alionienė I.] Histomorfologinio metodo taikymas archeologijoje. // Lietuvos archeologija. 2003, t. 26, p. 75-78.
1
ISSN 0207-8694
1
32
1
1
1
1
1
[Daugnora L.] Mamutai Lietuvoje. // Lietuvos archeologija. 2003, t.25, p. 9-16.
1
ISSN 0207-8694
1
32
1
1
1
1
1
[Daugnora L], Girininkas A. Kretuono IC gyvenvietės bendruomenės gyvensena. // Lietuvos archeologija. 2003, t. 25, p. 243-256.
0.5
ISSN 0207-8694
1
32
2
2
0.5
0.5
0.5
[Valiūnas J.], Marmaitė I., [Bagdanavičiūtė I.] 2003. Lietuvos pajūrio apgyvendinimas proistorėje: geologinio substrato įtakos tyrimai naudojant GIS. Lietuvos archeologija 26, 151-161.
0.67
ISSN 0207-8694
1
32
3
3
0.67
0.67
0.67
[Veličkaitė S]., [Baublienė J.], [Trainienė R], Vaičiūnienė D., [Daugnora L.] XIV a. Sodyboje (Viršutinis Kernavės miestas) iškastos osteologinės medžiagos analizė. // Lietuvos archeologija. 2003, t. 26, p. 163 - 168.
0.8
ISSN 0207-8694
1
32
5
5
0.8
0.8
0.8
Simniškytė A., Stančikaitė M., Kiselienė D., Girininkas A., [Daugnora L.,] Guobytė R. Juodonys ir Jaros apyežerio gamta ir gyventojai. // Lietuvos archeologija Vilnius, 2003, t. 26, p. 113-138.
0.2
ISSN 0207-8694
1
32
6
6
0.2
0.2
0.2
[KONDRATIENĖ L., GULBINIENĖ G., SERVIENĖ E., MELVYDAS V.], 2003: Search for a novel killer strains in spontaneous fruit and berry wine fermentation. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 518-527.
1
ISSN 0208-4212
1
4
4
4
1
1
1
[NAVALINSKIENE M., SAMUITIENE M., JOMANTIENE R.], 2003: Identification of Tomato ringspot nepovirus and 16Sr I-A subgroup of phytoplasmas infecting Hellebore plants in Lithuania. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 259-268.
1
ISSN 0208-4212
1
4
3
3
1
1
1
[NOVICKIENĖ L., GAVELIENĖ V., MILIUVIENĖ L., JUREVIČIUS J.], 2003: Assimilate Distribution in Potato under the effect of Auxin Analogues. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(2): 167-178.
1
ISSN 0208-4212
1
4
4
4
1
1
1
[Proscevičius J.], Sliesaravičius Ž., Rančelienė V. Selection of stock polyploid forms for breeding of lilies // Sodininkystė ir daržininkystė. - 2003, Nr. 22 , p. 553-559.
0.33
ISSN 0208-4212
1
4
3
3
0.33
0.33
0.33
[Proscevičius J. ]Incongruous crosses in breeding of hardy and resistance lilies // Sodininkystė ir daržininkystė. - 2003, Nr. 22, p. 560-567.
1
ISSN 0208-4212
1
4
1
1
1
1
0
dublis
[PROSCEVIČIUS J.], SLIESARAVIČIUS Ž., [RANČELIENĖ V.], 2003. Selection of stock polyploid forms for breeding of lilies. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai. 22(3): 553-559.
0.67
ISSN 0208-4212
1
4
3
3
0.67
0.67
0.67
[PROSCEVIČIUS J.], 2003. Incongruous crosses in breeding of hardy and resistant lilies. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai. 22(3): 560-567.
1
ISSN 0208-4212
1
4
1
1
1
1
1
[RADUŠIENĖ J.], 2003: Smėlyninio šlamučio (Helichrysum arenarium) fenotipinių požymių kitimas skirtingose aplinkos sąlygose. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22 (2): 81-89.
1
ISSN 0208-4212
1
4
1
1
1
1
1
[RAKLEVIČIENĖ D., ŠVEGŽDIENĖ D., RANČELIENĖ V., STANEVIČIENĖ R., KORYZNIENĖ D.], 2002: Agurkų 'Kauniai' ir 'Trakų pagerintieji' somatinė embriogenezė in vitro. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 21(4): 139-148. (Neįtraukta į 2002 m. ataskaitą)
1
ISSN 0208-4212
1
4
5
5
1
1
1
[REPEČKIENĖ J., LUGAUSKAS A.], 2003: Impact of fungicides upon soil fungi. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 413-420.
1
ISSN 0208-4212
1
4
2
2
1
1
1
[STANIULIS J.], 2003: Detection of tobacco necrosis virus in horticultural plants. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22 (3): 72-52.
1
ISSN 0208-4212
1
4
1
1
1
1
1
[Vaisvalavičius R.], [Motuzas A.], Mažvila J., Trimirka V. Sodo dirvožemių ir jų smulkiadispersės frakcijos užterštumo sunkiaisias metalais palyginamieji tyrimai // Sodininkystė ir daržininkystė. LSDI mokslo darbai. - Babtai, 2003. - T. 22, Nr. 2. - P. 35-45. Santr.angl.
0.75
ISSN 0208-4212
2
4
4
4
0.75
0.75
0.75
[VALIŪNAS D., JOMANTIENĖ R.], 2003: Identification of subgroup 16SrI-M phytoplasma from naturally infected garden onion. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 235-242.
1
ISSN 0208-4212
1
4
2
2
1
1
1
[VASINAUSKIENĖ M.], BARANAUSKAITĖ L., 2003: Pseudomonas syringae pv. syringae - the causal agent of bacterial cancer on pear trees in Lithuania. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 217-221.
0.5
ISSN 0208-4212
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
[VYŠNIAUSKIENĖ R., PROSCEVIČIUS J., JANČYS Z., RADŽIŪNAITĖ-PAUKŠTIENĖ A.], 2003. Chloroplast protein content in frost resistant potato hybrids. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai. 22(3): 568-573
1
ISSN 0208-4212
1
4
4
4
1
1
1
[ZITIKAITĖ I.], JACKEVIČIENĖ E., 2003: Characterization of viruses affecting cucurbitaceous vegetable crops. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 243-251.
5
ISSN 0208-4212
1
4
2
2
5
5
5
Danilčenko H., Jarienė E., Paulauskienė A., [Kučinskas J.] Auginimo būdų įtaka moliūgų kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė. LSDI - LŽŪU mokslo darbai. - Babtai. 2003. Nr. 22 (2). P. 141-149. Santr. angl.
0.25
ISSN 0208-4212
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
JACKEVIČIENĖ E., [STANIULIS J.], 2003: Investigation of the incidence of plum pox virus in Lithuania. - Sodininkyste ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22 (3): 201-208.
0.5
ISSN 0208-4212
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
Pranckietis V., [Pranckietienė I.], Šlapakauskas V., Černiauskas D. Pirmamečių obelaičių skiepų augimo ir fotometrinių rodiklių ryšys su tręšimu // Sodininkystė ir daržininkystė. LSDI - LŽŪU mokslo darbai. Babtai, 2003. - T.22 (2). - P. 13 - 26. Santr.angl.
0.25
ISSN 0208-4212
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
RAŽUKAS A., ČEPONIENĖ S., [REPEČKIENĖ J.], 2003: Potato cultivars resistance to common scob Streptomyces scabies. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 354-361.
0.33
ISSN 0208-4212
1
4
3
3
0.33
0.33
0.33
STANKEVIČIENĖ A., [LUGAUSKAS A.], 2003: Micromycetes of the Fusarium genus asociate with pot-plants. - Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai, 22(3): 222-229.
0.5
ISSN 0208-4212
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
Tarvydienė A., [Staugaitis G.], Viškelis P. Impact of fertilization and seed rates on quality of various variety types beetroot // Sodininkystė ir daržininkystė. LSDI - LŽŪU mokslo darbai. Babtai, 2003. -T. 22 (4)-1. - P. 87-96. Santr.liet.
0.33
ISSN 0208-4212
2
4
3
3
0.33
0.33
0.33
Vyšniauskienė R., [Proscevičius J]., Jančys Z., Radžiūnaitė-Paukštienė. Chloroplast protein content in frost resistance potato hybrids // Sodininkystė ir daržininkystė. - 2003, Nr. 22, p. 56-57.
0.25
ISSN 0208-4212
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Augutis J., Krikštolaitis R., Nevardauskas E., Šulga D., Avarinių būvių elektros tinkluose rizikos įvertinimo ir valdymo metodologija. Energetika. ISSN 0235-7208, Nr.4 , 2003, 14- 18p.
0.25
ISSN 0235-7208
0
7
4
4
0.25
0.25
0.25
B. Gailiušis, M. Kovalenkovienė, [K. Gaigalis]. Antropogeninis poveikis Žuvinto ežero hidrologiniam režimui ir vandens kokybei. Energetika Nr.2, 2003, p. 38-44.
0.33
ISSN 0235-7208
1
7
3
3
0.33
0.33
0.33
Cipkus, Tomas; Skrinska, Alfonsas; [Daunoravičius, Jonas-Vytautas]. Saulės energijos panaudojimas pastato mikroklimato poreikiams įrengiant fasadinio šildymo sistemą // Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2003, Nr. 1, p. 51-54.
0.333
ISSN 0235-7208
1
7
3
3
0.333
0.333
0.333
Cipkus, Tomas; Skrinska, Alfonsas; Daunoravičius, Jonas-Vytautas. Saulės energijos panaudojimas pastato mikroklimato poreikiams įrengiant fasadinio šildymo sistemą // Energetika : energetika, šilumos mainai, šiluminė fizika, hidrologija / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2003, Nr. 1, p. 51-54.
0.67
ISSN 0235-7208
1
7
3
3
0.67
0.67
0.67
Norkus E., Grincienė G., Butkus E. [Vaitkus R.] Cadmium(II)) - ?-cyclodextrin complex formation in alkaline solutions // Chemija. -T. 14, 2003, Nr. 2, p. 69-71
0.25
ISSN 0235-7216
1
136
4
4
0.25
0.25
1.25
Norkus E., Grincienė G., Butkus E. [Vaitkus R.] Determination of the stability constant of the dinuclear Cu(II) - ?-cyclodextrin complex by the ligand displacement method // Chemija. - T. 14, 2003, Nr. 1, p. 3-9
0.25
ISSN 0235-7216
1
136
4
4
0.25
0.25
1.25
[Abraitienė A., Žvingila D., Kuusienė S.]. 2003. Pollen susceptibility to acidification and DNA polymorphism of Scots pine (Pinus sylvestris L.) plus trees. Ekologija. Nr. 1., p. 51 - 54.
1
ISSN 0235-7224
1
0
3
3
1
1
1
[Adomaitis T., Mažvila J., Eitminavičius L.] A comparative study of heavy metals in the soils of cities and arable lands // Ekologija, 2003, Nr.3, p.12-16.
1
ISSN 0235-7224
1
0
3
3
1
1
1
[Baublienė J.],[ Daugnora L]., [Miceikienė I.] Evaluation of the DNA extraction method from ancient animal bones. //LMA. Ekologija. Vilnius, 2003, nr. 1, p.8- 11.
1
ISSN 0235-7224
1
0
3
3
1
1
1
[DUŠAUSKIENĖ-DUŽ R.], 2003: Natural 210Pb migration in Ignalina NPP water basin. - Ekologija (Vilnius), 4: 24-27.
1
ISSN 0235-7224
1
0
1
1
1
1
1
[G. Brazaitis], P. Kurlavičius. Paukščių bendrijų inventorizavimas nedideliuose miško fragmentuose // Ekologija, 2003, Nr.4, P. 8-17.
0.5
ISSN 0235-7224
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Grigaliūnaitė I.], Tapio M. Use of mitochondrial DNA as a genetic marker in domesticated mammals. //LMA. Ekologija. Vilnius, 2003, nr. 1, p.31 - 33.
0.5
ISSN 0235-7224
2
0
1
1
0.5
0.5
0.5
[Jankauskienė R.]. Ponto-Kaspijos aukštesniųjų vėžiagyvių ir žuvų lervų selektyvi mityba Kuršių marių litoralėje//Ekologija.-Vilnius, 2003, Nr.2, p.19-27.
1
ISSN 0235-7224
1
0
1
1
1
1
1
[KREVŠ A., PAŠKAUSKAS R., ŠULIJIENĖ R.], 2003: Fitoplanktono susintetintos organinės anglies išskyrimo ir heterotrofinės utilizacijos sezoniniai ypatumai skirtingose mezotrofinio ežero (Gulbinas) zonose: - Ekologija: 3: 17-22.
1
ISSN 0235-7224
1
0
3
3
1
1
1
[Lubytė J., Antanaitis A.] Different forms of heavy metals, their concentrations and correlation in various soils of Lithuania // Ekologija, 2003, Nr.2, p.11-18.
1
ISSN 0235-7224
1
0
2
2
1
1
1
[LUGAUSKAS A., REPEČKIENĖ J.], GRUZDEVIENĖ E., 2003: Linų sėklų beicavimo įtaka mikroorganizmų bendrijoms dirvožemyje. - Ekologija (Vilnius), 2: 39-46.
0.67
ISSN 0235-7224
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[MARČIULIONIENĖ D.], 2003: Technogeninių radionuklidų akumuliacija vandens augaluose cheminės ir terminės taršos fone. - Ekologija (Vilnius), 4: 28-35.
1
ISSN 0235-7224
1
0
1
1
1
1
1
[Mažeika J.], Motiejūnas S. 2003. Evaluation of aquatic routine radioactive releases from the Ignalina Nuclear Power Plant. Ekologija, 4, 36-42.
0.5
ISSN 0235-7224
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[RAUDONIENĖ V.], 2003: Cu2+ įtaka mikromicetų fenoloksidaziniam aktyvumui. - Ekologija (Vilnius), 3: 29-33.
1
ISSN 0235-7224
1
0
1
1
1
1
1
[Razmaitė V., Šveistienė R.] Minimal and effective population size of conserved Lithuanian farm animals // Ekologija. 2003. Nr. 1. P. 34-37.
1
ISSN 0235-7224
1
0
2
2
1
1
1
[Riepšas E.] Antropoklimato ypatumai skirtingos erdvinės struktūros miškuose. Ekologija, 2003, Nr.2, p. 55-59.
1
ISSN 0235-7224
1
0
1
1
1
1
1
[STANKEVIČIENĖ D.], 2003: Cadmium and lead in macromycetes of deciduous forest under the impact of anthropogenic pollutants. - Ekologija (Vilnius), 2: 9-13.
1
ISSN 0235-7224
1
0
1
1
1
1
1
Ambrasienė D., Kučinskas V. Genetic variability of the Lithuanian human population according to Y chromosome microsatellites markers // Ekologija. - Nr.1 (2003), p. 89-93.
0.25
ISSN 0235-7224
0
0
2
2
0.25
0.25
0.25
Baublys V., Paulauskas A., Sruoga A. Intraspecific genetic variability of white-fronted geese (Anser albifrons) in springtime migration. // Ekologija. - Nr.1 (2003), p.24-27.
0.83
ISSN 0235-7224
0
0
3
3
0.83
0.83
0.83
Brazaitis G., [Kurlavičius P.] Paukščių bendrijų inventorizavimas nedideliuose miško fragmentuose // Ekologija - 2003, Nr. 4, p. 8-17.
0.5
ISSN 0235-7224
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Juškevičiūtė E., Paulauskas A. Aplication of DNA fragment length polymorphism analysis for identification of small rodents. // Ekologija - Nr.1 (2003), p.21-23.
1
ISSN 0235-7224
0
0
2
2
1
1
1
KLAUSA V., PIEŠINIENĖ L., [STANIULIS J.], NIVINSKAS R. 2003: Abundance of T4-type bacteriophages in municipal wastewaters and sewage. - Ekologija (Vilnius), 1: 47-50.
0.25
ISSN 0235-7224
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Lugauskas A., Repečkienė J., [Gruzdevienė E.] Linų sėklų beicavimo įtaka mikroorganizmų bendrijoms dirvožemyje // Ekologija, 2003, Nr. 2, p. 39 - 46.
0.33
ISSN 0235-7224
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Mildažienė V., Ciapaitė J., Naučienė Z., Baniene R., Krab K. Cd2+ and Cu2+ ions inhibit the respiratory chain in liver mitochondria acting on different sites // Ekologija - Vol. 2 (priedas) (2003), p. 3-8.
0.3
ISSN 0235-7224
0
0
5
5
0.3
0.3
0.3
Norvaišaitė B., Paulauskas A. The use of isozymes for ecological analysis of semi-aquatic rodents// Ekologija. - Nr.1 (2003), p.17-20.
1
ISSN 0235-7224
0
0
2
2
1
1
1
Šaltenienė, Aušra; Karosas, Tomas. Eksperimentiniai biologinio geležies ir mangano šalinimo vienalaipsniu košimu iš aeruoto požeminio vandens tyrimai // Ekologija / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. ISSN 0235-7224. 2003, Nr. 2, p. 3-10
1
ISSN 0235-7224
1
0
2
2
1
1
1
Antanina Stankevičienė, Vilija Snieškienė. Trichoderma viride against some of pink rot and wilt agents // Sodininkystė ir daržininkystė. - T. 22 sąs. 3 (2003), - p. 395-400.
1
ISSN 0236-42-12
0
4
2
2
1
1
1
Antanina Stankevičienė, Albinas Lugauskas. Micromycetes of the Fusarium genus associate with pot-plants // Sodininkystė ir daržininkystė. -T 22 sąs. 3 (2003), p. 222-229.
0.5
ISSN 0236-42-12
0
4
2
2
0.5
0.5
0.5
Baležentienė L., Ašmonienė V. Impact of regulators on rhizogenesis of half - high bush blueberry softwood cuttings. Sodininkystė ir daržininkystė. -T. 22 sąs. 4 (2003), p.120-131.
0.5
ISSN 0236-42-12
0
4
2
2
0.5
0.5
0.5
Baležentienė L., Česonienė L., Daubaras R. Productivity characteristics of seedlings of half-highbush blueberry Vacciniumxcovilleanum) // Sodininkystė ir daržininkystė. -T. 22, sąs. 4 (2003), p. 138-144.
0.67
ISSN 0236-42-12
0
4
3
3
0.67
0.67
0.67
Česonienė L., Daubaras R., Viškelis P. Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta) uogų kokybės įvertinimas techninės brandos fazėje // Sodininkystė ir daržininkystė. -T. 22, sąs. 2 (2003), p .74-80.
0.67
ISSN 0236-42-12
0
4
3
3
0.67
0.67
0.67
Vidmantas Juronis. Phytophagous species of plants of Lonicera, Sambucus, Viburnum genera in Lithuania // Sodininkystė ir daržininkystė. - T. 22 sąs. 3 (2003), p. 121-127.
1
ISSN 0236-42-12
0
4
1
1
1
1
1
[N.Burbulis], [A.Sliesaravičius], [A.Ramaškevičienė], A.Brazaitytė, R.Juknys, I.Žukauskaitė. Antropogeninių stresorių poveikis skirtingų gyvybinių formų augalų šaknų augimui. Sodininkystė ir daržininkystė 2003. 22 (2). 113-125.
0.5
ISSN 0236-4212
1
4
6
6
0.5
0.5
0.5
[Ražukas A., Čeponienė S.], Repečkienė J. Potato cultivars resistance to common scab streptomyces scabies // Sodininkystė ir daržininkystė: mokslo darbai, 2003, 22(3), p. 354-361.
0.67
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
0.67
0.67
0.67
[Rudokas V.] Sideraciniai augalai ir jų įtaka bulvėms // Sodininkystė ir daržininkystė: mokslo darbai, 2003, 22(1), p. 121-134.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
[Stankienė J.], Cieslinska M. Braškių virusinių ir fitoplazminių ligų paplitimas Lietuvoje // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P. 78-85. ISSN 0236-4212
0.5
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
[Tarvydienė A.], Staugaitis G., [Viškelis P.]. Impact of fertilization intensity and seed rates on quality of various variety types beetroot // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(4). P. 87-96. ISSN 0236-4212.
0.67
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
0.67
0.67
0.67
[Valskytė A., Ražukas A., Jundulas J.] Research of late blight phytophtora infestans development in different maturity potato cultivars // Sodininkystė ir daržininkystė: mokslo darbai, 2003, 22(3), p. 346-353.
1
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
1
1
1
Bobinas Č., Viškelis P. Development tendencies of Lithuanian horticulture, production quality and safety problems // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(4). P. 3-9. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Burbulis N., Sliesaravičius A., Ramaškevičienė A., [Duchovskis P., Brazaitytė A.], Juknys R., Žukauskaitė I. Antropogeninių stresorių poveikis skirtingų gyvybinių formų augalų šaknų augimui // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P.113-124. ISSN 0236-4212.
0.28
ISSN 0236-4212
1
4
7
7
0.28
0.28
0.28
Buskienė L. Skirtingai formuojamų aviečių augumas ir derėjimas // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P. 3-12. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Česonienė L., Daubaras R., [Viškelis P.]. Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta) uogų kokybės įvertinimas techninės brandos fazėje // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P. 74-80. ISSN 0236-4212.
0.33
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
0.33
0.33
0.33
Čižauskas A., Brazaitytė A. Azoto trąšų įtaka pigmentų kiekiui svogūnų (Allium cepa) lapuose // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P. 133-140. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Dambrauskienė E., Viškelis P. Džiovinimo būdų įtaka aromatinių augalų žaliavos kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P. 145-152. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Duchovskienė L. Kenkėjų žalingumo kitimas skirtingai auginamuose svogūnuose // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P. 153-162. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Duchovskienė L., Duchovskis P. Influence of temperature on obudance dynamics of onion maggot // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P.171-178. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Duchovskis P., Žukauskas N., Šikšnianienė J. B., Samuolienė G. Valgomųjų morkų (Daucus sativus Röhl.) juvenalinio periodo, žydėjimo indukcijos ir evokacijos procesų ypatumai // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P. 86-93. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
1
1
1
Jankauskienė J., Brazaitytė A. Pomidorų šaknų maitinamojo tūrio tyrimai dviguba polimerine plėvele dengtuose šiltnamiuose // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P. 150-159. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Karklelienė R., Petronienė O.D., Viškelis P. Changes of biochemical indices in root crops of Lithuanian varieties and hybrids // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(4). P. 178-189. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
1
1
1
Kavaliauskaitė D., Bobinas Č. Effect of herbicides mixtures and combinations on weed control in beetroot crop // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 460-470. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Kviklienė N. Storage quality of apple fruits related to harvest time // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(4). P. 152-157. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Kviklienė N., Viškelis P. Skynimo laiko įtaka nokstančių Noris obuolių kokybei ir laikymuisi // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P. 27-34. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Petronienė D. Ankstyvosios brandos burokėlių morfologiniai požymiai ir jų paveldėjimas // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P.125-132. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Raudonis L., Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Survilienė E. Pests and disease management model of apple-trees according to warning equipment // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 628-537. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
1
1
1
Raudonis L., Valiuškaitė A. Research on pest and disease control of horticultural plants and its development in Lithuania // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 3-14. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Rubinskienė M., Viškelis P., Maročkienė N., Dambrauskienė E. Assessment of zucchini as raw material for processing // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(4). P. 197-206. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
1
1
1
Rugienius R. Eavaluation of strawberry cultivars and seedlings for verticillium wilt (Verticillium albo atrum Reinke et Berth.) resistance. // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 335-345. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Duchovskis P., Šikšnianienė J. Evaluation of biologically and economiccaly important traits of apple cultivars // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P.325-334. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
1
1
1
Šidlauskienė A., Rašinskienė A., Survilienė E. Effect of various protection means on Alternaria diseases of tomato, cucumber and cabbage seed plants // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 388-394. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
1
1
1
Šidlauskienė A., Rašinskienė A., Survilienė E. Alternaria genties mikromicetų ekologijos tyrimai in virto // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P. 160-166. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
1
1
1
Šikšnianienė J.B., Duchovskis P. Polifenoloksidazės izofermentų tyrimai mažajame serbentų raidos cikle // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P. 14-21. ISSN 0236-4212
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Survilienė E., Raudonis L. Effect of NeemAzal-T/S on pest under greenhouse conditions // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 367-376. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Survilienė E., Šidlauskienė A., Duchovskienė L. Investigation of vegetable diseases and pest and their control strategy // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 15-30. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
1
1
1
Tarvydienė A., Petronienė D. Raudonųjų burokėlių derlius ir biocheminė sudėtis Rytų, Vidurio ir Vakarų Lietuvos agroklimatinėse zonose // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P.108-120. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
2
2
1
1
1
Uselis N. Žemaūgių obelų augumas ir produktyvumas įvairių konstrukcijų derančiuose soduose // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P.3-13. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Vaisvalavičius R., Motuzas A., [Mažvila J.]; Trimirka V. Sodo dirvožemių ir jų smulkiadispersės frakcijos užterštumo sunkiaisiais metalais palyginamieji tyrimai // Sodininkystė ir daržininkystė: mokslo darbai, 2003, 22(2), p.35-45.
0.25
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Valiuškaitė A. Latest mycological investigation of sour cherry // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 186-193. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
1
1
1
1
1
Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Uselis N., Raudonis L. Investigation of apple canker (Nectria galligena Bres.) in intensive medium dwarf apple orchard // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(3). P. 194-200. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
1
1
1
1
1
1
Viškelis P., Bobinas Č., Dambrauskienė E. Measures for development of medicinal and spice herbs production in Lithuania // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(4). P. 220-224. ISSN 0236-4212.
1
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
1
1
1
Žebrauskienė A., Kmitienė L., [Duchovskis P.]. Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) Lietuvos didieji nuėmimo laiko įtaka pasodų ir sėklų derliui bei kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22 (1). P. 94-107. ISSN 0236-4212.
0.33
ISSN 0236-4212
1
4
3
3
0.33
0.33
0.33
Žebrauskienė A., [Duchovskis P.], Kmitienė L., Kmitas A. Drėgmės deficito įvairiais organogenezės etapais įtaka valgomųjų svogūnų sėklojų morfogenezei, sėklų derliui ir kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė. 2003. 22(2). P.102-112. ISSN 0236-4212.
0.25
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Žebrauskienė A., [P.Duchovskis], L.Kmitienė, A.Kmitas. 2003. Drėgmės deficito įvairiais organogenezės etapais įtaka valgomųjų svogūnų sėklojų morfogenezei, sėklų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (2): 102-112.
0.25
ISSN 0236-4212
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Burbulis N., Sliesaravičius A., Ramaškevičienė A., Duchovskis P., Brazaitytė A., Juknys R., Žukauskaitė I. Antropogenijių stresorių poveikis skirtingų gyvybinių formų augalų šaknų augimui // Sodininkystė ir daržininkystė. Mokslo darbai Nr. 22 (2) (2003), p. 113 - 123.
0.29
ISSN 0236-4212.
0
4
7
7
0.29
0.29
0.29
[Lasys V], [Stanevičius E.], [Zamokas G.] Evaluation of peculiarities of the acetylcholinesterase-positive nerve plexus and its length in the cornea. // Medicina, 2003, t.39 (10), p. 955-959.
1
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
1
1
1
[V. Lasys], [E. Stanevičius], [G. Zamokas]. Evaluation of peculiarities of the acetylcholinesterase-positive nerve plexus and its length in the cornea. // Medicina, Kaunas, 39 tomas, Nr. 10, p. 955-959.
1
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
1
1
0
dublis
Abraitis V., Mongirdienė A., Mockevičienė A. Leideno krešėjimo faktoriaus mutacija ir akušerinė patologija. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 37 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 9, p. 823-829.
0.33
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Aržanauskienė R., Zabiela P., Sakalnikienė M. Streptococus bovis sukeltas endokarditas - žarnyno vėžio rodmuo? // Medicina. 2003, Vol. 39, Nr. 2, p. 174-176.
0.33
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Aržanauskienė R., Benetis R., Zabiela P., Jonkaitienė R., Infekcinio endokardito chirurginio gydymo įtaka ligonių išgyvenamumui.-Santr. liet.; angl.-Bibliogr.: 13 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 7, p. 654-658.
0.25
ISSN 1010-660X
1
3
4
4
0.25
0.25
0.25
Cimbalas A., Paunksnis A., Černiauskienė L. R., Domarkienė S. Vidutinio amžiaus žmonių sergamumas makulopatija, susijusia su amžiumi, ir jos rizikos veiksniai. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 22 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 12, p. 1237-1243.
0.5
ISSN 1010-660X
1
3
4
4
0.5
0.5
0.5
Domarkienė S., Tamošiūnas A., Rėklaitienė R., Šidlauskienė D., Jurėnienė K., Margevičienė L., Buivydaitė K., Kazlauskaitė M. Širdies ir kraujagyslių ligų svarbiausių rizikos veiksnių pokyčiai tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų 1983-2002 metais. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 25 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 12, p. 1193-1199.
0.88
ISSN 1010-660X
1
3
8
8
0.88
0.88
0.88
Dulskienė V. Aplinkos oro užterštumas švinu ir sergamumas miokardo infarktu. Santr. liet.; angl. Bibliogr. : 23 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 9, p. 884-888.
1
ISSN 1010-660X
1
3
1
1
1
1
1
Grabauskas V., Misevičienė I., Klumbienė J., Petkevičienė J., Milašauskienė Ž., Plieskienė A., Margevičienė L. Lipidų apykaitos sutrikimai tarp Lietuvos kaimiškųjų rajonų gyventojų (CINDI programa) // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 12, p. 1215-1222.
0.14
ISSN 1010-660X
1
3
7
7
0.14
0.14
0.14
Grybauskas P. Audinių faktoriaus vaidmuo aterotrombozės procese. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 12 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 12, p. 1165-1170.
1
ISSN 1010-660X
1
3
1
1
1
1
1
JAKŠTAS V., JANULIS V., [LABOKAS J.], BERNATONIENĖ J., BRUSOKAS V., MALINAUSKAS F., BENETIS R., 2003: Lietuvoje introdukuotų gudobelių rūšių žiedų ir lapų fitocheminis tyrimas. - Medicina., 39(2 priedas): 80-84.
0.14
ISSN 1010-660X
1
3
7
7
0.14
0.14
0.14
Jasiukevičienė L., Vasiliauskas D., Linonienė V. Sportininkų spiroveloergometrijos, kraujo dujų, šarmų ir rūgščių pusiausvyros rodmenys ramybės ir fizinės apkrovos metu. Bibliogr.: 10 pavad. // Medicina. 2003,T. 39, Nr. 4, p. 403-410.
0.67
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
0.67
0.67
0.67
Kušleikaitė M., Stonkus S., Laukevičienė A., Kušleika G. Cinko įtaka lygiųjų raumenų kontraktiliškumui ir jų mikrofilamentų ultrastruktūrai hipodinaminio streso metu. Santr.liet.; angl. Bibliogr.: 18 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 6, p. 579-583.
0.75
ISSN 1010-660X
1
3
4
4
0.75
0.75
0.75
Lesauskaitė V., Ivanovienė L., Valančiūtė A. Programuota ląstelių mirtis ir aterogenezė: nuo molekulinių mechanizmų iki klinikos. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 49 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 6, p. 529-534.
0.33
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Markevičiūtė A., Goštautas A., Pilkauskienė I. Personality correlations with depressiveness among adolescents. Santr. angl. Bibliogr.: 6 pavad. // Medicina. 2003, Vol. 39, Nr. 2, p. 310-316.
1
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
1
1
1
Markevičiūtė A., Goštautas A., Pilkauskienė I. Grupinės psichologinės korekcijos galimybės paauglių depresiškumui mažinti. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 32 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 7, p. 689-699.
1
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
1
1
1
N. Ragaišytė, A. Kavoliūnienė, J. Venclovienė, I. Kulakienė Miokardo perfuzijos tyrimo svarba diagnozuojant išeminę ir hipertenzinę kardiomiopatijas // Medicina, t. 39, No 2, (2003), p. 168-173.
0.25
ISSN 1010-660X
0
3
3
3
0.25
0.25
0.25
Plukienė, Danutė; Plukas, Kostas. Splaininių kreivių ir paviršių konstravimas MATLAB aplinkoje // Lietuvos matematikos rinkinys / Matematikos ir informatikos institutas; Lietuvos matematikų draugija; Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2003, T. 43, spec. nr., p. 592-596.
0.5
ISSN 1010-660X
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
R. Žaliūnas, R. Babarskienė, D. Lukšienė, B. Šlapikienė, I. Milvydaitė, J. Venclovienė Išeminės širdies ligos letalios baigties tikimybė sergant cukriniu diabetu // Medicina, t. 39, No 7, (2003), p. 640-645.
0.17
ISSN 1010-660X
0
3
6
6
0.17
0.17
0.17
Radišauskas R., Rastenytė D., Bernotienė G., Šopagienė D., Jančaitytė L. Kauno gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų 1983-2002 m. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 44pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 12, p. 1208-1214.
1
ISSN 1010-660X
1
3
5
5
1
1
1
Ragaišytė N., Kavoliūnienė A., Venclovienė J., Kulakienė I. Miokardo perfuzijos tyrimo svarba diagnozuojant išeminę ir hipertenzinę kardiomiopatijas. Santr. liet.;angl. Bibliogr.: 24 pavad. // Medicina. 2003, Vol. 39, Nr. 2, p. 168-173.
0.25
ISSN 1010-660X
1
3
4
4
0.25
0.25
0.25
Rastenytė D., Obelienienė D., Kondrackienė J., Gleiznienė R. Užsitęsusio nėščiųjų vėmimo sukelta Wernicke encefalopatija. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 30 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 1, p. 56-61.
0.25
ISSN 1010-660X
1
3
4
4
0.25
0.25
0.25
Rastenytė D., Šopagienė D., Radišauskas R. Miokardo infarkto rizika ligoniams, sirgusiems pirmuoju galvos smegenų insultu. Lent. Bibliogr.: 24 pavad. // Medicina. 2003,T. 39, Nr. 4, p. 417-421.
1
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
1
1
1
Rimkienė S., Ragažinskienė O., Savickienė N. The cumulation of Wild pansy (Viola tricolor L.) accessions: the possibility of species preservation and usage in medicine // Medicina. T. 39 (4), (2003), p. 411-415.
0.67
ISSN 1010-660X
0
3
3
3
0.67
0.67
0.67
Skyrius, Vaidas; Kapočius, Kęstutis; Radžiūnas, Raimondas. Paciento medicininis įrašas vaistinėje: informacinės sistemos kūrimas ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos visuomenės vaistinėse // Medicina. ISSN 1010-660X. 2003, T. 39, priedas 2, p. 154-159.
0.33
ISSN 1010-660X
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Stankevičienė L., [Grigonis A.], [Matusevičius A.], Janušienė L., Stankevičius A. Kondensuotų heterociklų amonio druskų su azoto atomu ortopadėtyje bakteriostatinis poveikis. // Medicina, ISSN 1010-660X, Kaunas, 2003, t.39, pr.2, p.70-75.
0.4
ISSN 1010-660X
1
3
5
5
0.4
0.4
0.4
Tamošiūnas A., Rėklaitienė R., Jurėnienė K., Radišauskas R., Domarkienė S. Vidutinio amžiaus Kauno vyrų mirtingumo nuo piktybinių navikų pokyčiai ir prognostiniai veiksniai (1971-2000 m.). Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 32 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 6, p. 596-603.
1
ISSN 1010-660X
1
3
5
5
1
1
1
Vaičaitienė R., Lukšienė D.K., Paunksnis A., Černiauskienė L.R., Domarkienė S., Cimbalas A. Age-related maculopathy and consumptio n of fresh vegetables and fruits in urban elderly. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 17 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 12, p. 1231-1236.
0.67
ISSN 1010-660X
1
3
6
6
0.67
0.67
0.67
Žaliūnas R., Babarskienė R., Lukšienė D., Šlapikienė B., Milvidaitė I., Venclovienė J. Išeminės širdies ligos letalios baigties tikimybė sergant cukriniu diabetu. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 22 pavad. // Medicina. 2003, T. 39, Nr. 7, p. 640-645.
0.83
ISSN 1010-660X
1
3
6
6
0.83
0.83
0.83
Žaliūnas R., Šlapikas R., Gustienė O., Šiurkus J., Vaitkus E. Mažo tankio lipoproteinų aferezė // Medicina. 2003, Vol. 39, Nr. 12, p. 1158-1164.
0.2
ISSN 1010-660X
1
3
5
5
0.2
0.2
0.2
Kaupas R., Vaicekavičius E., Navickas R. Galūnės išemijos gylio įtaka artimiesiems ir vėlyviesiems kojų arterijų transkutaninės transliumininės angioplastikos rezultatams. Santr. angl. Bibliogr.: 9 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. 2003, Nr. 4(32), p. 110-114.
1
ISSN 1292-1312
1
0
3
3
1
1
1
Malinauskienė V., Azaravičienė A., Gražulevičienė R. Arterinės hipertenzijos įtaka vadovaujančių darbuotojų miokardo infarkto rizikai. Lent. Bibliogr.: 19 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. 2002, Nr.4(32), p. 281-283.
1
ISSN 1292-1312
1
0
3
3
1
1
1
Šimkaitis A., Lukoševičius S., Basevičius A., Dobrovolskienė L., Jacikevičius K. Objektų dydžių matavimai kompiuterinės tomografijos angiografija // Medicinos teorija ir praktika. 2003, Nr. 4(32), p. 81-84.
0.2
ISSN 1292-1312
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Šimkaitis A., Vaicekavičius E. Dabartinė intervencinės neuroradiologijos būklė Kauno medicinos universiteto klinikoje. Santr. angl.Bibliogr.: 12 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. 2003, Nr. 4(priedas), p. 100-103.
1
ISSN 1292-1312
1
0
2
2
1
1
0
ne šios srities darbas
Toleikis A., Giedraitis L., Grybauskienė R., Trumbeckaitė S., Širvinskas E. Structural and functional properties of Human heart atrial appendage mitochondria: changes during open heart surgery and relevance to the whole heart energy metabolism and cellural membranes in the evaluation and prognosis of injury. Santr. angl. Bibliogr.: 13 pavad. // Seminars in Cardiology. 2003, Vol. 9, Nr. 3, p. 61-66.
0.2
ISSN 1292-1312
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Vaicekavičius E., Pranculis A. Ūminių ir lėtinių žarnų kraujotakos sutrikimų intervencinė radiologinė diagnostika ir gydymas. Santr. angl. Bibliogr.: 14 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. 2003, Nr. 4 (priedas), p. 97-100.
0.5
ISSN 1292-1312
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Vaicekavičius E., Kupčinskas L., Petrenkienė V., Gudinavičienė I., Silkauskaitė V., Pranculis A. Transjungulinės kepenų biopsijos techninis ir diagnostinis veiksmingumas. Santr. angl. Bibliogr.: 9 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. 2003, Nr. 4(priedas), p. 108-110.
0.17
ISSN 1292-1312
1
0
6
6
0.17
0.17
0.17
Venslauskas M.S., Batiuškaitė D. The irregular solid tumor growth. Estimation of effectiveness of electrochemotherapy // Acta Medica Lituanica. - T. 10, Nr. 1 (2003), p. 28-32.
1
ISSN 1392-0138
0
4
2
2
1
1
1
[ANISIMOVIENĖ N., MOCKEVIČIŪTĖ R., JODINSKIENĖ M., AKELIONIENĖ V.], 2003: Characterization of IAA-ABPs complexes in different compartments of dicotyledonous plant cells. - Biologija (Vilnius) 3: 49-52.
1
ISSN 1392-0146
1
57
4
4
1
1
1
[Bumelis, Vladas Algirdas]; [Bumelienė, Žana]; [Gedminienė, Genovaitė]; [Smirnovas, Vytautas]; [Sereikaitė, Jolanta]; [Medelytė, Inesa]. Analysis of the physical homogeneity and biological activity of recombinant human interferon-gamma // Biologija / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0146. 2003, Nr. 2, p. 51-53.
1
ISSN 1392-0146
1
57
6
6
1
1
1
[Juška, Alfonsas]. Analysis of intracellular calcium concentration dynamics in human platelets following calcium influx from the stores or extra-cellular medium // Biologija / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0146. 2003, Nr. 4, p.10-12.
1
ISSN 1392-0146
1
57
1
1
1
1
1
[Leistrumaitė A., Paplauskienė V.] Analysis of malting characteristics of grain in spring barley varieties and breeding lines // Biologija, 2003, Nr.2, p.54-58.
1
ISSN 1392-0146
1
57
2
2
1
1
1
[Lemežienė N., Lemežis E.] Evaluation of morphological characters and valuable agronomic traits of common timothy (Phleum pratense L.) R0 and R1 regenerants // Biologija, 2003, Nr.1, p.66-68.
1
ISSN 1392-0146
1
57
2
2
1
1
1
[Liatukas Ž.] Virulence of winter wheat leaf rust isolates // Biologija, 2003, Nr.1, p.77-80.
1
ISSN 1392-0146
1
57
1
1
1
1
1
[MERKYS A., ANISIMOVIENĖ N., DARGINAVIČIENĖ J., MAKSIMOV G.], 2003: Principles of IAA action in plants. - Biologija (Vilnius), 4: 28-31.
1
ISSN 1392-0146
1
57
4
4
1
1
1
[MERKYS A., NOVICKIENĖ L., GAVELIENĖ V.,] DAUKŠAS V., ŠALTYTĖ Z., 2003: New auxin-type plant growth regulators. - Biologija (Vilnius), 4: 32-34.
0.6
ISSN 1392-0146
1
57
5
5
0.6
0.6
0.6
[Nekrošas S.] Perennial ryegrass herbage, dry matter yield and other parameters in relation to plant disease incidence // Biologija, 2003, Nr.2, p.62-64.
1
ISSN 1392-0146
1
57
1
1
1
1
1
[Paplauskienė V., Sprainaitis A.] Variability of cyanogenic glucoside in white clover plants // Biologija, 2003, Nr.1, p.85-88.
1
ISSN 1392-0146
1
57
2
2
1
1
1
[Pašakinskienė I.]; Jones R.N. Challenging genome intergrity // Biologija, 2003, Nr.1, p.3-9.
0.5
ISSN 1392-0146
2
57
1
2
1
0.75
0.75
[Ruzgas V., Plyčevaitienė V.] The key objectives in winter cereals breeding at the Lithuanian Institute of Agriculture // Biologija, 2003, Nr.1, p.50-51.
1
ISSN 1392-0146
1
57
2
2
1
1
0
nėra mokslo objekto
[SAMUITIENĖ M., ZITIKAITĖ I., NAVALINSKIENĖ M., VALIŪNAS D.], 2003: Identification of Tomato ringspot nepovirus by RT-PCR. - Biologija (Vilnius), 4: 35-38.
1
ISSN 1392-0146
1
57
4
4
1
1
1
[Sereikaitė, Jolanta]; [Bumelienė, Žana]; [Bumelis, Vladas Algirdas]; [Smirnovas, Vytautas]; [Gedminienė, Genovaitė]; [Braziūnaitė, Lina]; [Bajorūnaitė, Laima]. Studies on interferon-gamma - Cibacron blue F3GA interaction // Biologija / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0146. 2003, Nr. 2, p. 48-50.
1
ISSN 1392-0146
1
57
7
7
1
1
1
[SERVIENĖ E., LEBIONKA A., MELVYDAS V.], 2003: Employment of deleterious genes for enhancing the production of Saccharomyces cerevisiae K2 toxin. - Biologija (Vilnius), 4: 22-25.
1
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
1
1
1
[ŠVEIKAUSKAS V., BAREIKIENĖ N., JANČYS Z.], 2003: Energy-dependent auxin transport trough the plasmalema: the role of H+-ATPase. - Biologija (Vilnius), 3: 60-62.
1
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
1
1
1
[ŠVEIKAUSKAS V., BAREIKIENĖ N., JANČYS Z.], 2003. Energy-dependent auxin transport through the plasmalemma: the role of H+-ATPase. - Biologija (Vilnius) 3: 60-62.
0.33
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
0.33
0.33
0.33
[Vidžiūnaitė, Regina]; [Kriaučiūnas, Kostas]; [Kulys, Juozas]. Kinetics of fungal catalases inhibition with hydroxylamine // Biologija / Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0146. 2003, Nr. 3, p. 39-41.
1
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
1
1
1
Banienė R., Z. Viskontaitė, V. Mildaziene. Depletion of NADH determines the inhibition of the respiratory chain in heart mitochondria by calcium overload // Biologija. - Vol. 3 (2003), p. 19-21.
0.5
ISSN 1392-0146
0
57
3
3
0.5
0.5
0.5
Batiuskaite D., Cukjati D., Mir L. M. Comparison of the in vivo electropermeabilization of a normal and a malignant tissue using the 51Cr-EDTA uptake test // Biologija. - Nr.2 (2003), p. 45-47.
0.33
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
0.33
0.33
0.33
BIELIŪNIENĖ A., [ŠVEGŽDIENĖ D.], RANČELIS V., 2003: A pecular structure of the flower in the homeotic barley mutant tweaky spike. - Biologija (Vilnius), 1: 25-28.
0.33
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
0.33
0.33
0.33
Gelvonauskis B., Gelvonauskienė D. Inheritance of resistance to powdery mildew and apple blotch in progenies of scab resistant cultivars // Biologija. 2003. 1. P. 73-76. ISSN 1392-0146.
1
ISSN 1392-0146
1
57
2
2
1
1
1
Morkunaitė-Haimi Š., Mildazienė V. and Nils-Erik Saris: Inhibition of pyruvate oxidation in rat liver mitochondria by dihydrolipoic acid // Biologija - Vol. 2 (2003), p. 35-37.
0.33
ISSN 1392-0146
1
57
3
3
0.33
0.33
0.33
Rugienius R., Stanys V., Stanienė G. Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B. In vitro culture and evaluation peculiarities of different fruit and berry plant genotypes in various periods of ontogenesis // Biologija. 2003. 1. P. 81-84. ISSN 1392-0146.
1
ISSN 1392-0146
1
57
6
6
1
1
1
Semėnaitė R., Gasparavičiūtė R., Duran R., Precigou S., Marcinkevičienė L., Bachmatova I., Meškys R. Genetic diversity of 2-hydroxypyridine-degrading soil bacteria // Biologija - nr. 2 (2003), p. 27-30.
0.07
ISSN 1392-0146
1
57
7
7
0.07
0.07
0.07
[Bendikas P., Uchockis V., Šileika G.] Cukrinių runkelių griežinių siloso efektyvumo penimiems buliukams tyrimas // Žemės ūkio mokslai. 2003. Nr. 1. P. 47-52.
1
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
1
1
1
[Feizienė D., Feiza V.] Changes of soil -available P and K on eroded slopes of West Lithuania // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.3, p. 8-18.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Grigaliūnienė K., Zakarauskaitė D., Vaišvila Z]. Mineralinių trąšų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui ir sėjomainos augalų produktyvumui // Žemės ūkio mokslai. - V., 2003. Nr. 1. -P. 3-10. Santr. angl., rus.
1
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
1
1
1
[Jankauskienė Z.] Piktžolių agrocenozės pokyčiai panaudojus raundapą linų pasėlyje // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.2, p.15-24.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
1
[Juškienė V.] Lietuvos gyvulininkystės institutas // Žemės ūkio mokslai. 2003. Nr. 1. P. 64-81.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
0
proginis
[KAČERGIUS A.], 2003: The biodiversity of fungi parasitizing weeds in Lithuania. - Žemės ūkio mokslai, 4: 38-42.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
1
[Kusta A.]. 2003. Lietuvos MA nariui ekspertui profesoriui Algirdui Jonui Railai - 60/ A.Kusta, J.Deikus // Žemės ūkio mokslai / LMA. 2003, Nr. 2, p. 76-77
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
0
proginis
[Maikštėnienė S., Arlauskienė A.] Influence of legume crops on the fertility of clay loam soil and winter wheat productivity // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.3, p. 34-43.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Makaravičiūtė A.] Tręšimo įtaka bulvių derliui, krakmolo ir sausųjų medžiagų kiekiui gumbuose // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.2, p.35-42.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
1
[Marcinkonis S.] Tręšimo azoto tąšomis bandymų duomenų bazės struktūra ir funkcijos //Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.3, p. 3-7.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
1
[Mažvila J.], Vaičys M., Vaišvila Z. Skirtingais metodais nustatytų pagrindinių dirvožemio agrocheminių savybių palyginamieji tyrimai // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.4, p. 11-18.
0.33
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
0.33
0.33
0.33
[Mažvila J.], Vaičys M., Buivydaitė V.V. Naujausi Lietuvos dirvožemių genetiniai tyrimai klasifikacijai tobulinti // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.4, p. 19-31.
0.33
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
0.33
0.33
0
metodinė medžiaga, nėra mokslo objekto
[Mineikienė E.V., Ežerinskienė N.] Ligų paplitimas ilgapluoščiuose linuose skirtingai tręšiant azotu vakarų Lietuvos sąlygomis // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.1, p.16-23.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Motuzas A.] Žurnalas "Žemės ūkio mokslai" 1999-2001 metais mokslotyros požiūriu // Žemės ūkio mokslai.-LMA, Vilnius, 2003.-Nr. 1.-P. 82-85. Santr.angl.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
0
proginis
[Nedzinskienė T., Nedzinskas A.] Sideraciniai priešsėliai bulvėms priesmėlio dirvose // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr. 3, p. 25-33.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Nekrošas S.] Daugiamečių svidrių ankstyvųjų ir vėlyvųjų diploidinių numerių bei veislių palyginimas // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.3, p. 53-60.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
1
[Palaitytė G.] Žirnių simbiotinio azoto fiksavimo efektyvumas, įvairiai tręšiant fosforo ir kalio trąšomis // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.1, p.11-15.
1
ISSN 1392-0200
1
7
1
1
1
1
1
[Rainys K., Rudokas V.] Sideracinių augalų ir jų vietos bulvių sėjomainoje parinkimas // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.2, p.25-34.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Šidlauskas G., Bernotas S.] Agroklimatinių sąlygų įtaka kalio kiekiui vasariniuose rapsuose (Brassica napus L.) // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.2, p.49-59.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Sirvydis V., Bobinienė R., Priudokienė V., Sabalionytė R., Vencius D.] Fitogeninio lesalų priedo Digestarom Gelfügel Premium-1317 poveikis viščiukų broilerių augimui // Žemės ūkio mokslai. - Vilnius, 2003, Nr. 1, p. 53-57.
1
ISSN 1392-0200
1
7
5
5
1
1
1
[VASINAUSKIENĖ M.], BARANAUSKAITĖ L., 2003: Occurrence of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in Lithuania. - Žemės ūkio mokslai, 1: 30-33.
0.5
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
0.5
0.5
0.5
[Velička R., Rimkevičienė M., Trečiokas K.] Rapsų žiemojimo priklausomumas nuo skrotelės cheminės sudėties skirtingo tankumo pasėliuose // Žemės ūkio mokslai. - 2003. Nr.3, p. 44-52.
0.66
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
0.66
0.66
0.66
[Velykis A., Satkus A.] Meliorantų ir žemės dirbimo įtaka pasėlių piktžolėtumui ir augalų derliui // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.4, p. 57-68.
1
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
1
1
1
[Zableckienė D., Butkutė B., Žemaitis V.] Skirtingai konservuojamų žolynų derliaus, floristinės sudėties ir dirvožemio savybių kaitos požymis // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.4, p. 50-56.
1
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
1
1
1
A.Matusevičius, V.Špakauskas, [I.Klimienė], A.Stankevičius. Karbaseptų antimikrobinis veikimas ir terapinis efektyvumas gydant žaizdas. Žemės ūkio mokslai. Nr. 1. P. 50-54.
0.25
ISSN 1392-0200
1
7
4
4
0.25
0.25
0.25
Booth A.C., Fullen A.M., [Jankauskas B., Jankauskienė G.] International calibration of the textural properties of Lithuanian Eutrich Albeluvisols // Žemės ūkio mokslai, 2003, Nr.4, p. 3-10.
0.5
ISSN 1392-0200
2
7
2
4
1
0.75
0.75
Mažvila J., [Vaičys M.], Buivydaitė V. 2003. Naujausi Lietuvos dirvožemių genetiniai tyrimai klasifikacijai tobulinti. Žemės ūkio mokslai, 4, p. 19-31.
0.33
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
0.33
0.33
0
nėra mokslo objekto
Mažvila J., [Vaičys M.], Vaišvila Z. 2003. Skirtingais metodais nustatytų pagrindinių dirvožemio savybių palyginamieji tyrimai. Žemės ūkio mokslai, 4, p. 11-18.
0.33
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
0.33
0.33
0.33
Mažvila J., Vaičys M., [Vaišvila Z]. Skirtingais metodais nustatytų pagrindinių dirvožemio agrocheminių savybių palyginamieji tyrimai // Žemės ūkio mokslai. -Vilnius "Academia", 2003. - Nr.3.-P. 11-18. -Santr.angl., rus.
0.33
ISSN 1392-0200
3
7
3
3
0.33
0.33
0.33
Mažvila J., Vaičys M., [Buivydaitė V.] Naujausi genetiniai Lietuvos dirvožemių tyrimai klasifikacijai tobulinti // Žemės ūkio mokslai. - 2003, Nr. 4., P. 19-31. Santr.angl.
0.33
ISSN 1392-0200
3
7
3
3
0.33
0.33
0
nėra mokslo objekto
Nekrošienė N.,[ Bagdonas J]. Ožkų erkinio encefalito seroepizootologiniai tyrimai Lietuvoje. // Žemės ūkio mokslai. 2003, t. 1, p. 58-63.
0.5
ISSN 1392-0200
1
7
2
2
0.5
0.5
0.5
Survilienė E., Brazaitytė A., Šidlauskienė A. Effect of benziotiadiazole on phytopathological and physiological processes in tomato // Žemės ūkio mokslai. 2003. 1. P. 34-40. ISSN 1392-0200.
1
ISSN 1392-0200
1
7
3
3
1
1
1
Swieczkowska A., Kawecki Z., [Stanys V.]. The influence of fertilizers on Vaccinium macrocarpon Ait. growth and yield. 1. Phenophases, plant morphology and yielding // Žemės ūkio mokslai. 2003. Nr.4. P. 76-81. ISSN 1392-0200.
0.33
ISSN 1392-0200
2
7
1
1
0.33
0.33
0.33
[Jukna V.] Aubrakų veislės galvijų įtaka Lietuvos juodmargių mėsos produkcijai ir kokybei. // Žemės ūkio mokslai. Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2003. nr.2, p.71-75.
1
ISSN 1392-0200.
1
7
1
1
1
1
1
[Čeksterytė V., Račys J.] Effect of honey de-crystalization regimes on the quality parameters // Maisto chemija ir technologija: mokslo darbai / LMaI, KTU. -Kaunas, 2003, 37 (1), p.11-16.
1
ISSN 1392-0227
1
0
2
2
1
1
1
[Lapinskas E.], Perminas M. Dirvožemio reakcijos įtaka ožiarūčių gumbelinių bakterijų (Rhizobium galegae) paplitimui ir skirtingų štamų efektyvumui // Jūra ir aplinka. - 2002, nr.1 (6), p.61-67 (Nebuvo įrašyta 2002 m. ataskaitoje).
0.5
ISSN 1392-0227
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Lukauskas K.], Paulauskas, [Sederevičius A.] Kenksmingų medžiagų likučių tyrimai augalinės ir gyvulinės kilmės maisto produktuose// Maisto chemija ir technologija, t.37, Nr.3, p.54-59.
0.67
ISSN 1392-0227
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Mašauskienė A.] Kvietinių miltų savybių, įvertintų Brabenderio farinografu, variacija // Maisto ir chemija ir technologija: mokslo darbai / LMaI, KTU. -Kaunas, 2003, t. 37, Nr. 2, p. 28-35.
1
ISSN 1392-0227
1
0
1
1
1
1
1
[PAŠKEVIČIUS A.], MAČIONIENĖ I., 2003: Maisto produktų mielės ir jų biologiniai savitumai. - Maisto chemija ir technologija, 37(1): 98-104.
0.5
ISSN 1392-0227
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[V. Rutkovienė], A. Sliesaravičius, [J. Pekarskas, A. Gavenauskas]. Ekologiškų kviečių grūdų kokybės tyrimai // Maisto chemija ir technologija, 2003, T. 37, Nr. 3.
0.75
ISSN 1392-0227
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Dambrauskienė E., Viškelis P. Vaisiai ir daržovės - biologiškai vertingų maisto produktų šaltinis // Maisto chemija ir technologija. 2003. T. 37. Nr. 3. P. 20-23. ISSN 1392-0227.
1
ISSN 1392-0227
1
0
2
2
1
1
0
populiarizacija
Kovierienė A., Merkys G. Techninis išprusimas ir lytiškumas: 19-25 metų Lietuvos jaunuolių diagnostinis tyrimas // Pedagogika:mokslo darbai. 2003, t.69, P.99-105.
0.5
ISSN 1392-0340
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
????
Kovierienė A. Bendrojo ir techninio išprusimo sąveika // Pedagogika:mokslo darbai. 2003, t. 69, p. 106-111.
1
ISSN 1392-0340
1
0
1
1
1
1
1
Laurutis V., Gumuliauskienė A. , Šaparnytė E. Informacinių ir komunikacinių technologijų integravimo švietimo sistemoje tendencijos nuotolinio mokymosi kontekste // Pedagogika: mokslo darbai. 2003 ,t. 69, p. 112-123.
0.33
ISSN 1392-0340
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
[R.Kivilšienė], L.Klimka. Pirmasis sumanymas steigti Mokslų akademiją Lietuvoje. - Istorija. Aukštųjų mokyklų darbai, 2003, t. LVI, 48-50.
0.5
ISSN 1392-0456
1
6
2
2
0.5
0.5
0
istoriografija
[Andziulienė B.], [Bielskis A. A.]. Ugdomoji informacija informacinėje visuomenėje//Lietuvių Katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai.- 2003, Vilnius, t. 18, kn. 2, p. 1139-1150.
1
ISSN 1392-0499
1
0
2
2
1
1
1
[Andziulis A.], [Putrys R.], [Grigas P.] Alyvų gamybos technologijos ypatumai//Lietuvių Katalikų mokslo akademijos:suvažiavimo darbai.- 2003, Vilnius, t.18,kn.2, p.963-976
1
ISSN 1392-0499
1
0
3
3
1
1
1
????
[Andziulis A.], Andziulienė B., [Lapinskienė A.] Trūkių funkcijų jungimo teorijos praktinis taikymas ekologiškai švaraus kuro gamybos statistinei analizei//Lietuvių Katalikų mokslo akademijos darbai suvažiavimo darbai (LKMA metraščio priedas).- 2003, Vilnius, t. 18, kn. 2 p. 977-989
0.67
ISSN 1392-0499
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Lapinskas E.] Dirvožemio reakcijos įtaka simbiotinio azoto fiksacijai // Lietuvos katalikų mokslų akademija. Suvažiavimo darbai. - 2003, t.18, p.555-563.
1
ISSN 1392-0499
1
0
1
1
1
1
1
[Lapinskienė A.], [Andziulis A.], Andziulienė B. Trūkių funkcijų jungimo teorijos praktinis taikymas ekologiškai švaraus kuro gamybos statistinei analizei//Lietuvių Katalikų mokslo akademijos darbai suvažiavimo darbai (LKMA metraščio priedas).- 2003, Vilnius, t. 18, kn. 2 p, 977-989
0.67
ISSN 1392-0499
1
0
3
3
0.67
0.67
0
dublis; aukščiau šiam darbui jau priskirta 0,67 balo?
[Nekrošienė R.], Čiuberkis S. Piktžolių ir kultūrinių augalų tarpusavio santykiai skirtingo antropogeninio poveikio sąlygomis//Lietuvos katalikų mokslo akademija: suvažiavimo darbai.- Vilnius, 2003, t.18, kn.1, p.645-654.
0.5
ISSN 1392-0499
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
????
[Skuodienė R.] Daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) įvairiai naudojamose agrofitocenozėse // Lietuvių katalikų mokslo akademija. Suvažiavimo darbai. - Vilnius, 2003, t.18, p. 655-664.
1
ISSN 1392-0499
1
0
1
1
1
1
1
[Tilickis B.], Zolubas T. Žuvų migracijų ir ichtiofaunos kaitos tyrimai Klaipėdos sąsiauryje, naudojant duburinį tinklą//Lietuvių Katalikų mokslo akademija:suvažiavimo darbai.-Vilnius, 2003, t.18, kn.1, p.565-575.
0.5
ISSN 1392-0499
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kiauleikis, Valentinas; Janavičiūtė, Audronė. Informacinė visuomenė ir informacijos patikimumas // Lietuvių katalikų mokslo akademija: suvažiavimo darbai / Lietuvių katalikų mokslo akademija. ISSN 1392-0499. 2003, T. 18, kn. 2, p. 931-944.
1
ISSN 1392-0499
1
0
2
2
1
1
1
Pekarskas, Vidmantas Povilas; Pekarskienė, Aldona Ona. Pirmųjų lietuviškų matematikos terminų istorijos fragmentai // Lietuvių katalikų mokslo akademija: suvažiavimo darbai / Lietuvių katalikų mokslo akademija. ISSN 1392-0499. 2003, T. 18, kn. 2, p. 945-962.
0.5
ISSN 1392-0499
1
0
2
2
0.5
0.5
0
istoriografija
[V. Žekonienė, D. Baltramaitytė]. Žieminių rugių (secale cereale) grūdų derlius ekologiškai jautriuose dirvožemiuose atsižvelgiant į priešsėlį ir pasėlių struktūrą // LKMA Metraštis V, 2003, T. 22, P. 469-477.
1
ISSN 1392-0502
1
0
2
2
1
1
1
[V. Žekonienė]. Ekologijos samprata pagal Antano Baranausko "Anykščių šilelį" // LKMA Metraštis V, 2003, T. 23, P. 55-59.
1
ISSN 1392-0502
1
2
1
1
1
1
1
[A. Lupeikienė], O. Vasilecas. Žinių valdymas integruotoje verslo, informcinęėje ir programų sistemoje. Informacijos mokslai, 26, 2003, p. 141-146.
0.5
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
[Andziulienė B.]. Loginės sąvokų schemos perteikiant informatikos žinias//Informacijos mokslai.- 2003, Vilnius, p.11-17
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
[Laučius, Juozas]; [Vasilecas, Olegas]. Įvykis-sąlyga-veiksmas taisyklių realizavimas naudojant aktyvių duomenų bazių valdymo sistemų trigerius // Informacijos mokslai : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, Vol. 26, p. 129-133.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
[S.Turskienė ]. (2003) Kompiuterinės matematikos sistemų taikymas fizikos mokymui, Informacijos mokslai, t. 26, p.73-76.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
[S.Turskienė, G. Kulvietis, R.Burbaitė ]. (2003) Duomenų gavybos technologijų taikymas švietime, Informacijos mokslai, t.26., p.36-40.
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
[Vasilecas, Olegas]; [Saulis, Algis]. Aktyvių metodų naudojimas MOCURIS projekto dokumentų pateikties modelyje // Informacijos mokslai : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, Vol. 26, p. 206-211
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Ambrazevičius, Eugenijus; Jasiukevičius, Arūnas; Paradauskas, Bronius. Komunikacinių kilpų informacijos išsaugojimo kriterijus // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 24, p. 98-107.
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
Blonskis, Jonas; Dagienė, Valentina. Programavimo pagrindų mokymo vidurinėje ir aukštojoje mokyklose lyginamoji analizė // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 23-28.
0.5
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Butkienė, Rita; Jasiukevičius, Arūnas; Šakys, Vigintas. Informacinių srautų struktūros specifikavimas // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 24, p. 117-124
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
D. Čiukšys, A. Čaplinskas. Ontologijų panaudojimo ypatumai kuriant moderniąsias informacines sistemas // Informacijos mokslai. 26, 2003, p.94-97.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
D. Dzemydienė. Komponentinės žinių valdymo sistemos architektūrinių sprendimų analizė // Informacijos mokslai, 26, 2003, p. 98-103.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
Dėmenienė, Alina. Šaltiniais grįsto mokymo strateginės nuostatos // Informacijos mokslai. ISSN 1392-0561. T. 26, 2003, p. 47-53.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
G. Dzemyda, O. Kurasova, V.Marcinkevičius. MPI programų paketo taikymas lygiagrečiajam vizualizavimui // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 235 - 239.
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
G. Grigas. Programinės įrangos vertimo į lietuvių kalbą dabartinė situacija, problemos ir jų sprendimai // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 251-256.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
Gudas, Saulius; Garšva, Gintautas; Sekliuckis, Vitolis. Klasifikavimo sistemų tyrimo būdas // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 24, p. 108-116.
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
J. Blonskis, [V. Dagienė]. Programavimo pagrindų mokymo vidurinėje ir aukštojoje mokyklose lyginamoji analizė // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 23-28.
0.5
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
J. Gasperovič, A. Čaplinskas. Informacinių sistemų specifikavimo kalbų lyginamosios analizės metodai. Informacijos mokslai, 26, 2003, p. 104-107.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. Miglotieji pažintiniai planai: teorija ir praktika // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 108-111.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
informacinis pranešimas?
Kanapeckas, Pranas; Maciulevičius, Stasys; Otas, Alfredas; Petrauskas, Vytautas; Valys, Algis. Elektromagnetinių laukų kompiuterizuotose darbo vietose įtaka sveikatai // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 224-229.
1
ISSN 1392-0561
1
1
5
5
1
1
1
Kandratavičius, Irmantas; Žintelytė-Kandratavičienė, Marija. Automatizuotas kalbos atpažinimas frikatyvų specifinėms savybėms tirti // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 218-223.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Kazanavičius, Egidijus; Mikuckienė, Irena; Mikuckas, Antanas; Venčkauskas, Algimantas. M sekų parinkimas nedestruktyvioms testavimo sistemoms // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 112-117.
1
ISSN 1392-0561
1
1
4
4
1
1
1
Kiauleikis, Mindaugas; Kiauleikis, Valentinas. Informacinių sistemų integravimas elektroninių paslaugų sferoje // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 118-122.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
L. Markauskaitė. Merits and Demerits of Universal Service Policy in Liberal Tele- communications Market // Informacijos mokslai. 25, 2003, p. 32-43.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
L. Markauskaitė. Europos Sąjungos universaliųjų telekomunikacijų paslaugų politika: iššūkiai Lietuvai // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 148-154.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
0
nėra mokslo objekto
L. Paliulionienė. Ontologijos teisinių dokumentų rengimo ir analizės sistemose // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 176 - 179.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
Lopata, Audrius; Gudas, Saulius. Vartotojo poreikių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 134-140.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Lupeikienė, Audronė; [Vasilecas, Olegas]. Žinių valdymas integruotoje verslo, informacinėje ir programų sistemoje // Informacijos mokslai : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, Vol. 26, p. 141-146.
0.5
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Misevičius, Alfonsas. Intelektualieji optimizavimo metodai // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 160-166.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
N. Kligienė, V. Paliulionis, Lokalizuotosios paslaugos ir geografinės informacinės sistemos // Informacijos mokslai. 26, 2003, p.123-126.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Navickas, Arūnas Aleksandras; Štuopys, Arminas. Personalijų raiška profesiniuose statybiniuose leidiniuose: nuostatų keitimo modeliai ir įvaizdžio kūrimas // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 25, p. 109-118.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Navickas, Arūnas Aleksandras; Štuopys, Arminas. Racionalumo standartai ir technokratinės kultūros dėmesys žurnalų tipologinių modelių atitikties aspektu // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 25, p. 94-108.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Nemuraitė, Lina; Kavaliauskaitė, Lina; Ambrazevičius, Eugenijus. Towards ensuring consistency to UML models // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 24, p. 85-97.
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
Otas, Alfredas; Telešius, Eugenijus. Technologinio ir profesinio kompiuterinio raštingumo ugdymo problemos // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 54-60.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
Pakalnickas, Edvinas; Gudas, Saulius. Informacijos sistemos projektavimas ir realizavimas komponentiniu metodu // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 24, p. 59-67.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
R. Laucius, V. Dagienė. Raštinės programinės įrangos „OpenOffice.org" adaptavimas lokalės normoms // Informacijos mokslai. 26, 2003, p.240-245.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
????
R. Tumasonis, G. Dzemyda, Atminties problema ieškant dažnų sekų didelės apimties tekstuose // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 193-198.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
S. Maskeliūnas. Ontologijų naudojimas interneto technologijomis grindžiamoms paslaugoms intelektualizuoti // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 154 - 159.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
S. Norvaišas, Įtinklintų organizacijų žinių modeliai // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 172-175.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
Sekliuckis, Vitolis; Adomavičius, Juozas; Garšva, Gintautas. Informacinių technologijų įvaldymas struktūrinio projektavimo požiūriu // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 24, p. 68-73.
0.67
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
Skersys, Tomas; Gudas, Saulius. Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 199-205.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
1
V. Dagienė. Informacinių technologijų taikymo švietime konceptualusis pagrindimas // Informacijos mokslai. 25, 2003, p. 127-133.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
V. Dagienė, V. Dagys. Antivirusinės programos „Dr.Web" lokalizavimas ir naudojimas mokyklose // Informacijos mokslai. 26, 2003, p. 230-224.
1
ISSN 1392-0561
1
1
2
2
1
1
0
nėra mokslo objekto
V. Giedrimas. Komponento modelis struktūrinės programų sintezės kontekste // Informacijos mokslai. 26, 2003, p.246-250.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1
Venčkauskas, Algimantas; Mikuckienė, Irena; Mikuckas, Antanas. Įmonės informacinės saugos efektyvumo vertinimas // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 90-93
1
ISSN 1392-0561
1
1
3
3
1
1
1
????
Žobakienė, Dijana. Procesų metamodelio naudojimas objektiniam informacinių sistemų projektavimui // Informacijos mokslai: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-0561. 2003, T. 26, p. 212-217.
1
ISSN 1392-0561
1
1
1
1
1
1
1