Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12.1. Mokslo straipsniai. Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo periodiniuose leidiniuose (iļæ½ļæ½ 4.1.2.1)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Leidinio cituojamumas Lietuvos autorių skaičius Visas autorių skaičius Institucijos autorių indėlis (įskaitomi tik Lietuvos autoriai) Indėlis Balai Pastabos
L. Markauskaitė. International Human Resource Management in the Global Business Environment: Critical Review of Present Issues // Socialiniai mokslai. 2003, 41(4), p..
1
ISSN 1392-0758
1
0
1
1
1
1
1
Novikienė, Regina; Šiaučiukėnienė, Liuda. Assumptions and restrictions of changes in learning mathematics at technical university in the context of the transformation of an educational paradigm // Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-0758. 2003, nr. 5(42), p. 70-77.
0.5
ISSN 1392-0758
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Astrauskas, Juozas Vincas]. Ar galima pasikliauti nauja skydliaukės masės ir tūrio skaičiavimo metodika? // Lietuvos chirurgija : medicinos ir chirurgijos mokslo ir praktikos žurnalas. 2003, T. 1, nr. 2, p. 113-114.
1
ISSN 1392-0995
1
0
1
1
1
1
1
[Jarmalavičius D.], [Pupienis D.], [Žilinskas G.], [Janukonis Z.] 2003. Kuršių nerijos paplūdimio apsauginio kopagūbrio dinamikos tendencijos. Geografija, 39(1), 5-9.
1
ISSN 1392-1096
1
7
4
4
1
1
1
[Pileckas M.] 2003. Rytų Lietuvos gyventojų nacionalinės sudėties kaita atkūrus Lietuvos valstybingumą. Geografija, 39(1), 40-45.
1
ISSN 1392-1096
1
7
1
1
1
1
1
Žaromskis R., [Pupienis D.] 2003. Srovių greičio ypatumai skirtingose Pietryčių Baltijos hidrodinaminėse zonose. Geografija, 39(1), 16-23.
0.5
ISSN 1392-1096
1
7
2
2
0.5
0.5
0.5
[Baltrūnas V.], [Pukelytė V.] 2003. Pleistoceno morenų granuliometrinės sudėties santykinės entropijos kaitos ypatumai Pietų Lietuvoje. Geologija, 42 (2), 45-50.
1
ISSN 1392-110X
1
58
2
2
1
1
1
[Budavičius R.] 2003. Chemical element distribution in vertical profiles of bottom sediments of Lithuanian lakes. Geologija, 41(1), 14-1.
1
ISSN 1392-110X
1
58
1
1
1
1
1
[Kadūnas V.], [Radzevičius A.], [Vareikienė O.] 2003. Genesis of anomalies of Ti, Zr, Nb and rare-earth elements in Lithuanian soils. Geologija, 41(1), 20-27.
1
ISSN 1392-110X
1
58
3
3
1
1
1
[Šliaupa A.] Formation and architecture of the Quaternary glacial succession. Geologija, 44 (4), 31-37.
1
ISSN 1392-110X
1
58
1
1
1
1
1
[Stančikaitė M.], Milkevičius M., [Kisielienė D.] 2003. Palaeoenvironmental changes in the environs of Žadeikiai bog, NW Lithuania, during Late Glacial and the Holocene according to palaeobotanical and 14C data. Geologija, 43(3), 47-60.
0.67
ISSN 1392-110X
1
58
3
3
0.67
0.67
0.67
[Valiukevičius J.] 2003. New Silurian nostolepids (Acanthodii, Pisces) of Lithuania Geologija, 42(2), 51-68.
1
ISSN 1392-110X
1
58
1
1
1
1
1
[Vareikienė O.], Marmo J., [Kadūnas V.], Lindqvist K. 2003. Mineral mode of occurrence of selected elements in the fine fraction of soil (horizon A1) of Ašmena Highlands, Lithuania. Geologija, 42(2), 9-18.
0.5
ISSN 1392-110X
2
58
2
3
0.75
0.625
0.625
[Vosylius G.] Vidurinio kambro Deimenos serijos Ablingos ir Girulių svitų litologijos kaitos ypatumai Vakarų Lietuvoje. Geologija, 43(3), 12-19.
1
ISSN 1392-110X
1
58
1
1
1
1
1
[Žalūdienė G.] 2003. J. Lukoševičiaus ir V. Vernadskio mokslinių darbų kai kurių koncepcijų ir terminų palyginamoji analizė. Geologija, 42, 33-39.
1
ISSN 1392-110X
1
58
1
1
1
1
1
[Žalūdienė G.] 2003. Mineralogijos katedros Vilniaus universitete įkūrimo aplinkybės ir jos veikla 1803-1832 metais. Geologija, 43 (3), 3-11.
1
ISSN 1392-110X
1
58
1
1
1
1
1
Bitinas A., [Kondratienė O.], [Šeirienė V.] 2003. Tarpledynmečio ežerų nuosėdos Kintų-19 pjūvyje (Pajūrio žemuma, Vakarų Lietuva). Geologija, 44(4), 48-61.
0.67
ISSN 1392-110X
1
58
3
3
0.67
0.67
0.67
Bitinas A., Žulkus V., [Mažeika J.], [Petrošius R.], [Kisielienė D.] 2003. Medžių liekanos Baltijos jūros dugne: pirmieji tyrimų rezultatai. Geologija 43 (3), 43-46.
0.6
ISSN 1392-110X
1
58
5
5
0.6
0.6
0.6
Gaigalas A., Fedorowiczius S., Račinskas A., [Baužienė I.] 2003. Radioaktyvaus cezio izotopo 137Cs aktyvumas Rytų Lietuvos aukštumų deliuvio dirvožemiuose. Geologija, 42(2), 26-32.
0.25
ISSN 1392-110X
2
58
4
4
0.25
0.25
0.25
Navickas, Arūnas Aleksandras; Špokauskas, Alfonsas Algimantas; Štuopys, Arminas. Factors that influence analcime formation // Geologija / Vilniaus Universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba. ISSN 1392-110X. 2003, nr. 42, p. 19-25.
0.67
ISSN 1392-110X
1
58
4
4
0.67
0.67
0.67
A.A.Navickas, [A.A. Špokauskas], A. Štuopys. Factors that influence analcime formation // Geologija. ISSN 1392-110X. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla, 2003, Nr.42, p. 19- 25.
0.33
ISSN 1392-110X.
1
58
3
3
0.33
0.33
0.33
[Auškalnienė O.], Lukošiūnas K. Akėjimo poveikis piktžolėms ir vasarinių miežių derliui // Žemės ūkio inžinerija : mokslo darbai, 2003, 35(2), p.15-26.
0.5
ISSN 1392-1134
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
[P. Janulis, V. Makarevičienė, E. Sendžikienė]. Rapsų aliejaus riebalų rūgščių metilesterio įtaka peresterinimo greičiui // Žemės ūkio inžinerija, 2003, Nr. 35 (4), 8 p.
1
ISSN 1392-1134
1
1
3
3
1
1
1
[Petrauskas V., Savilionis A., Zajančkauskas A.] Skaitmeninių filtrų tyrimas. // LŽŪII ir LŽŪU MD "Žemės ūkio inžinerija" 2003, T 35 (1). - P. 45-57.
1
ISSN 1392-1134
1
1
3
3
1
1
1
Nadzeikienė J., [Ramonas Č.,] Kerpauskas P. Žemdirbio darbo drabužių termoizoliacinio paketo teorinis įvertinimas kintančios temperatūros aplinkoje. Žemės ūkio inžinerija. 2003, Nr. 35(3), p. 107-122 .
0.33
ISSN 1392-1134
2
1
3
3
0.33
0.33
0.33
Šarauskis E., [Romaneckas K.], Domeika R. Undersuchungen pflugloser Bodenbearbeitung und für Zuckerrüben// "Inžinerija": LŽŪU mokslo darbai/ Tarptautinės mokslinės konferencijos "Žemės ūkio technika ir technologijos AGENDA - 21 plotmėje" pranešimų medžiaga.- 2003.- Nr. 6(1).- P. 78-83.
0.33
ISSN 1392-1134
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Šarauskis E., Sakalauskas A.,[ Romaneckas K.] Ražieninės sėjamosios sėjant cukrinius runkelius prispaudimo volelių tyrimai// "Žemės ūkio inžinerija": LŽŪII ir LŽŪU mokslo darbai.- 2003.- Nr. 35 (1).- P. 5-20.
0.33
ISSN 1392-1134
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
Čiegis, Remigijus; [Čiegis, Raimondas]. The use of indicators in the management of society sustainable development // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai / Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2003, Nr. 25, p. 43-54.
0.5
ISSN 1392-1142
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
L. Markauskaitė. The Influence of Interconnection Regime on Competition in Telecommuni- cations Market // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 26, 2003, p. 141-157.
1
ISSN 1392-1142
1
0
1
1
1
1
1
[Augustaitis, Vytautas Kazimieras; Iljin, Igor; Šešok, Nikolaj]. The Investigation of Qutput Signals of Printing Press Drive Controlled with Electronic Shaft. Part I. Mathematical Model//Mechanika. ISSN 1392-1207. Kaunas: Technologija, 2003. Nr.3(41), p.55-58.
1
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
1
1
1
[Augustaitis, Vytautas Kazimieras; Iljin, Igor; Šešok, Nikolaj]. The Investigation of Qutput Signals of Printing Press Drive Controlled with Electronic Shaft. Part II. Qutput Signal of a Section// Mechanika. ISSN 1392-1207. Kaunas: Technologija, 2003. Nr.4(42), p.51-56.
1
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
1
1
1
[Augustaitis, Vytautas Kazimieras; Šešok, Nikolaj; Iljin, Igor]. Investigation on to deflection of printing press cylinder caused by their disbalance// Mechanika.. Kaunas: Technologija, 2003, Nr.1(39). 27-32.
1
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
1
1
1
[Balevičius, Robertas]; Simbirkin, V. Modeling of physical non-linearity of reinforced concrete elements under long - term loading // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 4(42), p. 19-26.
0.5
ISSN 1392-1207
2
5
1
2
1
0.75
0.75
[Didžiokas R.], Barzdaitis V., Barzdaitis V. V., Pocius Z. Inconsistence of Absolute and Relative Vibration in Rotors Diagnostics//Mechanika.- 2003, Kaunas: Technologija; Nr. 3(41), p. 48-54
0.25
ISSN 1392-1207
1
5
4
4
0.25
0.25
0.25
[Jaras, Arūnas]; [Kačianauskas, Rimantas]. Deflection analysis of bisteel I - section beams with elastic - perfectly plastic behaviour of THE Web // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 5-12.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
[Leonavičius, Mindaugas]; [Šukšta, Marijonas]; [Stupak, Stanislav]; [Petraitis, Gediminas]. Experimental investigation of cyclic bending strength of cast iron with dross layer // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 13-18.
1
ISSN 1392-1207
1
5
4
4
1
1
1
[Leonavičius, Mindaugas]; [Krenevičius, Algimantas]; [Stupak, Stanislav]; [Šukšta, Marijonas]; Bazaras, Ž. The influence of low cycle fatigue crack on tightness and adaptability of threaded joints M16 // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 6(44), p. 13-19.
0.8
ISSN 1392-1207
1
5
5
5
0.8
0.8
0.8
[Mariūnas, Mečislovas]; [Karavackaitė, Jolanta]. The influence of pressure distribution in contct area upon the gap between the acetabular and the ball // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2003, Nr. 1(39), p. 52-55.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
[Markauskas, Darius]; [Kačianauskas, Rimantas]. Numerical experiments with FE remeshing technique in large displacement analysis // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 26-30.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
[Vasiliauskienė, Lina]; [Baušys, Romualdas]. Intelligent adaptive mesh refinement procedure based on global and local mesh optimality criteria // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 3(41), p. 11-17.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
[Vekteris, Vladas; Mokšin, Vadim]. Use of liquid crystals to improve tribological properties of lubricants. Part II : Friction zone temperature // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 1(39), p. 56-60.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
[Višniakov, Nikolaj]. Modeling of thermal - strainal processes in a multipass butt - welded thick -walled designs // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 52-56.
1
ISSN 1392-1207
1
5
1
1
1
1
1
[Žarnovskij, Vladislav]; [Kačianauskas, Rimantas]. The finite element investigation of the thickness influence on 3D stress and strain fields in the SENB specimens // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 4(42), p. 5-10.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
Ažubalis, Mindaugas; Bansevičius, Ramutis Petras; Toločka, Rymantas Tadas. New approach for the design of tactile devices // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 6(44), p. 50-54.
0.17
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
0.17
0.17
0.17
Bansevičius, Ramutis Petras; Kargaudas, Vytautas; Juzėnas, Kazimieras. Investigation of hydraulic pressure waves in power supplylLines assembled with modulation elements // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 2(40), p. 31-34.
0.17
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
0.17
0.17
0.17
Bansevičius, Ramutis Petras; Kibirkštis, Edmundas; Vaitasius, Kęstutis. Study of pneumatic vibrotransducers // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 3(41), p. 40-47.
0.17
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
0.17
0.17
0.17
Bansevičius, Ramutis Petras; Toločka, Rymantas Tadas; Varnavičius, Vytis. Dynamics of array manipulator drive based on electrorheological fluid application // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 5(43), p. 35-38.
0.17
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
0.17
0.17
0.17
Bansevičius, Ramutis Petras; Kargaudas, Vytautas; Juzėnas, Kazimieras. Investigation of hydraulic pressure waves in power supplylLines assembled with modulation elements // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 2(40), p. 31-34.
0.33
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
0.33
0.33
0.33
Bareišis, Jonas; Kleiza, Vytautas. Investigation of Limiting Loads of Stretched (Compressed) Multilayer Rods Under Plastic Strain // Mechanika. ISSN 1392-1207. 2(40), 2003, p. 5-11.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
Bargelis, Algirdas; Česnulevičius, Aurimas; Stasiškis, Andrius; Šačkus, Arūnas. Intelligent manufacturing engineering based on multi agent tools // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 1(39), p. 40-47.
0.5
ISSN 1392-1207
1
5
4
4
0.5
0.5
0.5
Čiučelis, A; Gužas, D;[Maskeliūnas, Rimas]. Sound insulation of technological pipelines in premises//"ULTRAGARSAS". Volume No.(4)49, , 2003, p.37-41.
0.33
ISSN 1392-1207
1
14
3
3
0.33
0.33
0.33
D. Narmontas, A. Kudzys. Research of Response and Safety of Toothed - Plate Connector Joints // Mechanika. - 2003, Nr. 2 (40), p. 17-20
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
Danielytė, Jovita; Barauskas, Rimantas; Gaidys, Rimvydas; Gaidytė, A. Finite element investigations on biomechanics of lower canine under the iInfluence of an orthodontic force // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 3(41), p. 59-63.
0.5
ISSN 1392-1207
1
5
4
4
0.5
0.5
0.5
Didžgalvis, R.; Tiknevičienė, Irena Matilda. Vibration analysis of a pipe with flowing fluid in case of water hammer // Mechanika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 6(44), p. 42-45.
0.5
ISSN 1392-1207
1
5
3
3
0.5
0.5
0.5
Gaidelis, V; Maldžius, R; [Sidaravičius, Jonas]; Montrimas, E. Peculiarities of Photodisharge of Multilayer Organic Photoreceptors//Environmental and Chemical Physics, 25 (2003), N 3, p.136-142.
0.25
ISSN 1392-1207
1
17
4
4
0.25
0.25
0.25
Garuckas, Danas; Bareišis, Jonas. The influence of different factors on stiffness of multilayered composite elements // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 19-25.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
J.Bareišis,[V.Kleiza], Investigation of Limiting Loads of Stretched (Compressed) Mul- tilayer Rods under Plastic Strain // Mechanika. 40 (2), 2003, p. 5-11.
0.5
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
0.5
0.5
0.5
Kargaudas, Vytautas; Augonis, Mindaugas. Dynamical interaction of fluid and rigid plate // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 3(41), p. 34-39.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
Lapinskas, A.; Didžgalvis, R.; Tiknevičienė, Irena Matilda. Mathematic modelling of particle movement in the air environment using empirical drag function // Mechanika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 5(43), p. 31-34.
0.33
ISSN 1392-1207
1
5
4
4
0.33
0.33
0.33
S.Rimovskis, M.Daunys. Analysis of Low Cycle Strength and Durability of Steel 45 at Pure Bending // Mechanika.2003, nr. 1(39), p. 5-10
0.5
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
0.5
0.5
0.5
Spruogis, B; [Turla, Vytautas]. Centrifugal Inertia Couplings with Free Rings Which Axis are Perpendicular to the Rotation Axis of the Coupled Shafts. Proceedings of the 1 Lithuanian Conference "Mechatronical Systems and Materials-2003", Journal of Vibroengineering
0.5
ISSN 1392-1207
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Stasiškis, Andrius; Bargelis, Algirdas; Höhne, G.; Česnulevičius, Aurimas. Investigation of accuracy of the product design model for process capability // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 2(40), p. 50-57.
0.5
ISSN 1392-1207
2
5
3
4
0.667
0.584
0.584
Vaičiulis, Dainius; Bražėnas, Algis. Calculation peculiarities by FEM of mechanically heterogeneous butt welded joints subjected to tension (compression) // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, nr. 2(40), p. 12-16.
1
ISSN 1392-1207
1
5
2
2
1
1
1
Vasiljev, P; Tiškevičius, J; [Mažeika, Dalius]; [Kulvietis, Genadijus]. Piezoelectric actuator for body positioning in the plane // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1207. 2003, Nr. 5(43), p. 39-43.
0.5
ISSN 1392-1207
1
5
4
4
0.5
0.5
0.5
[Dambrauskas, Algirdas; Udris, Dainius]. Kombinuotos simpleksinės paieškos statistinė analizė // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija 2003, Nr. 2(44), p. 60-64.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Dambrauskas, Algirdas; Karaliūnas, Bronius; Šulskis, Dinas]. Sinchroninio generatoriaus adaptyviosios žadinimo reguliavimo sistemos sintezė // ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 5(47), p. 31-37.
1
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
1
1
1
[Dambrauskas, Algirdas; Udris, Dainius]. Simpleksinės būsenas atpažįstančios paieškos sintezė ir tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 7(49), p. 47-51.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Darulienė, Olga; Karaliūnas, Bronius]. Tiesiaeigio asinchroninio variklio trifazė atstojamoji schema // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 4(46), p. 78-82.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Gražulevičius, Gediminas; Gražulevičius, Algirdas]. Signalų formavimas analoginiams skaitmeniniams keitikliams tirti // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 1 (43), p. 52-55.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Gražulevičius, Gediminas; Gražulevičius, Algirdas]. Asmeninio kompiuterio garso sistemos taikymas elektroakustiniams signalams ir mechaniniams virpesiams tirti// Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 7 (49), p. 44-46.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Guseinovienė E.], [Simanynienė L.], [Senulis A.], Kudarauskas S. Specialiųjų elektros mašinų magnetiniai laukai ir magnetinės grandinės //Elektronika ir elektrotechnika.- 2003, Kaunas, Nr. 4(46), p. 74-77
0.75
ISSN 1392-1215
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
[Kvedaras, Rokas; Kvedaras, Vygaudas; Martavičius, Romanas]. Elektroninė sistema unikalių konstrukcijų būsenos pokyčiams įvertinti // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 6(48), p. 28-32.
1
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
1
1
1
[Kvedaras, Vygaudas; Kvedaras, Rokas]. Prietaisas sparčių analoginių integrinių grandynų dinaminiams parametrams tirti // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 7(49), p. 35-39.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Leonavičius Romas; Navakauskas Dalius]. Aspects of Melisma Synthesis // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 6 (48), p. 18-21.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Marcinkevičius, Albinas; Jasonis, Vaidas]. Gigahercinio diapazono integrinių mikroschemų automatizuotojo projektavimo aspektai // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 2 (44), p. 48-53.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Marcinkevičius, Albinas; Jasonis, Vaidas]. Interpoliacinių analoginės informacijos keitiklių struktūros analizė ir skaičiavimas // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 7 (49), p. 30-34.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Montvilas, Algirdas Mykolas]. Investigation of sequential mapping of multidimensional data // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 6(48), p.7-12.
1
ISSN 1392-1215
1
0
1
1
1
1
1
[Navickas, Romualdas; Čiulada, Rimas]. Kaukių geometrijos evoliucija ėsdinimo procesuose // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 1 (43), p. 56-60.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Novickij, Jurij; Filipavičius, Viktoras]; Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; Cimmperman, Petras. High power switch for pulsed magnetic field generation // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2(44), p. 65-68.
0.4
ISSN 1392-1215
1
0
5
5
0.4
0.4
0.4
[Poška, Algimantas; Zubaitis, Jonas]. Tiesiaeigės asinchroninės pavaros impulsinio dažnio keitiklio srovės skaičiavimas // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 1(43), p. 37-42.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Rinkevičienė, Roma; Poška, Algimantas Juozas; Darulienė, Olga]. Nesimetrinių tiesiaeigių dažninių elektros pavarų charakteristikos // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 3(45), p. 81-83.
1
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
1
1
1
[Rinkevičienė, Roma; Lisauskas, Saulius]. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų modeliai // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 4(46), p. 69-73.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Skudutis, Julius; Daškevičius, Vladislavas]. Ekranų įtakos spiralinės sistemos savybėms tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2003, nr. 6 (48), p. 22-27.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Smilgevičius, Algirdas]. Koncentrinių paskirstytųjų apvijų magnetovaros harmoninė sudėtis // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 2(44), p. 26-29
1
ISSN 1392-1215
1
0
1
1
1
1
1
[Štaras, Stanislovas; Burokas, Tomas]. Netiesiniai iškraipymai bėgančiosios bangos kreipimo sistemose // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 6(48), p. 42-47.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Štaras, Stanislovas; Burokas, Tomas]. Nevienalyčių spiralinių sistemų savybės // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 1(43), p. 17-20.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
[Ušinskas, Andrius; Kirvaitis, Raimundas]. Žmogaus galvos smegenų ischeminio insulto automatinės analizės metodų apžvalga // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 7(49), p. 52-59.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
A. M. Montvilas. Investigation of Sequential Mapping of Multidimensional Data // Elektronika ir elektrotechnika. 48 (6), 2003, p. 7 - 12.
0.5
ISSN 1392-1215
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
Abraitis, Vidas; Bareiša, Eduardas; Benisevičiūtė, Rita. Programuojamųjų lustų testavimo metodai // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 5(47), p. 43-47.
0.67
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Anilionienė, Julija; Anilionis, Romualdas. Daugiamodžių šviesolaidžių sujungimo nuostolių tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 6(48), p. 48-51.
0.5
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Balaišis, Pranciškus; Eidukas, Danielius; Vengraitis, Arvydas; Vilutis, Gytis. Elektroninių tinklų negendamumo įvertinimas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 2(44), p. 73-76.
0.25
ISSN 1392-1215
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Balaišis, Pranciškus; Bagdanavičius, Nerijus; Besakirskas, Almantas; Plėštys, Rimantas. Paketinio perdavimo įtaisų efektyvumas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 4(46), p. 43-47.
0.25
ISSN 1392-1215
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Barauskas, Rimantas; Masiokas, Stanislovas; Pakėnas, Valdas Jonas. Apšvieta nuo pakrypusios stačiakampės plokštumos // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 2(44), p. 35-37.
1
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
1
1
1
Dambrauskas, Algirdas; [Karaliūnas, Bronius]; Šulskis, Dinas. Sinchroninio generatoriaus adaptyviosios žadinimo reguliavimo sistemos sintezė // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 5(47), p. 31-37.
0.33
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Darulienė, Olga; [Karaliūnas, Bronius]. Tiesiaeigio asinchroninio variklio trifazė atstojamoji schema // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 4(46), p. 78-82.
0.5
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Dudonis, Julius; Jotautis, Alvydas; Naujokaitis, Ramūnas. A study of Cd2SnO4 thin film deposited at low temperature using reactive magnetron sputtering // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. 2003, nr. 5(47), p. 48-51.
1
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
1
1
1
Jančiukas, Mindaugas; Bareiša, Eduardas. Sunkiai patikrinamų gedimų testavimas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 6(48), p. 13-17.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Matiukas A., Kaminskienė S., Rūtienė S., Jaruševičius G., Gargasas L., Vektorkardiografijos reikšmė nustatant širdies vainikinių arterijų susiaurėjimus // Elektronika ir elektrotechnika. 2003, Nr. 6, p. 75-78.
0.6
ISSN 1392-1215
1
0
5
5
0.6
0.6
0.6
Matiukas, Arvydas; Kaminskienė, S; Rūtienė, S; Jaruševičius, G; Gargasas, L. Vektorkardiografijos reikšmė nustatant širdies vainikinių arterijų susiaurėjimus // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas.. 2003, nr. 6(48), p. 75-78.
0.2
ISSN 1392-1215
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Meilus, Jonas Osvaldas; Petrauskas, Žilvinas; Smith, M. J. A. Experimental characteristics of microwave magnetronfFrequency divider // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas.. 2003, no. 1(43), p. 21-23.
0.67
ISSN 1392-1215
2
0
2
3
1.005
0.837
0.837
Meilus, Jonas Osvaldas; Gelžinis, Saulius. Large amplitude regime of two electron stream magnetron frequency multiplier // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. 2003, nr. 7(49), p. 5-8.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Miškinis V., Kirmonas A. Krūvio metu užrašytų elektrokardiosignalų pradinis apdorojimas // Elektronika ir elektrotechnika. 2003, Nr. 4, p. 26-29.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Novickij, Jurij; Filipavičius, Viktoras; Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija Cimmperman, Petras High power switch for pulsed magnetic field generation // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2(44), p. 65-68.
0.2
ISSN 1392-1215
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Plėštys, Rimantas; Lagzdinytė, Ingrida. Petri tinklų taikymas paketų srautų modeliams sudaryti // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 5(47), p. 13-16.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Plėštys, Rimantas; Šiurkus, Arminas. Homogeninių fotoninių tinklų patikimumo įvertinimas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 6(48), p. 71-74.
0.5
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Plėštys, Rimantas; Šinickas, Donatas. Magistralinių SDH tinklų resursų įvertinimas ir optimizavimas // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 7(49), p. 65-69.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Ramanauskas N., Daunys G. The Investigation of Eye Tracking Accuracy using Synthetic Images. - Santr. liet., angl., rus. - Bibliogr.: 3 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. - 2003, nr. 4 ( 46 ), p. 17 - 20.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Rimkus, Dangis; Plėštys, Rimantas. Telekomunikacijų tinklų valdymo paketų srautų statistinės charakteristikos // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 3(45), p. 72-77.
0.5
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Rudžionis, Algimantas Aleksandras; Ratkevičius, Kastytis; Rudžionis, Vytautas; Kasparaitis, Pijus. Voice operated informative telecom services // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 3(45), p. 17-22
0.25
ISSN 1392-1215
1
0
5
5
0.25
0.25
0.25
ŠimkevičiusT., Lapė R. Trifazio sinchroninio variklio paleidimo laiko nustatymas // Elektronika ir elektrotechnika. 2003, nr. 2(44), p. 30-44.
1
ISSN 1392-1215
1
0
2
2
1
1
1
Skučas M., Grigaliūnienė I., Pyragas K. Dviejų sužadinimo generatorių konkurencija izoliuotame prieširdyje. Santr.liet.; angl.; rus. Bibliogr.: 11 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. 2003, Nr. 4(46), p. 21-25.
0.67
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Tamošiūnaitė M., Ardaravičiūtė R., Pukaitė A., Vaišnys R., Blužaitė I. Applicability of Linear Methods for Electrocardiogram-Based Modeling. Fig. Santr. liet.; angl.; rus. Bibliogr.: 9 pavad. // Elektronika ir elektrotechnika. 2003, Nr. 3(45), p. 7-11.
0.2
ISSN 1392-1215
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Tarvydas, Paulius; Markevičius, Vytautas; Noreika, Algirdas. Elektroninės optinės sistemos modeliavimas baigtinių elementų metodu // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. ISSN 1392-1215. 2003, nr. 5(47), p. 52-55.
0.33
ISSN 1392-1215
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Meilus, Jonas Osvaldas; Gelžinis, Saulius. Nonlinear theory of two-cascade two electron stream magnetron frequency multiplier // Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas; Lietuvos mokslų akademija; Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Rygos technikos universitetas; Talino technikos universitetas. 2003, nr. 2(44), p. 17-21.
1
ISSN 1392-1215.
1
0
2
2
1
1
1
[Bučinskas, Vytautas; Marcinkevičius, Andrejus Henrikas]. Pjovimo jėgų matavimo tampriaisiais atraminiais centrais analizė // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. Kaunas: Technologija. 2003, Nr. 2(26), p. 19-23.
1
ISSN 1392-1223
1
3
2
2
1
1
1
[Mariūnas, Darius]. Modifikuotas matavimo erdvės diskretizavimo metodas // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2003, Nr. 2(26), p. 36-40.
1
ISSN 1392-1223
1
3
1
1
1
1
1
[P.Serapinas], V.Aninkevičius, A.Galdikas, V.Juzikienė. Didelės skyros indukcinės masių spektrometrijos taikymas elementinei analizei Lietuvoje. - Matavimai, 2003, Nr.2(26), 7-12.
0.25
ISSN 1392-1223
1
3
4
4
0.25
0.25
0.25
Bubulis, Algimantas; Jūrėnas, Vytautas; Vitkauskas, Gediminas. Vibration monitoring system for the low speed hydroturbine // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2003, nr. 4(28), p. 33-36.
0.33
ISSN 1392-1223
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Demčenko, Andriejus; Mažeika, Liudas. The comparison of calculated and measured velocities of the Lamb wave in an aluminum plate // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2003, nr. 3(27), p. 22-26.
0.5
ISSN 1392-1223
1
3
2
2
0.5
0.5
0.5
Dement'ev, Aleksandr; Navakas, R.; [Čiegis, Raimondas]; [Šilko, Galina]. Lazerio pluoštų skersmenų ir sklidimo faktorių matavimo alternatyviais standartiniais būdais analizė modeliuojant // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2003, nr. 4(28), p. 17-22.
0.5
ISSN 1392-1223
1
3
4
4
0.5
0.5
0.5
Dementjev A., Navakas R., Čiegis R., Šilko G. Lazerio pluoštų skersmenų ir sklidimo faktorių ISO alternatyvių matavimo būdų analizė. Matavimai, 4, 28, 24-30 (2003).
0.5
ISSN 1392-1223
1
3
4
4
0.5
0.5
0.5
Dementjev A., Steponavičius D., Buzelis R. Bendrojo astigmatizmo lazerio pluoštų kokybės parametrai ir jų matavimas. Matavimai, 1, 25, 7-13 (2003).
1
ISSN 1392-1223
1
3
3
3
1
1
1
Kažys, Rymantas Jonas; Pagodinas, Darijus; Tumšys, Olgirdas. Polimerinių medžiagų su porėtu tarpiniu sluoksniu defektų ultragarsinis detektavimas // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2003, nr. 2(26), p. 24-28
0.5
ISSN 1392-1223
1
3
3
3
0.5
0.5
0.5
Skeivalas, Jonas; Kolosovskis, Ričardas; Putrimas, Raimundas. Virtualių referencinių GPS stočių tikslumo analizė // Matavimai / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1223. 2003, Nr. 3(27), p. 16-21.
1
ISSN 1392-1223
1
3
3
3
1
1
1
[E. Jakienė], K.Rutkauskas, Z.Beresnevičius. p-Fenilendiamino ir nesočiųjų karboksirūgščių sąveikos produktai ir jų biologinis aktyvumas // Cheminė technologija. ISSN 1392-1231. 2003.- Nr. 2(28). - p. 68-73
0.33
ISSN 1392-1231
1
18
3
3
0.33
0.33
0.33
[E. Sendžikienė, V. Makarevičienė, P. Janulis]. Biodyzelino gamybos iš riebalinių atliekų technologinių parametrų nustatymas // Cheminė technologija, 2003, nr. 4 (30), P. 68-71.
1
ISSN 1392-1231
1
18
3
3
1
1
1
[Jakienė E.], [Ramaškevičienė A.], [N.Burbulis], B.Sapijanskaitė, V.Mickevičius. Reduction of Heavy Metal Toxicity to Plants by Synthetic Growth Regulators // Cheminė technologija. ISSN 1392-1231. 2003. - Nr. 2(28). - p. 62-67
0.6
ISSN 1392-1231
1
18
5
5
0.6
0.6
0.6
[Kazragis, Algimantas]; [Zalieckienė, Elena]; [Juknevičiūtė, Aušra]; [Stonys, Rimvydas]; Goberis, Stasys. Aukštatemperatūrinio rišiklio iš skystojo stiklo, ferochromo šlako, aliuminatinio cemento ir SiO2mikrodulkių termodinaminė analizė // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 1(27), p. 37-43.
0.8
ISSN 1392-1231
1
18
5
5
0.8
0.8
0.8
[Kazragis, Algimantas]; Gailius, Albinas; [Juknevičiūtė, Aušra]. Korozijos procesų eksploatuojamose cementbetonio konstrukcijose ypatumai ir prevencija // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 2(28), p. 46-50.
0.67
ISSN 1392-1231
1
18
3
3
0.67
0.67
0.67
[N. Sabienė, D. M. Brazauskienė]. Kadmio jonų adsorbcija ir desorbcija dirvožemyje // Cheminė technologija, 2003, Nr. 3 (29), P. 79-84.
1
ISSN 1392-1231
1
18
2
2
1
1
1
I. Vasiliauskaitė, B. Vektaris. Silikagėlio priemaišos ir jų įtaka šarminių hidrosilikatų sintezei ir savybėms // Cheminė technologija. - 2002, Nr. 4 (25), p. 37-41.
1
ISSN 1392-1231
1
18
2
2
1
1
1
Kazragis, Algimantas; Gailius, Albinas; Juknevičiūtė, Aušra. Korozijos procesų eksploatuojamose cementbetonio konstrukcijose ypatumai ir prevencija // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 2(28), p. 46-50.
0.333333
ISSN 1392-1231
1
18
3
3
0.333
0.333
0.333
Kazragis, Algimantas; Zalieckienė, Elena; Juknevičiūtė, Aušra; Stonys, Rimvydas; Goberis, Stasys. Aukštatemperatūrinio rišiklio iš skystojo stiklo, ferochromo šlako, aliuminatinio cemento ir SiO2mikrodulkių termodinaminė analizė // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos maisto institutas. ISSN 1392-1231. 2003, Nr. 1(27), p. 37-43.
0.2
ISSN 1392-1231
1
18
5
5
0.2
0.2
0.2
Pranaitytė B., [Padarauskas A.} Kapiliarinė elektroforezė polidialildimetilamonio chloridu modifikuotuose kapiliaruose // Cheminė technologija. -T. 29, 2003, Nr. 3, p. 19-22
0.5
ISSN 1392-1231
1
18
2
2
0.5
0.5
0.5
V.Tričys, K.Kazanavičius, K.Beleška, V.Valeika, A.Vilčiauskas. Odų plikinimo tyrimas // Cheminė technologija. 2003, nr.4(30), p. 57-62
0.4
ISSN 1392-1231
1
18
5
5
0.4
0.4
0.4
[Ušinskas Andrius; Navakauskas Dalius], Segmentation of Ischemic Stroke in CT Images of Human Brain // Information Technology and Control. ISSN 1392-124X. Kaunas technologija, 2003, nr. 3 (28), p. 47-53.
1
ISSN 1392-124X
1
1
2
2
1
1
1
[Vasilecas, Olegas]; [Saulis, Algis]. Dynamic method for the curriculum presentation using database and XML technologies // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, Nr. 1(26), p. 61-66.
1
ISSN 1392-124X
1
1
2
2
1
1
1
Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; Novickij, Jurij; Kačeniauskas, Arnas; [Kačianauskas, Rimantas]; [Stupak, Eugeniuš]. Decoupled algorithm for coupled magneto-mechanical analysis of coils by the FEM software // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, Nr. 3(28), p. 54-82.
0.333
ISSN 1392-124X
1
1
6
6
0.333
0.333
0.333
Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; [Novickij, Jurij]; Kačeniauskas, Arnas; Kačianauskas, Rimantas; Stupak, Eugeniuš. Decoupled algorithm for coupled magneto-mechanical analysis of coils by the FEM software // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, Nr. 3(28), p. 54-82.
0.2
ISSN 1392-124X
1
1
6
6
0.2
0.2
0.2
Balevičius, Saulius; Žurauskienė, Nerija; Novickij, Jurij; Kačeniauskas, Arnas; Kačianauskas, Rimantas; Stupak, Eugeniuš. Decoupled algorithm for coupled magneto-mechanical analysis of coils by the FEM software // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, Nr. 3(28), p. 54-82.
0.17
ISSN 1392-124X
1
1
6
6
0.17
0.17
0.17
Kazanavičius E., Girčys R., Mačikėnas E., [Lugin S.] Determination of arterial blood pressure using the pulse transit time // Informacinės technologijos ir valdymas. 2003. Nr. 4(29). P. 23-29.
0.25
ISSN 1392-124X
1
1
4
4
0.25
0.25
0.25
Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Kravčenkienė, Violeta; Palevičius, Ramutis. The influence of perceptive projection to the analysis of the holographic interferograms of 3D shell type structures // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 3(28), p. 42-46.
0.5
ISSN 1392-124X
1
1
4
4
0.5
0.5
0.5
Perlibakas, Vytautas. Automatical detection of face features and exact face contour // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 1(26), p. 67-71.
1
ISSN 1392-124X
1
1
1
1
1
1
1
Perlibakas, Vytautas. Distance measures for PCA-based face recognition // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 67-74.
1
ISSN 1392-124X
1
1
1
1
1
1
1
Rimas, Jonas. Investigation of a multidimensional automatic control system with delays // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 47-51.
1
ISSN 1392-124X
1
1
1
1
1
1
1
Vaitkevičius, Vytautas; Jucienė-Tartilaitė, Milda; Punys, Jonas; Vobolis, Jonas. Computerized estimation of seam quality // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 1(26), p. 32-36.
0.5
ISSN 1392-124X
1
1
4
4
0.5
0.5
0.5
Valantinas, Jonas. Development of the basic principles and mathematical techniques for the objectively-oriented encoding and analysis of digital images // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 2(27), p. 21-33.
1
ISSN 1392-124X
1
1
1
1
1
1
1
Viržonis, Darius; Ramūnas, Darius; Jukna, Tomas. Multitasking environment in the real time microsystem // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 75-79.
1
ISSN 1392-124X
1
1
3
3
1
1
1
Barauskas, Rimantas; Kuprys, Mindaugas; Leonavičiūtė, Ula. Object-oriented implementation of transient wave propagation finite element models // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 30-38.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
3
3
1
1
1
Bareiša, Eduardas; Jusas, Vacius; Motiejūnas, Kęstutis; Šeinauskas, Rimantas. A simulation-based test generation method for target fault // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 3(28), p. 14-20.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
4
4
1
1
1
Drasutis, Sigitas; Pilkauskas, Vytautas; Rubliauskas, Dalius. Synthesis of object interaction diagrams of distributed systems // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 2(27), p. 7-11.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
3
3
1
1
1
Jasinevičius, Raimundas; Petrauskas, Vytautas. The new tools for systems analysis // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 2(27), p. 51-57.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
1
1
1
Juraitis, Mykolas; Riškus, Aleksas; Stonys, Tomas. A randomized heuristic for the container loading problem // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 1(26), p. 23-31.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
3
3
1
1
1
Kazanavičius, Egidijus; Girčys, Rolandas; Mačikėnas, Eugenijus; Lugin, S. Determination of arterial blood pressure using the pulse transit time // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 23-30.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
4
4
1
1
1
Liutkus, Giedrius; Budreckytė, Jurgita. Enhancement of algorithms for virtual exposure // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 3(28), p. 67-75.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
1
1
1
Margelevičius, Mindaugas; Margelevičius, Juozas. Object specification of a diffraction system // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 2(27), p. 69-74.
0.5
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Venčkauskas, Algimantas. Threshold level estimation in real-time systems // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 1(26), p. 37-42
1
ISSN 1392-124X.
1
1
3
3
1
1
1
Misevičius, Alfonsas; Lenkevičius, Antanas. A modification of tabu search and Its application to the quadratic assignment problem // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 2(27), p. 12-20.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
1
1
1
Palevičius, Arvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Kravčenkienė, Violeta; Palevičius, Ramutis. The influence of perceptive projection to the analysis of the holographic interferograms of 3D shell type structures // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 3(28), p. 42-46.
0.25
ISSN 1392-124X.
1
1
4
4
0.25
0.25
0.25
Palevičius, Ramutis; Barila, Arvydas; Barilienė, Lina. Methods for 2-D phase unwrapping of holographic interferogramms of mechanical vibrations // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 19-22.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
3
3
1
1
1
Palubeckis, Gintaras. Steepest ascent: a generalization of the greedy algorithm for the maximum clique problem // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 3(28), p. 7-13.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
1
1
1
1
1
Pranckeviciene, Erinija; Karbauskas, Juozas. Segmentation of aerial photographs by adaptive clustering // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 1(26), p. 19-22.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
1
1
1
Pranevičius, Henrikas; Budnikas, Germanas. Static verification of aggregate specifications // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 39-46.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
1
1
1
Rubliauskas, Dalius; Paulikas, Giedrius. Flocking in distributed genetic programming // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 14-18.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
2
2
1
1
1
Šeinauskas, Rimantas. ASIC design flow and test generation capabilities // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 1(26), p. 55-60.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
1
1
1
1
1
Štuikys, Vytautas; Montvilas, Marijus; Damaševičius, Robertas; Ziberkas, Giedrius; Limanauskienė, Virginija; Bartkevičius, Mantas; Pakašius, Arūnas. Analysis of application of multi-language design paradigm for creating user-oriented Web pages // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, no. 4(29), p. 56-66.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
7
7
1
1
1
Štuikys, Vytautas; Damaševičius, Robertas; Valančius, Jonas; Ziberkas, Giedrius; Limanauskienė, Virginija; Toldinas, Eugenijus. Generation of database interfaces for nomadic users // Informacinės technologijos ir valdymas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-124X. 2003, nr. 2(27), p. 41-50.
1
ISSN 1392-124X.
1
1
6
6
1
1
1
[Kalinauskas, Žilvinas]. Baltijos valstybių mokėjimų balansų ekonominis statistinis įvertinimas // Ekonomika : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1258. 2003, T. 61, p. 59-74.
1
ISSN 1392-1258
1
1
1
1
1
1
1
[Žvirblis, Algis]. Autoavarijų nuostolių kompleksinis įvertinimas // Ekonomika : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1258. 2003, T. 62, p. 165-171.
1
ISSN 1392-1258.
1
1
1
1
1
1
1
[Gelžinienė V.], [Kėsaitė R.], [Varoneckas G.], [Žemaitytė D.] Baroreflekso ir centrinio reguliavimo jautrumo įvertinimas panaudojant spontaninius arterinio kraujo spaudimo ir širdies ritmo dažnio svyravimus = Method of analysis of the baroreflex sensitivity and the central regulation using spontaneous fluctuations of heart rate and arterial blood pressure // Medicinos teorija ir praktika. 2003. Nr. 4(36). P. 259-263.
1
ISSN 1392-1312
1
0
4
4
1
1
1
[Vasilionkaitis, Viktoras]. Artificial lubrication of diseased human joints. Part 1 : Theory, arthriticbiomechanics, synovial pharmacodynamics, biotribology, inventions and elaborations // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas / Medicinos diagnostikos centras. 2003, Nr. 3(35), p. 172-175.
1
ISSN 1392-1312
1
0
1
1
1
1
1
Šakalienė, R., Želnienė, R., Malkova, D. Physical activity levels and metabolic risk factors of type-2 diabetes in age and body mass index matched males and females // Medicinos teorija ir praktika : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 3(35), p. 209-211.
0.66
ISSN 1392-1312
1
0
3
3
0.66
0.66
0.66
Stasiulis, A., Pravdinskienė, I., Volungevičius, G., Pečiukaitienė, A., Gedvilas, V. Dviratininkų ir plaukikų aerobinio pajėgumo ypatumai rankų ir kojų ergometrijos metu // Medicinos teorija ir praktika : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 2, p. 82-85.
0.2
ISSN 1392-1312
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Stasiulis, A., Pravdinskienė, I., Volungevičius, G., Pečiukaitienė, A., Gedvilas, V. Dviratininkų ir plaukikų aerobinio pajėgumo ypatumai rankų ir kojų ergometrijos metu // Medicinos teorija ir praktika : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 2, p. 82-85.
0.2
ISSN 1392-1312
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Stasiulis, A., Pravdinskienė, I., Volungevičius, G., Pečiukaitienė, A., Gedvilas, V. Dviratininkų ir plaukikų aerobinio pajėgumo ypatumai rankų ir kojų ergometrijos metu // Medicinos teorija ir praktika : Medicinos diagnostikos centras. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 2, p. 82-85.
0.2
ISSN 1392-1312
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
[Vasilionkaitis, Viktoras]. Neurorubine Forte Lactab- nauja integralios metabolinės priešuždegiminės ir skausmo gydomosios korekcijos galimybė // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas / Medicinos diagnostikos centras. Nr. 4(36), p. 323-325.
1
ISSN 1392-1312. 2003
1
0
1
1
1
1
1
[Audronis, Martynas; Bendikas, Jonas].The welding deformations of chrome-nickel stainless steels // Medžiagotyra / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 2, p. 169-173.
1
ISSN 1392-1320
1
8
2
2
1
1
1
[Gedzevičius, Irmantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas]. Influence of the particles velocity on the arc spraying coating adhesion // Medžiagotyra / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 4, p. 334-337.
1
ISSN 1392-1320
1
8
2
2
1
1
1
[Kvedaras V.], Vilys J., Čiuplys V., Čiuplys A. Influence of Work Hardened Layer Thickness//Materials Science (Medžiagotyra).- 2003, Kaunas: KTU l-kla; Vol. 9, No. 1, p. 3-8
0.25
ISSN 1392-1320
1
8
4
4
0.25
0.25
0.25
[L.Valasevičūtė, R. Milašius, R. Bagdonienė, A. Abraitienė], Audinių iš metaaramidinių siūlų naudojamųjų savybių tyrimas// Medžiagotyra. 2003, Nr.4 (9), p.p. 391-394.
1
ISSN 1392-1320
1
8
4
4
1
1
1
[Pakutinskiene I.], Mathur S., Shen H., [Kudabiene G.], Jasaitis D., Kareiva A. From Precursors to Ceramic Materials. II. Synthesis and Specific Features of New Garnet Stucture Compounds // Materials Science (Medžiagotyra). - Vol. 9, 2003, No. 4, p. 374-378
0.25
ISSN 1392-1320
2
8
2
6
0.75
0.5
0.5
[Rudzinskas, Vitalijus; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Višniakov, Nikolaj]. Dynamics of properties and structure changes of pearlite steel during long-lived operation // Medžiagotyra / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 2, p. 164-168.
1
ISSN 1392-1320
1
8
4
4
1
1
1
[Višniakas, Ivanas].The structure of welded austenitic and non-austenitic steel joints // Medžiagotyra / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 2, p. 174-177.
1
ISSN 1392-1320
1
8
11
1
0.091
0.546
0.546
Binkienė K., R. Kėželis, L. Pranevičius, D. Milčius, A. Baltušnikas, V. Mėčius. Role of particle injection characteristics on coating microstructure of plasma sprayed zirconia, Medžiagotyra, 9(1) (2003) p.35 - 39.
0.17
ISSN 1392-1320
0
8
6
6
0.17
0.17
0.17
Gailius, Albinas; Žukauskas, Dangyras. Determination of concrete structural defects by infrared spectrum analysis // Medžiagotyra / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 1, p. 106-110.
1
ISSN 1392-1320
1
8
2
2
1
1
1
J. Šadauskienė, [J. Ramanauskas, V. Stankevičius]. Effect of Hydrophobic Materials on Water Impermeability and Drying of Finish Brick Masonry // Materials Science (Medžiagotyra). - 2003, Vol. 9, Nr. 1, p. 94-98
0.67
ISSN 1392-1320
1
8
3
3
0.67
0.67
0.67
Jarimavičiūtė-Žvalionienė, Renata; Grigaliūnas, Viktoras; Tamulevičius, Sigitas; Guobienė, Asta. Fabrication of porous silicon microstructures using electrochemical etching // Materials science.. 2003, Vol. 9, no. 4, p. 317-320.
0.63
ISSN 1392-1320
1
8
4
4
0.63
0.63
0.63
Miniotaitė, Rūta. The compatibility of finishing layer and substrate of external surface of buildings walls in environment of variable humidity and temperature // Materials science. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 3, p. 288-292.
1
ISSN 1392-1320
1
8
1
1
1
1
1
Norvaišienė, Rosita; Miniotaitė, Rūta; Stankevičius, Vytautas. Climatic and air pollution effects on building facades // Materials science. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 1, p. 102-105.
0.67
ISSN 1392-1320
1
8
3
3
0.67
0.67
0.67
Prosyčevas, Igoris; Guobienė, Asta; Andrulevičius, Mindaugas. Polyethylene terephthalatefFilm surface relaxation after plasma treatment // Materials science.. 2003, Vol. 9, no. 4, p. 355-357.
0.33
ISSN 1392-1320
1
8
3
3
0.33
0.33
0.33
Prosyčevas I., [Motuzas A., Vaisvalavičius R.], Grigaliūnas V. Application of the Scanning Electron Microscopy in Soil Fine-Dispersive Fraction Investigations // Materials science/ Medžiagotyra. - Kaunas, 2003. - T. 9, Nr. 1. - P. 134-138. Santr.liet.
0.5
ISSN 1392-1320
2
8
4
4
0.5
0.5
0.5
R. Norvaišienė, R. Miniotaitė, V. Stankevičius. Climatic and Air Pollution Effects on Building Facades // Materials Science (Medžiagotyra). - 2003, Vol. 9, Nr. 1, p. 102-105
1
ISSN 1392-1320
1
8
3
3
1
1
1
Šadauskienė, Jolanta; Ramanauskas, J.; Stankevičius, Vytautas. Effect of hydrophobic materials on water impermeability and drying of finish brick masonry // Materials science. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 1, p. 94-98.
0.33
ISSN 1392-1320
1
8
3
3
0.33
0.33
0.33
Žukas, Andrius; Mačiulaitis, Romualdas. Fire testing on the polymeric bituminous roof covering with heat insulation // Medžiagotyra / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1320. 2003, Vol. 9, no. 1, p. 88-93.
1
ISSN 1392-1320
1
8
2
2
1
1
1
Meškinis, Šarūnas; Šlapikas, Kęstutis; Gudaitis, Rimantas; Puišo, Judita; Pucėta, Mindaugas; Jankauskas, Jurgis; Balčaitis, Ginutis. The influence of Se treatment and annealing on ferromagnetic-nGaAs Schottky contact and interface properties // Materials science. 2003, Vol. 9, no. 2, p. 157-163.
0.28
ISSN 1392-1320.
1
8
7
7
0.28
0.28
0.28
[BRIDŽIUVIENĖ D., LUGAUSKAS A.], 2003: Evolution of the Efficiency of Some on Offers Wood Preservatives. - Medžiagotyra. 9. 4: 363-367.
1
ISSN 1392-1330
1
8
2
2
1
1
1
Aržanauskienė R., Zabiela P., Urbonavičienė G. Infekcinio endokardito ypatumai vartojantiems intraveninius narkotikus // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 108-115.
0.67
ISSN 1392-1339
1
4
3
3
0.67
0.67
0.67
Babarskienė M.R., Milvidaitė I., Lukšienė D., Šlapikienė B., Venclovienė J. Kardialinių įvykių dažnis sergant stabiliąja krūtinės angina, nesirgus miokardo infarktu, ir po persirgto miokardo infarkto dešimties metų laikotarpiu // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 91-99.
1
ISSN 1392-1339
1
4
5
5
1
1
1
Bičkauskaitė N., Vilkauskas L., Babarskienė R.M., Pangonytė D. Pirmojo miokardo infarkto atsiradimo 10 metų laikotarpiu prognozavimo galimybės // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 21-29.
0.5
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.5
0.5
0.5
Černiauskienė L.R. Vitaminas E ir išeminės širdies ligos rizika: epidemiologinių ir klinikinių studijų duomenys // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 319-232.
1
ISSN 1392-1339
1
4
1
1
1
1
1
Cimbalas A., Černiauskienė L. R. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rizikos veiksniai ir su amžiumi susijusi makulopatija // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 3, p. 147-154.
0.5
ISSN 1392-1339
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
Gendvilienė V., Martišienė I., Zablockaitė D., Jurevičius J. Mitochondrijų kvėpavimo grandinės kompleksų blokavimo įtaka miokardo elektromechaniniam aktyvumui // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 135-140.
0.75
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.75
0.75
0.75
Goštautas A., Pilkauskienė I., Žardeckaitė-Matulaitienė K. Paauglių rūkymo ypatybės Lietuvoje (2001-2002) // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 3, p. 155-168.
0.67
ISSN 1392-1339
1
4
3
3
0.67
0.67
0.67
Janėnaitė J., Barauskienė V., Babarskienė R.M., Jurkevičius R., Medzevičienė V., Parnarauskienė L. Echokardiografiniai prieširdžių matmenys esant chroniniam nereumatinės kilmės prieširdžių virpėjimui // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 100-107.
0.83
ISSN 1392-1339
1
4
6
6
0.83
0.83
0.83
Karčiauskaitė D. Pagrindiniai apoptozės mechanizmai ir jų reikšmė širdies ligų atsiradimui // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 75-83.
1
ISSN 1392-1339
1
4
1
1
1
1
1
Klebanovas J., Pangonytė D., Lašas L., Norkus T. Kolageno tinklo kiekybiniai pokyčiai gydant nudegiminę žaizdą žmogaus rekombinantiniu augimo hormonu: eksperimentiniai tyrimai // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 262-269.
0.25
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Lesauskaitė V., Tanganelli P., Epistolato M. C., Lekšas M. Pilvo aortos sienos remodeliavimasis ir 1,2,9 matrikso metaloproteinazės // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 270-278.
0.25
ISSN 1392-1339
2
4
2
4
0.5
0.375
0.375
Lukšienė D. K., Černiauskienė L. R., Margevičienė L., Varškevičienė Z. Maistinio česnako vartojimo sąsaja su pagyvenusių bei sergančių IŠL vyrų bendrojo ir MTL cholesterolio koncentracija kraujo serume // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 3-11.
1
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
1
1
1
Marcinkevičienė J., Ereminienė E., Petrauskienė I., Šakalytė G. Sergančiųjų arterine hipertenzija endotelio funkcijos ir miego arterijos intimos bei medijos įvertinimas // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 233-241.
0.5
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.5
0.5
0.5
Medzevičius A., Medzevičienė V. Atrioventrikulinės sinchronizacijos atkūrimo įtaka hemodinamikai esant stimuliatoriaus sindromui //Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 30-38.
1
ISSN 1392-1339
1
4
2
2
1
1
1
Pangonytė D., Stalioraitytė E., Kazlauskaitė D., Žiuraitienė R., Kerpauskienė S. Dešiniojo skilvelio ikiinfarktinio remodeliavimosi ypatumai // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 127-134.
0.8
ISSN 1392-1339
1
4
5
5
0.8
0.8
0.8
Pangonytė D., Stalioraitytė E., Zaikauskienė J., Kerpauskienė S., Morkūnaitė K. Ikiinfarktinis dešiniojo skilvelio ir prieširdžio remodeliavimasis // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 3, p. 197-205.
0.4
ISSN 1392-1339
1
4
5
5
0.4
0.4
0.4
Pangonytė D., Stalioraitytė E., Palubinskienė J., Žiuraitienė R. Kairiojo skilvelio miokardo kolageno tinklo pokyčiai progresuojant išemijai // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 253-261.
1
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
1
1
1
Pangonytė D., Stalioraitytė E., Vaškelytė J., Žiuraitienė R., Zaikauskienė J., Gedminienė M., Kazlauskaitė D. Ikiinfarktinis kairiojo skilvelio ir prieširdžio remodeliavimasis // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 39-47.
0.57
ISSN 1392-1339
1
4
7
7
0.57
0.57
0.57
Plisienė J., Urbonavičienė G., Kaminskienė S., Blužaitė I., Tamošiūnaitė M. T dantelio alternacija - sutrikusios skilvelio repoliarizacijos rodiklis: patofiziologija, metodika, klinikiniai tyrimai // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 84-90.
0.8
ISSN 1392-1339
1
4
5
5
0.8
0.8
0.8
Prievelienė R. ß2-adrenoreceptorių stimuliavimo poveikis aortos lygiųjų raumenų susitraukimui // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 279-185.
1
ISSN 1392-1339
1
4
1
1
1
1
1
Stalioraitytė E., Palubinskienė J., Balnytė I., Pangonytė D., Stanionienė Z., Korsakienė G. Kairiojo skilvelio atokiosios srities kolageno tinklo pokyčiai ūminio miokardo infarkto metu // Lithuanian Journalof Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 39-47.
0.67
ISSN 1392-1339
1
4
6
6
0.67
0.67
0.67
Stalioraitytė E., Pangonytė D., Balnytė I., Palubinskienė J., Kazlauskaitė D., Žiuraitienė R. Chroninė miokardo išemija ir kairiojo skilvelio kolageno tinklo pokyčiai // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 2, p. 116-126.
0.83
ISSN 1392-1339
1
4
6
6
0.83
0.83
0.83
Stalioraitytė E., Pangonytė D., Žiuraitienė R., Kazlauskaitė D., Palubinskienė J., Kerpauskienė S. Ischeminė širdies liga: skilvelių miokardo kolageno tinklo ikiinfarktinis remodeliavimasis // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 3, p. 189-196.
0.83
ISSN 1392-1339
1
4
6
6
0.83
0.83
0.83
Toleikis A., Giedraitis L., Grybauskienė R., Širvinskas E. Žmogaus prieširdžio ausytės mitochondrijų kvėpavimo parametrai - visos širdies išeminio pažeidimo kriterijus // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 64-69.
0.25
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Vaicekavičius E., Ragaišis D., Valickaitė S., Kriščiukaitė R. Valsavos mėginio duomenimis sergantiesiems ūminiais koronariniais sindromais // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 3, p. 178-188.
0.25
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
Vaicekavičius E., Masiliūnas J. Infarkto dydžio ir kairiojo skilvelio miokardo funkcijos atstatymo bei remodeliavimosi sąsaja sergantiems ūminiu miokardo infarktu // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 4, p. 242-252.
0.5
ISSN 1392-1339
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
Zablockaitė D., Gendvilienė V., Jurevičius J., Benetis R. Izoprenalino ir dirginimo dažnio įtaka žmogaus miokardo elektromechaniniam aktyvumui // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 3, p. 206-209.
0.75
ISSN 1392-1339
1
4
4
4
0.75
0.75
0.75
Žaliūnas R., Babarskienė R., Janėnaitė J., Lukšienė D., Šlapikienė B., Medzevičienė V., Venclovienė J. Kairiojo skilvelio geometrijos pakitimai pirmą kartą susirgus nestabiliąja krūtinės angina // Lithuanian Journal of Cardiology. 2003, Vol. 10, N 1, p. 12-20.
0.86
ISSN 1392-1339
1
4
7
7
0.86
0.86
0.86
[Vislavičius, Kęstutis]; Pocius, Anatolijus; Pečiūra, Jonas Eugenijus. Metinių amžiaus koeficientų skaičiavimo problemos // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 2, p. 19-24.
0.333
ISSN 1392-1401
1
0
3
3
0.333
0.333
0.333
Bingelis, A., Daniševičius, J., Pukėnas, K., Zdanavičienė, S.-M. Traukio jėgos impulso parametrų įtaka dvivietės akademinės valties irklavimo ekonomiškumui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 2(32), p. 7-10.
1
ISSN 1392-1401
1
0
4
4
1
1
1
Bružas, V., Skurvydas, A., Kandratavičius, E. Prieš fizinį krūvį padidėjusios raumens temperatūros įtaka vertikalaus šuolio aukščiui ir raumens susitraukimo galingumo atsigavimui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr.3(33), p. 51-54.
0.33
ISSN 1392-1401
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Bružas, V., Skurvydas, A., Kandratavičius, E. Prieš fizinį krūvį padidėjusios raumens temperatūros įtaka vertikalaus šuolio aukščiui ir raumens susitraukimo galingumo atsigavimui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr.3(33), p. 51-54.
0.66
ISSN 1392-1401
1
0
3
3
0.66
0.66
0.66
Buliuolis, A., Trinkūnas, E., Snarskaitė, R., Poderys, J. Didelio meistriškumo sportininkų ir nesportuojančių asmenų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės kaita atliekant aerobinius ir anaerobinius krūvius // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 1(31), p. 56-61.
1
ISSN 1392-1401
1
0
4
4
1
1
1
Gailiūnienė, A., Novikovas, V., Budrikas, G. Treniruotės ir antioksidantų poveikis futbolininkų bendram darbingumui ir bėgimo greičiui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 4(34), p. 22-27.
0.33
ISSN 1392-1401
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Gailiūnienė, A., Novikovas, V., Budrikas, G. Treniruotės ir antioksidantų poveikis futbolininkų bendram darbingumui ir bėgimo greičiui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 4(34), p. 22-27.
0.33
ISSN 1392-1401
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Grūnovas, A., Šilinskas, V. Nevalingų pėdos lenkimo ir tiesimo judesių įtaka vidutinių ir ilgųjų nuotolių bėgikų periferinei ir sisteminei kraujotakai po lokalaus dinaminio darbo // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 4(34), p. 17-22.
1
ISSN 1392-1401
1
0
2
2
1
1
1
Kamandulis, S., Skurvydas, A. Pakartotinio krūvio efektas atliekant valingus ir nevalingus keturgalvio šlaunies raumens susitraukimus // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 4(34), p. 27-30.
0.5
ISSN 1392-1401
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kamandulis, S., Skurvydas, A. Pakartotinio krūvio efektas atliekant valingus ir nevalingus keturgalvio šlaunies raumens susitraukimus // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 4(34), p. 27-30.
0.5
ISSN 1392-1401
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kepežėnas A., Vilkas A., [Varoneckas G.] Skirtingo pobūdžio fizinių krūvių įtaka paauglių autonominio širdies ritmo reguliavimui // Sporto mokslas / Sport Science. Vilnius. 2003. Nr. 2(32). P. 61-65. http://www.ltok.lt/sportomokslas
0.33
ISSN 1392-1401
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Poderys, J., Vainoras, A., Stanislovaitis, A., Trinkūnas, E. Akselerometrijos metodu registruojamų rodiklių informatyvumas atliekant monitoringą ir vertinant bėgiko judesių tikslingumą ir kokybę // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 3(33), p. 14-17.
0.75
ISSN 1392-1401
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Sipavičienė, S., Skurvydas, A., Lukošiūtė, I., Špokas, M. Žemos temperatūros įtaka raumens nuovargiui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 2(32), p. 65-70.
0.25
ISSN 1392-1401
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Sipavičienė, S., Skurvydas, A., Lukošiūtė, I., Špokas, M. Žemos temperatūros įtaka raumens nuovargiui // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 2(32), p. 65-70.
0.5
ISSN 1392-1401
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Šliažas, J., Stanislovaitis, A., Mamkus, G., Skurvydas, A. Sportininkų, atliekančių vienkartinį maksimalaus intensyvumo fizinį krūvį, ATP energinių atsargų sunaudojimo nustatymas // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 3(33), p. 18-23.
0.25
ISSN 1392-1401
2
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Šliažas, J., Stanislovaitis, A., Mamkus, G., Skurvydas, A. Sportininkų, atliekančių vienkartinį maksimalaus intensyvumo fizinį krūvį, ATP energinių atsargų sunaudojimo nustatymas // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 3(33), p. 18-23.
0.5
ISSN 1392-1401
2
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Stasiulis, A., Ančlauskas, R. Dviratininkų aerobinio pajėgumo kaita metiniu sporto treniruotės ciklu // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos, Lietuvos olimpinės akademijos, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus pedagoginio universiteto žurnalas. ISSN 1392-1401. 2003, Nr. 4(34), p. 60-64.
0.5
ISSN 1392-1401
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Bagdžiūnaitė, Renata. Pagrindinių tolimačio ašių nelygiagretumo lemiamos išmatuotų atstumų ir koordinačių pataisos // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 131-136.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Petroškevičius, Petras; Paršeliūnas, Eimuntas-Kazimieras. Lietuvos atraminio gravimetrinio tinklo statistika // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 2, p. 31-39.
1
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
1
1
1
Čypas, Kęstutis. Preparation of 3D digital city model development technology based on geoinformation systems // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 3, p. 90-97.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Girkus, Romualdas; Lukoševičius, Viktoras. Dvivardžių Lietuvos ežerų kartografavimo problemos // Geodezija ir kartografija. ISSN 1392-1541. 2003, T. 29, nr. 3, p. 84-89.
0.5
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Kumetaitis, Algirdas; Šimanskis, Mindaugas; Paršeliūnas, Eimuntas-Kazimieras; Kumetaitis, Zenonas; Pupalaigis, Orlandas. Lietuvos Respublikos plotas geodeziniuose paviršiuose pagal georeferencinių duomenų bazių informaciją // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 3, p. 65-72.
0.8
ISSN 1392-1541
1
1
5
5
0.8
0.8
0.8
Mäkinen, Jaakko; Petroškevičius, Petras. Lietuvoje atliktų absoliutinių sunkio matavimų analizė // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 99-105
0.5
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Petroškevičius, Petras. Orbitinio metodo lygtys, kai palydovo orbita artima parabolei // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 3, p. 73-77.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Petroškevičius, Petras; Paršeliūnas, Edmundas-Kazimieras. Lietuvos atraminio gravimetrinio tinklo statistika // Geodezija ir kartografija/ Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XxiX, nr.2, p31-39.
1
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
1
1
1
Ruzgienė, Birutė. Compression and distribution of orthophotomap database // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 2, p. 57-60.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Skeivalas, Jonas. Dirbtinių žemės palydovų (DPŽ) efemeridžių klaidų įtaka išmatuotų pseudoatstumų ir fazių tikslumui // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 1, p. 3-7.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Skeivalas, Jonas. GPS stygų koordinačių prieaugių nustatymo tikslumas atliekant nešlio dvigubų fazių skirtumų matavimus // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 115-118.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Skeivalas, Jonas; Aleknienė, Edita; Anikėnienė, Asta. Geodezinių tinklų tikslumo parametrai ūkio plėtros projektuose // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 128-130.
1
ISSN 1392-1541
1
1
3
3
1
1
1
Skeivalas, Jonas. Pseudoatstumų ir nešlio fazių tiesinio modelio jonosferos įtakai eliminuoti sudarymas // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 3, p. 61-64.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Skeivalas, Jonas; Stankevičius, Žilvinas. Pradinių duomenų klaidų įtakos GPS tinklų tikslumui analizė // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 2, p. 45-50.
1
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
1
1
1
Welker, Elzbieta; Sas-Uhrynowski, Andrzej; Obuchowski, Romuald. Magnetinių deklinacijų pokytis 1941-2000 m. laikotarpiu Lenkijos ir kaimyninių šalių teritorijoje // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 106-114.
0.33
ISSN 1392-1541
2
1
2
3
0.495
0.413
0.413
Zakarevičius, Algimantas. Žemės paviršiaus judesių matavimo ir geologinių rodiklių sąsajų informatyvumas // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 2, p. 51-56.
1
ISSN 1392-1541
1
1
1
1
1
1
1
Zakarevičius, Algimantas; Stanionis, Arminas. Horizantaliųjų žemės plutos deformacijų nustatymas afiniojo koordinačių perskaičiavimo būdu // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 1, p. 13-19.
1
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
1
1
1
Zakarevičius, Algimantas; Stanionis, Arminas. Horizontaliųjų žemės plutos deformacijų Ignalinos atominės elektrinės rajone sklaidos ypatumai // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 119-123.
1
ISSN 1392-1541
1
1
2
2
1
1
1
Žalnierukas, Albinas; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė; Zigmantienė, Evelina. Pastatų geometrinių parametrų matavimas aerofotogrametriniu metodu kadastro poreikiams // Geodezija ir kartografija / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-1541. 2003, T. XXIX, nr. 4, p. 124-127.
0.67
ISSN 1392-1541
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
Žaltauskienė, Viltautė. Kai kurie buvusių dvarų sodybų parkų raidos aspektai XIX - XX a. // Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys / Kultūros paveldo centras; Kultūros paveldo institutas. ISSN 1392-155X. 2002, nr. 9, p. 63-73.
1
ISSN 1392-155X
1
0
1
1
1
1
1
[Grecevičius P.] Lietuvos pajūrio kranto zonos subalansuotos ir tausojančios plėtros strategijos įtaka transporto sistemos plėtotei//Urbanistika ir architektūra. - 2002. Vilnius, t. XXVI, Nr. 4, p. 174-181‹vėluojanti›
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
Burinskienė, Marija; Münch, Hartmut. Traffic development in Lithuania and East Germany (the former GDR) in the past twenty years // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, priedas, p. 3-10.
0.5
ISSN 1392-1630
2
0
1
2
1
0.75
0.75
G. J. Daniulaitis. Miestovaizdis ir jo projektavimas // Urbanistika ir architektūra. - 2003, XXVII t., Nr. 1, p. 3-11
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
Graužinis, Algis. Pasaulinė teritorinio planavimo metodikos pagrindų kūrimo raida // Urbanistika ir architektūra / Vilniaus Gedimino technikos universitetas; Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. 26, nr. 4, p. 182-188.
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
Grigonis, Vytautas; Burinskienė, Marija. Development scenarios for Vilnius public transport (PT) // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, priedas, p. 25-33.
1
ISSN 1392-1630
1
0
2
2
1
1
1
Jakovlevas-Mateckis, Konstantinas. Some aspects of environment formation on urban pedestrian streets // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, priedas, p. 16-24.
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
Juškevičius, Pranciškus; Valinčius, Petras. The city of Vilnius: urban planning, public transport and traffic safety // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, priedas, p. 48-55.
1
ISSN 1392-1630
1
0
2
2
1
1
1
Klibavičius, Antanas. Regulation of traffic flows turning to the right by traffic lights // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, priedas, p. 56-60.
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
L. Drignelis. Žemės privatizavimas ir miestų viešojo naudojimo zonų urbanistinis formavimas // Urbanistika ir architektūra. - 2003, XXVII t., Nr. 4, p. 163-169
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
L. Dringelis. Miesto bendrojo plano rengimas ir priemiesčio teritorijų urbanistinė plėtra // Urbanistika ir architektūra. - 2002, XXVI t., Nr. 4, p. 170-173
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
N. Steponaitytė. Kauno tvirtovės įtaka miesto plėtrai // Urbanistika ir architektūra. - 2003, XXVII t., Nr. 2, p. 64-75
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
Paliulis, Gražvydas Mykolas. Sustainable development of Šiauliai communication system // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630. 2003, T. XXVII, priedas, p. 11-15.
1
ISSN 1392-1630
1
0
1
1
1
1
1
[Baziukaitė D.], Bernhard A. Probabilistic argumentation and decision system//Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba.- 2003, Kaunas: KTU l-kla; Nr. 4(26), p. 56-61
0.5
ISSN 1392-1649
2
0
1
2
1
0.75
0.75
[Belous O.], Žukauskaitė A., Ringailaitė I. Nutrient Losses in river basin Trough Diffuse Pollution Form analysis//Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba.- 2003, Kaunas, Nr. 1(23), p. 12-20.
0.33
ISSN 1392-1649
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
[G. Kazakevičūtė, V. Valienė, A. Abraitienė], Environmental aspects of textile printing processes// Environmental research, engineering and management. 2003, Nr.4,p.p. 12-19.
1
ISSN 1392-1649
1
0
3
3
1
1
1
[Ozolinčius R.], Sujetovienė G. 2002. Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) derėjimui Lietuvoje. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Nr.4(22)., p.24-30.
0.5
ISSN 1392-1649
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Žukauskaitė A.], Belous O., Ringailaitė I. Nutrient Losses in river basin Trough Diffuse Pollution Form analysis//Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba.- 2003, Kaunas, Nr. 1(23), p. 12-20
0.33
ISSN 1392-1649
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Antuchevičienė, Jurgita; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. The indicator model for sustainable revitalization of rural property // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba / Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Inžinerinės ekologijos asociacija. ISSN 1392-1649. 2003, Nr. 4(26), p. 38-44.
1
ISSN 1392-1649
1
0
2
2
1
1
1
BARTUSEVIČIENĖ B., [MANUSADŽIANAS L.], 2003: Identification of toxicant classes in the effluent sample and assessment of their toxicity using electrophysiological algal (Charatox) test. - Environmental Research, Engineering and Management, no. 2(24): 20-27.
0.5
ISSN 1392-1649
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Graužinis, Algis. Aplinkos tvarkymo idėjų bankas // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba / Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Inžinerinės ekologijos asociacija. ISSN 1392-1649. 2003, nr. 2(24), p. 67-70.
1
ISSN 1392-1649
1
0
1
1
1
1
1
Juknys R., Žaltauskaitė J., [Stakėnas V.] 2002. Aplinką rūgštinančių junginių iškritų tyrimai. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, Nr.3(21), p. 31-37.
0.33
ISSN 1392-1649
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
L. Šeduikytė, [R. Bliūdžius]. Indoor Air Quality Management // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba (Environmental Research, Engineering and Management). - 2003, Nr. 1 (23), p. 21-30.
0.5
ISSN 1392-1649
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Ozolinčius R., Sujetovienė G. Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) derėjimui Lietuvoje // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. 4(22); (2003), p. 24-30.
0.5
ISSN 1392-1649
0
0
2
2
0.5
0.5
0.5
R. Gražulevičienė, J.Lekavičiūtė, [G. Mozgeris], S. Merkevičius. Autotransporto srautų keliamas triukšmas ir sergamumas miokardo infarktu Kauno mieste // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2003, Nr. 1 (23), P. 70-75.
0.25
ISSN 1392-1649
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Šeduikytė, Lina; Bliūdžius, Raimondas. Indoor air quality management // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba / Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Inžinerinės ekologijos asociacija. ISSN 1392-1649. 2003, nr. 1(23), p. 21-30.
1
ISSN 1392-1649
1
0
2
2
1
1
1
[Baranauskas K. ] First data about hibernation of Daubenton,s bat Myotis doubentonii in Paneriai tunnel (Lithuania) // Acta Zooologica Lithuanica. - Vilnius, 2003, Vol. 13, No 4, p. 362-367.
1
ISSN 1392-1657
1
6
1
1
1
1
1
[Bluzma P]. Beaver abundance and beaver site use in a hilly ladscape (Eastern Lithuania) Acta Zoologica Lithuanica. - Vilnius, 2003, Vol. 13, No 1, p. 8-14.
1
ISSN 1392-1657
1
6
1
1
1
1
1
[Mažeika V.], Paulauskas A., Balčiauskas L. New data on the helminth fauna of rodents of Lithuania//Acta Zoologica Lituanica.- Vilnius, 2003, Vol.13, No.1, p.41-47.
0.33
ISSN 1392-1657
1
6
3
3
0.33
0.33
0.33
[Pėtelis K., Brazaitis G.] Marphometric data on the field ecotype roe deer in Southwest Lithuania. Acta zoologija Lithuanica, 2003, Nr.l3(l), p. 61-64.
1
ISSN 1392-1657
2
6
2
2
1
1
1
Mažeika V., Paulauskas A., Balčiauskas L. New data on the helminth fauna of rodents of Lithuania.// Acta Zoologica Lituanica. - T. 13, Nr.1 (2003), p. 41-47.
0.33
ISSN 1392-1657
0
6
3
3
0.33
0.33
0.33
Paulauskas A., Starodubaitė M. Isoenzyme analysis of European mole (Talpa europaea Linnaeus) from Lithuanian.// Acta Zoologica Lituanica . - T. 13, Nr.3 (2003), p.299-305.
0.5
ISSN 1392-1657
0
6
2
2
0.5
0.5
0.5
Šmigelskas R., [Baranauskas K.] Mammals in captivity at the Zoologists, club of Vilnius Pedagogical University // Acta Zoologica Lithuanica. - Vilnius, 2003, Vol. 13, No 1, p. 90-91.
0.5
ISSN 1392-1657
1
6
2
2
0.5
0.5
0.5
Švitra G., [Dapkus D.], Kazlauskas R. Six noctuid (Lepidoptera, Noctuide) species new for the Lithuanian fauna // Acta Zoologica Lithuanica. _ Vilnius, 2003, Vol. 13, No 3, p. 290-293.
0.33
ISSN 1392-1657
1
6
3
3
0.33
0.33
0.33
[ADAMONYTĖ G.], 2003: Myxomycetes of the genus Symphytocarpus Ing et Nann.-Bremek. in Lithuania. - Botanica Lithuanica, 9(1): 55-63.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[AVIŽIENĖ D.], 2003: Pavilnių regioninio ir Trakų istorinio nacionalinio parkų etaloninių giraičių ir miško fragmentų augalų bendrijų rūšių sudėtis ir erdvinė struktūra. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 63-85.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[BAGDONAITĖ E.], 2003: Aplinkos poveikis (Hypericum L.) augimo intensyvumui, fenofazių trukmei, morfologinių požymių įvairovei. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 3-10.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[BANDZAITIENĖ Z., LABOKAS L.], 2003: Švediškų bruknės veislių 'Sanna' ir 'Sussi' auginimas Lietuvoje. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 11-18.
1
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
1
1
1
[GUDŽINSKAS Z.], 2003: Pasiūlymai ir pastabos dėl į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktų augalų sąrašo. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 19-24.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[JUKONIENĖ I.], 2003: Viešvilės valstybinio rezervato samanų flora. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 25-46.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[JUKONIENĖ I.], 2002: Checklist of Lithuanian mosses. - Botanica Lithuanica, 8(4): 303-322. (Neįtraukta į 2002 m. ataskaitą)
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[KAROSIENĖ J.], 2003. New for Lithuania species of epiphytic cyanobacteria. - Botanica Lithuanica, 9(4): 363-370.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[KARPAVIČIENĖ B.], 2003: Intensity of generative and vegetative reproduction of Allium ursinum. - Botanica Lithuanica, 9(1): 3-12.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[KASPARAVIČIUS J., STANKEVIČIENĖ D., URBONAS V.], 2003: Fruiting of Cantharellus cibarius Fr. in pine forest of South Lithuania in 1998-2001. - Botanica Lithuanica, 9(2): 127-133.
1
ISSN 1392-1665
1
14
3
3
1
1
1
[Kenstavičienė P., Smaliukas D.] Quantitative investigation of carbohydrates in the xylem of willow (Salix L.) taxons and their clones // Botanica Lituanica.- 2003, Nr. 4, p. 25-32.
1
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
1
1
1
[Kmitienė G.], Ragažinskienė O. Anatomical structure of Schisandra chinensis stem and leaf [Kininio citrinvyčio (Schisandra chinensis) stiebo ir lapo anatominė sandara] // Botanica Lithuanica. - 2003, Nr. 3, p. 229-233.
0.5
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
0.5
0.5
0.5
[KOREIVIENĖ J., KASPEROVIČIENĖ J.], 2003: Diversity, morphology and distribution of Coelastrum (Chlorophyceae) in plankton of lakes in the environs of Vilnius: - Botanica Lithuanica: 9(1): 25-41.
1
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
1
1
1
[KUTORGA E.], RAITVIIR A., 2003: Discomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve. 2. New data and emendations. - Botanica Lithuanica, 9(3): 265-274.
0.5
ISSN 1392-1665
2
14
1
2
1
0.75
0.75
[MATULEVIČIŪTĖ D.], 2003: Carex juncella in Lithuania: distribution, state, and communities. - Botanica Lithuanica, 9(4): 315-328.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[MATULEVIČIŪTĖ D.], 2003: Aleksandros Tučienės (1923-2003) gyvenimo kelias ir mokslinis palikimas. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 109-116.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[MOTIEJŪNAITĖ J.], KUKWA M., CZARNOTA P., PRIGODINA-LUKOŠIENĖ I., HIMELBRANT D., KUZNETSOVA E., KOWALEWSKA, A., 2003: Lichens and allied fungi collected during the XV Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists in Birštonas, Lithuania. - Botanica Lithuanica, 9(2): 109-119.
0.14
ISSN 1392-1665
3
14
2
7
0.49
0.315
0.315
[MOTIEJŪNAITĖ J.], ANDERSSON L., 2003: Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. - Botanica Lithuanica, 9(1): 71-88.
0.5
ISSN 1392-1665
2
14
1
2
1
0.75
0.75
[MOTIEJŪNAITĖ J.], JUCEVIČIENĖ N., 2003: Influence of Athelia arachnoidea on epiphytic communities growing in broad-leaved forests under strong anthropogenic impact. - Botanica Lithuanica, 9(3): 253-258.
0.5
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
0.5
0.5
0.5
[PAŠKEVIČIUS A.], 2002: Endo-1,4-b-glucanase activity of yeast and yeast-like fungi under natural conditions. - Botanica Lithuanica, 8(4): 373-378. (Neįtraukta į 2002 m. ataskaitą)
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[PATALAUSKAITE D.], 2002: Rhytidiadelphus loreus in Lithuania. - Botanica Lithuanica, 8(4): 387-390. (Neįtraukta į 2002 m. ataskaitą)
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[REPEČKIENĖ J., JANUŠKA V., PAŠKEVIČIUS A., LUGAUSKAS A.], 2002: Mikroorganizmų kiekis ir rūšių įvairovė mazutu užterštame grunte. - Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 91-101. (Neįtraukta į 2002 m. ataskaitą)
1
ISSN 1392-1665
1
14
4
4
1
1
1
[RYLA M.], 2003: Lietuvos gegūnių (Dactylorhiza) atpažinimo problemos. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 47-61.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[SENDŽIKAITĖ J., PANCEKAUSKIENĖ D.], 2003: Structure and productivity of sown meadow communities on the Central Lithuanian Plain (on the model of Graisupis Experimental Field Station). - Botanica Lithuanica, 9(4): 337-356.
1
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
1
1
1
[STACKEVIČIENĖ E.], 2003: Šilauogių (Vaccinium) introdukcinio adaptyvumo analizė. - Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 97-107.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[TREIGIENĖ A., MARKOVSKAJA S.], 2003: New data on anamorphic fungi on oak (Quercus) in Lithuania. - Botanica Lithuanica, 9(3): 285-296.
1
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
1
1
1
Antanina Stankevičienė, Albinas Lugauskas. Micromycete of the Pythium genus associated with pot-plants // Botanica Lithuanica. - T. 9 sąs. 2 (2003), p. 185-189.
0.5
ISSN 1392-1665
0
14
2
2
0.5
0.5
0.5
Antanina Stankevičienė, Vilija Snieškienė, Vidmantas Juronis. Micromycete diversity in the rhizosphere of the Agavaceae family pot-plants // Botanica Lithuanica. -T 9 sąs. 2 (2003), - p. 191-194.
1
ISSN 1392-1665
0
14
3
3
1
1
1
BARTUSEVIČIENĖ B., [MANUSADŽIANAS L.], 2003: Toxicological study of Kaunas city wastewaters by using Charatox, Thamnotoxkit FTM and L. sativum tests. - Botanica Lithuanica, 9(1): 43-53.
0.5
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
0.5
0.5
0.5
Daubaras R., Česonienė L., [Viškelis P.] . Evaluation of biochemical processes in the berries of Vaccinium covilleanum berries during their storage // Botanica Lithuanica. 2002. T. 8. Nr. 2. P. 125-130. ISSN 1392-1665.
0.33
ISSN 1392-1665
1
14
3
3
0.33
0.33
0.33
Kmitienė G., Ragažinskienė O. Anatomical structure of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Shoot // Botanika Lithuanica, T. 9 (3), (2003), 229-233 p
0.5
ISSN 1392-1665
0
14
2
2
0.5
0.5
0.5
KUBIAK D., KUKWA M., [MOTIEJŪNAITĖ J.], 2003:Notes on Pycnora sorophora (Lecanoraceae, lichenised Ascomycota) in Poland and Lithuania. - Botanica Lithuanica, 9(4): 371-378.
0.33
ISSN 1392-1665
2
14
3
3
0.33
0.33
0.33
MAČIONIENĖ I., ŠALOMSKIENĖ J., [PAŠKEVIČIUS A.], 2003: Yeast dustribution in milk products produced in Lithuania. - Botanica Lithuanica, 9(2): 179-184.
0.33
ISSN 1392-1665
1
14
3
3
0.33
0.33
0.33
Obelevičius K. Paprastojo apynio (Humulus lupulus L.) veislių derliaus ir jo kokybės priklausomybė nuo meteorologinių sąlygų // Botanica Lithuanica.- supl. 5 (2003), p. 85-87.
1
ISSN 1392-1665
0
14
1
1
1
1
1
ŠAULIENĖ I., [RAKLEVIČIENĖ D.], 2003: The effect of the photoperiod on flower regeneration in Nicotiana flower stalk tissues. - Botanica Lithuanica, 9(3): 235-242.
0.5
ISSN 1392-1665
1
14
2
2
0.5
0.5
0.5
Vilkonis, Kęstutis, Kazimieras. Smiltyninė pašuolė (Teesdalia nudicaulis) Nemuno deltos regioniniame parke {Teesdalia nudicaulis in the Nemumas Delta Regional Park.}. Botanica Lithuanica. Suppl. 5: 117-118. 2003.
1
ISSN 1392-1665
1
14
1
1
1
1
1
[Martinėnas, Bronislovas]; Lesauskis, V. Application of the waveguide effects in a receiving antenna // Lietuvos fizikos žurnalas : mokslinis leidinis / Lietuvos fizikų draugija, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1932. 2003, Vol. 43, no. 1, p. 47-49.
0.5
ISSN 1392-1932
1
293
2
2
0.5
0.5
2.5
[Martinėnas, Bronislovas]; Lesauskis, V. Superposition of the magnetic fields in the wide frequency range antenna // Lietuvos fizikos žurnalas : mokslinis leidinis / Lietuvos fizikų draugija, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1932. 2003, Vol. 43, no. 1, p. 51-53.
0.5
ISSN 1392-1932
1
293
2
2
0.5
0.5
2.5
[Vaupšas J.], [Bulbenkienė V.], [Jankauskas K.], Jankauskas G., Petrauskas A. Energy and Radius of Low-Lying levels of 84Be Nucleus in the orthogonal cheme K min +2 Approximation//Lithuaninan Journal of Physics.- 2002, Vilnius, Vol. 42, No. 6, p. 389-396 ‹vėluojanti›
0.6
ISSN 1392-1932
1
293
5
5
0.6
0.6
3
Kamuntavičius G., D.Germanas, R.K.Kalinauskas, and R.Žemaičiūnienė. Lower bounds for energies of the bound states of an atomic nucleus // Lithuanian Journal of Physics - vol. 43 (2003), p. 81-88.
0.5
ISSN 1392-1932
0
293
4
4
0.5
0.5
2.5
Kamuntavičius G.P., Germanas D., Kalinauskas R., Žemaičiūninė R. Lower bounds for energies of the bound states of an atomic nucleus. Lith. J. Phys., 43, 2, 81-88 (2003).
0.75
ISSN 1392-1932
1
293
4
4
0.75
0.75
3.75
Milcius D., V. Sirvinskaite, T. Norby, R. Haugsrud, J. Dudonis, L.L. Pranevicius, L. Pranevičius. Coatings yttria-stabilized zirconia formed by annealing of Y/Zr layers in air, Lietuvos fizikos žurnalas, 42(6) (2002), p.441-447.
0.43
ISSN 1392-1932
1
293
7
7
0.43
0.43
2.15
Palenskis, Vilius; Matukas, Jonas; Stučinskas, D.; Kaminskas, Kazys Algirdas; Žitkevičius, Evaras. Investigation of noise in InGaAs/InP-based separate absorption and multiplication avalanche photodiodes // Lietuvos fizikos žurnalas : mokslinis leidinis / Lietuvos fizikų draugija, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1932. 2003, Vol. 43, no. 5, p. 385-390.
0.2
ISSN 1392-1932
1
293
5
5
0.2
0.2
1
Perėtis B., Balčiūnienė M. Kinetics of alloying powder mixtures by laser technology. Lith. J. Phys., 43, 4, 291-296 (2003).
1
ISSN 1392-1932
1
293
2
2
1
1
5
Knizikevičius, Rimantas. Influence of ion bombardment on silicon etching rate in XeF2 ambient // Lithuanian Journal of Physics / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Science. 2003, Vol. 43, no. 2, p. 135-138.
1
ISSN 1392-1932.
1
293
1
1
1
1
5
Karklelienė R. Combining ability of morphological and anatomical traits in carrot (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.)) // Žemės ūkio mokslai. 2003. 2. P. 60-65. ISSN 1392-0200.
1
ISSN 1392-2000
1
7
1
1
1
1
1
Vasiliauskienė V., [Stanys V.]. Zdzislaw Kawecki - Lietuvos MA užsienio narys // Žemės ūkio mokslai. 2003. 1. P. 86-87. ISSN 1392-2000.
0.5
ISSN 1392-2000
2
7
2
3
0.75
0.625
0.625
[A. Augustaitis, G. Mozgeris]. Medžių lajų defoliacijos kartografinis modeliavimas // Miškininkystė, 2003, Nr. 1 (53), P. 75-87.
1
ISSN 1392-2041
1
3
2
2
1
1
1
[Armalis U., Ozolinčius R., Stakėnas V.] 2003. Dirbtinės defoliacijos ir medžių konkurencijos įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir sibirinio maumedžio (Larix sibirica Ledeb.) aukščio ir skersmens prieaugiui. Miškininkystė Nr.2(54), p.97-109.
1
ISSN 1392-2041
1
3
3
3
1
1
1
[Aučina A.] Skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų palikuonių (sėjinukų) augimo ypatumai skirtinguose klimatiniuose rajonuose // Miškininkystė, 2(54); p. 16-31.
1
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
1
1
1
[Augustaitis A., Mozgeris G.] Medžių lajų defoliacijos kartografinis modeliavimas // Miškininkystė, 2003.- Nr.1 (53).- p. 75-87.
0.5
ISSN 1392-2041
2
3
2
2
0.5
0.5
0.5
[Bačkaitis J.] Aplinkos veiksnių įtaka pušies (Pinus sylvestris L.) žėlimui Nb augavietės kirtavietėse. Miškininkystė, 2003, Nr.l(53), p. 22-30.
1
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
1
1
1
[Brazaitis G.], Kurlavičius P. Paukščių bendrijų inventorizavimas nedideliuose miško fragmentuose. Ekologija, 2003, Nr.4, p. 8-17.
0.5
ISSN 1392-2041
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Brazaitis G. ] Plynos kirtavietės ploto įtaka kirtaviečių paukščių bendrijoms lapuočių miškuose. Miškininkystė, 2003, Nr.2(54), p. 64-74.
1
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
1
1
1
[Cirtautas V.G.] Dendrofloros introdukcijos rezultatai Dubravos arboretume. Miškininkystė, 2003, Nr.2(54), p. 58-63.
0.25
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
0.25
0.25
0.25
[Kairiūkštis L., Malinauskas A.] 2003. Eglės želdinių pradinio tankumo ekonominis vertinimas. Miškininkystė, Nr.1(53), p. 14-21.
1
ISSN 1392-2041
1
3
2
2
1
1
1
[Kuliešis A.A., Mozgeris G.] Medynų ribų skyrimo tikslumas ir metodų jam įvertinti analizė // Miškininkystė, 2003, Nr.2 (54).- p.113-122.
0.67
ISSN 1392-2041
2
3
2
2
0.67
0.67
0.67
[Kuliešis A.A., Kuliešis A., Mozgeris G.] Objektyvaus sklypų skyrimo bandymas Dubravos miško medynų struktūros analizės pagrindu // Miškininkystė, 2003, 1 (53).- p.31-41.
0.5
ISSN 1392-2041
3
3
3
3
0.5
0.5
0.5
[Malinauskas A., Urbaitis G.] 2002. Miško žėlinių ir želdinių, augančių žemės ūkiui naudotuose plotuose rūšinė įvairovė, augimas ir būklė. Miškininkystė, Nr. 2(52), p. 71-80.
1
ISSN 1392-2041
1
3
2
2
1
1
1
[Malinauskas A.] 2003. Kamblinių rąstų kokybė įvairaus pradinio tankumo maumedžio želdiniuose. Miškininkystė, 2 (54), p. 5-14.
1
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
1
1
1
[Marozas V., Semaškienė L.] Liepynų paplitimas ir jų bendrijų floristinės sudėties diferenciacija Lietuvos miškuose. Miškininkystė, 2003, Nr.2(54), p.
1
ISSN 1392-2041
2
3
2
2
1
1
1
[Mikšys V.] 2003. Eglynų amžiaus struktūros įtaka jų tvarumui ir produktyvumui. Miškininkystė,Nr. 2 (54), p. 54-63.
1
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
1
1
1
[Riepšas E., Aučina A.] Mikorizės ypatumai auginant skirtingų populiacijų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) sodmenis. Miškininkystė, 2003, Nr.2(54), p. 32-44.
1
ISSN 1392-2041
2
3
2
2
1
1
1
[Ruseckas J.] Miškapelkių gruntinių vandenų lygio daugiametės kaitos priklausomybė nuo meteorologinių veiksnių ir nusausinimo. Miškininkystė, 2003, Nr.l (53), p. 5-13.
0.25
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
0.25
0.25
0.25
[Ruseckas J. Grigaliūnas V.] 2003. Beržynų augimo ypatumai nusausintose Biržų miškų urėdijos augavietėse. Miškininkystė, 2 (54), p. 123-131.
1
ISSN 1392-2041
1
3
2
2
1
1
1
[Ruseckas J.] 2003. Miškapelkių gruntinių vandenų lygio daugiametės kaitos priklau-somybė nuo meteorologinių veiksnių ir nusausinimo. Miškininkystė, 1 (53), p. 5-13.
1
ISSN 1392-2041
1
3
1
1
1
1
1
[Skuodienė L.], Grybauskas K., Palionis V., Maslinskas R. 2003. Uosynų būklė ir galimos jos žuvimo priežastys. Miškininkystė, Nr.2(54), p.86-96.
0.25
ISSN 1392-2041
1
3
4
4
0.25
0.25
0.25
[V. Marozas], L. Semaškienė. Liepynų paplitimas ir jų bendrijų floristinės sudėties diferenciacija Lietuvos miškuose // Miškininkystė, 2003, Nr. 2(54), P. 45-54.
0.5
ISSN 1392-2041
1
3
2
2
0.5
0.5
0.5
[V. Valenta], M. Gustas, T. Urbonavičius. Klimato įtaka pušinio pelėdgalvio (Panolis flammea Schiff) // Miškininkystė, 2003, Nr. 2 (54), P.
0.33
ISSN 1392-2041
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
A. A. Kuliešius, [G. Mozgeris]. Medynų ribų skyrimo tikslumas ir metodų jam įvertinti analizė // Miškininkystė, 2003, Nr. 2 (54), P. 113-122.
0.5
ISSN 1392-2041
1
3
2
2
0.5
0.5
0.5
A.A. Kuliešius, A. Kuliešius, [G. Mozgeris]. Objektyvaus sklypų skyrimo bandymas Dubravos miško medynų struktūros analizės pagrindu // Miškininkystė, 2003, Nr. 1 (53), P. 31-41.
0.33
ISSN 1392-2041
1
3
3
3
0.33
0.33
0.33
Kučinskienė E.,[ Bartkevičius E., Kliučius A.] Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus sudrėkstamumo ypatumai skirtinga oro tarša pasižyminčiuose Lietuvos industriniuose rajonuose. Miškininkystė, 2003, Nr.l(53).- p. 62-74.
0.67
ISSN 1392-2041
3
3
3
3
0.67
0.67
0.67
Kupčinskienė E., [Bartkevičius E., Kliučius A.] Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus sudrėkstamumo ypatumai skirtinga tarša pasižyminčiuose Lietuvos industriniuose rajonuose // Miškininkystė, 2003, 1 (53).- p.62-74.
0.67
ISSN 1392-2041
3
3
3
3
0.67
0.67
0.67
[A. Jagniatinskis]. Relationship between draft Lithuanian regulation „Protection against noise" and Nordic standards // Ultragarsas. ISSN 1392-2114. Kaunas: Technologija, 2003, Nr.2(47), p.106-108.
1
ISSN 1392-2114
1
14
1
1
1
1
1
[Čiučelis, Algirdas]; Gužas, D; Maskeliūnas, Rimas. Sound insulation of technological pipelines in premises // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, Vol 49, no 4, p. 37-41.
0.333
ISSN 1392-2114
1
14
3
3
0.333
0.333
0.333
[Svaldenienė E.], [ Paunksnienė M.], [Babrauskienė V.] Appliance of digital technique in canine cornea investigations. // Ultragarsas. 2003, nr. 1 (46), p. 41-45.
1
ISSN 1392-2114
1
14
3
3
1
1
1
Bansevičius, Ramutis Petras; Bubulis, Algimantas; Ragulskis, Liutauras. Local supply of drugs by a device with impulse excitation // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 4(49), p. 27-30.
0.5
ISSN 1392-2114
1
14
3
3
0.5
0.5
0.5
Gužas, D; [Maskeliūnas, Rimas]. Peculiarities of Sound Insulation in Building and TechnologicalConstructions//"ULTRAGARSAS". 2003, Volume No.(1), p.24-30.
0.5
ISSN 1392-2114
1
14
2
2
0.5
0.5
0.5
Jakevičius, Leonas; Butkus, Jonas. The use of ultrasonic pulse method for describing dynamic processes in gas flows // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 1(46), p. 12-15.
1
ISSN 1392-2114
1
14
2
2
1
1
1
K.Ragulskis, A.Palevicius, A.Bubulis, L.Ragulskis Numerical and experimental investigation of the axi-symmetric fluid transportation device. - Ultragarsas Nr. 1(46), Kaunas, Technologija, 2003, p. 16-19.
0.25
ISSN 1392-2114
0
14
4
4
0.25
0.25
0.25
K.Ragulskis, L.Ragulskis, M.Ragulskis, R.Maskeliunas, L.Zubavicius The dynamics of a mechanical system excited parametrically by a travelling wave. - Ultragarsas Nr. 4(49), Kaunas, Technologija, 2003, p. 20-23.
0.2
ISSN 1392-2114
0
14
5
5
0.2
0.2
0.2
Kazanavičius, Egidijus; Mikuckas, Antanas; Mikuckienė, Irena; Kazanavičius, Vygintas. Noisy signal processing in real time DSP systems // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 1(46), p. 31-36.
1
ISSN 1392-2114
1
14
4
4
1
1
1
Kažys R., Voleišis A., Voleišienė B., Šliteris R., Mažeika L., Grybauskas P. Ultrasonic multi-channel method for investigation of non-stationary biologic liguids // Ultragarsas. 2003, Nr. 4, p. 53-57.
0.17
ISSN 1392-2114
1
14
6
6
0.17
0.17
0.17
Kažys, Rymantas Jonas; Voleišis, Algirdas; Voleišienė, Birutė; Šliteris, Reimondas; Mažeika, Liudas; Grybauskas, Pranas. Ultrasinic multi-channel method for investigation of non-stationary biologic liquids // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 4(49), p. 53-57.
0.58
ISSN 1392-2114
1
14
6
6
0.58
0.58
0.58
Kažys, Rymantas Jonas; Mažeika, Liudas; Šliteris, Reimondas; Tumšys, Olgirdas. Application of binaural method for measurement of spatial coordinates // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 3(48), p. 32-34.
0.62
ISSN 1392-2114
1
14
4
4
0.62
0.62
0.62
Paunksnis, Alvydas; Kurapkienė, Skaidra; Mačiulis, Audris; Raitelaitienė, R.; Jurkonis, Rytis; Lukoševičius, Arūnas. Estimation of ultrasound attenuation coefficient of human diabetic cataract // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 1(46), p. 37-40.
0.45
ISSN 1392-2114
1
14
6
6
0.45
0.45
0.45
R.Bansevicius, A.Bubulis, L.Ragulskis Local supply of drugs by a device with impulse excitation. - Ultragarsas Nr. 4(49), Kaunas, Technologija, 2003, p. 27-30.
0.33
ISSN 1392-2114
0
14
3
3
0.33
0.33
0.33
Ragulskis, Kazimieras; Palevičius, Arvydas; Ragulskienė, J.; Palevičius, Ramutis. Hybrid numerical - experimental holographic fluid interferometry: two-dimensional compressible fluid // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 4(49), p. 34-36.
0.25
ISSN 1392-2114
1
14
4
4
0.25
0.25
0.25
Ragulskis, Minvydas Kazys; Kravčenkienė, Violeta. Investigation of the oscillatory dynamics of the plate with the control layer of material // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 1(46), p. 20-23.
1
ISSN 1392-2114
1
14
2
2
1
1
1
Ragulskis, Kazimieras; Ragulskis, Liutauras; Ragulskis, Minvydas Kazys; Maskeliūnas, Rimas; Zubavičius, L. The dynamics of a mechanical system excited parametrically by a travelling wave // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 4(49), p. 20-23.
0.2
ISSN 1392-2114
1
14
5
5
0.2
0.2
0.2
Ragulskis, Kazimieras; Palevičius, Arvydas; Bubulis, Algimantas; Ragulskis, Liutauras. Numerical and experimental investigation of the axi-symmetric fluid transportation device // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 1(46), p. 16-19.
0.25
ISSN 1392-2114
1
14
4
4
0.25
0.25
0.25
Vilkickas, Mindaugas; Kažys, Rymantas Jonas. Thickness measurement of individual layers in sandwich structure with unknown ultrasonic velocity. // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2114. 2003, nr. 4(49), p. 7-15. Leidinys "Ultragarsas" yra referuojamas tarptautinėse mokslo duomenų bazėse: http://www.viniti.ru/ (All-Russian Institute of Scientific and Technical Information) http://www.ndt.net/publicat/journal/journals.htm (NDT Journals) http://www.akademisyen.com/ (World's Largest Medical Academic Website. Journals)
0.75
ISSN 1392-2114
1
14
2
2
0.75
0.75
0.75
Ragulskienė, J; Maciulevičius, J; Maskeliūnas, Rimas; [Zubavičius, Leonas]. Investigation of the oscillatory dynamics of the interacting plates // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. 2003, Nr. 4(49), p. 24-26.
0.25
ISSN 1392-2114.
1
14
4
4
0.25
0.25
0.25
Ragulskis, K; Ragulskis, L; Ragulskis, M; Maskeliūnas, Rimas; [Zubavičius, Leonas]. The dynamics of a mechanical system excited parametrically by a travelling wave // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. 2003, Nr. 4(49), p. 20-23.
0.2
ISSN 1392-2114.
1
14
5
5
0.2
0.2
0.2
Sukackas, Vidas. On the pipe's investigation by means of the asymmetric radiated/received Lamb waves // Ultragarsas / Kauno technologijos universitetas. 2003, nr. 4(49), p. 16-19.
1
ISSN 1392-2114.
1
14
1
1
1
1
1
[A.Stankevičius], M.Stankevičienė, J.Pieškus. Kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso lietuviškų padermių genetiniai skirtumai ir filogenetinė analizė ORF5 ir ORF7 regionuose. Veterinarija ir zootechnika, 2003, T. 23, P. 36-46.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
[A.Stankevičius, A.Šalomskas], M.Stankevičienė, J.Pieškus. Europinio ir amerikinio genotipų kiaulių reprodukcijos ir kvėpavimo sindromo viruso (KRKSV) nustatymas ir diferenciavimas modifikuota lizdine atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandinine reakcija (AT-PGR) viename mėgintuvėlyje Veterinarija ir zootechnika, 2003, T. 21, P. 29-36.:
0.5
ISSN 1392-2130
1
1
4
4
0.5
0.5
0.5
[A.Vyšniauskas, V.Kaziūnaitė, A.Pereckienė]. Arklių strongilų atsparumo fenbenui ir pireliui lyginamasis įvertinimas in vivo. Veterinarija ir zootechnika ISSN 1392-2130. Kaunas: LVA. 23: 63-69.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Bagdonas J.], Nekrošienė N., Bulsienė I. Gyvulių erkinio encefalito seroepizootiniai tyrimai. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 24(45), p. 5-9.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
[Bartkevičiūtė Z.], [Černauskienė J.] Startinio kombinuotojo pašaro poveikis veršelių auginimo spartai pirmaisiais gyvenimo mėnesiais // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t.22(44), p. 59-61.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Garalevičienė D.] Effect of antioxidant preparation "Oxynil" on health status and productivity of laying hens fed naturally moulded feed. // "Veterinarija ir Zootechnika", 2003, t. 24(46), p. 22-29.
1
ISSN 1392-2130
1
1
1
1
1
1
1
[Jatkauskas J., Vrotniakienė V.], Kulpys J. Žolinių pašarų konservavimo kryptys ir silosavimo priedų efektyvumas // Veterinarija ir zootechnika. 2003 T. 22(44). P. 35-39.
0.67
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Jukna Č.],[ Jukna V.] Danijos žalųjų ir Švedijos žalmargių bulių įtaka Lietuvos žalųjų galvijų mėsos produkcijai ir kokybei. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 23, p. 70-73.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Jukna Č.],[Kvietkutė N.],[ Girskienė B.] Genotipo įtaka mėsos kokybei technologinio apdorojimo metu. // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2130. Kaunas. 2003, t. 24 (46), p. 78-83.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Jukna Č], [Jukna V.],[ Šimkus A.]. Mineralinių medžiagų ir vitaminų įtaka mėsos fizinėms savybėms. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 23, p. 74-78.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Kapočius M.], [Racevičiūtė - Stupelienė A]., [Šašytė V.], Sirvydis V., [Gružauskas R.] Ksilanazinių, pektinazinių bei beta-gliukanazinių fermentinių preparatų priedų lesaluose, kuriuose yra žirnių, įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir maisto medžiagų virškinimui. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 21 (43), p. 81-84.
0.8
ISSN 1392-2130
1
1
5
5
0.8
0.8
0.8
[Klimaitė J.], [ Maruška R.], [ Žilaitis V.], [Motiejūnas A.] Aktyvuotojo vandens vartojimo in vitro galimybių įvertinimas. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2003, t.22(44) p. 11-14.
1
ISSN 1392-2130
1
1
4
4
1
1
1
[Lasys V.], [ Stanevičius E.], [ Zamokas G.] Šuns ragenos AchE pozityvaus nervinio rezginio sandara. // Veterinarija ir zootechnika, 2003, t. 21 (43), p. 17-24.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Malakauskas M.], [Januškevičienė G.], [Vaikus J.] Sunkiųjų metalų kiekiai (PB, Cd ir Hg) sumedžiotų laukinių žvėrių raumenyse ir vidaus organuose. // Veterinarija ir Zootechnika. Kaunas, Candela. 2003, t.24 (46), p.31-37.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Masiulis M.], [Žilinskas H.], [Riškevičienė V.] Folikulų augimo dinamika. Dalmarelin (Lecirelinas) ir Depherelin® (Gonavet ®50) preparatai karvių rujai stimuliuoti. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2003, t.23(45) p . 10-19.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Masiulis M.], [Žilinskas H.], [ Šiugždaitė J.], [ Riškevičienė V.] Mikrobiologinis karvių lochijų tyrimas. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2003, t.21(43), p . 25-28.
1
ISSN 1392-2130
1
1
4
4
1
1
1
[Mikelėnas Aurelijus],[ Mikelėnas Algimantas], Rasmusen Mogens Keller, Muzikevičius Aleksandras. Skirtingų kiaulių bandų skerdenų kokybė, jos ryšys su skeleto skersaruožių miocitų dydžiu ir forma. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 24, p. 101-108.
0.5
ISSN 1392-2130
2
1
3
4
0.667
0.584
0.584
[Mikelėnas Aurelijus],[ Mikelėnas Algimantas.] Kiaulių ir jų skerdenų raumeningumo vertinimas skirtingais metodais. // Veterinarija ir zootechnika.. Kaunas, 2003, t. 22, p. 69-72.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Mikulionienė S.], [Būdvytis S.], Povilaitis G. Amoniako emisija pavienėse įvairių tipų karvidėse// Veterinarija ir zootechnika: LVA mokslo darbai.- 2003, Nr. 10.
0.67
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
[Mikulionienė S.], Pilipavičius V., Stankevičius R. Piktžolėtų kukurūzų pasėlio siloso pašarinė vertė ir įtaka galvijų virškinamumui// veterinarija ir zootechnika: LVA mokslo darbai.- 2003, T. 21 (43), p. 90-92.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
[P.Šakys, R.Mockeliūnas] Apsiveršiavusių karvių organizmo rezistentiškumas ir jo aktyvinimas mikroelementais. Veterinarija ir zootechnika. T. 25.P. 21-24.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Pilipavičius V., Mikulioninė S., Stankevičius R.] Chemical composition and feed value for ruminants of weedy maize silage. Veterinarija ir Zootechnika. T. 21 (43). 2003. P. 90-92.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
[Pockevičius A.], [Mačiulskis P.], [Lukauskas K] Imunopatomorfologiniai galvijų tuberkuliozės pokyčiai. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 22 (44), p. 15-21.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Ribikauskienė D.], Povilauskas J. Grynaveislių Lietuvos baltųjų ir įvairių veislių mišrūnų jautrumo stresams fenotipinis vertinimas // Veterinarija ir zootechnika. 2003. T. 22 (44). P. 82-85.
0.5
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
[S.Petkevičius], Bach Knudsen K. E. & Murrell K. D. (2003). Development of a low-zinc pig model for immunological investigations. Veterinarija ir zootechnika ISSN 1392-2130. Kaunas: LVA. 23: 19-22.
0.33
ISSN 1392-2130
2
1
1
3
0.99
0.66
0.66
[Sederevičius A.], [Jeroch H.], [ Urbaitytė R], L.Danyla. L-Karnitino fizinės, biocheminės ir metabolizmo savybės bei įtaka gyvulių produktyvumui ir reprodukcijai. Literatūros apžvalga ir analizė. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 22(44), p. 22 - 28.
0.75
ISSN 1392-2130
2
1
3
4
1
0.875
0.875
[Sederevičius A.], Riaukienė D., Šarkinas A. Žalio pieno bandinių konservanto sudėties, koncentracijos ir poveikio tyrimai. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 23(45), p. 23 - 27.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
[Šeškevičienė J.], Martinavičius V., Rimkevičius S., [Jeroch H.] Einfluss von phytogenen Futterzusatzstoffen auf die Mast- und Schlachtleistung von Schweinen. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 23 (45), p. 96-98.
0.5
ISSN 1392-2130
2
1
3
4
0.667
0.584
0.584
[Šeškevičienė, J], [ Jeroch H.]. Chemische Zusammensetzung und Futterwert für Geflügel von Rapskuchen aus geschälten Samen. I Mitteillung: Chemische Zusammensetzung. // Veterinarija ir zootechnika.Kaunas, 2003, t. 22 (44). p. 93-94.
1
ISSN 1392-2130
2
1
1
2
2
1.5
1.5
[Šimkus A.], [Šimkienė A]. Probiotiko PACIFLOR įtaka veršelių vidaus organų vystymuisi. // Veterinarija ir Zootechnika. Kaunas, 2003, t. 24 (46), p. 134 - 136.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Sirvydis V., Sabalionytė R., Bobinienė R.], Gružauskas R. Biomin P.E.P-1000 ir flavomicino-80 poveikis viščiukų broilerių bendrųjų kraujo baltymų pokyčiams // Veterinarija ir zootechnika. - Kaunas, 2003, T. 23, p. 92-95.
0.75
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.75
0.75
0.75
[Šiugždaitė J.], [Žilinskas H.] Detection of MCS4 RNA genes in Mycoplasma caprikolum subsp. Capricolum type strain california kid and strain GM262G. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2003, t.24(46) p . 56-59.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Staniškienė B.], [Bliumbergas R.], [Medekšienė H.] Kiaulienos ir jautienos taršos chloro organiniais junginiais tyrimas. // "Veterinarija ir Zootechnika", 2003, t. 24(46), p. 118-122.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Sutkevičius J.], [Černauskas A.] Pelėsinių grybų įtaka karvių sveikatai ir kai kurioms kepenų funkcijoms. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. T.23 (45) 2003, p. 51-54.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Sutkevičius J.], [Černauskas A]. Skirtingos fiziologinės būsenos karvių kepenų kai kurių funkcijų tyrimas. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. T.23 (45) 2003, p. 47-50.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
[Svaldenienė E.], [Babrauskienė V.], [Paunksnienė M.] Structural features of the cornea: light and electron microscopy. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 24 (46), p. 50-55.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[Svaldenienė E.], Grikšaitė M., [Paunksnienė M.], [Noreika A.], [Babrauskienė V]., Paunksnis A., Ivanovas L. Šunų katarakta: etiologiniai veiksniai, lęšio biometrija ir baltymų savybės. // Veterinarija ir zootechnika.Kaunas, 2003, t. 21(43), p. 37-41.
0.57
ISSN 1392-2130
1
1
7
7
0.57
0.57
0.57
[V. Lasys], [E. Stanevičius], [G. Zamokas]. Šuns ragenos Ache pozityvaus nervinio rezginio sandara. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, t. 21 , Nr. 43, p. 17-24.
1
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
1
1
1
[V.Špakauskas, I.Klimienė]. Linkolistino efektyvumo bei toksiškumo tyrimai. Veterinarija ir zootechnika. T. 25. P. 33-38.
1
ISSN 1392-2130
1
1
1
1
1
1
1
[Vrotniakienė V.] Lietuvos juodmargių buliukų, šertų skirtingu silosu, skerdenos savybės ir mėsos kokybė // Veterinarija ir zootechnika. 2003. T. 22(44). P.99-104.
1
ISSN 1392-2130
1
1
1
1
1
1
1
[Ž. Sederevičiūtė]. Egzogeninių fermentinių kompozicijų įtaka dėsliųjų vištų organizmui pasisavinant maisto medžiagas // Veterinarija ir zootechnika. - T. 22 (44) (2003), p. 86-92.
1
ISSN 1392-2130
1
1
1
1
1
1
1
[Želvytė R.], [ Laugalis J.], [Sederevičius A.], [Monkevičienė I.], Ramanauskienė J. Karvių didžiojo prieskrandžio turinio pieno rūgšties D- ir L- izomerų įtaka jų koncentracijai piene ir šlapime. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 21(43), p. 42 - 45.
0.8
ISSN 1392-2130
1
1
5
5
0.8
0.8
0.8
[Žilaitis V.], [Maruška R.], Brinkys A. Karvių endometrito gydymas fermentiniais preparatais. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2003, t.24(46) p. 60-64.
0.67
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.67
0.67
0.67
Baltaduonytė R., [Mačiulskis P.], [ Baužaitė N.], [ Noreika A.], [Šiugždaitė J.], [Kučinskas A.] Arklių, sergančių lėtine obstrukcine plaučių liga klinikiniai ir trachėjos sekreto pokyčiai // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 24(46), p. 14-21.
0.83
ISSN 1392-2130
1
1
6
6
0.83
0.83
0.83
Daszkiewicz T., Wajda S.,[ Matusevičius P.] Changes in beef quality during 14-day aging. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 21 (43), p. 62-65.
0.33
ISSN 1392-2130
2
1
1
3
0.99
0.66
0.66
J. Šeškevičienė, V. Martinavičius, [S. Rimkevičius], H. Jeroch. Einfluss von phytogenen futterzusatzstoffen auf die mast-und schlachtleistung von schweinen // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003. T. 23(45). P. 96-98.
0.25
ISSN 1392-2130
2
1
3
4
0.333
0.292
0.292
Jatkauskas J., Vrotniakienė V.,[Kulpys J.] Žolinių pašarų konservavimo kryptys ir silosavimo priedų efektyvumas. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t.22(44), p. 35-39.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
Kapočius M., Racevičiūtė-Stupelienė A., Šašytė V., [Sirvydis V.], Gružauskas R. Ksilanazinių, pektinazinių bei beta-gliukanazinių fermentinių preparatų priedų lesaluose, kuriuose yra žirnių, įtaka viščiukų broilerių produktyvumui ir maisto medžiagų virškinimui // Veterinarija ir zootechnika. - Kaunas, 2003, T. 21 (43), p. 81-84.
0.2
ISSN 1392-2130
1
1
5
5
0.2
0.2
0.2
KLIMAITĖ J., [PAŠKEVIČIUS A.], ANULIS E., 2003: Mielės ir kiti mikroorganizmai slaptojo karvių mastito etiologijoje. - Veterenarija ir zootechnika, 53(45): 5-9.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
Klimas, Ramutis, Klimienė, Asta. Lietuvos baltųjų veislės bekoninio tipo kiaulių genealoginės struktūros ir veisliškumo pokyčiai bei produktyvumo rodiklių analizė. Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003. T. 23(45). P. 79-84.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
Klimienė, Asta, Klimas, Ramutis. Osteochondrozės priklausomybė nuo kiaulių penėjimosi savybių ir mėsingumo. Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003. T. 23(45). P. 85-87.
1
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
1
1
1
Laurinavičiūtė V., Šiugždaitė J., [Urbšienė D.] Ožkų slaptojo mastito diagnozavimas ir patogeninių mikroorganizmų išskyrimas // Veterinarija ir zootechnika. 2003 T. 24(46). P. 30-33.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
Pakštytė I., [Matusevučius A. ] Kai kurių vaistinių medžiagų poveikis infuzorijų judrumui, dujų susidatymui ir putų slopinimui in vitro. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. T.24 (46) 2003, p. 45- 49.
0.5
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Paulauskas E., [Kulpys J.] Energijos ir virškinamojo lizino santykio racione įtaka kiaulienos raumeningumui // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t.22(44), p. 78-81.
0.5
ISSN 1392-2130
1
1
2
2
0.5
0.5
0.5
Petrauskas V., Savilionis A., Bičius E., Zajančkauskas A., [Aniulis E.] Control of milking process by thermoenergetical characteristics of milk flow. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas. 2003, t.24(46), p . 115-117.
0.2
ISSN 1392-2130
1
1
5
5
0.2
0.2
0.2
Pilipavičius V., Mikulionienė S.,[ Stankevičius R] Piktžolėtų kukurūzų pasėlio siloso pašarinė vertė ir įtaka galvijų virškinimui // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t.21(43), p. 90-92.
0.33
ISSN 1392-2130
1
1
3
3
0.33
0.33
0.33
Šalaševičienė A., Stankevičius H., [Stankevičienė M]., Liutkevičienė V. Viruso poveikis kiaulienos technologiniams rodikliams. Vandens rišlumo geba.// Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 24 (45), p. 123-133.
0.67
ISSN 1392-2130
1
1
4
4
0.67
0.67
0.67
Sirvydis V, Sabulionytė R., Bobinienė R., [Gružauskas R.] „Biomin P.E.P.-1000" ir Flavomicino-80 poveikis viščiukų broilerių bendrųjų kraujo baltymų pokyčiams. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 23 (45), p. 92-95.
0.25
ISSN 1392-2130
1
1
4
4
0.25
0.25
0.25
Stankevičius A, Šalomskas A., [Stankevičienė M.], [J. Pieškus] Europinio ir amerikinio genotipų kiaulių reprodukcijos ir kvėpavimo sindromo viruso (KRKSV) nustatymas ir diferencijavimas modifikuota lizdine atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandinine reakcija (AT-PGR) viename mėgintuvėlyje. // Veterinarija ir zootechnika. 2003, t. 21 (43), p.29-36.
0.5
ISSN 1392-2130
1
1
4
4
0.5
0.5
0.5
[Januškevičius A.], [Januškevičienė G.] Sėmenų išspaudos vištų dedeklių lesaluose. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t. 24(46), p. 75-77.
1
ISSN 1392-2130.
1
1
2
2
1
1
1
[Jukna Č], [Jukna V.], [Šimkus A.], [Laugalis J.] Probiotiko Yeasture įtaka veršelių augimui, pašaro virškinamumui ir sveikatai. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003, t.22 (44), p. 40-43.
1
ISSN 1392-2130.
1
1
4
4
1
1
1
Denaburski J., Kondratowicz J, [Matusevičius P.]. Post-slaughter Evaluation of the Meat Content in Pig Carcasses. Part I. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003 t. 21 (43), p. 48-53.
0.33
ISSN 1392-2130.
2
3
1
3
0.99
0.66
0.66
Denaburski J., Kondratowicz J., [Matusevičius P.] Post-slaughter Evaluation of the Meat Content in Pig Carcasses. Ham dissection. Part II. // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas, 2003 t. 21 (43), p. 53-58.
0.33
ISSN 1392-2130.
2
3
1
3
0.99
0.66
0.66
[A. Steponavičius, Z. Strusevičius]. Komunalinių atliekų tvarkymo analizė ir poveikis aplinkai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 22(44)1,2003, p. 77-83.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[A. Steponavičius]. Tręšimo pieno perdirbimo įmonių nuotekų dumblu tyrimai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003,p. 55-59.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[A.P. Mališauskas, G. Adomaitis]. Azoto, fosforo ir kalio(NPK) kiekių dinamika ir pasiskirstymas pievose drenažo vandenyje. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 22(44)1,2003, p. 47-52.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[Adamonytė I.] Drenažo sistemų parametrų įtakos uždumblėjimui tyrimai // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. 2003, Nr. 23(43)-24(44), p. 25-32.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[Aleknavičius P., Gurklys V., Maziliauskas A.] Teisinės ir organizacinės prielaidos plėtotis žemės rinkai Lietuvoje // Vandens ūkio inžinerija, Kaunas-Akademija, Vilainiai, 2003, Nr. 23(43)-24(44), psl. 48-54
1
ISSN 1392-2335
1
3
3
3
1
1
1
[Bakšienė E.] Changes in Sandy Loam Cambisols Characteristics in Relation to Fertilization with Lake Sediment // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. -Kaunas-Akademija, 2003, T.23 (45), p.86-90.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[Dapkienė M., Kusta A.]. 2002. Anaerobinės nuotekų valyklos hidraulinis modeliavimas//Vandens ūkio inžinerija. LŽŪU ir LVŪI mokslo darbai 21(43)..- Kaunas, P.85-89
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[E. Ramoška, V. Morkūnas]. Reguliuojamojo drenažo poveikis dirvožemio vandens režimui ir biogeninių medžiagų išplovimui. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 91-100.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[H. Pauliukevičius]. AnnAGNPS modelio taikymas nuotėkio charakteristikoms modeliuoti Vidurio Lietuvos sąlygomis. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 185-192.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[L. Berankienė, A. Narvidas]. Metinė amonio azoto kaita Šušvės upėje. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 193-200.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[N. Bastienė, V. Šaulys]. Herbicidų poveikio dirviniams asiūkliams (Equisetum arvense) drenuotuose plotuose tyrimai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43) 24(44), 2003, p. 15-24.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[P. Šukys, A. Šaulienė]. Drenuoto karsto rajono upelių nuotėkio ypatumai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 145-150.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[R. Aksomaitienė, S. Gužys, Z. Petrokienė]. Mineralinio azoto apykaitos agroekosistemoje ryšys su jo produktyvumu ir jį nulemiančiais veiksniais. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 69-78.
1
ISSN 1392-2335
1
3
3
3
1
1
1
[R. Lamsodis]. Fosforo migracija bebrų patvenktuose melioracijos grioviuose. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 169-176.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[R. Pukštas]. Ultragarsinio impulso transformacija rišliuose gruntuose. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 22(44)1,2003, p. 101-105.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[Ramonas Č.]. Geofiltracija ties laidžiomis hidrotechnikos statinių atraminių sienų siūlėmis // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. 2003, Nr. 23(43)-24(44), p. 101-109.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[Rimkus Z.]. 2003. Lietuvos upių vagų klasifikavimo tyrimai/Vandens ūkio inžinerija..Kaunas-Akademija, Vilainiai.-T.22(42)1P.38-46.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[S. Aškinis, S. Misevičienė]. Fosforo išplovimo tyrimai skystuoju mėšlu tręšiamuose sėjomainos laukuose. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 22(44)1, 2003, p. 58-66.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[S. Aškinis, S. Misevičienė]. Tręšimo bekraikiu mėšlu ekologiniai aspektai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 177-184.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[S. Gužys]. Sieros migracija kalkintuose Vakarų Lietuvos dirvožemiuose. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 157-168.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[S. Kutra, L. Berankienė]. Kritulių modeliavimas Šušvės baseine. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 22(44)1, 2003, p.30-37.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[S. Misevičienė, A. Rudzianskaitė]. Nitratinio azoto išplovimo kaita karsto zonos ir Vidurio Lietuvos dirvožemiuose. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 138-144.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
[V. Buožis]. Drenažo remonto ekonominio efektyvumo tyrimai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44),2003, p. 132-137.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[V. Gasiūnas]. Azoto šalinimo efektyvumas horizontaliuose filtracijos smėlio-augalų filtruose. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 79-83.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[V. Poškus]. Žolinės augalijos įtakos griovių hidrauliniam pralaidumui tyrimai. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 125-131.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[V. Rutkovienė], A. Kusta, [S. Kutra, L. Česonienė]. Šachtinių šulinių vandens taršos sezoninė kaita // Vandens ūkio inžinerija, 2003, Nr. 22 (44), P. 15-29.
0.75
ISSN 1392-2335
1
3
4
4
0.75
0.75
0.75
[V. Šaulys, N. Bastienė]. Drenažo tranšėjų užpilų filtraciniai tyrimai. Mokslo darbai 23(43)-24(44),2003, p. 5-14.
1
ISSN 1392-2335
1
0
2
2
1
1
1
[Vyčius Ž.] Geofiltracijos modeliavimo Lietuvoje kompiuterinėmis priemonėmis galimybių įvertinimas // Vandens ūkio inžinerija; mokslo darbai. 2003, Nr. 23(43)-24(44), p. 118-124.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
[Z. Strusevičius, S.M. Strusevičienė]. Fosforo šalinimo iš nuotekų, filtruojant per mineralų filtrus, bandymai laboratoriniame modelyje. Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai 23(43)-24(44), 2003, p. 151-156.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
Dolgopolovienė, Ana; Ždankus, Narimanta, Titas. Natūralizuotų sausinimo kanalų būklės tyrimai // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. ISSN 1392-2335. 2003, T. 23(43)-24(44), p. 84-90.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
GIS taikymas žemės ūkio veiklai jautrioms teritorijoms nustatyti; [Balevičius G.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 23(43) -24(44). 2003.110 - 117.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
Investigations on the farms management in Lithuanian districts; [Aleknavičius P., Sudonienė V.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 23(45). 2003. 79 - 85.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
Miško želdinių įveisimo žemės ūkio paskirties žemėje pagrindimas; [Matonienė D., Sudonienė V.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 23(43) - 24(44). 2003.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
Šulga, Vilius; Matuzevičius, Algirdas; Rimeika, Mindaugas. Vandens netekties įtaka savikainai Plungės miesto pavyzdžiu // Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. ISSN 1392-2335. 2003, T. 22(44), p. 84-94.
1
ISSN 1392-2335
1
3
3
3
1
1
1
Teisinės organizacinės prielaidos plėtotis žemės rinkai Lietuvoje; [Aleknavičius P.,Gurklys V., Maziliauskas A.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 23(43) - 24/44. 2003.48-54.
1
ISSN 1392-2335
1
3
3
3
1
1
1
Vištyčio regioninio parko teritorijos tvarkymas ir kaimo turizmo perspektyvos; [Sinkevičiūtė V.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 2003. 23(43) - 24(44).
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
Žemės ūkio naudmenų našumo įtaka žemės ūkio augalų derlingumui; [Matonienė D., Sudonienė V.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 22(44). 2003. 73 - 76.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
Žemės ūkio paskirties teritorijų tvarkymas ekonominiu ir ekologiniu aspektais; [Aleknavičius P., Sudonienė V.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 22(44). 2003.106 - 113.
1
ISSN 1392-2335
1
3
2
2
1
1
1
Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ypatumai Vidurio Lietuvoje; [Aleknavičius A.] Vandens ūkio inžinerija. Mokslo darbai. 22(44). 2003. 53 - 57.
1
ISSN 1392-2335
1
3
1
1
1
1
1
Karpickaitė, Valerija; Smirnova, Julija.Statistinių metodų taikymas ekstremaliems įvykiams - potvyniams Nemuno deltoje - tirti //Vandens ūkio inžinerija: mokslo darbai. ISSN 1392-2335. 2003, T. 22(44), nr. 1, p. 67-72
1
ISSN 1392-2335.
1
3
2
2
1
1
1
[Oleninas S.], [Daunys D.], Žaromskis R., Gulbinskas S. Bioįvairovės palaikymo ir atsinaujinimo sąlygų gerinimo Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje galimybės//Žuvininkystė Lietuvoje IV.-Vilnius, 2002, p. 87-107.
0.5
ISSN 1392-2475
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Jakaitienė A., Kalinauskas Ž. Lietuvos ekonomikos augimo prognozavimas trumpu laikotarpiu, Pinigų studijos, VII, Nr. 3, Lietuvos bankas, 2003, p. 79-100.
0.25
ISSN 1392-2637
0
0
2
2
0.25
0.25
0.25
R. Leipus, R. Norvaiša. Finansų rinkos teorijų pagrindai // Pinigų studijos. 4, 2003, p. 5-28.
0.5
ISSN 1392-2637
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Domarkienė S., Tamošiūnas A., Rėklaitienė R., Margevičienė L., Lukšienė D. Pagyvenusių vyrų ir moterų sveikatos ir gyvensenos ypatumai. Santr. liet.; angl. Bibliogr.: 27 pavad. // Visuomenės sveikata. 2003, T. 23, Nr. 4, p. 50-56.
1
ISSN 1392-2696-
1
0
5
5
1
1
1
[Šlapkauskaitė, D.] Acienė, S., Šopienė, R., Aleknevičienė, A. Vaikų tuberkuliozė ir infekcijos židiniai Šiaulių krašte. Visuomenės sveikata. 2003 2(21), p.32-34.
0.25
ISSN 1392-2696
4
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Cięszczyk, P., Jaščaninas J., Buryta, R., Kowalczyk, R. Record-seeking sport - the dynamics of results in particular athletic disciplines // Visuomenės sveikata: mokslo darbai / LR Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 3(22), p. 71-78.
0.25
ISSN 1392-2696
2
0
1
4
1
0.625
0.625
Jaščaninas, J., Jaščaninienė, N. Fizinės apkrovos, raumenų mikrotraumos ir jų mechanizmų informacinė vertė // Visuomenės sveikata : mokslo darbai / Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 4(49), p. 79-87.
0.5
ISSN 1392-2696
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Jaszczanin J., Cięszczyk, P. The tempo of the develioment of results in the high and long jump in the light of sex dimorphism // Visuomenės sveikata: mokslo darbai / LR Sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 3(22), p. 67-70.
0.5
ISSN 1392-2696
2
0
1
2
1
0.75
0.75
Apanavičienė, Rasa; Juodis, Arvydas. Statybos projektų valdymo efektyvumo modeliavimas, taikant dirbtinius neuroninius tinklus // Inžinerinė ekonomika / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2003, nr. 3(34), p. 7-16.
1
ISSN 1392-2785
1
1
2
2
1
1
1
Mikulėnienė, Renata; Drasutis, Sigitas; Jucevičius, Robertas; Miliauskaitė, Elita. UML suitability for intellectual capital management modelling: with empirical implications of UML improvements in a case from Lithuania // Inžinerinė ekonomika / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2003, nr. 4(35), p. 77-83.
0.5
ISSN 1392-2785
1
1
4
4
0.5
0.5
0.5
Valakevičius, Eimutis; Žolytė, Renata. Lietuvos firmų akcijų portfelio statistinis modelis ir jo tyrimas // Inžinerinė ekonomika / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2003, nr. 4(35), p. 7-12.
1
ISSN 1392-2785
1
1
2
2
1
1
1
Vilutienė, Tatjana; Zavadskas, Edmundas Kazimieras. Daugiakriterinės analizės taikymas pastatų priežiūros varianto naudingumui pagrįsti // Inžinerinė ekonomika / Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. 2003, Nr. 3(34), p. 33-39.
1
ISSN 1392-2785
1
1
2
2
1
1
1
Gliaudys, Stasys. Kurtuvėnų regioninio parko rytinės ir pietrytinės dalies vabalai (Coleoptera). Kurtuva: Kurtuvėnų regioninio parko metraštis. Kurtuvėnai, 2000-2001, Nr. 6-7, p. 17-30.
1
ISSN 1392-2955
1
0
1
1
1
1
1
[Janušonis V.], Kazlauskas H., Žemaitytė D., Raškauskienė N. Ligonių, galvos smegenų insulto ištiktų stacionare, mirštamumas//Neurologijos seminarai. - 2003, Vilnius, Nr. 2 (18), p. 50-55
0.25
ISSN 1392-3064
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
[Kazlauskas H.], Janušonis V., Žemaitytė D., Raškauskienė N. Ligonių, galvos smegenų insulto ištiktų stacionare, mirštamumas//Neurologijos seminarai. - 2003, Vilnius, Nr. 2 (18), p. 50-55
0.25
ISSN 1392-3064
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
[Kazlauskas H.], [Žemaitytė D.], [Janušonis V.], [Raškauskienė N.] Ligonių, galvos smegenų insulto ištiktų stacionare, mirštamumas // Neurologijos seminarai: Neuroendokrinologija. Vilnius. 2003. Nr 2(1). P. 50-56.
1
ISSN 1392-3064
1
0
4
4
1
1
1
[Radžiuvienė R.], [Varoneckas G.], [Raškauskienė N.], [Žemaitytė D.] Sergančiųjų galvos smegenų insultu ilgalaikio gydymo socialiniai ir medicininiai aspektai: I. Invalidumas // Neurologijos seminarai: Neuroendokrinologija. Vilnius. 2003. Nr. 2(18). P. 57-65.
1
ISSN 1392-3064
1
0
4
4
1
1
1
Rastenytė D., Šopagienė D. Persirgusiųjų galvos smegenų insultu giminaičių ligotumas insultu: Santr.:liet.; angl. Bibliogr.: 17 pavad. // Neurologijos seminarai. 2003, Nr. 2(18), p. 47-49.
1
ISSN 1392-3064
1
0
2
2
1
1
1
Rastenytė D., Vaitkus A., Adukauskienė D. Miasteninė krizė // Neurologijos seminarai: Urgentinės neurologinės būklės. 2003, Nr. 1, p. 10-13.
0.33
ISSN 1392-3064
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
[Aušrienė M.]. Studentų universitetinių studijų efektyvumas: į kritinį mąstymą orientuoto dalyko modeliavimas//Tiltai.- 2003, Klaipėda: KU l-kla, Nr. 2 (23), p. 111-117
1
ISSN 1392-3137
1
1
1
1
1
1
1
[B.Petkevičienė]. Automobilių kelių reikšmė kaimo socialinei ir ekonominei plėtrai // Tiltai. - 2003, Nr. 2, p. 119-124.
1
ISSN 1392-3137
1
1
1
1
1
1
1
[Istomina N.], [Razbadauskas A.]. Socialiniai ir multikultūriniai nevaisingumo aspektai Lietuvoje//Tiltai. - 2003, Klaipėda, Nr.4 (25), p. 65-73
1
ISSN 1392-3137
1
1
2
2
1
1
1
Antuchevičienė, Jurgita. Kaimo statinių neūkiško naudojimo regioniniai skirtumai // Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai / Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2003, Nr. 3(24), p. 53-62.
1
ISSN 1392-3137
1
1
1
1
1
1
1
[Ambrazaitienė D.]. Simbiotinio azoto fiksavimo aktyvumas skirtingo rūgštumo įvairiai tręštame nepasotintame balkšvažemyje//Žemdirbystė.-Kaunas,2003, t.83, p.173-186.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Ambrazaitienė D.] Simbiotinio azoto fiksavimo aktyvumas skirtingo rūgštumo įvairiai tręštame nepasotintame balkšvažemyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.173-186.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Arbačauskas J.], Vaišvila Z., Butkus V., Baltušnikas A. Kalis smėlingo ir dulkiško priemolio dirvožemyje ir jo vaidmuo augalams // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.52-65.
0.25
ISSN 1392-3196
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
[Bačelis K.], Blinstrubienė A. Pradinės sėmeninių linų medžiagos įvertinimas selekcijos programoms // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.120-129.
0.5
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
[Baniūnienė A.] Posėlinių augalų žaliosios trąšos įtaka bulvių derliaus produktyvumui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.73-84.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Bilis J.] Apyninių liucernų poliploidizavimas ir tetraploidinių augalų atranka pagal citologinius-morfologinius požymius // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.141-149.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Bundinienė O.] Žemdirbystės sistemų įtaka augalų ir dirvožemio produktyvumui bei maisto medžiagų nuostoliams // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.24-33.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Butkutė B., Mašauskienė A., Paplauskienė V.] Duomenų bazės sudarymas ir lygčių sukūrimas varpinių žolių kokybės analizei // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.157-168
1
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
1
1
1
[Butkuvienė E.] Methods and timing of white clover oversowing into an old pasture sward // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.283-290.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Čiuberkienė D., Čiuberkis S., Končius D.] Agrocheminių rodiklių, pasėlių piktžolėtumo ir sėjomainos produktyvumo kitimas įvairiai kalkintame ir tręštame dirvožemyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.111-125.
1
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
1
1
1
[Deveikytė I.] Herbicidų mišiniai ir jų normos cukriniams runkeliams // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija.-2003, 81, p.234-245.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Gaurilčikienė I.] Vasarinių kvietrugių apsauga nuo grybinių lapų ligų // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.221-233.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Greimas G.] Tręšimo sistemų įtaka skirtingų sėjomainų augalų produktyvumui ir NPK ūkiniam balansui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.49-62.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Grigaliūnienė K., Kučinskas J., Zakarauskaitė D.] Dirvožemio biologinio aktyvumo ir sėjomainos produktyvumo pokyčiai nuo ilgalaikio tręšimo // Žemdirbystė. LŽI-LŽŪU mokslo darbai. 2003 (3). T. 83. P. 31-39. Santr.
1
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
1
1
1
[Gutauskas J., Mašauskienė A., Šlepetienė A.] Kalio trąšų normos ganyklai: žolių botaninės sudėties, derliaus ir dirvožemio kokybės pokyčiai // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.104-119.
1
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
1
1
1
[Jankauskas B., Jankauskienė G.] Stacionariniai dirvožemio erozijos tyrimai žemaičių aukštumoje: 1. Dirvožemis ir jo savybės // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.3-19.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Jankauskas B., Jankauskienė G.] Stacionariniai dirvožemio erozijos tyrimai žemaičių aukštumoje: 2. Vandeninės erozijos intensyvumas // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.20-34.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Jankauskienė Z., Mikelionis S.] Azoto trąšų ir desikantų įtaka sėmeninių linų derliui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.85-97.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Janušauskaitė D.] Programuoto tręšimo įtaka cukrinių runkelių derliui ir maisto medžiagų poreikiui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.3-13.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Janušienė V., Šleinys R.] Organinės medžiagos kiekio ir sudėties, fizikinių cheminių savybių pokyčiai nusausintuose žemapelkės durpžemiuose // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.48-56
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Janušienė V.] Įvairių sapropelių poveikis humuso kiekiui ir jo kokybinei sudėčiai priesmėlio dirvožemyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.57-69.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Katutis K.] Įvairių veiksnių įtaka žolių rūšių pasiskirstymui Nemuno salpoje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.169-188.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Kavoliūnaitė I., Šalna A.] Grikių apsauga nuo piktžolių naudojant įvairias piramino turbo normas // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.114-125.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Kavoliūnaitė I., Šalna A.] Grikių ir piktžolių reakcija į įvairias betanalo AM normas // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.126-136.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Krištaponytė I.] Skirtingo intensyvumo tręšimo sistemų efektyvumas sunkiame dirvožemyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.96-110.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Krištaponytė I.] Organinių ir mineralinių trąšų įtaka cukrinių runkelių derliui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.64-72.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Krištaponytė I.] Sėjomainos augalų derliaus ryšys su dirvožemio agrocheminėmis savybėmis ir tręšimu // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.35-47.
1
ISSN 1392-3196
1
4
4
4
1
1
1
[Kupčinskas V., Baniūnienė A., Žėkaitė V., Šidlauskas G.] Mineralinių ir organinių trąšų bei meteorologinių sąlygų įtaka bulvių produktyvumui priesmėlio dirvoje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.23-34.
1
ISSN 1392-3196
1
4
4
4
1
1
1
[Lapinskas E.] Rhizobium leguminosarum bv. trifolii ir sinorhizobium meliloti štamų simbiotinio efektyvumo įvertinimas // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.159-172.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Lisova R.] Fungicido tango naudojimo laiko įtaka žieminių rugių lapų ligų plitimui ir derliui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.100-113.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Magyla A.] Dirvono atnaujinimas mažai derlingame priesmėlio dirvožemyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.70-88.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Magyla A., Svirskienė A.] Dirvos agrocheminių ir mikrobiologinių savybių pokyčiai užariant augalų šalutinę produkciją cukrinių runkelių sėjomainoje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.109-127.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Magyla A.] Dirvos fizikinių savybių pokyčiai užariant augalų šalutinę produkciją cukrinių runkelių sėjomainoje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.98-108.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Maikštėnienė S., Šlepetienė A.] Sunkaus priemolio dirvožemių fizikinių savybių gerinimas įvairios kilmės organinėmis medžiagomis // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.77-95.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Mažvila J.], Vaičys M., Motuzas A., Gustaitis K. Lietuvos dirvožemių granuliometrinės sudėties palyginamieji tyrimai // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.4-18.
0.25
ISSN 1392-3196
1
4
4
4
0.25
0.25
0.25
[Mažvila J.], Pekarskas J., [Arbačauskas J.] Ekologinės žemdirbystės ūkių dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.66-76.
0.67
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
0.67
0.67
0.67
[Mikajelian L., Feizienė D., Antanaitis Š.] Dirvožemio agrocheminių tyrimų duomenų skaitmeninio kartografavimo GIS priemonėmis galimybės // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.126-143
1
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
1
1
1
[Nedzinskas A.] Dirvono paruošimo būdai žiemkenčiams // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.156-167.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Palaitytė G.] Simbiotinio azoto fiksavimo priklausomumas nuo tręšimo fosforu ir kaliu // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.187-194.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Petkevičienė B.] Sėjomainos su cukriniais runkeliais augalų derlingumo kitimo veiksniai // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.34-43.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Petraitis V.] Vasarinių kviečių derliaus priklausomumas nuo sėjos gylio lengvame priemolyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.83-91.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Petraitytė E., Svirskienė A., Šlepetienė A.] Augalijos ir dirvožemio pokyčiai įvairiai naudojant žemapelkę // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 83, p.144-158.
1
ISSN 1392-3196
1
4
3
3
1
1
1
[Petrovienė I.] Įvairiais bulvių vystymosi tarpsniais augančių piktžolių žalingumas bulvėms // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.89-99.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Repšienė R.] Lokalaus ir pakriko tręšimo veiksmingumas sėjomainos augalams rūgščiame ir pakalkintame dirvožemyje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.63-82.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Romaneckas K.], Šarauskis E. Įvairiu intensyvumu ir skirtingais sėjos būdais suformuotos cukrinių runkelių sėklų guoliavietės tyrimai Kritz metodu (Švedija)// "Žemdirbystė": LŽI ir LŽŪU mokslo darbai.- Dotnuva - Akademija, 2003.- Nr. 81.- P. 168-183.
0.5
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5
[Romanovskaja D., Tripolskaja L.] Įvairių organinių trąšų naudojimo priesmėlio dirvožemyje agroekologinis įvertinimas // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.3-22.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Romanovskaja D.] Fenologinių sezonų pradžios augalų indikatorių vystymosi dėsningumai Lietuvoje 1961-2000 m. laikotarpiu // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.150-164.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Rudokas V.] Sideracinių augalų agrobiologinis įvertinimas bulvių sėjomainoje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.128-141.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[S. Gužys, Z. Petrokienė]. Įvairaus intensyvumo sėjomainų įtaka augalų maisto medžiagų migracijai Vidurio Lietuvoje. Žemdirbystė. Mokslo darbai 81, 2003, p. 14-23.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Šimkūnas A., Pašakinskienė I.] Svidrių, eraičinų ir eraičinsvidrių 'Punia' šaknų linijinio augimo pokyčiai veikiant grūdinimo temperatūroms // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.130-140.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Šimkūnas A., Pašakinskienė I.] Svidrių, eraičinų ir jų hibrido 'Punia' šaknų sistemos pokyčiai veikiant grūdinimo temperatūroms // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.137-146.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Skuodienė R.] Ankštinių ir varpinių žolių derlingumo palyginimas šienaujant ir ganant // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.267-282.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Skuodienė R., Daugėlienė N.] Piktžolių paplitimas svidrinų žolynų ir po jų auginamų žieminių kviečių agrofitocenozėse // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.256-266.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Šlepetys J.] Rytinių ožiarūčių ilgaamžiškumas, auginant juos pašarui ir sėklai nukastoje žemapelkėje // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.92-103.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Stancevičius A., Jodaugienė D., Špokienė N., Raudonius S., Trečiokas K.] Ilgamečio arimo ir beplūgio žemės dirbimo įtaka dirvožemiui ir vasarinių miežių pasėliui / Žemdirbystė: mokslo darbai, Akademija, 2003(3). - Nr. 83, p. 40-51.
0.8
ISSN 1392-3196
1
4
5
5
0.8
0.8
0.8
[Šurkus J.] Insekticidų efektyvumas nuo miežių kenkėjų // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.197-208.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Šurkus J.] Insekticidų efektyvumas nuo kolorado vabalų // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.209-233.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Svirskienė A., Mašauskas V.] Tręšimo fosforu ir kaliu kas keleri metai įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui ir sėjomainos produktyvumui // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 84, p.35-48.
1
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
1
1
1
[Tarakanovas P.] Takų koeficientų analizės naudojimas taikant kompiuterinę programą STAT-ENG // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 82, p.147-156
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Tripolskaja L.] Dirvožemio fosforo formų bei mineralinių fosfatų frakcijų pokyčiai dėl kalkinimo ir tręšimo // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.44-63.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
[Velykis A., Satkus A., Šlepetienė A., Svirskienė A.] Agropriemonės sunkių dirvožemių armens ir poarmenio savybėms gerinti // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.142-155.
1
ISSN 1392-3196
1
4
4
4
1
1
1
[Zableckienė D.] Žolių mišinių sėjos į miežius ir į miežieną palyginimas konservuojant žemes // Žemdirbystė: mokslo darbai / LŽI, LŽŪU.- Akademija, 2003, 81, p.246-255.
1
ISSN 1392-3196
1
4
1
1
1
1
1
Arbačiauskas J., [Vaišvila Z., Butkus V.], Baltušnikas A. Kalis smėlingo ir dulkiško priemolio dirvožemyje ir jo vaidmuo augalams // Žemdirbystė. LŽI - LŽŪU mokslo darbai.-Akademija, 2003(3). -T. 83.- P.52 - 65.-Santr.angl.
0.5
ISSN 1392-3196
2
4
4
4
0.5
0.5
0.5
Mažvila J., [Pekarskas J.], Arbačiauskas J. Ekologinės žemdirbystės ūkių dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita // Žemdirbystė. - 2003., Nr.83. - P. 66-76. Santr.angl.
0.33
ISSN 1392-3196
2
4
3
3
0.33
0.33
0.33
Mažvila J., [Vaičys M.], Vaišvila Z. 2003. Skirtingais metodais nustatytų pagrindinių dirvožemio savybių palyginamieji tyrimai. Žemės ūkio mokslai, 4, p. 11-18.
0.33
ISSN 1392-3196
1
7
3
3
0.33
0.33
0.33
Šarauskis E.,[ Romaneckas K.] Cukrinių runkelių sėklų įterpimo į ražieną techninės priemonės// "Žemdirbystė": LŽI ir LŽŪU mokslo darbai.- Dotnuva - Akademija, 2003.- Nr. 81.- P. 184-196.
0.5
ISSN 1392-3196
1
4
2
2
0.5
0.5
0.5