Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12.1. Mokslo straipsniai. Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo periodiniuose leidiniuose (iļæ½ļæ½ 4.1.2.1)

Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos autorių indėlis (įskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Visų autorių šalių skaičius

Leidinio cituojamumas Lietuvos autorių skaičius Visas autorių skaičius Institucijos autorių indėlis (įskaitomi tik Lietuvos autoriai) Indėlis Balai Pastabos
Denafas, Gintaras; Rimaitytė, Ingrida; Seeger, Hendrik; Urban, Arndt; Račys, Viktoras. Energetiškai naudingo buitinių atliekų deginimo Lietuvoje galimybės // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management / Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-6897. 2003, Vol. XI, supplement 2, p. IIa - IIi.
0.6
1648-6897
2
0
0
0
0
0.3
0
Tai tik priedo priedas
Sitnikovas, Denisas; Denafas, Gintaras. Įvairių šilumos gamintojų ir vartotojų grupių įtaka aplinkos oro taršai // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management / Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1648-6897. 2003, Vol. XI, supplement 1, p. IIa-IIg.
1
1648-6897
1
0
0
0
0
0.5
0
Tai tik priedo priedas
V.Baltrūnas, [K.Dundulis], B.Karmaza, [S.Gadeikis]. Character of erosional landslide processes in the region of the large meanders of the Nemunas river. Journal of environmental engineering and landscape management/Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2003, vol. 11, no. 3, p. 100-109.
0.5
1648-6897
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
[Žaliūnas, Remigijus; Zabiela, Petras; Kavoliūnienė, Aušra; Jonkaitienė, Regina]; Dragūnevičienė, Ramutė; [Jankauskienė, Laima]; Bagdonas, Alfredas; Lesienė, Danutė; Jurevičienė, Irena. Hospitalizations for paroxysmal atrial fibrillation or atrial flutter at secondary and tertiary care hospitals in Kaunas city , Lithuania // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. vol. 9, no.4, p. 16-20.
0.56
1648-7966
1
0
9
9
0.56
0.56
0.56
Drižienė, Žaneta; Stakišaitis, Donatas; Preikša, Romualdas Tomas;[ Padaiga, Žilvinas]. Magnesium urinary excretion in diabetic adolescents // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. 2003, vol. 9, no. 2, p. 24-31.
0.25
1648-7966
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Laucevičius, Aleksandras; Klumbienė, Jūratė. Potential strategies for the improvement of hypertension control and future research in the Baltic countries // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Ateroscle-rosis Society and Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. 2003, vol. 9, no. 3, p. 7-10.
0.5
1648-7966
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Stoupel, Elijiah; Domarkienė, Stanislava; [Radišauskas, Ričardas]; Abramson, Eugeny; Sulkes, Jacqueline. Deaths from ischemic and hemorrhagic stroke on days of different levels of geomagnetic activity // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. 2003, vol. 9, no. 2, p. 46-51.
0.2
1648-7966
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Toleikis, Adolfas; Giedraitis, Linas; Grybauskienė, Juzė-Regina; Trumbeckaitė, Sonata; Širvinskas, Edmundas. Structural and functional properties of human heart atrial appendage mitochondria: changes during open heart surgery and relevance to the whole heart energy metabolism and cellular membranes in evaluation and prognosis of injury // Seminars in cardiology : an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian Heart Association. ISSN 1648-7966. 2003, vol. 9, no. 3, p. 61-66.
0.6
1648-7966
1
0
5
5
0.6
0.6
0.6
[S.Sakalauskas], [R.Pūras], V.Bulbenkienė. Nesąlytinė talpinė medžiagų paviršių kontrolė. Vadyba:mokslo tiriamieji darbai/Vakarų Lietuvos verslo kolegija 2003, nr. 2(3), p. 25-29.
0.19
1648-7974
1
0
3
3
0.19
0.19
0.19
[S.Sakalauskas], [R.Pūras], V.Bulbenkienė. Nesąlytinis paviršinio elektroninio potencialo matuoklis saugos tarnyboje. Vadyba:mokslo tiriamieji darbai/Vakarų Lietuvos verslo kolegija 2003, nr. 1(2), p. 93-96.
0.19
1648-7974
1
0
3
3
0.19
0.19
0.19
[S.Sakalauskas], [R.Pūras], V.Bulbenkienė. Nesąlytinė talpinė medžiagų paviršių kontrolė. Vadyba:mokslo tiriamieji darbai/Vakarų Lietuvos verslo kolegija 2003, nr. 2(3), p. 25-29.
0.48
1648-7974
1
0
3
3
0.48
0.48
0.48
[S.Sakalauskas], [R.Pūras], V.Bulbenkienė. Nesąlytinis paviršinio elektroninio potencialo matuoklis saugos tarnyboje. Vadyba:mokslo tiriamieji darbai/Vakarų Lietuvos verslo kolegija 2003, nr. 1(2), p. 93-96.
0.48
1648-7974
1
0
2
2
0.48
0.48
0.48
[Cibaitė-Višinskienė G.] 2003. New caddisfly (Trichoptera) species recorded in Lithuania in 1991-2002. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions 15: 6-10
1
1648-8555
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne periodinis leidinys
[Tamutis V.].-Eighty - two new for Lithuania onsects species".2003. 54-62p.
1
1648-8555
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne periodinis leidinys
Venskutonis, Petras Rimantas. Cheminių ir mikrobiologinių rizikos veiksnių įvertinimas: praktiniai patarimai sudarant saugos sistemas // Chemical and microbiological food safety, January 24, 2003, Kaunas, Lithuania: workshop proceedings. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-329-3. p. 24-35.
1
9955-09-329-3
1
0
1
1
1
1
1
Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Šarkinas, Antanas; Stakauskaitė, Viktorija; Žvirdauskienė, R. Application of lactic acid bacteria in rye bread making // 1st Baltic conference on rye in the EU context: (research, quality, processing and marketing) / International Association for Cereal Science and Technology, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-372-2. p. 212-217.
0.6
9955-09-372-2
1
0
5
5
0.6
0.6
0.6
Juodeikienė, Gražina; Bašinskienė, Loreta; Repečkienė, Aušra. The effect of some carbohydrases on rye bread quality // 1st Baltic conference on rye in the EU context: (research, quality, processing and marketing) / International Association for Cereal Science and Technology, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-372-2. p. 236-241.
0.67
9955-09-372-2
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Juodeikienė, Gražina; Repečkienė, Aušra. Influence of raw material properties and technological factors on rye bread quality // 1st Baltic conference on rye in the EU context: (research, quality, processing and marketing) / International Association for Cereal Science and Technology, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-372-2. p. 116-125.
0.5
9955-09-372-2
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Juodeikienė G., Bašinskienė L., [Šarkinas A.], [Saikauskienė V.], [Žvirdauskienė R.] Application of lactic acid bacteria in rye bread making // 1st Baltic Conference on Rye - in the EU Context (Research, Quality, Processing and Marketing). Proceedings of Conference. Kaunas, 2003. P. 212-217.
0.6
9955-09-372-2
1
0
5
5
0.6
0.6
0.6
Kybartienė, Nora; Leškevičienė, Violeta; Nizevičienė, Dalia; Valančius, Zenonas. Iš įvairių apatitų gautų fosfogipsų mineraloginė sudėtis // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 40-43.
0.5
9955-09-372-2
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Ramonaitytė, Danutė Teresė; Žiaukienė, Vilma. The content of mineral elements in rye grain from Lithuania and its milling products // 1st Baltic conference on rye in the EU context: (research, quality, processing and marketing) / International Association for Cereal Science and Technology, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-372-2. p. 201-207.
1
9955-09-372-2
1
0
2
2
1
1
1
Schleining, G.; Sventickaitė, Agnė. Investigations of the effects of pre-gelatinised rye flour on the quality characteristics of wheat bread // 1st Baltic conference on rye in the EU context: (research, quality, processing and marketing) / International Association for Cereal Science and Technology, Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-372-2. p. 223-226.
0.5
9955-09-372-2
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[S.Girdzijauskas]. Palūkanos ribiniuose modeliuose. Ekonomika ir vadyba - 2003. 1 knyga: Apskaitos, audito ir apmokestinimo pokyčiai integruojantis į Europos Sąjungą:tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. balanžio 25-26 d.]/Kauno technologijos universitetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas p. 18-20.
1
9955-09-388-9
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai,
Balandis, Alfredas; Sinkevičienė, Ingrida. Kubinio ir tetragoninio leucito sintezė ir savybės // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 69-72.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Girolito susidarymas CaO ir amorfinio SiO2 mišiniuose // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 56-59.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Girolito susidarymas CaO ir kvarco mišiniuose // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 52-55.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Baltakys, Kęstutis; Šiaučiūnas, Raimundas. Al2O3 priedo įtaka hidroterminei girolito sintezei // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 60-64.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Kaminskas, Raimundas; Vorevičius, Audrius. Separuoto partlandcemenčio smulkiausios frakcijos tyrimas // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 81-82.
0.5
9955-09-403-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kynas, Ramūnas; Tumas, A.; Vaickelionis, Giedrius. Stiklo spalvos matematinis įvertinimas // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 133-137.
0.67
9955-09-403-6
1
0
2
2
0.67
0.67
0.67
Mandeikytė, Nijolė; Valančienė, Virginija. Merkio ir Šventosios atodangų glaukonitų mineraloginė sudėtis ir savybės // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 111-114.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Matekonis, Gediminas; Šiaučiūnas, Raimundas. Natrio šarmo įtaka tobermorito formavimuisi ir savybėms // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 65-68.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Rupšytė, Edita; Šiaučiūnas, Raimundas. C-S-H (I) ir tobermorito produkto karbonatizacija // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 47-51.
1
9955-09-403-6
1
0
2
2
1
1
1
Sasnauskas, Kęstutis; Palubinskaitė, Danutė; Kantautas, Aras. Pradinio mišinio mechaninės aktyvacijos įtaka tobermorito sintezei // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 44-46.
1
9955-09-403-6
1
0
3
3
1
1
1
Tumas, A.; Lieponis, V.; Vaickelionis, Giedrius. Kineskopų ekranų stiklo šviesos pralaidumo pakeitimas veikiančioje stiklo lydymo krosnyje // Silikatų technologija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003, balandžio 25 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 144-146.
0.33
9955-09-403-6
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Ambroza, Petras Aloyzas; Knašys, Kęstutis. Volframo įtaka apvirinimo sluoksnio kietumui // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 377-381.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Ambroza, Petras Aloyzas; Kavaliauskienė, Lina. Metalo pjovimo drožlių naudojimas plieno apvirinimui // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 58-65.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Ažubalis, Mindaugas; Bansevičius, Ramutis Petras. Bendri taktilinių sistemų vystymosi ypatumai // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 421-425.
0.75
9955-09-404-4
1
0
2
2
0.75
0.75
0.75
Bansevičius, Ramutis Petras; Blechertas, Vytautas; Toločka, Rymantas Tadas. Aktyviųjų medžiagų panaudojimo galimybės smūgio greičio atstatymo koeficientui valdyti // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 278-283.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Bargelis, Algirdas; Lundquist, Janerik; Kuosmanen, Petri; Nowakowsky, Piotr. Structuring and investigation of interdiscipline knowledge-based systems // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 52-57.
0.25
9955-09-404-4
4
0
1
4
1
0.625
0.625
Baurienė, Genovaitė; Bubulis, Algimantas; Pilkauskas, Kęstutis. Piezodrives dynamics research // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 382-387.
0.67
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Česnulevičius, Aurimas; Bargelis, Tautvydas. Sructuring the interfaces of CIM simulation model // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 290-294.
0.5
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.5
0.5
0.5
Čikotienė, Dalia; Bargelis, Algirdas. Customer focused product development // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 14-19.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Bubulis, Algimantas. Research peculiarities of microelectromechanical switch // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 271-277.
0.67
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Dubinskas, Edvinas. Increasing the possibilities of manufacturing system using KB // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 371-376.
1
9955-09-404-4
1
0
1
1
1
1
1
Eidukevičiūtė, Marija; Volkovas, Vitalijus. Vibracinio monitoringo matavimo sistemų ir diagnostikos rezultatų neapibrėžčių analizė // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 431-435.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Fedaravičius, Algimantas; Jonevičius, Vaclovas; Klimavičius, Zigmas. Skriejančio atmosferoje minosvaidžio minos imitatoriaus stabilizavimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 436-444.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Fedaravičius, Algimantas; Sližys, Egidijus. Kai kurių šalių ginklų atatrankos eksperimentinis tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 426-430.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Fedaravičius, Algimantas; Mikučionienė, Jūratė; Jonevičius, Vaclovas. Dviejų masių išorinės balistikos uždavinių tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 412-415.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Gaidys, Rimvydas; Danielytė, Jovita; Lapinskas, Paulius. Implanto ir žandikaulio sąveikos tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 284-289.
0.67
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Grigas, Vytautas; Žiliukas, Pranas; Palionis, Albinas; Čižauskas, Ginas. Biomedicininio implanto įstatymo reikalavimų nustatymas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 445-449.
1
9955-09-404-4
1
0
4
4
1
1
1
Ilgakojytė, Jurga; Bazaras, Žilvinas; Mieliauskas, Valdas. Geležinkelio riedmenų vežimėlio tilpimo kreivėje tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 240-246.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Jakenevičius, Audrius; Kalpokas, Juozas. Sheetmetal forming simulation // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 334-338.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Jankauskaitė, Laura; Mankutė, Rasa. Product's lead time reduction in the SME // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 191-190.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Jašelskytė, Živilė; Volkovas, Vitalijus; Endriukaitis, Arvydas. Potencialiai pavojingų objektų rizikos vertinimo modeliai ir Lietuvos situacijos analizė // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 355-360.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Junas, Marius; Bražiūnas, Antanas Juozas. Quality ensurement methods in "Volvo Car Engine" company // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 197-201.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Juzėnas, Kazimieras; Bansevičius, Ramutis Petras; Kargaudas, Vytautas. Banginiai hidrauliniai manipuliatoriai // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 361-365.
0.5
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.5
0.5
0.5
Karinauskas, Robertas; Povilionis, Algis Benjaminas. Kompiuterinės integruotos gamybos sistemos daliu sąsajos šiuolaikinėje gamybos aplinkoje // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 228-233.
0.5
9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Katkevičienė, Lina; Bražiūnas, Antanas Juozas. Gaminių gyvybingumo ciklą įtakojančių veiksnių tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 219-223.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Katkevičius, Ramūnas; Jonušas, Remigijus. Detalių eksploatacinių savybių gerinimo koncentruotos energijos metodais analizė // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 202-206.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Krasauskas, Povilas; Daunys, Mykolas. Regression analysis of plastic materials fracture characteristics // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 462-468.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Kuliavas, Liudas; Mockaitis, Jonas; Grenda, Dainius. Keraminės dangos atsparumas dilimui // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 207-212.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Kvedaras, Valdas; Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas. Paviršinio sustiprinimo įtaka nuovargio lūžio struktūrai // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 173-178.
0.75
9955-09-404-4
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Lebedys, Alis; Danys, Julius; Mickevičiūtė, Airida. Panaudotų pakuočių tvarkymo technologiniai ypatumai // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 317-322.
0.67
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Mankutė, Rasa; Šačkus, Arūnas; Papstel, Juri; Leibl, Peter. Development of the Internet-based platform for re-training of emploees // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 83-88.
0.5
9955-09-404-4
3
0
1
4
2
1.25
1.25
Matutienė, Daiva; Dundulis, Romualdas. Pastų transportavimo įrenginių charakteristikų tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 257-264.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Petkevičiūtė, Renata; Žvinys, Juozas. Plieno X12 bandinių frmos įtaka jų deformacijai grūdinant kinetinio plastiškumo sąlygomis // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 366-370.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Pilkauskas, Kęstutis; Vyšniauskas, Vaidotas. Pakabos su aktyviu pneumatiniu elementu tyrimo stendo modeliavimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 388-393.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Ragulskis, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Kiseliauskaitė, Eglė; Ragaišis, Laurynas. Mechaninės energijos transformavimo į elektros energiją tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 406-411.
0.75
9955-09-404-4
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Ragulskis, Kazimieras; Jonušas, Remigijus; Kiseliauskaitė, Eglė; Ragaišis, Laurynas. Mechaninės energijos transformavimo į elektros energiją tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 406-411.
0.25
9955-09-404-4
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Ramanauskytė, Kristina; Povilionis, Algis Benjaminas. Detalių orientavimo paieškos metodu efektyvumo tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 185-190.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Rudzevičius, Vytautas. Printing technology without a master-electrophotography // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 265-270.
1
9955-09-404-4
1
0
1
1
1
1
1
Sabaliauskas, Artūras; Daunys, Mykolas. Detalių sukietintais paviršiais įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas skaitiniais metodais // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 351-354.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Šačkus, Arūnas. Creation of the knowledge-base for selection the rapid prototyping techniques // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 345-350.
1
9955-09-404-4
1
0
1
1
1
1
1
Šniuolis, Raimondas; Daunys, Mykolas. Parameters of flow cycle fatique curves according to elastic and plastic strain // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 46-51.
0.5
9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Stasiškis, Andrius; Bargelis, Algirdas. Forecasting the indexes of process capability // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 77-82.
0.5
9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Varnavičius, Vytis; Bansevičius, Ramutis Petras; Dragašius, Egidijus; Toločka, Rymantas Tadas. Valdomo klampumo skysčio tyrimai // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 416-420.
0.87
9955-09-404-4
1
0
4
4
0.87
0.87
0.87
Vilys, Jonas Steponas; Čiuplys, Vytautas Juozapas; Čiuplys, Antanas; Nikonovas, Aleksandras; Kvedaras, Valdas. Sendinimo prie įvairių apkrovų įtaka plieno 35?mechaninėms savybėms // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 234-239.
0.8
9955-09-404-4
1
0
5
5
0.8
0.8
0.8
Žaldarys, Gintautas; Dagys, Vitoldas; Bočkus, Stasys. Liejimo formoje tekančio metalo aušimo skaičiavimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 139-143.
1
9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
Žvilius, Laimonas; Baskutis, Saulius. Ultragarsinių matavimų tyrimas nustatant pratekančių skysčių srautus // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 295-300.
1
9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Žvinys, Juozas; Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Petrėtis, Bronius. Tampriai plastinių plieno charakteristikų skaičiavimas esant virsminiam plastiškumui // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 126-132.
0.67
9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Narbutienė, Neringa; Narbutas, Laimonas. Atsinaujinančių energijos šaltinių rėmimo priemonės Europos Sąjungoje: harmonizuotos sistemos paieškos // Europos Sąjunga - 2004: iššūkiai, procesai ir Europos studijos. Kn. 1: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas, Europos institutas; Europos Komisijos delegacija Lietuvoje; Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės; ECSA - Lietuva, Jean Monnet katedra: žiniomis grįsta ekonomika; Kauno savivaldybė; Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-409-5. p. 128-138.
0.5
9955-09-409-5
1
0
0
0
0
0.25
0
Ne FBT mokslai
Kugelevičius, J.A.; Kuprys, Aurimas; Kugelevičius, Jonas. Modelling and simulation of energy system development // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 302-306.
0.33
9955-09-420-6
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Kugelevičius, Jonas. Natural gas flows simulation in supply networks of Lithuania // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 269-273.
1
9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Kugelevičius J.A., Kuprys A., Kugelevičius J. Modelling and simulation of energy system development // Modelling and simulation of business systems: international conference, Vilnius, Lithuania, May 13-14, 2003 / 2003. ISBN 9955-09-420-6, p. 302-307.
0.67
9955-09-420-6
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[P.Kasparaitis], T.Dumbliauskas, A.Rudžionis. Lietuviško sintezatoriaus SAPI sąsaja. Automatika ir valdymo technologijos - 2003 p. 45-48.
0.33
9955-09-425-7
1
0
0
0
0
0.165
0.165
A.Rudžionis, K.Ratkevičius, [V.Rudžionis], [P.Kasparaitis]. Informacinių balso technologijų sąsaja su telekomunikacijomis ir automatiniu valdymu. Automatika ir valdymo technologijos - 2003 p. 49-54.
0.26
9955-09-425-7
1
0
0
0
0
0.13
0
Tai tik priedo priedas
A.Rudžionis, K.Ratkevičius, [V.Rudžionis], [P.Kasparaitis]. Informacinių balso technologijų sąsaja su telekomunikacijomis ir automatiniu valdymu. Automatika ir valdymo technologijos - 2003 p. 49-54.
0.26
9955-09-425-7
1
0
0
0
0
0.13
0
Tai nesusipratimas
Barkauskas, Romanas; Simonaitis, Tomas; Batisaitė-Simonaitienė, Almantė; Fataraitė, Eglė. Adhesive compositions with polymeric waste for footwear industry // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 222-226.
1
9955-09-479-6
1
0
4
4
1
1
1
Diliūnas, Saulius; Kleveckas, Tadas; Liukaitis, Jonas. The stresses in the layered soles // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 232-236.
0.67
9955-09-479-6
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Diliūnas, Saulius; Kleveckas, Tadas; Liukaitis, Jonas. The stresses in the layered soles // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 232-236.
0.33
9955-09-479-6
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Dobilaitė, Vaida; Petrauskas, Antanas. Investigation of lightweight fabric seam slippage // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 106-110.
1
9955-09-479-6
1
0
2
2
1
1
1
Domskienė, Jurgita; Strazdienė, Eugenija; Maladauskaitė, Dovilė. The peculiarities of textile behaviour under in-plane compression // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 76-80.
1
9955-09-479-6
1
0
3
3
1
1
1
Fataraitė, Eglė; Jankauskaitė, Virginija; Strazdienė, Eugenija. Simulation of local stress in disperse filled elastometric adhesives compositions // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 227-231.
1
9955-09-479-6
1
0
3
3
1
1
1
Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija; Petraitienė, Stasė; Arcišauskaitė, R. The mechanism of water vapour transmission in pigment coated leather // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 194-199.
0.5
9955-09-479-6
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Mikučionienė, Daiva. The change of cotton plain knitted fabric shrinkage during its manufacture // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 95-97.
1
9955-09-479-6
1
0
1
1
1
1
1
Milašienė, Daiva; Jankauskaitė, Virginija; Arcišauskaitė, R. Peculiarities of viscoelastic properties of laminated leather for footwear // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 200-204.
0.67
9955-09-479-6
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Milašius, Rimvydas; Bagdonienė, R. Designing of fabric for aviation industry and investigation of its end-use properties // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 51-55.
0.5
9955-09-479-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Pociūtė, Milda; Vitkauskas, Arvydas; Lehmann, B. Properties of textiles used in surgical theatre // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 59-64.
0.67
9955-09-479-6
2
0
2
3
1.005
0.837
0.837
Riauka, Aurimas; Mažonienė, Edita; Klimavičiūtė, Rima; Žemaitaitis, Algirdas. Binding of disperse dyes by nano- or microparticle sorbents // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 34-38.
1
9955-09-479-6
1
0
4
4
1
1
1
Sacevičienė, Virginija; Masteikaitė, Vitalija. Effects of coated fabrics structural characteristics on their tensile properties // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 70-75.
1
9955-09-479-6
1
0
2
2
1
1
1
Sadauskas, Darius; Čiukas, Ričardas. Technical design of socks // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 98-100.
1
9955-09-479-6
1
0
2
2
1
1
1
Strazdienė, Eugenija. New approach to garment development technologies // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 13-16.
1
9955-09-479-6
1
0
1
1
1
1
1
Tričys, V.; Kazanavičius, K.; Beleška, Kęstutis; Pekarskas, Vidmantas Povilas. New direction in leather technology and material science // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 127-134.
0.25
9955-09-479-6
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Tvarijonavičienė, Beata; Šaulytė, Ingrida; Laureckienė, Ginta. The influence of washing on pilling behaviour of flat knitted fabrics // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 89-94.
1
9955-09-479-6
1
0
3
3
1
1
1
Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Antanas; Vitkauskas, Arvydas Juozas. The analysis of creep and creep recovery processes of fabric system // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 81-88.
1
9955-09-479-6
1
0
3
3
1
1
1
Vaitkevičienė, Viktorija; Masteikaitė, Vitalija. A method for the evaluation of fabric drapeability // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 101-105.
1
9955-09-479-6
1
0
2
2
1
1
1
Žaliauskienė, Audronė; Beleška, Kęstutis; Balčiūnienė, Janina; Valeikienė, Violeta; Valeika, Virgilijus. Dyeing of lime free leather // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 179-183.
1
9955-09-479-6
1
0
5
5
1
1
1
Zeleniakienė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Liukaitis, Jonas. The stress state in porous shoe sole during bending // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 237-241.
1
9955-09-479-6
1
0
3
3
1
1
1
Zeleniakienė, Daiva; Kleveckas, Tadas; Liukaitis, Jonas. The stress state in porous shoe sole during bending // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 237-241.
0.17
9955-09-479-6
1
0
2
2
0.17
0.17
0.17
Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija. Properties of polychloroprene adhesive modified with vinyl ester // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 216-221.
1
9955-09-479-6
1
0
2
2
1
1
1
Paunksnis, Alvydas; Lukoševičius, Arūnas; Kurapkienė, Skaidra; Barzdžiukas, V.; Jurkonis, Rytis; Almquist, L.O.; Severgardh, P.; Uloza, V. Achievements of telemedicine in Lithuania // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 55-56.
0.06
9955-09-485-0
1
0
8
8
0.06
0.06
0.06
Paunksnis, Alvydas; Lukoševičius, Arūnas; Kurapkienė, Skaidra; [Barzdžiukas, Valerijus]; Jurkonis, Rytis; Almquist, L.O; Severgardh, P.; [Uloza, Virgilijus]. Achievements of telemedicine in Lithuania // Elektroninio mokymo tinklai ir technologijos : proceedings of the International conference held at Kaunas University of Technology, Lithuania, September 11-12, 2003 / Learning GRID of Excellence Working Group Lithuanian Node (LEGE-WG), Distance Education in Lithuania (LieDM), Distance Education Centre at Kaunas University of Technology (KTU DEC). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 55-56.
0.25
9955-09-485-0
2
0
6
8
0.333
0.292
0.292
V.Lazauskas, V.Nelkinas, A.Audzijonis, [J.Grigas]. Sb ir Bi rentgeno fotoelektroninio spektro poslinkiai, susidarant Sb2S3 ir Bi2S3 kristalų cheminiams ryšiams. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje:konferencijos pranešimų medžiaga/Kauno technologijos universitetas.
0.25
9955-09-505-9
1
0
0
0
0
0.125
0
Kas tai?
[Obelenis, Vytautas]; Gedgaudienė, Daiva. Occupational environmental, lifestyle and health of transport workers // Transport means-2003 : proceedings of the international conference, October 23 - 24, 2003, Kaunas University of technology, Lithuania / Kaunas university of technology, IFToMM National committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch et al.. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 95 - 99.
0.5
9955-09-511-3
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Baublys, Nerijus; Paknys, Leopoldas. Modeling of recurrence loads of glider LAK - 17 A // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 21-24.
1
9955-09-511-3
1
0
2
2
1
1
1
Bazaras, Žilvinas; Keršys, Robertas; Zubernis, Rimvydas; Povyšev, I. Impact of falling granular load on freight wagon // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 25-29.
0.75
9955-09-511-3
2
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Dargužis, Andrius; Mitrulevičius, Mindaugas; Tregubov, V. Revised 3D kinematics model of a car suspension // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 37-40.
0.67
9955-09-511-3
2
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Ilgakojytė- Bazarienė, Jurga; Markšaitis, Donatas. Quality assessment of public transport in Kaunas // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 57-59.
1
9955-09-511-3
1
0
2
2
1
1
1
Kapitanovas, Viktoras; Skvireckas, Ramūnas; Bazaras, Žilvinas. Evaluation of passangers carriage's vibratio1ns caused by railroad irreguliarities // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 60-64.
1
9955-09-511-3
1
0
3
3
1
1
1
Liesionis, Vaidas; Samper, S. Analysis of economic city's car // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 79-82.
0.5
9955-09-511-3
2
0
1
2
1
0.75
0.75
Mockus, Saulius; Pukalskas, Saugirdas; Antonescy, P. Study of characteristics change of a spark ignition gasoline engine fuelled by LPG with different generation systems // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 87-90.
0.33
9955-09-511-3
2
0
2
3
0.495
0.413
0.413
Naginevičius, V; Markšaitis, Donatas; Cipollone, R. Application of computerized programs for the diagnostics of automobile system parameters // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 91-94.
0.33
9955-09-511-3
2
0
2
3
0.495
0.413
0.413
Sapragonas, Jonas; Ilgakojytė- Bazarienė, Jurga; Ilgakojis, Petras. Evaluation of transport system modelling methods // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 123-126.
0.67
9955-09-511-3
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Starevičius, Martynas; Ilgakojis, Petras; Stepanov, D. Modeling of the automotive hybrid transmission // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 135-138.
0.33
9955-09-511-3
2
0
2
3
0.495
0.413
0.413
Stonys, Agnius; Kisko, K. Mathematical modeling of the external characterization for inner combuston engine // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 144-147.
0.5
9955-09-511-3
2
0
1
2
1
0.75
0.75
Timofeev, B; Volodin, S; Morozov, O; Povyshev, V; Bazaras, Jonas; Shmakov, L; Urushev, S; Denisov, S. Assesment of welding technological properties of hydrogen resistant steels used for ecologically pure transport // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 157-158.
0.13
9955-09-511-3
2
0
1
8
1.04
0.585
0.585
Urushev, S; Denisov, S; Povyshev, V; Bazaras, Jonas; Volodin, S; Morozov, O; Mezhanov, V. New cladding technologies in the area of rapair - restoration works for railway transport // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 159-160.
0.14
9955-09-511-3
2
0
1
7
0.98
0.56
0.56
Žiliukas, Antanas; Jutas, Audrius; Leišis, Vitalis; Griškevičius, Paulius; Meslinas, Nerijus. Evaluation of ageing for transport means in Lithuania // Transport Means - 2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 166-169.
1
9955-09-511-3
1
0
5
5
1
1
1
Aleksevičius, Antanas. Benzinu ir suskystintomis dujomis varomų automobilių charakteristikų palyginimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 11-16.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Bagurskas, Vaidas; Bazaras, Žilvinas; Medekšas, Henrikas. Riedmenų skersinio stabilumo tiesėje analizė // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 17-21.
1
9955-09-516-4
1
0
3
3
1
1
1
Bazaras, Jonas; Jurkauskas, Algirdas. Geležinkelio linijų pralaidumo ir vežamojo pajėgumo tyrimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 22-26.
0.5
9955-09-516-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Bazaras, Žilvinas; Markšaitis, Donatas; Keras, Paulius; Šlepikas, Antanas. Kauno miesto viešojo keleivinio transporto būklės analizė ir perspektyvos // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 27-31.
0.5
9955-09-516-4
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Bulotas, Justas; Mockus, Saulius. Benzinu varomo variklio ekologinių parametrų pokytis, panaudojus suskystintas dujas kaip alternatyvų kurą // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 49-52.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Butkus, Gediminas; Bazaras, Žilvinas. Traukinio aerodinaminio pasipriešinimo modeliavimas tunelyje // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 53-57.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Černiauskas, Tomas; Markšaitis, Donatas. Saugumo priemonių diegimo keliuose poreikis // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 58-61.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Drulia, Rolandas. Krovinių vežimas konteineriais // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 93-98.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Gelumbauskas, Aurimas; Ilgakojytė- Bazarienė, Jurga. Keleivių transportavimas terminaluose, bei transportavimo įrenginių raidos analizė // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 99-102.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Juodvalkis, Darius. Terminalų sandėlių ūkio analizė ir perspektyvos // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 114-118.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Kleiva, Gediminas. Automobilio pravažumo gerinimas naudojant vikšrinės važiuoklės elementus // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 122-124.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Krikva, Nerijus. Lietuvos geležinkelio elektrifikavimo problemos // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 125-127.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Kučinovas, Mindaugas; Bazaras, Žilvinas; Ramanauskas, Mindaugas; Sakalauskas, Giedrius. 3-D lokomotyvo modelių jėgos įrenginių skleidžiamo triukšmo akustinis tyrimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 128-133.
1
9955-09-516-4
1
0
4
4
1
1
1
Kymantienė, Sigita. Keleivių srautų Kauno miesto visuomeniniame transporte tyrimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 119-121.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Mozūras, Gediminas. Geležinkelio riedmenų žymėjimas Europos Sąjungoje // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 172-175.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Neverauskas, Darius. Geležinkelio riedmenų smūgių slopinimo aparatai // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 176-178.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Paknys, Leopoldas; Gecevičius, Valentas. Orlaivio kuro sąnaudos skridimo metu // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 179-183.
0.5
9955-09-516-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Petravičius, Arūnas; Černiauskas, Tomas. Informacinių sistemų taikymas multimodaliniams pervežimams Lietuvoje ir už jos ribų // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 196-200.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Ramanauskas, Mindaugas. Vairavimo sistema // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 201-203.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Raudys, Rytis; Bazaras, Žilvinas. Alternatyvaus kuro perspektyvos // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 204-206.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Rimkevičius, Andrius; Paknys, Leopoldas. Malūnsparnio aerodinaminis pasipriešinimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 207-210.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Taurienė, Viktorija; Tauras, Gediminas. Traukinių valdymo modelio tyrimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 211-215.
0.5
9955-09-516-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Ulsekinas, Paulius. Automatinė vėžės keitimo sistema // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 223-226.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Ūsas, Ramūnas; Bazaras, Žilvinas; Lukoševičius, Vaidas. Keleivinių traukinių avarijos ir jų tyrinėjimas // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 227-230.
1
9955-09-516-4
1
0
3
3
1
1
1
Vidra, Žilvinas; Sapragonas, Jonas. Hibridiniai visureigiai // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 240-245.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Vrubliauskas S. Etanolio naudojimo autotransporte ir aviacijoje perspektyvos // Proceedings of the international conference Transport Means-2003, Kaunas University of Technology, October 23-24, 2003. / Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4, p. 252-257.
1
9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Žukas, Tomas; Paknys, Leopoldas. Sraigtasparnio rotoriaus balansavimo problemos // Transporto priemonės - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [Kaunas], Lietuva, 2003 m. spalio 23-24 d. / Kauno technologijos universitetas, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Autotransporto inžinierių susivienijimo (SAE) Lietuvos padalinys, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 264-268.
1
9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
[Burkauskienė, Aušra; Burmistrovas, Audrius; Vaičekauskas, Vytautas]; Šurna, R. Miokardo nervinio rezginio video mikroskopinė analizė // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 210 - 214.
0.75
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
[Jankauskienė, Jūratė]; Imbrasienė, Daiva; Paunksnis, Alvydas; Barzdžiukas, Valerijus. Sergančiųjų Greivso otalmopatijomis akių raumenų storio tyrimai // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 145 - 148.
0.25
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
[K.Drėgūnas], M.Andriūnas. Input of biomedical signals to computer using USB interface. Biomedicininė inžinerija:tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2003 m. spalio 23-24 d./Kauno technologijos universitetas p. 198-201.
0.5
9955-09-517-2
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Šiupšinskas, Laimonas]; Jegelevičius, Darius; [Vainoras, Alfonsas]; Lukoševičius, Arūnas. Žinių analizės programos taikymas tiriant ir analizuojant studentų fizinę sveikatą // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 62 - 64.
0.5
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
[Šurna, Algimantas-Antanas; Pileičikienė, Gaivilė]; Šurna, R. Dantų lankų trimačiai modeliai // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 215 - 218.
0.67
9955-09-517-2
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Uloza, Virgilijus; Paunksnis, Alvydas]; Marozas, V; Jurkonis, Rytis; Severgardh, Peter; Ulozienė, Ingrida. An internet based archive of images of laryngeal and eye diseases // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 189 - 193.
0.33
9955-09-517-2
2
0
4
4
0.33
0.33
0.33
[Vainoras, Alfonsas; Šilanskienė, Aistė]; Poškaitis, Vytautas;[ Vitartaitė, Algė]. Atsigavimo po krūvio procesų dinamika skirtingo amžiaus ir lyties asmenims // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 40 - 43.
0.75
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Ašeriškytė, D; [Vainoras, Alfonsas]; Navickas, Z; Matusevičiūtė, K. Maksimalaus išvystomo galingumo prognozavimas fizinio krūvio metu // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 54 - 57.
0.25
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Burkauskienė, A.; Burmistrovas, A.; Vaičekauskas, V.; Šurna, Rimas Jonas. Miokardo nervinio rezginio video mikroskopinė analizė // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 210-214.
0.25
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Bytautas, Algimantas;[ Dumčius, Arimantas]; Bavarskis, Egidijus; [Girdauskas, Evaldas]. The hemodynamic effect of the cardiac bioassist devices - extraaortic counterpulsation and skeletal muscle ventricule in the experiment // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 98 - 101.
0.3
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.3
0.3
0.3
Grigaliūnas, Artūras. Tetrodotoxin sensitivity of action potentials of sensory neurons // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 121 - 124.
0.5
9955-09-517-2
1
0
1
1
0.5
0.5
0.5
Imbrasienė, Daiva; Paunksnis, Alvydas; Kurapkienė, Skaidra; [Jankauskienė, Jūratė]. Diagnostinė ultragarsinių akiduobės tyrimų vertė // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 141 - 144.
0.25
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Kajėnienė, Alma; [Vainoras, Alfonsas; Žumbakytė, Renata]; Poškaitis, Vytautas. Krepšininkų dozuoto fizinio krūvio mėginio atsigavimo laikotarpio fiziologinių parametrų ypatumai // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 36 - 39.
0.5
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Kopustinskas, Audris; Lukoševičius, Arūnas. Magistro studijų programa "Biomedicininė inžinerija" // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 17-22.
0.5
9955-09-517-2
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kopustinskas, Audris; Lukoševičius, Arūnas. Magistro studijų programa "Biomedicininė inžinerija" // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 17-22.
0.25
9955-09-517-2
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
Lukoševičius, Mindaugas; Kazla, Algirdas. Application analysis and prototype implementation of mobile system for status assessment of cardiology patients // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 194-197.
0.5
9955-09-517-2
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Lukoševičius, Mindaugas; Kazla, Algirdas. Application analysis and prototype implementation of mobile system for status assessment of cardiology patients // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 194-197.
0.5
9955-09-517-2
2
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Matusevičiūtė, K; Ašeriškytė, D; [Vainoras, Alfonsas]; Navickas, Z. Kelių sąveikaujančių žmogaus fiziologinių sistemų analizė ir modeliavimas // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 50 - 53.
0.25
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Patašius, Martynas; Marozas, Vaidotas; Jegelevičius, Darius; Lukoševičius, Arūnas. WEB based eHealth service for quantitative analysis of pathology images: preliminary results // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 163-166.
0.5
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Poderys, Jonas; [Vainoras, Alfonsas]; Miškinis, Vytenis; Korsakas, Stasys. Didelio meistriškumo sportininkų lengvaatlečių judėjimo/judesių monitoravimas panaudojant pagreičio jutiklius // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 44 - 49.
0.25
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Raitelaitienė, R.; Kurapkienė, Skaidra; Paunksnis, Alvydas; Mačiulis, Audris; Jurkonis, Rytis. Ultrasonic attenuation coefficient in human diabetic cataract // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 149-153.
0.2
9955-09-517-2
1
0
5
5
0.2
0.2
0.2
Šiupšinskas, L.; Jegelevičius, Darius; Vainoras, A.; Lukoševičius, Arūnas. Žinių analizės programos taikymas tiriant ir analizuojant studentų fizinę sveikatą // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 62-64.
0.13
9955-09-517-2
1
0
4
4
0.13
0.13
0.13
Stasiūnas, Antanas; Verikas, Antanas; Kemėšis, Povilas; Bačauskienė, Marija; Miliauskas, Rimvydas; Stasiūnienė, Natalija. Functional model of the receptor auditory hair cells // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 125-130.
0.67
9955-09-517-2
1
0
6
6
0.67
0.67
0.67
Stasiūnas, Antanas; Verikas, Antanas; Kemėšis, Povilas; Bačauskienė, Marija; ]Miliauskas, Rimvydas; Stasiūnienė, Natalija-Ona]. Functional model of the receptor auditory hair cells // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 125 - 130.
0.34
9955-09-517-2
1
0
6
6
0.34
0.34
0.34
Šurna, A.; Pileičikienė, G.; Šurna, Rimas Jonas. Dantų lankų trimačiai modeliai // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 215-218.
0.33
9955-09-517-2
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Uloza, V.; Paunksnis, Alvydas; Marozas, Vaidotas; Jurkonis, Rytis; Severgardh, P.; Ulozienė, I. An internet based archive of images of laryngeal and eye diseases // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 189-193.
0.25
9955-09-517-2
2
0
5
6
0.3
0.275
0.275
Ulozienė, Ingrida; Šaferis, Viktoras; [Uloza, Virgilijus[. Kauno medicinos universiteto klinikų gydytojų ir slaugytojų kompiuterinio raštingumo tyrimas pagal ECDL programą // Biomedicininė inžinerija : Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 13 - 16.
0.33
9955-09-517-2
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Vainoras, A.; Korsakas, S.; Gargasas, L.; Ruseckas, R.; Miškinis, V.; Juodėnas, G.; Lukoševičius, Arūnas; Janušauskas, Artūras; Marozas, Vaidotas; Poderys, J. Paskirstyto intelekto kardiologinės kineziologinės monitoravimo sistemos prototipas // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 28-31.
0.1
9955-09-517-2
1
0
10
10
0.1
0.1
0.1
Žakauskas, Marius; Mačiulis, Audris; Kopustinskas, Audris; Paunksnis, Alvydas; Krivaitienė, D. Classification of intraocular tumours // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 136-140.
0.6
9955-09-517-2
1
0
5
5
0.6
0.6
0.6
Gulbinas, Ramūnas Juozas; Šmerauskienė, Sigita; Volkovas, Vitalijus. Teisiniai ir tiriamieji mašinų kokybės užtikrinimo aspektai // Lietuvos ir Europos Sąjungos kokybės rėmimo ir teisinio reglamentavimo derinimas: respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2003 m. lapkričio 27-28 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-544-X. p. 44-54.
0.67
9955-09-544-X
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Zabolotnas, V.; Staugaitis, O.; Žilinskas, Rimvydas Povilas. Teisinė ir industrinė metrologija Lietuvoje ES kontekste // Lietuvos ir Europos Sąjungos kokybės rėmimo ir teisinio reglamentavimo derinimas: respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2003 m. lapkričio 27-28 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyrius. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-544-X. p. 212-214.
0.67
9955-09-544-X
1
0
4
4
0.67
0.67
0.67
Daunys, Mykolas; Taraškevičius, Audrius. Investigation of the fatigue crack opening under low cyclic loading // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 42-52.
0.5
9955-09-549-0
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Griškevičius, Paulius; Meslinas, Nerijus; Žiliukas, Antanas. The crash energy absorption of the structures // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 338-351.
1
9955-09-549-0
1
0
3
3
1
1
1
Jutas, Audrius; Keršienė, Neringa; Leišis, Vitalis; Žiliukas, Antanas. Pipe resource evaluation according to the standards of Eurocode prEN13445-3 and Russian ???? 2.05.06-85 // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 352-361.
1
9955-09-549-0
1
0
4
4
1
1
1
Schmidt, F.; Barzdaitis, Vytautas; Šileikienė, Dalia; Didžiokas, Rimantas; Mažeika, Pranas. Coupling vibration and defects diagnostic in 60 MW power turbine // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 362-369.
0.2
9955-09-549-0
2
0
4
5
0.25
0.225
0.225
Žiliukas, Antanas; Bereiša, Mindaugas; Didžiokas, Rimantas; Ukrainec, Oleg. Pipeline design pressure calculation methods by different standarts // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 326-337.
0.5
9955-09-549-0
2
0
3
4
0.667
0.584
0.584
[G.Česnys]. Jonas Basanavičius - medicinos praktikas ir mokslininkas. Dr. Jonas Basanavičius 1851-1927/Lietuvos nacionalinis muziejus p. 22-61.
1
9955-415-28-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[Šateikis, Ignas]. Atsinaujinančios energijos gavybos ir naudojimo Lietuvos kaime potencialas // Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui : pranešimų rinkinys [tarptrautinė mokslo konferencija] / 2003. ISBN 9955-448-17-2, p.232-233.
1
9955-448-17-2
1
0
1
1
1
1
1
[Žaltauskas, Algirdas; Rutkauskas, Gvidas]. Vietinių atsinaujinančių energijos išteklių papildymo galimybės panaudojant kurui augalinę masę // Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui : pranešimų rinkinys [tarptrautinė mokslo konferencija] / 2003. ISBN 9955-448-17-2, p.236-237.
1
9955-448-17-2
1
0
2
2
1
1
1
[Germanas, Laimutis]. Šiaudų įterpimo į sėjos vagutę ražieninių sėjamųjų noragėliais tyrimai // Žemės ūkio technika ir technologijos AGENDA-21 plotmėje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Žemės ūkio mašinų katedrai 75 metai. 1928-2003 / 2003. ISBN 9955-448-22-9, p.13-16.
1
9955-448-22-9
1
0
1
1
1
1
1
[Kazakevičius, Vytautas]. Tarpueilių purenimo ir juostinio purškimo technologinių priemonių tyrimai auginant cukrinius runkelius // Žemės ūkio technika ir technologijos AGENDA-21 plotmėje : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. Žemės ūkio mašinų katedrai 75 metai. 1928-2003. / 2003. ISBN 9955-448-22-9, p.5-8.
1
9955-448-22-9
1
0
1
1
1
1
1
[A.Apynis]. Optimizavimo uždaviniai. Jaunajam matematikui. D. 4:2001-2003 metų Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos užduotys ir sprendimai/Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla. Vilnius, Danieliaus leidykla 2003, p. 42-53.
1
9955-476-20-6
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne periodinis leidinys
[Gudėnaitė, Rosita. Paciento teisės ir pareigos slaugytojo pozicija // Slaugytoja ir pacientas: susikalbėjimas ir abipusė atsakomybė : II-oji slaugos specialistų respublikinė konferencija / Kauno medicinos universitetas, Kauno medicinos universiteto klinikos, Lietuvos SSL tinklas. Kaunas, 2003. ISBN 9955-479-46-9. p. 26 - 27.
1
9955-479-46-9
1
0
1
1
1
1
1
Liubarskienė, Zita. Paciento teisės ir pareigos: etiniai aspektai // Slaugytoja ir pacientas: susikalbėjimas ir abipusė atsakomybė : II-oji slaugos specialistų respublikinė konferencija / Kauno medicinos universitetas, Kauno medicinos universiteto klinikos, Lietuvos SSL tinklas. Kaunas, 2003. ISBN 9955-479-46-9. p. 18 - 22.
1
9955-479-46-9
1
0
1
1
1
1
1
Sajienė, Laima. Slaugytojų kompetencijos: mokymas ir mokymasis perteikti sveikatos žinias // Slaugytoja ir pacientas: susikalbėjimas ir abipusė atsakomybė : II-oji slaugos specialistų respublikinė konferencija / Kauno medicinos universitetas, Kauno medicinos universiteto klinikos, Lietuvos SSL tinklas. Kaunas, 2003. ISBN 9955-479-46-9. p. 14 - 18.
1
9955-479-46-9
1
0
1
1
1
1
1
[Kesminas V.] 2003. Gamtos ištekliai. Aplinkos būklė 2002, Vilnius, 2003, p. 126-128
1
9955-499-05-02
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne periodinis leidinys
[Kazlauskienė N., Vosylienė M.Z., Repečka R., Svecevičius G., Ložys L.] 2003. Naftos išsiliejimo Baltijos jūros priekrantėje poveikio žuvims įvertinimas. Baltijos jūros aplinkos būklė, Kaunas: Aušra, p. 127-134
1
9955-532-18-1
1
0
0
0
0
0.5
0.5
[A.Šiurkutė]. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės gydytojų 1903-2003 metų mokslinių darbų apžvalga. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė:1903-2003/sudarytojas Valentinas Mačiulis p. 57-157.
1
9955-567-07-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne periodinis leidinys
[K.Kilkus]. Trakų ežeryno hidrografijos ir hidrologijos ypatumai. Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašuose: poreikis ir galimybės:konferencijos, skirtos St. Mikulionio atminimui, straipsnių rinkinys, Trakai, 2003 m. balandžio 4-5 d. p. 22-31.
1
9955-575-24-7
1
0
0
0
0
0.5
0.5
[Kazlauskienė N.,Vosylienė M.Z.], Budrys S. 2003. Naftos ir jos produktų poveikis vandens organizmams. Aplinkos biologinis valymas, Vilnius: Apyaušris, p. 27-54
0.67
9955-609-00-1
1
0
0
0
0
0.335
0.335
[A.Vingras], J.Vingraitė. Adaptuoti pieno mišiniai. Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos:Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai)/Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika p. 9-16.
0.5
9955-9384-2-0
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[O.Rudzevičienė], [I.Narkevičiūtė]. Vaikų laktazės nepakankamumo diagnostika. Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos:Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai)/Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika p. 17-23.
1
9955-9384-2-0
1
0
2
2
1
1
1
[R.Kuzminskienė]. Alergijos maistui diagnostika ir gydymas. Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos:Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai)/Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika p. 24-30.
1
9955-9384-2-0
1
0
1
1
1
1
1
[V.Urbonas], K.Mociškienė. Lėtinio virusinio hepatito B diagnostika ir gydymas vaikų amžiuje. Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos:Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai)/Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika 2001.
0.5
9955-9384-2-0
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[V.Urbonas]. Celiakijos epidemiologija, diagnostika ir gydymas. Aktualios vaikų gastroenterologijos problemos:Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos suvažiavimo medžiaga (straipsniai)/Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugija, Vilniaus universiteto Vaikų ligų klinika 3.
1
9955-9384-2-0
1
0
1
1
1
1
1
[A. Ramanavičienė], A. Finkelšteinas, A. Ramanavičius. Some optimization procedures during development and application of affinity biosensor. 6-osios Lietuvos jaunųjų mkslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities" medžiaga, Vilnius, 'Technika', 2003. 84-89.
0.33
996-05 619-5
1
0
0
0
0
0.165
0
Nerecenzuojamas
[Jakimavičius A.] 2003. Gamtininkas Jurgis Elisonas ir pirmieji Lietuvos kariuomenės techniniai žingsniai. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: mokslo istorikų konferencijos pranešimai 194-200
1
9986-05-643-8
1
0
0
0
0
0.5
0
Nerecenzuojamas
[Jakimavičius A.] 2003. Pirmajam Lietuvos mokslo ir technikos istorijos renginiui - 50 metų. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: mokslo istorikų konferencijos pranešimai 281
1
9986-05-643-8
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[Petrauskienė L.] 2003. Dėlių barometrai pasaulyje ir Lietuvoje. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. Mokslo istorikų konferencijos, vykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17-18 d., pranešimai. Vilnius: Technika, p. 136-143
1
9986-05-643-8
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[Šveistytė A.] 2003. Prof. V. Chomskio 1948 m. disertacija - pirmoji išsami kartografinė studija apie senuosius Lietuvos žemėlapius. Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. Mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. rugsėjo 17-18 d., pranešimai. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, p. 160-169
1
9986-05-643-8
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
Kugelevičius J.A., Kuprys A., Kugelevičius J. Lietuvos dujų transportavimo sistemos plėtros strategija // Transbaltica-03: 4th international conference, Vilnius, Lithuania, April 10-11, 2003. / Vilnius 2003. ISBN 9986-05-648-9, p. 164-172.
0.67
9986-05-648-9
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Kugelevičius, J.A.; Kuprys, Algirdas; Kugelevičius, Jonas. Lietuvos dujų transportavimo sistemos plėtros strategija // Transbaltica - 03: 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / LR Susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 164-172.
0.33
9986-05-648-9
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Kugelevičius, Jonas. Transsisteminiai srautai Lietuvos dujų transportavimo sistemoje // Transbaltica - 03: 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / LR Susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 193-201.
1
9986-05-648-9
1
0
1
1
1
1
1
Mockus, Saulius; Pukalskas, Saugirdas. Automobilių variklių, varomų suskystintomis dujomis, charakteristikų palyginimas // Transbaltica - 03: 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / LR Susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 383-389.
0.5
9986-05-648-9
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Skvireckas, Ramūnas; Bazaras, Žilvinas. Kelio nelygumų, įtakojančių riedmenų dinamiką, įvertinimas // Transbaltica - 03: 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / LR Susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986-05-648-9. p. 331-338.
1
9986-05-648-9
1
0
2
2
1
1
1
[A.Gaigalas]. Geologija Stepono Batoro universitete (1919-1939). Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 43-69.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[A.Grigelis]. Vilniaus universiteto Mineralogijos katedra 1803-1832. Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 18-37.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[G.Motuza Matuzevičius]. Vilniaus universiteto kristalinių uolienų rinkiniai. Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 151-162.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai,
[J.Paškevičius]. Geologijos ir mineralogijos katedra (1963-1990). Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 98-121.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[J.Paškevičius]. Geologijos pradžia Vilniaus universitete 1579-1803. Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 6-17.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[M.Kabailienė]. Geologinės katedros Lietuvos/Vytauto Didžiojo universitete Kaune (1922-1940). Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 71-85.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[P.Musteikis]. Geologijos ir mineralogijos katedra nepriklausomybės laikotarpiu (1991-2003). Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 122-129.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[V.Skuodis]. Geologija Vilniaus universitete 1940-1963 metais. Geologija Vilniaus universitete:tarptautinės konferencijos medžiaga/Vilniaus universitetas p. 86-97.
1
9986-19-577-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[D.Triponienė]. Žodis apie chirurgą Borisą Efrosą. Chirurgo gyvenimas:Borisas Efrosas/redaktorius koordinatorius Antanas Drilinga, Vilnius:Džiugas 2003. p. 5-9.
1
9986-29-042-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[E.Gefenas]. The importance of medical humanities in Lithuania. Workshop "Integrated of medical humanities into the education of health care professionals", Vilnius, 28-29 June 2002, p. 4-8. .
1
9986-479-97-5
1
0
1
1
1
1
1
Babilas E., Rimkevičius S., Urbonavičius E. Heat transfer to the building structures of Ignalina NPP accident localization system // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p.597-604.
1
9986-492-78-5; 1-56700-198-1
1
0
3
3
1
1
1
Daugelė A., Ilgarubis V., Janušas V. Investigation of the air velocity national standard // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p.785-792.
1
9986-492-78-5; 1-56700-198-1
1
0
3
3
1
1
1
Kaliatka A., Urbonas R., Vaišnoras M. Best estimate thermal-hydraulic analysis of loss of coolant accidents // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN1-56700-198-1, p. 613-620.
1
9986-492-78-5; 1-56700-198-1
1
0
3
3
1
1
1
Kaliatka A., Urbonas R., Vileiniškis V. Thermal-hydraulic analyses of partial GDH break using best-estimate code RELAP5 // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 621-628.
1
9986-492-78-5; 1-56700-198-1
1
0
3
3
1
1
1
Brinkienė K., Kėželis R., Mėčius V., Pranevičius L. Effect of outlet nozzle design on the YSZ particle in-flight characteristics in plasma jet generated by DC plasma torch // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p.655-662.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
4
4
1
1
1
Čėsna B. Methodology of spacer grids resistance calculations // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 301-308
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
1
1
1
1
1
Gasiūnas S., Pabarčius R. Fluent evaluated steam velocity distributions in the LEI pulser using a "porous region'' to simulate condensation // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198, p. 663-670
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
2
2
1
1
1
Kveselis V., Minkštimas R., Strazdas D., Tamonis M. Mathematical model of functioning for district heating networks // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 799-804.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
4
4
1
1
1
Levinskas R., Čėsnienė J., Kriūkienė R. Particularities of thermal conductivity determination at various temperatures using "hot-wire" method // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 255-262.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
3
3
1
1
1
Pedišius A., Tonkonogij J. The Lithuanian air volume and flow rate standards // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 821-828.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
2
2
1
1
1
Poškas P., Poškas R., Sabanskis D. Turbulent opposing mixed convection heat transfer in vertical flat channel with symmetrical heating // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 411-418.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
3
3
1
1
1
Poškas P., Šimonis V. Thermal analysis of casks for interim storage of RBMK-1500 spent nuclear fuel // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 629-636.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
2
2
1
1
1
Šlančiauskas A. Mass transfer in the heavy fuel oil flame near the burner // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 427-434.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
1
1
1
1
1
Ušpuras E. Modeling of transient processes in channel-type reactors // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 113-126.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
1
1
1
1
1
Vaitiekūnas P., Petkevičienė J. Two-phase numerical model of heat exchange in a lake cooler // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 435-440.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
2
2
1
1
1
Valinčius V., Valatkevičius P., Valinčiūtė V. High temperature air flow and heat transfer in a rectangular cavity of circular tube // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 441-448.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
1
1
1
1
1
Vilemas J. Thermophysics, thermal engineering in Lithuania and academician Algirdas Žukauskas // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 3-10.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
1
1
1
1
1
Zujus R., Poškas P. Numerical simulation of turbulent mixed convection heat transfer for aiding flows in vertical flat channel with symmetrical heating // Advances in heat transfer engineering: proceedings of the 4th Baltic heat transfer conference, Kaunas, Lithuania, August 25-27, 2003 / Kaunas; New York, 2003. ISBN 9986-492-78-5; ISBN 1-56700-198-1, p. 481-488.
1
9986-492-78-5;1-56700-198-1
1
0
2
2
1
1
1
[R.Jankauskas]. Lietuvos priešistorės ir proistorės gyventojų antropologijos metmenys. Lietuva iki Mindaugo:[straipsnių rinkinys + skaitmeninė knyga] p. 143-152.
1
9986-571-89-8
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[A.Mackevičiūtė]. Sample design issues in educational surveys. Workshop on survey sampling theory and methodology:May 28-June 3, 2003, Palanga,/Statistics Lithuania p. 107-109.
1
9986-589-98-3
1
0
0
0
0
0.5
0.5
[M.Bloznelis]. Bias and consistency of jackknife variance estimation in stratified samples. Workshop on survey sampling theory and methodology:May 28-June 3, 2003, Palanga,/Statistics Lithuania p. 10-21.
0.5
9986-589-98-3
1
0
0
0
0
0.25
0.25
[E.Gefenas]. Biomedicininių tyrimų prieštaros pereinamojo laikotarpio Europos šalių kontekste. Tarptautinė vidurio ir rytų Europos konferencija bioetikos klausimais, 2002 m. lapkričio 11-12 d., Vilnius, p. 80-86. .
1
9986-711-74-6
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[Burneika, Gediminas; Dravininkas, Almutas]. Research results of sawdust briquette production technology involving glycerol addition // New methods, means and technologies for applications of agricultural products : proceedings of the international conference : [18-19 September 2003, Raudondvaris] / Raudondvaris, 2003. ISBN 9986-732-19-0, p.47-51.
1
9986-732-19-0
1
0
2
2
1
1
1
[Jasinskas, Algirdas; Žaltauskas, Algirdas]; Kryževičienė, Aldona. Technological, technical and economic issues of traditional grass production ad utilisation for fuel // New methods, means and technologies for applications of agricultural products : proceedings of the international conference [18-19 September 2003, Raudondvaris] / Raudondvaris, 2003. ISBN 9986-732-19-0, p.20-26.
0.67
9986-732-19-0
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Kraujalis, Alfonsas; Povilaitis, Vaidas]. Effects of dry grass and thrashing residues burning on soil and environment // new methods, means and technologies for applications of agricultural products : proceedings of the international conference [18-19 September 2003, Raudondvaris] / Raudondvaris, 2003. ISBN 9986-732-19-0, p.93-97.
1
9986-732-19-0
1
0
2
2
1
1
1
[Raslavičius, Laurencas; Liubarskis, Vladimiras]. Vista of fueling diesel engine with fuel blends // New methods, means and technologies for applications of agricultural products : proceedings of the international conference [18-19 September 2003, Raudondvaris] / Raudondvaris, 2003. ISBN 9986-732-19-0, p.39-42.
1
9986-732-19-0
1
0
2
2
1
1
1
[Šateikis, Ignas]. Possibilities of plant biomass cultivation and use for energy purposes in Lithuania's agriculture // New methods, means and technologies for applications of agricultural products : proceedings of the international conference [18-19 September 2003, Raudondvaris] / Raudondvaris, 2003. ISBN 9986-732-19-0, p.9-14.
1
9986-732-19-0
1
0
1
1
1
1
1
[Stanevičius V., Švažas S., Raudonikis L.] 2003. Population of Garganey and Shoveler in Lithuania. Švažas S., Viksne J., Kuresoo A., Kozulin A. The Garganey and Shoveler in the Baltic States and Belarus. Vilnius: OMPO Vilnius, p. 71-89
1
9986-759-28-5
1
0
3
3
1
1
1
[E.Subata]. Narkotinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminė ir antrinė prevencija bei pirminė sveikatos priežiūra. Narkotikų vartojimo prevencija bendruomenėje:pirminės sveikatos priežiūros darbuotojo žinynas p. 121-150.
1
9986-777-11-9
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[J.Jankauskas]. Ecological culture - the final aim of ecological education. Sport and the environment:sub regional conference, Vilnius, 10 October, 2003/The European Olympic Committee, the National Olympic Committee of Lithuania p. 33-37.
0.5
9986-916-42-6
1
0
0
0
0
0.25
0
Ne mokslo leidinys
[J.Jankauskas]. Sports and environment: the programmes, projects and activities in Lithuania. Sport and the environment:sub regional conference, Vilnius, 10 October, 2003/The European Olympic Committee, the National Olympic Committee of Lithuania p. 38-42.
0.5
9986-916-42-6
1
0
0
0
0
0.25
0
Ne mokslo leidinys
[A.Gaigalas]. Seredžiaus geologinis pagrindas. Seredžius p. 17-35.
1
9986-9236-7-0
1
0
0
0
0
0.5
0.5
Bumlytė I.A., Pakalnytė R., [Radzevičienė L.], Šepetauskienė E., Gaupšienė E., Kavaliauskienė J. Diabetinės nefropatijos ir kitų cukrinio diabeto komplikacijų pokyčiai 1996-2002 metais (dviejų Kauno miesto pirminių sveikatos priežiūros centrų duomenimis). Medicina 2003; 39 (priedas 1) 51-58.
0.17
eISSN: 1648-9144 ISSN: 1010-660X
1
3
6
6
0.17
0.17
0.17
Juodis, Egidijus. Real effectiveness of ventilation air heat recovery equipment // Advances in Heat Tranfer Engineering : proceedings of the Fourth Baltic Heat Transfer Conference, August 25-27, 2003 Kaunas, Lithuania. New York : Begel House, Inc., 2003. ISBN 1-56700-198-1. p. 793-798.
1
ISBN 1-56700-198-1
1
0
1
1
1
1
1
A. Endriukaitytė, J. Parasonis, [R. Bliūdžius, R. Samajauskas]. Calculation of the U-Value of the Building Partitions with Mineral Wool under the Influence of Convection // Advances in Heat Transfer Conference: Proceedings of the Fourth Baltic Heat Transfer Conference. - New York - Kaunas, 2003, p. 161-170.
0.5
ISBN 1-56700-198-1
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Valančius, Kęstutis; Skrinska, Alfonsas. An intermittent heating influence to the building reheating time and design heat load // Advances in Heat Tranfer Engineering : proceedings of the Fourth Baltic Heat Transfer Conference, August 25-27, 2003 Kaunas, Lithuania. New York : Begel House, Inc., 2003. ISBN 1-56700-198-1. p. 277-282.
1
ISBN 1-56700-198-1
1
0
2
2
1
1
1
J. Juodvalkis, E. Blaževičius, R. A. Vipartas. The Possibilities of the Heat Loss Minimization in Buildings // Advances in Heat Transfer Engineering: Proceedings of the Fourth Baltic Heat Transfer Conference. - New York - Kaunas, 2003, p. 209-216.
1
ISBN 1-56700-198-1 ISBN 9986-492-78-5
1
0
3
3
1
1
1
V. Stankevičius, R. Samajauskas, B. Samajauskienė, J. Ramanauskas. Investigation of Heat Transfer Across the Cavities with Loose - Fill Thermal Insulation // Advances in Heat Transfer Engineering: Proceedings of the Fourth Baltic Heat Transfer Conference. - New York - Kaunas, 2003, p. 263-268.
1
ISBN 1-56700-198-1 ISBN 9986-492-78-5
1
0
4
4
1
1
1
[A.Šiuliauskas], [V.Liakas], D.Malinauskas. Žieminių rapsų augimo bei vystymosi ypatumai skirtingų veislių pasėliuose. Žemės ūkio mokslai. 2003. Nr.4. -p. 69-75.
0.67
ISBN 1392-0200
1
7
3
3
0.67
0.67
0.67
[Juknevičius S.] Augalinės kilmės baltyminių papildų įtaka kiaulienos kokybei// Vagos: LŽŪU mokslo darbai.- 2003, Nr. 58 (11), p. 15-20.
1
ISBN 1392-0200
1
1
1
1
1
1
1
Malinauskas D., [Liakas V.], [Šiuliauskas A.] Žieminių rapsų augimo ir derliaus formavimosi ypatumai juos sėjant neįterpus sėklų. Žemės ūkio mokslai. 2003. Nr.3. -p.19-24.
0.67
ISBN 1392-0200
1
7
3
3
0.67
0.67
0.67
Ragulskienė, J; Maciulevičius, J; [Maskeliūnas, Rimas; Zubavičius, Leonas]. Investigation of the oscillatory dynamics of the interacting plates//"ULTRAGARSAS" ISSN 1392-2114., Volume No.(4) 49, 2003, p.24-26.
0.5
ISBN 1392-2114
1
14
4
4
0.5
0.5
0.5
Ragulskis, K; Ragulskis, L; Ragulskis, M; [Maskeliūnas, Rimas; Zubavičius, Leonas]. The dynamics of a mechanical system excited parametrically by a traveling wave//"ULTRAGARSAS", Volume No.(4) 49, 2003.p.20-23,
0.4
ISBN 1392-2114
1
14
5
5
0.4
0.4
0.4
Baronienė V. Pavasarį žydintys krūmai / Vilnius: Katikauga, 2003. - 30 p.
1
ISBN 1392-771
0
0
0
0
0
0.5
0
Šulčius N. , Šimkevičius T. Vienfazio transformatoriaus pirmunės apvijos sklaidos magnetinio srauto tyrimas // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, nr. 1, p. 191-196.
1
ISBN 1648-7421
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne periodinis leidinys
[Čižas, Algirdas Eduardas]; Janavičius, Saulius; Kamaitis, Zenonas; Nakas, Algimantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Technologija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III: Beketeriai - Chakasai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5-420-01512-9.
0.2
ISBN 5-420-01512-9
1
0
0
0
0
0.1
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius, Saulius]. Dirižablis // Visuotinė lietuvių enciklopedija: T. IV. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01512-9,2003, p. 803.
1
ISBN 5-420-01512-9
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius, Saulius]. „Britich Airways" // Visuotinė lietuvių enciklopedija: T. III. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01512-9,2003, p. 495.
1
ISBN 5-420-01512-9
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
Čižas, Algirdas Eduardas; Janavičius, Saulius; Kamaitis, Zenonas; Nakas, Algimantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Technologija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III: Beketeriai - Chakasai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5-420-01512-9.
0.4
ISBN 5-420-01512-9
1
0
0
0
0
0.2
0
Ne mokslo leidinys
[Čižas, Algirdas Eduardas]; Janavičius, Saulius; Kamaitis, Zenonas; Nakas, Algimantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Technologija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. IV: Chakasija - Diržių kapinynas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5-420-01522-6.
0.2
ISBN 5-420-01522-6
1
0
0
0
0
0.1
0
Ne mokslo leidinys
Čižas, Algirdas Eduardas; Janavičius, Saulius; Kamaitis, Zenonas; Nakas, Algimantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Technologija // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. IV: Chakasija - Diržių kapinynas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5-420-01522-6.
0.4
ISBN 5-420-01522-6
1
0
0
0
0
0.2
0
Ne mokslo straipsnis
[Janavičius Saulius]. Kosminė medicina // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 579.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]; Seržentas Albinas. Krovininis orlaivis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 624.
0.5
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.25
0
[Janavičius Saulius]. Lėktuvas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 718-720.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Gaisrinis orlaivis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 11.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius Saulius]. Gyvybingumo palaikymo sistema // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 127.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius Saulius]. Greičio rodytuvas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 158-159.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius Saulius]. Greitinamasis variklis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 159.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius Saulius]. Greitinimo kamera // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 160.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius Saulius]. Grupinis pilotažas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 184.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. HETE // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 197.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Janavičius Saulius]; Seržentas Albinas. Hidroaerodromas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 208.
0.5
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.25
0
[Janavičius Saulius]; Seržentas Albinas. Hidroplanas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 225.
0.5
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.25
0
[Janavičius Saulius]. Ikigarsinis greitis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 248.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Imelmanas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 253.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Individualusis raketinis variklis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 261.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]; Sūdžius Jokūbas. INTELSAT // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 281.
0.5
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.25
0
[Janavičius Saulius]. Juodoji dėžė // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 343-344.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Kalnelis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 380.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Katapultavimas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 430-431.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Ktapultuojamasis krėslas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 431.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]; Seržentas Albinas. Keleivinis lėktuvas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 443.
0.5
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.25
0
[Janavičius Saulius]. Keliamasis orsraigtis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 444.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Kietojo kuro raketinis variklis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 474.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Kilimo ir skrydžio variklis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 479.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Kilimo variklis // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 479.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Kilpa // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 480.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Konvertoplanas // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 568.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
[Janavičius Saulius]. Lėktuvo uodegos plokštumos // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 721.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo straipsnis
[Janavičius Saulius]. Orlaivių atpažinimo ženklai // Technikos enciklopedija : T. 2. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01523-4. 2003, p. 746-758.
1
ISBN 5-420-01523-4
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Sadauskas, Vigilijus; Pumputis, Vidmantas]. Audito reikšmė užtikrinant saugų eismą // Transbaltica-03 : 4-osios tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2003 m. balandžio 10-11 d., mokslinių pranešimų rinkinys / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto ir kelių tyrimo institutas, Varšuvos automobilių 18transporto institutas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Technika, 2003. p. 304-311.
1
ISBN 991986-05-648-9.
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[Juškienė V.] Lietuvos gyvulininkystė ir jos vystymosi tendencijos // Lietuvos žemės ūkio būklė ir plėtros strateginės kryptys. Lietuvos informatikos akademijos mokslinių darbų rinkinys. 2002. T. 2. P. 72-79.
1
ISBN 9955-09-319-6
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
Purvinis, Ojaras; Valackienė, Asta. Miesto biudžeto paskirstymas porinio palyginimo metodu // Ekonomika ir vadyba-2003: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. balandžio 25, 26 d.] / Kauno technologijos universitetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-389-7. p. 43, 44.
0.5
ISBN 9955-09-389-7
1
0
0
0
0
0.25
0
Ne FBT mokslai
[Kaminskienė J., Raškinienė D.] Stojusiųjų į LŽŪU 2000-2002 m. matematikos testo rezultatų analizė // Konferencija "Matematika ir matematikos dėstymas - 2003". - Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003. - P. 55-57.
1
ISBN 9955-09-393-5
1
0
2
2
1
1
1
[Lapinskas A., ] Lapinskas R. Kai kurie matematikos dėstymo technologijų mokslo studentams ypatumai // Matematika ir matematikos dėstymas. - Kaunas: Technologija, 2003. - P. 58-63.
0.5
ISBN 9955-09-393-5
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[ A. Kaminskas]. Statybinių medžiagų ekobalanso įtaka jų kokybei // Silikatų technologija.Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-403-6. Kaunas: Technologija, 2003, p.14 - 16.
1
ISBN 9955-09-403-6
1
0
1
1
1
1
1
[A. Kaminskas]. Statybinių medžiagų sąvokos samprata Lietuvai integruojantis į ES // Silikatų technologija.Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-403-6. Kaunas:Technologija, 2003, p.9-13.
1
ISBN 9955-09-403-6
1
0
1
1
1
1
1
[J. Žvironaitė], A. Krušinskienė.Statybinių kalkių reaktyvumo tyrimai skirtingais metodais// Silikatų technologija.Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-403-6. Kaunas:Technologija, 2003, p. 22-24.
0.5
ISBN 9955-09-403-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[K. Eidukevičius, A. Laukaitis], V. Siaurys, P. Lindberg. Briketų iš mineralinės vatos atliekų, molio, cemento dulkių, dolomito savybių tyrimas // Silikatų technologija.Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-403-6. Kaunas:Technologija, 2003, p.138-143.
0.5
ISBN 9955-09-403-6
2
0
3
4
0.667
0.584
0.584
[Kazragis, Algimantas]; [Juknevičiūtė, Aušra]; Gailius, Albinas. Lengvos statybinės medžiagos iš žemės ūkio gamybos atliekų // Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technolgijos universtetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 75-80.
0.67
ISBN 9955-09-403-6
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[V. Kizinievič, F. Petrikaitis], O. Kizinievič. Keraminės šukės kai kurių fizikinių-mechaninių savybių priklausomybė nuo išdegančių priedų // Silikatų technologija.Tarptautinės konferen-cijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-403-6. Kaunas:Technologija, 2003, p.115-120.
0.67
ISBN 9955-09-403-6
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Kazragis, Algimantas; Juknevičiūtė, Aušra; Gailius, Albinas. Lengvos statybinės medžiagos iš žemės ūkio gamybos atliekų // Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technolgijos universtetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 75-80.
0.333333
ISBN 9955-09-403-6
1
0
3
3
0.333
0.333
0.333
Kizinievič, Viktor; Petrikaitis, Fabijonas; Kizinievič, Olga. Keraminės šukės kai kurių fizikinių-mechaninių savybių priklausomybė nuo išdegančių priedų // Silikatų technologija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technolgijos universtetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-403-6. p. 115-120.
1
ISBN 9955-09-403-6
1
0
3
3
1
1
1
D.Čikotienė, A.Bargelis. Customer focused product development. Tarptautinės konferencijos "Mechanika 2003" pranešimų medžiaga. Kaunas:Technologija, 2003, p. 14-19
0.5
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[ Ščemeliovas, Jevgenijus]. Suvirinimo srovės moduliacijos įtaka siūlės formavimui // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 155-160.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
1
1
1
1
1
[Andziulis A.], [Janutėnienė J.], Venskus M. Skysčių mechanika naftos gręžiniuose//Mechanika.- 2003, Kaunas: KTU l-kla; p. 25-29.
0.67
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Bacevičius, Jonas]; [Leonavičius, Mindaugas]; [Šukšta, Marijonas]. Austenizuoto ketaus (ADI) su skirtingu plastiškumu plyšėjimo rodiklių nustatymas // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 121-125.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
1
1
1
[Kutas, Remigijus]; [Samofalov, Michail]. Lengvų metalinių konstrukcijų netiesinės geometrijos optimizacija panaudojant svorio ir formos kintamuosius // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 167-172.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
[Kvedaras V.], Vilys J., Čiuplys V., Čiuplys A. Paviršinio sustiprinimo įtaka nuovargio lūžio struktūrai//Mechanika-2003.- 2003, Klaipėda: KU l-kla, p. 173-177.
0.25
ISBN 9955-09-404-4
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
[Kvedaras V.], Vilys J., Čiuplys V., Čiuplys A., Nikonovas A. Sendinimo prie įvairių apkrovų įtaka plieno 35?C mechaninėms savybėms//Mechanika-2003.- 2003, Klaipėda: KU l-kla, p. 234-239.
0.4
ISBN 9955-09-404-4
1
0
5
5
0.4
0.4
0.4
[Mažeika, Dalius]; [Kulvietis, Genadijus]. Numerical identification algorithm of the mechanical structures modal shapes sequence // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 95-100.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
[Petraitis, Gediminas]; [Leonavičius, Mindaugas]; [Stupak, Stanislav]; [Raulynaitis, Juozas]. Dviejų sluoksnių ketaus atsparumo daugiacikliam lenkimui tyrimas // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 161-166.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
4
4
1
1
1
[Selivonec, Jelena]. Apkrovos pasiskirstymas ir pažeidimai sriegio vijose // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 450-454.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
1
1
1
1
1
[Višniakov, Nikolaj]. Storasienių konstrukcijų, suvirintų sandūrinėmis siūlėmis keliais ėjimais, terminių-deformacinių procesų modeliavimas // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 37-45
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
1
1
1
1
1
A.Sabaliauskas, M.Daunys. Detalių su sukietintais paviršiais įtempimų ir deformacijų būvio tyrimas skaitiniais metodais. Tarptautinės konferencijos "Mechanika 2003" pranešimų medžiaga. 2003, p. 351-354.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Ažubalis, Mindaugas; Bansevičius, Ramutis Petras. Bendri taktilinių sistemų vystymosi ypatumai // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 421-425.
0.25
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
Bansevičius, Ramutis Petras; Blechertas, Vytautas; Toločka, Rymantas Tadas. Aktyviųjų medžiagų panaudojimo galimybės smūgio greičio atstatymo koeficientui valdyti // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 278-283
0.17
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
0.17
0.17
0.17
Baurienė, Genovaitė; Bubulis, Algimantas; Pilkauskas, Kęstutis. Piezodrives dynamics research // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 382-387.
0.33
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Daukševičius, Rolanas; Ostaševičius, Vytautas; Bubulis, Algimantas. Research peculiarities of microelectromechanical switch // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 271-277
0.33
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Gaidys, Rimvydas; Danielytė, Jovita; Lapinskas, Paulius. Implanto ir žandikaulio sąveikos tyrimas // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 284-289
0.67
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
Juzėnas, Kazimieras; Bansevičius, Ramutis Petras; Kargaudas, Vytautas. Banginiai hidrauliniai manipuliatoriai // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 361-365.
0.17
ISBN 9955-09-404-4
1
0
3
3
0.17
0.17
0.17
Perėtis B., Balčiūnienė M. Lydinio sintezės iš miltelių mišinio, paveikto lazerio spinduliuote, kinetika. Mechanika-2003, 329-333 (2003).
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
R.Šniuolis, M.Daunys. Parameters of Low Cycle Fatigue Curves According to Elastic and Plastic Strain. Tarptautinės konferencijos "Mechanika 2003" pranešimų medžiaga. p. 46-51
0.5
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Romanenko, Konstantinas; Samofalov, Michail. Ritinio pavidalo plieninės talpyklos mechaninio būvio ties liukais skaitinis modeliavimas // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 339-344.
0.5
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Romanenko, Konstantinas; [Samofalov, Michail]. Ritinio pavidalo plieninės talpyklos mechaninio būvio ties liukais skaitinis modeliavimas // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 339-344.
0.5
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Valiūnas, Kazimieras; Staponkus, Vladislovas. Skysčio slėgio pulsacijos slopinimo tyrimas slėgimo vamzdyje // Mechanika - 2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 400-405.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Varnavičius, Vytis; Bansevičius, Ramutis Petras; Dragašius, Egidijus; Toločka, Rymantas Tadas. Valdomo klampumo skysčio tyrimai // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 416-420.
0.13
ISBN 9955-09-404-4
1
0
6
6
0.13
0.13
0.13
Z.Ramonas, V.Petronis. ES šalių dviračių saugumo reikalavimų analizė. Tarptautinės konferencijos "Mechanika 2003" pranešimų medžiaga. Kaunas:Technologija, 2003, p. 224-227.
1
ISBN 9955-09-404-4
1
0
2
2
1
1
1
Žvinys J., Kondrotaitė Janutienė R., Perėtis B. Tampriai plastinių plieno charakteristikų skaičiavimas esant virsminiam plastiškumui. Mechanika-2003, 126-132 (2003).
0.33
ISBN 9955-09-404-4
1
0
4
4
0.33
0.33
0.33
[Rudzinskas, Vitalijus; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas]. Garo vamzdyno lenktos alkūnės cikliškai ilgalaikio - terminio stiprumo analizė ir skaičiavimai // Mechanika-2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva 2003 m. balandžio 3-4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Mechanikos inžinerijos Baltijos asociacija (BAME). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 455-461
1
ISBN 9955-09-404-4.
1
0
3
3
1
1
1
Česnulevičius, Aurimas; Bargelis, Tautvydas. Sructuring the interfaces of CIM simulation model // Mechanika-2003: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, Lietuva, 2003 m. balandžio 3, 4 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinės mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Baltijos mašinų gamintojų asociacija (BAME). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-404-4. p. 290-294.
0.5
ISBN 9955-09-404-4.
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
L. Markauskaitė. Rationales of Asymmetric Regulation in Telecommunications Market: Analysis of the European Union Legislation // In: Intern .Scientific Conference Proceedings "European Union-2004: Challenges, Processes and European Studies.I". Kaunas, Technologija, 2003, p. 104-110.
1
ISBN 9955-09-409-5
1
0
1
1
1
1
1
Keršienė, Milda; Ramonaitytė, Danutė Teresė. Melanoidinių, gautų vykstant skirtingų karbonilinių junginių sąveikai su glicinu, savybės // Maisto chemija ir technologija: konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-412-5. p. 27-28.
1
ISBN 9955-09-412-5
1
0
2
2
1
1
1
[S. Goberis, R. Stonys]. Hidratacijos procesų kaitrai atsparių betonų rišikliuose tyrimai // Betonas ir gelžbetonis : Konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-413-3. Kaunas: Technologija., 2003, p. 36 - 41.
1
ISBN 9955-09-413-3
1
0
2
2
1
1
1
[D. Dzemydiene], R. Naujikiene, Structural Analysis of Legal Environment Protection Information in the Estimation of Pollution Factors // In: H. Pranevicius at al (Eds.). Proc .of Intern. Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". Kaunas, Technologija, 2003, p. 324- 328.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Griškevičius, Rolandas]; [Šriupša, Artūras]. Using distributed attribute sets to model business objects relationships // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 211-214.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
1
1
1
[Valatkaitė, Irma]; [Vasilecas, Olegas]. Business rules and business rules approach to is development // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 339-345.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
1
1
1
A. Calvin, [A. Žilinskas]. On global optimization in the presence of noise // In: Proc . of Intern. Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". Kaunas, Technologija, 2003, p. 7-9.
0.25
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
Andriulaitis, Arūnas. Safety requirements checking in aggregate system // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 167-171.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Budnikas, Germanas. Application of knowledge-based techniques for creation of ESTELLE/AG specifications // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 172-176.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
G. Dzemyda, V. Šaltenis, V. Tiešis. Knowledge based decision support in the state education policy // In: H. Pranevicius at al (Eds.). Proc . of Intern. Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". Kaunas, Technologija, 2003, p. 10-14.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
3
3
1
1
1
Ginevičius, Romualdas; [Podvezko, Valentinas]. Quantitative evaluation of significance of hierarchically structured indexes // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 22-25.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Guginis, Gediminas. Software simulation model creation technique based on PLA use // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 185-189.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
J. Mockus. Development and investigation of a system for distance graduate studies and research cooperation in the internet evironment; applications in Lithuanian universities // In: Proc .of Intern. Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". Kaunas, Technologija, 2003, p. 374-376
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
L.Sakalauskas, A.Kabašinskas. On stock portfolio simulation and optimization // In: H. Pranevicius at al (Eds.), Proc. of Intern. Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". Kaunas, Technologija, 2003, p. 232-234.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
1
1
1
M. Burinskiene, [D. Dzemydiene], V. Rudzkiene. An Approach for Recognition of Significant Factors for Sustainable Development Strategies // In: H. Pranevicius at al (Eds.), Proc. of Intern. Conference "Modelling and Simulation of Business Systems". Kaunas, Technologija, 2003, p. 90-96.
0.33
ISBN 9955-09-420-6
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Misevičienė, Regina; Misevičius, Pranciškus Vylius. Model of accounting systems for enterprises // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 334-338.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Mockus, Jonas. Development and investigation of a system for distance graduate studies and research cooperation in the internet environment; applications in Lithuania universities // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 374-76.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Pranevicius, Henrikas. Formalization and simulation of business process // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 198-202.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Pranevičius, Henrikas; Misevičienė, Regina; Milčiūtė, Vaida. Use of aggregate specification and logic programming for knowledge base validation and verification // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 203-208.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
3
3
1
1
1
Pranevičius, Henrikas; Kurlavičius, Algimantas. An agricultural sector models for regional policy analysis and strategic planning // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 148-154.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
S.Žičkienė, V.Tričys, A.Šileika. Optimization of the Municipal Waste Collection Processes. Modeling and Simulation of Busines Systems. International Conference. 2003, p.57-61
0.33
ISBN 9955-09-420-6
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Šaparauskas, Jonas. Evaluation and comparison of alternative building design schemes by using the Internet's potentialities // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 319-323.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Stasiulionis, Andrius. Multicriteria based estimation of selection of commercial property's construction project // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 36-42.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Tamošaitis, Romualdas; Gargasaitė, Leonarda. Modelling of virtual time norms for technological processes // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 311-316.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
1
1
1
Ustinovičius, Leonas; Podvezko, Valentinas. A mathematical modelling method of determining investment efficiency in construction // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 160-164.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Ustinovičius, Leonas; [Podvezko, Valentinas]. A mathematical modelling method of determining investment efficiency in construction // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 160-164.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Valakevičius, Eimutis; Žolytė, Renata. Factor model for Lithuanian stock market // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 244-248.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
2
2
1
1
1
Vilutienė, Tatjana. The application of multi-criteria analysis to decision support for the facility management of a city's residential district // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 47-51.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
1
1
1
1
1
Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Kaklauskas, Artūras; Trinkūnas, Vaidotas; Trinkūnienė, Eva. Model of construction e-business system // Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University, Institute of Mathematics and Informatics, Law University of Lithuania, Lithuanian Operational Research Society within EURO (LitORS), The Association of European Operational Research Societies, Baltic Operational Research Society (BaltORS). Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 359-363.
1
ISBN 9955-09-420-6
1
0
4
4
1
1
1
Žilinskas, Julius; Bogle, Ian David Lockhart. Experimental investigation of balanced random interval arithmetic // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 62-66.
0.5
ISBN 9955-09-420-6
2
0
1
2
1
0.75
0.75
Pranevičienė, Irena; Randytė, Saulena; Snieškaitė, J. Simulation of bank liquidity and sufficiency // Modelling and simulation of business systems: international conference, May 13, 14, 2003, Vilnius, Lithuania / edited by H. Pranevicius, E. Zavadskas, B. Rapp. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-420-6. p. 195-197.
0.67
ISBN 9955-09-420-6.
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Baziukaitė D.]. Consept of adaptive besed virtual learning environment (Adaptyvi mokymosi aplinka)//TELDA' 03 Technology enhanced Learning in a Digital Age (Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje).- 2003, Kaunas: KTU; p. 63-66.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
1
1
1
1
1
[Kulvietienė, Regina]; [Šileikienė, Irma]. Lotus learning space like learning management system // Telda'03. Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje. Tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. : proceedings of the International Conference held at Kaunas University of Technology, Lithuania 8-9 May 2003. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 83-87.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
2
2
1
1
1
A. Baskas. Elektroninio mokymosi iššūkiai mokymui // Tarptautinės konferencijos TELDA' 03 ,,Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje'' darbai. Kaunas, Technologija, 2003, p. 129-131.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
1
1
1
1
1
Areška, Nerijus; Šilinskas, A. Development of synchronous communication tools for distance education: findings and experiences of TESTVIL Project // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 105-106.
0.5
ISBN 9955-09-421-4
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Bareiša, Eduardas; Adomavičius, Juozas; Keršienė, Vitalija; Sekliuckis, Vitolis. Universitetinės informatikos programos adaptavimas e. terpei // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 132-134
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
4
4
1
1
1
Cibulskis, Gytis; Siegas, Marius. Video-lectures over Internet: development of tools and services // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 101-104.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
2
2
1
1
1
Genutis, Mindaugas. Opennes to the world through virtual learning environments // TELDA'03. Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8, 9 d. / Kaunas University of Technology, Distance Education Centre at Kaunas University of Technology, National Association of Distance Education. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 107-111.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
1
1
1
1
1
Jarašiūnienė, Birutė. Developing the applied discrete mathematics unit for distance learning // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 112-116.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
1
1
1
1
1
Milišauskienė, Rūta; Rutkauskas, Vaidotas. Lithuanian universities help to bring up gifted pupils (learners' information literacy in university and secondary school cohesion) // TELDA'03. Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8, 9 d. / Kaunas University of Technology, Distance Education Centre at Kaunas University of Technology, National Association of Distance Education. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 117-120.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
2
2
1
1
1
Pranevičius, Henrikas; Ambrazienė, Danutė; Kuosa, Vytautas. Studijų proceso kompiuterių klasėse formalizavimas // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 124-128.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
3
3
1
1
1
Rutkauskienė, Danguolė; Pociūtė, Eglė. Key aspects of the development of distance education // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 30-34
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
2
2
1
1
1
Targamadzė, Aleksandras. Lifelong learning and informational technologies // TELDA'03 Informacinėmis technologijomis grįstas mokymasis skaitmeniniame amžiuje: tarptautinė konferencija, 2003 m. gegužės 8-9 d. / [Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-421-4. p. 7-10.
1
ISBN 9955-09-421-4
1
0
1
1
1
1
1
V.Tričys, K.Kazanavičius, K.Beleška, V.Pekarskas.New Direction in Leather Technology and Materials Science. Baltic Textile and Leather: International Conference. 2003. p.127-134
0.5
ISBN 9955-09-479-06
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Urbelis, Virginijus; Petrauskas, Algimantas; Vitkauskas, Arvydas Juozas. The analysis of creep and creep recovery processes of fabric system // Baltic textile & leather : proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. P. 81-88.
0.33
ISBN 9955-09-479-6
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Gulbinienė, Ada; Jankauskaitė, Virginija; Petraitienė, Stasė; Arcišauskaitė, R. The mechanism of water vapour transmission in pigment coated leather // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 194-199.
0.25
ISBN 9955-09-479-6.
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Tričys, V.; Kazanavičius, K.; Beleška, Kęstutis; Pekarskas, Vidmantas Povilas. New direction in leather technology and material science // Baltic textile & leather: proceedings / Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-479-6. p. 127-134.
0.25
ISBN 9955-09-479-6.
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Volungevičienė, Airina; Kovertaitė, Vilma Rūta. IT challenge in online tutoring // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 25-29.
1
ISBN 9955-09-485-
1
0
2
2
1
1
1
[Kulvietienė, Regina]; [Stankevič, Jelena]. Blended e-learning delivery using the LearningSpace-Virtual Classroom // ALTA'03. Elektroninio mokymo tinklai ir technologijos : proceedings of the International conference held at Kaunas University of Technology, Lithuania, September 11-12, 2003 / Learning GRID of Excellence Working Group Lithuanian Node (LEGE-WG), Distance Education in Lithuania (LieDM), Distance Education Centre at Kaunas University of Technology (KTU DEC) Advanced learning technologies and applications. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 89-92.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
2
2
1
1
1
Adomavičius, Juozas; Bareiša, Eduardas; Blažauskas, Tomas; Keršienė, Vitalija; Sekliuckis, Vitolis. Advanced learning technologies in university level studies of informatics // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 71-75.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
5
5
1
1
1
Baniulis, Kazys Tomas; Paulikas, Giedrius; Reklaitis, Vytautas. Implementation of assessment Web-service for TestTool // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 39-40.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Barauskas, Rimantas. Education in finite element analysis and applications in computational grid networks // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 34-38.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
1
1
1
1
1
Bernotas M., Ragulienė L. Slotkienė A., Baniulis K. Virtualios laboratorijos realizacijos modelis // ALTA'03: Advanced Learning Technologies and Application = Ekeltroninio mokymo tinklai ir technologijos: proceedings of the International conference. -K., 2003, p. 97-102.
0.5
ISBN 9955-09-485-0
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Bernotas, Marijus; Ragulienė, Loreta; Slotkienė, Asta; Baniulis, Kazys Tomas. Virtualios laboratorijos realizacijos modelis // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 97-102.
0.25
ISBN 9955-09-485-0
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Cibulskis, Gytis. Expanding LieDM network by delivering video-lectures over the internet // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 47-50.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
1
1
1
1
1
Jarašiūnienė, Birutė. Technicues for increasing the rate and the depth of comprehension of the material in applied discrete mathematics unit for distance learning // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 67-70.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
1
1
1
1
1
Kubiliūnas, Ramūnas; Karčiauskas, Eimutis. Formalization and transformation of e-learning courses material // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 93-96.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
2
2
1
1
1
Ofner, Gregor; Limanauskienė, Virginija. Fit for e-commerce training model // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 61-66.
0.5
ISBN 9955-09-485-0
2
0
1
2
1
0.75
0.75
Paunksnis, Alvydas; Lukoševičius, Arūnas; Kurapkienė, Skaidra; Barzdžiukas, V.; Jurkonis, Rytis; Almquist, L.O.; Severgardh, P.; Uloza, V. Achievements of telemedicine in Lithuania // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 55-56.
0.32
ISBN 9955-09-485-0
2
0
0
0
0
0.16
0
TIk tezes
Reklaitis, Vytautas; Baniulis, Kazys Tomas. The new challenge for e-learning community - the grid technology // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 30-33
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
2
2
1
1
1
Rutkauskienė, Danguolė; Matulaitienė, Irena; Bulotaitė, Simona. Informacinių technologijų naudojimas kuriant profesinio rengimo sistemas // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 77-83.
0.33
ISBN 9955-09-485-0
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Targamadzė, Aleksandras. Information and communication technologies of higher education in Lithuania // ALTA'03: elektroninio mokymo tinklai ir technologijos. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-485-0. p. 4-5.
1
ISBN 9955-09-485-0
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Amulevičius A., Daugvila A., Davidonis R. Magnetinio lauko įtaka Mesbauerio tikimybei feroskys-čiuose. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje, Kaunas, 63-64 (2003).
1
ISBN 9955-09-505-9
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Amulevičius A., Daugvila A., Davidonis R., Sipavičius Č. Nanodalelių formavimas dujų sraute. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje, Kaunas, 13-14 (2003).
1
ISBN 9955-09-505-9
1
0
0
0
0
0.5
0
Tezės
Butkus D., Beinaravičius R., Konstantinova M. Radionuklidų kaupimosi medžiuose įvertinimas. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje, Kaunas, 92-95 (2003).
0.67
ISBN 9955-09-505-9
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[ Lebedeva G.], [Borcov F.], Lebedevas S., Cvetkov D., Vaicekauskas A. Calculation Complex "OPTIMA" for Increasing the work Efficiency of Combined Ship Power -Plant//Transport Means-2003.- Kaunas: Technologija; p. 74-78.
0.4
ISBN 9955-09-511-3
1
0
5
5
0.4
0.4
0.4
[Batarlienė, Nijolė]. Secure transport technologies of dangerous freights // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 12-15.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
1
1
1
1
1
[Baublys, Adolfas]. Upgrading the technology of freight transportation in short hauls // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. p. 16-20.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
1
1
1
1
1
[Butkevičius, Jonas]. The improvement of passengers' transportation technologies in land transportations and the development of the interaction between railway and road transport // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 33-36.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
1
1
1
1
1
[Djačkov V.]. Catamaran equipped with bow fin stabilizers motion in a rough sea calculation method//Transport means-2003.- 2003, Kaunas, p.87-92.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
1
1
1
1
1
[Griškevičienė, Daiva]; [Griškevičius, Algirdas]. The social-economic problems of public transport in vilnius suburban zones // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 49-52.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
2
2
1
1
1
[Lebedeva G.], Lebedevas S. Detalių šiluminio įtempimo įvertinimo metodas, modernizuojant eksploatuojamus laivų dyzelius//Lietuvos mokslas ir pramonė. Transporto priemonės-2003.-Kaunas, 2003, p.140-148.
0.5
ISBN 9955-09-511-3
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Lebedevas S.], [Vaicekauskas A.], Lebedeva G., Borcov F., Cvetkov D. Calculation Complex "OPTIMA" for Increasing the work Efficiency of Combined Ship Power -Plant//Transport Means-2003.- Kaunas: Technologija; p. 74-78.
0.4
ISBN 9955-09-511-3
1
0
5
5
0.4
0.4
0.4
[Lebedevas S.], Lebedeva G. Detalių šiluminio įtempimo įvertinimo metodas, modernizuojant eksploatuojamus laivų dyzelius//Lietuvos mokslas ir pramonė. Transporto priemonės-2003.- 2003, Kaunas: Technologija; p.140-148.
0.5
ISBN 9955-09-511-3
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Paulauskas V.]. Transport Infrastructure development//Transport Means- 2003.- 2003, Kaunas: Technologija; p. 104-112.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
1
1
1
1
1
[Paulauskas V.], [Plačienė B.], [Barzdžiukas R.], [Maksimavičius R.]. Logistic Centers Network//Transport means-2003.- 2003, Kaunas: Technologija; p.109-112.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
4
4
1
1
1
Baltrėnas, Pranas; Vasarevičius, Saulius; Kliaugienė, Evelina. Evaluation of enviromental impact by transport systems // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 7-11
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
3
3
1
1
1
Burinskienė, Marija; Paliulis, Gražvydas Mykolas. Premises of creation of sustainable urban transport systems // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 30-32.
1
ISBN 9955-09-511-3
1
0
2
2
1
1
1
[Pečeliūnas, Robertas; Pukalskas, Saugirdas; Prentkovskis, Olegas]. Dynamic of a car vibrations during the emergency braking // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. p. 113-117.
1
ISBN 9955-09-511-3.
1
0
3
3
1
1
1
[Sadauskas, Vigilijus; Pumputis, Vidmantas]. The influence of vehicles speed on accidents rates // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. p. 118-122.
1
ISBN 9955-09-511-3.
1
0
2
2
1
1
1
Mockus, Saulius; [Pukalskas, Saugirdas]; Antonescy, P. Study of Characteristics Change of a Spark Ignition Gasoline Engine Fuelled by LPG with Different Generation Systems // Transport Means - 2003 : proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 2003 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003 p. 87-90.
0.5
ISBN 9955-09-511-3.
1
0
3
3
0.5
0.5
0.5
[Jaržemskis, Andrius]. Krovinių srautų priverstinių transformacijų efektyvumo tyrimas // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 103-108.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
[Litvinenko, Michail]. Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumo analizė // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 149-154.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
[Meidutė, Ieva]. Šiuolaikinių terminalų sistemos steigimo pagrįstumas // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 162-166.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
[Palšaitis, Ramūnas]. Multimodalinio tranzitinio transporto modeliavimas // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 184-189.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
[Valavičius, Vincas]. Aviacijos variklių modulių gedimų nustatymas taikant kompiuterinus paketus // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 231-233.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
[Vasilis Vasiliauskas, Aidas]. Modal shift : actors able to affect modal choice // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 234-239.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
1
1
1
1
1
Bogdevičius, Marijonas; Prentkovskis, Olegas. Žmogaus judėjimas automobilyje // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 32-36.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
Bogdevičius, Marijonas; Vladimirov, Oleg. Automobilio hidraulinės stabdžių antiblokavimo sistemos matematinis modelis // Transporto priemonės - 2003 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Lietuva, 2003 m. / Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-516-4. p. 37-42.
1
ISBN 9955-09-516-4
1
0
2
2
1
1
1
[Brožaitienė J.], [Bovina E.] Širdies ritmo variabilumo ir fizinio pajėgumo sąsajos. Biomedicininė inžinerija. Kaunas: KTU. 2003, spalio 23-24 d. P. 94-97.
1
ISBN 9955-09-517-2
1
0
2
2
1
1
1
[Lugin S.], Slušnienė A., [Gričys R.] Kraujotakos sistemos našumo tyrimas taikant tolydžiuosius ? ir ? skirstinius. // Biomedicininė inžinerija: Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga = Proceedings of international conference, 2003 m. spalio 23 - 24 d. Kaunas: KTU. P. 78-82.
0.67
ISBN 9955-09-517-2
1
0
3
3
0.67
0.67
0.67
[Mariūnas, Mečislovas]; [Kojelytė, Kristina]. Raumens apkrovos dydžio ir biosignalų charakteristikų ryšio tyrimas // Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2003 spalio 23-24 d. Kaunas : Technologija, 2003. p. 32-35.
1
ISBN 9955-09-517-2
1
0
2
2
1
1
1
[Stankus A.] Skirtingo dažnio kvėpavimo įtaka širdies ritmo variabilumui. // Biomedicininė inžinerija. Kaunas: KTU. 2003, spalio 23-24 d. P. 83-86.
1
ISBN 9955-09-517-2
1
0
1
1
1
1
1
[Stankus A.] Spektro dažnių ribų nustatymo įtaka širdies ritmo variabilumo tikslumui. // Biomedicininė inžinerija. Kaunas: KTU. 2003, spalio 23-24 d. P. 87-90.
1
ISBN 9955-09-517-2
1
0
1
1
1
1
1
[Valavičius, Vincas]. Ligų klasifikavimas taikant kompiuterinius paketus // Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas, 2003 spalio 23-24 d. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 58-61.
1
ISBN 9955-09-517-2
1
0
1
1
1
1
1
Jonuškaitė, Žydronė; Tamošiūnaitė, M. Vilnelių filtras elektrokardiogramos izolinijos tiesinimui // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 74-77.
0.5
ISBN 9955-09-517-2
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Kajėnienė, A., Vainoras, A., Žumbakytė, R., Poškaitis, V. Krepšininkų dozuoto fizinio krūvio mėginio atsigavimo laikotarpio fiziologinių parametrų ypatumai // Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003 m. spalio 23-24 d. / KTU. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 39-39
0.75
ISBN 9955-09-517-2
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Kaniusas E., Pfüzner H., Mehnen L., Kosel J., Sedlak R., [Zakarevicius L.], [Alonderis A.], [Varoneckas G.], Meydan T., Vazguez M., Rohn M., Seccardini R., Marguardt B. Magnetostrikcinis akies judesių ir mirkčiojimo daviklis // Biomedicininė inžinerija. Kaunas: KTU.- 2003, spalio 23-24 d. P. 131-135.
0.23
ISBN 9955-09-517-2
7
0
3
13
0.997
0.614
0.614
Kopustinskas, Audris; Lukoševičius, Arūnas. Magistro studijų programa „Biomedicininė inžinerija" // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2003 m. spalio 23, 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 17-22.
0.25
ISBN 9955-09-517-2
1
0
2
2
0.25
0.25
0.25
Lukoševičius, Mindaugas; Kazla, Algirdas. Application analysis and prototype implementation of mobile system for status assessment of cardiology patients // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2003 m. spalio 23, 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 194-197.
0.5
ISBN 9955-09-517-2
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
Patašius, Martynas; Marozas, Vaidotas; Jegelevičius, Darius; Lukoševičius, Arūnas. WEB based eHealth service for quantitative analysis of pathology images: preliminary results // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 163-166.
0.5
ISBN 9955-09-517-2
1
0
4
4
0.5
0.5
0.5
Raitelaitienė, R.; Kurapkienė, Skaidra; Paunksnis, Alvydas; Mačiulis, Audris; Jurkonis, Rytis. Ultrasonic attenuation coefficient in human diabetic cataract // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 149-153.
0.4
ISBN 9955-09-517-2
1
0
5
5
0.4
0.4
0.4
Šiupšinskas, L.; Jegelevičius, Darius; Vainoras, A.; Lukoševičius, Arūnas. Žinių analizės programos taikymas tiriant ir analizuojant studentų fizinę sveikatą // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 62-64.
0.38
ISBN 9955-09-517-2
1
0
4
4
0.38
0.38
0.38
Uloza, V.; Paunksnis, Alvydas; Marozas, Vaidotas; Jurkonis, Rytis; Severgardh, P.; Ulozienė, I. An internet based archive of images of laryngeal and eye diseases // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 189-193.
0.26
ISBN 9955-09-517-2
2
0
5
6
0.312
0.286
0.286
Vainoras, A.; Korsakas, S.; Gargasas, L.; Ruseckas, R.; Miškinis, V.; Juodėnas, G.; Lukoševičius, Arūnas; Janušauskas, Artūras; Marozas, Vaidotas; Poderys, J. Paskirstyto intelekto kardiologinės kineziologinės monitoravimo sistemos prototipas // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, [2003 m. spalio 23-24 d.] / Kauno technologijos universitetas]. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 28-31.
0.2
ISBN 9955-09-517-2
1
0
10
10
0.2
0.2
0.2
Vainoras, A., Šilanskienė, A., Poškaitis, V., Vitartaitė, A. Atsigavimo po krūvio procesų dinamika skirtingo amžiaus ir lyties asmenims // Biomedicininė inžinerija : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 2003 m. spalio 23-24 d. / KTU. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 40-43.
0.25
ISBN 9955-09-517-2
1
0
4
4
0.25
0.25
0.25
Ašeriškytė, Dovilė; Vainoras, A.; Navickas, Zenonas; Matusevičiūtė, Kristina. Maksimalaus išvystomo galingumo prognozavimas fizinio krūvio metu // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2003 m. spalio 23, 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 54-57.
0.75
ISBN 9955-09-517-2.
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Matusevičiūtė, Kristina; Ašeriškytė, Dovilė; Vainoras, A.; Navickas, Zenonas. Kelių sąveikaujančių žmogaus fiziologinių sistemų analizė ir modeliavimas // Biomedicininė inžinerija: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2003 m. spalio 23, 24 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-517-2. p. 50-53.
0.75
ISBN 9955-09-517-2.
1
0
4
4
0.75
0.75
0.75
Daunys G., Daubaras A., Baranauskas A., Martinaitis M. Kompiuterių algebros panaudojimas inžinerijos studijose // Inžinerinių studijų problemos: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003, p. 21-24.
1
ISBN 9955-09-537-7
1
0
4
4
1
1
1
[Kliukas, Romualdas]; Vadlūga, Romualdas. Analysis of structural spun concrete properties // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures : proceedings of the 3rd International Conference SDSMS'03, 17-19 September, 2003, Klaipėda, Lithuania / Lithuanian Academy of Science, JFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas : Technologija, 2003. p. 141-150.
0.5
ISBN 9955-09-549-0
1
0
2
2
0.5
0.5
0.5
[Samofalov, Michail]. The membrane semi-analytical finite elements for modelling of bending with shear of thin-walled beams // Strength, Durability and Stability of Materials and Structures : proceedings of the 3rd International Conference SDSMS'03, 17-19 September, 2003, Klaipėda, Lithuania / Lithuanian Academy of Science, JFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas : Technologija, 2003. p. 253-265.
1
ISBN 9955-09-549-0
1
0
1
1
1
1
1
Bareišis, Jonas; Kleiza, Vytautas. The methods for plastic deformation efficiency evaluation for multilayer bars // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 35-41.
1
ISBN 9955-09-549-0
1
0
2
2
1
1
1
Kleiza, Vytautas; Bareišis, Jonas. Plastic deformation efficiency research of multilayer bars under tension (compression) // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 90-101.
1
ISBN 9955-09-549-0
1
0
2
2
1
1
1
Tautkus, Arūnas; Jurkauskas, Algirdas. The calculation model of the car speed at the moment of crash based on car deformations // Transport Means-2003: proceedings of the International Conference, October 23-24, 2003, Kaunas / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian branch, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-511-3. p. 152-156.
1
ISBN 9955-09-549-0
1
0
2
2
1
1
1
Vaičiulis, Dainius; Bražėnas, Algis. Strength and low cycle fatigue of mechanically heterogeneous welded joints with ring cross-section and real single-v butt weld subjected to tension (compression) // Strength, durability and stability of materials and structures: proceedings of the 3rd Internatoinal Conference, September 17-19, 2003, Klaipėda University, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology, Klaipėda University, Riga Institute of Polymer Mechanics, Serco Assurance (United Kingdom). Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955-09-549-0. p. 306-317.
1
ISBN 9955-09-549-0
1
0
2
2
1
1
1
[Liubertienė J., Šimatonienė V.,] Tiškevičius S. Pažangumo prognozavimas kontrastų metodu // Matematika ir matematikos dėstymas - 2003, LMD XLIV konferencija. - Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2003. - P. 70-75.
0.67
ISBN 9955-09394-3
1
0
3
3
0.67
0.67
0
Juronis V. Prieš kurmius, kurklius ir kitus kenkėjus / Kaunas: Ūkininko patarėjas, 2003. - 34 p.
1
ISBN 9955-416-69-6
0
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo leidinys
[Bernotas S.] Rapsų auginimo plėtros perspektyvos Lietuvoje // Kaimo plėtra 2003. "Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui" Pranešimų rinkinys. -Akademija, 2003, p. 60-61.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[Butkuvienė E.] Antropogeninių veiksnių įtaka ganyklinių žolynų pagerinimui // Kaimo plėtra 2003. "Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui". Pranešimų rinkinys.- Akademija, 2003, p.191-192.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
[Čiuberkis S.] Organinių trąšų įtaka sėjomainos pasėlių piktžolėtumui // Kaimo plėtra. "Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui". Pranešimų rinkinys. -Akademija, 2003, p.193-194.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
[Kryževičienė A.] Daugiamečių žolių potencialas ir jų galimi, kaip vietinio ir atsinaujinančio biokuro, resursai // Kaimo plėtra 2003. "Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui". Pranešimų rinkinys. - Akademija, 2003, p.208-210.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
1
1
1
1
1
[Lapinskas E.] Liucernų inokuliavimo efektyvumas, priklausomai nuo gumbelinių bakterijų štamų adaptacijos dirvožemio rūgštumui // Kaimo plėtra 2003. "Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui". Pranešimų rinkinys. - Akademija, 2003, p.213-214.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
[Nekrošienė R.] Dekoratyvinių augalų įvairovė ir išplitimas Klaipėdos rajono ūkininkų sodybose//Kaimo plėtra 2003: globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui.- 2003, Kaunas, p.217-218.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
[Skuodienė R.] Skirtingo antropogeninio įsisavinimo laipsnio pievų bioįvairovės tyrimai saujų (De Vries) metodu // Kaimo plėtra 2003 / Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europos kaimui. Pranešimų rinkinys. - Akademija, 2003, p. 228-229.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
[Skurdenienė I.] Augalų imuniteto biocenotinė reikšmė agroekosistemai // Kaimo plėtra 2003: Globalizacijos ir integracijos iššūkiai Rytų ir Vidurio Europai. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai. Kaunas, 2003. P. 226-227.
1
ISBN 9955-448-17-2
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Sipavičienė, S., Skurvydas, A., Špokas, M. Temperatūros poveikis raumens savybėms // Dvasinės vertybės žinių visuomenėje : mokslo darbai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai, Kaunas, 2003 / LŽŪU, Kaimo kultūros institutas. Kaunas : Akademija, 2003. ISBN 9955-448-20-2. Mokslo darbai, p. 215-217.
0.33
ISBN 9955-448-20-2
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
Sipavičienė, S., Skurvydas, A., Špokas, M. Temperatūros poveikis raumens savybėms // Dvasinės vertybės žinių visuomenėje : mokslo darbai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai, Kaunas, 2003 / LŽŪU, Kaimo kultūros institutas. Kaunas : Akademija, 2003. ISBN 9955-448-20-2. Mokslo darbai, p. 215-217.
0.66
ISBN 9955-448-20-2
1
0
3
3
0.66
0.66
0.66
Veršinskas, R., Gušauskas, V., Minkevičius, R. Biologinio aktyvumo stimuliacijos metodo taikymo ypatumai // Dvasinės vertybės žinių visuomenėje : mokslo darbai : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimai, Kaunas, 2003 / LŽŪU, Kaimo kultūros institutas. Kaunas : Akademija, 2003. ISBN 9955-448-20-2. Pranešimai, p. 416-418.
0.33
ISBN 9955-448-20-2
1
0
3
3
0.33
0.33
0.33
[Nekrošienė R.], Zaicienė R. Pradinių klasių gamtamokslinio ugdymo aspektai// Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje.- 2003, Klaipėda, p. 210-218.
0.5
ISBN 9955-456-94-9
1
0
0
0
0
0.25
0
Ne FBT mokslai
Bučas, Jurgis. "Naujas krantas" - perspektyva Kaunui // Lietuvių tauta ir pasaulis: Europos Sąjunga ir Lietuvos regioninė politika: Kauno regiono plėtros strategija. Kaunas: KMU spaudos ir leidybos centras, 2003. ISBN 9955-479-49-3. T. 5, p. 30-33.
1
ISBN 9955-479-49-3.
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
[R. Kačinskaitė], A.Laurinčikas. A joint discrete limit theorem for the Matsumoto zeta-function in the space of meromorphic functions, Analytic and Probab. Methods in Number Theory, A.Dubickas et. all. (Eds.), TEV, Vilnius, 109-118 (2002). (2002 m. Nepateiktas)
0.5
ISBN 9955-491-30-2
1
0
0
0
0
0.25
0
[A.Bartkevičius]. Vizualinės dvinarės žvaigždės ir jų duomenų bazės. - Vilnius, Ciklonas, 2003, 90 p. (ISBN 9955-497-34-3).
1
ISBN 9955-497-34-3
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Ragažinskienė O., Šeinauskienė E. Prieskoninių augalų rūšių tyrimas ir saugojimas VDU botanikos sode // Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga): respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos [Vilnius, 2003]. - Vilnius, 2003. - p 68-69.
1
ISBN 9955-575-14-
0
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
[Nekrošienė R.] Svetimžemiai augalai Klaipėdos universiteto botanikos sodo vaistinių augalų kolekcijoje//Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga).- 2003, Vilnius, p.63-64.
1
ISBN 9955-575-14-X
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Antanina Stankevičienė, Vilija Snieškienė, Vidmantas Juronis. Mikromicetai kai kurių oranžerijoje augančių aroninių (Araceae) šeimos augalų šaknyno zonoje // Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga): respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos [Vilnius, 2003].. - Vilnius, 2003, p. 86-87.
1
ISBN 9955-575-14-X
0
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Kmitienė G., Ragažinskienė O. Echinacea angustifolia (L.) DC. Vegetatyvinių organų anatominė sandara // Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga): respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos [Vilnius, 2003]. -Vilnius, 2003. - p. 39-40.
0.5
ISBN 9955-575-14-X
0
0
0
0
0
0.25
0
TIk tezes
Obelevičius K. Graikinio riešutmedžio (Juglans regia L.) auginimo Lietuvoje perspektyvos // Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga) respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos [Vilnius, 2003]. - Vilnius, 2003. - p. 65-66.
1
ISBN 9955-575-14-X
0
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Varkulevičienė J. Švelniosios raktažolės (Primula malacoides Franch.) hibridų morfologinių požymių charakteristika // Respublikinė mokslinė konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė" [Vilnius, 2003]. Vilnius, - 2003, p.103-105.
1
ISBN 9955-575-14-X
0
0
1
1
1
1
1
[Baltrūnas V.], [Valiūnas J.], [Zuzevičius A.] 2003. Trakų istorinio nacionalinio parko geologiniai ir hidrogeologiniai ypatumai. Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašuose: poreikis ir galimybės. Kaunas: Lututė, 11-21.
1
ISBN 9955-575-24-7
1
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Bučas, Jurgis. Trakų istorinio nacionalinio parko išskirtinė kompleksinė vertė // Trakų nacionalinis istorinis parkas UNESCO Pasaulio paveldo sąrašuose: poreikis ir galimybės: konferencijos, skirtos dr. St. Mikulionio atminimui, straipsnių rinkinys, Trakai, 2003 m. balandžio 4-5 d. Kaunas: Lututė, 2003. ISBN 9955-575-24-7. p. 91-99.
1
ISBN 9955-575-24-7
1
0
1
1
1
1
1
Liagienė D. Rododendrai / Kaunas: Margažiedis: Katikauga, 2003. - 63 p.
1
ISBN 9955-577-00-2
0
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
Baronienė V. Sumedėjusių augalų fenologinių fazių datų kitimas 1974-2002 metais // Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione: KU botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos [Klaipėda, 2003]. - Klaipėda, 2003, p. 19, 20.
1
ISBN 9955-585-00-5
0
0
0
0
0
0.5
0
Tai tik priedo priedas
Kmitienė G., Ragažinskienė O. Kininio citrinvyčio (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) vegetatyvinių organų anatominė sandara // Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione: KU botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos [Klaipėda, 2003]. - Klaipėda, 2003. - p.
0.5
ISBN 9955-585-00-5
0
0
0
0
0
0.25
0
Tai tik priedo priedas
Liagienė D. Rhododendron L. genties augalų introdukcija VDU Kauno botanikos sode 1996-2002 m. // Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione: KU Botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos [Klaipėda, 2003]. - Klaipėda, 2003, - p.58 -59.
1
ISBN 9955-585-00-5
0
0
0
0
0
0.5
0
TIk tezes
V. Juronis, V. Snieškienė, K. Žeimavičius. Požeminių inžinerinių komunikacijų įtaka medžių būklei Kauno gatvėse // Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione: KU botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos [Klaipėda, 2003]. - Klaipėda, 2003, - p. 46-48.
1
ISBN 9955-585-00-5
0
0
0
0
0
0.5
0
Pranešimo santrauka
V. Snieškienė, V. Juronis, A. Stankevičienė. Augalų tinkamumo įvairiems interjerams tyrimai // Floristinių tyrimų perspektyvos vakarų Lietuvos regione: KU botanikos sodo 10-mečiui skirtos konferencijos pranešimų santraukos [Klaipėda, 2003]. - Klaipėda, 2003, - p. 89-91.
1
ISBN 9955-585-00-5
0
0
0
0
0
0.5
0
Pranešimo santrauka
[Paulauskas V.], [Plačienė B.]. Jūrinis mokslas Lietuvoje//Jūreivystės raida Lietuvoje.- 2003, Klaipėda, p.57-59.
1
ISBN 9955-585-08-0
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo zurnalas
[Senčila V.]. Lietuvos jūrininkų rengimo dabartis ir ateitis globalizavimo ir internacionalizavimo kontekste//Jūreivystės raida Lietuvoje.- 2003, Klaipėda: KU l-kla; p.61-72.
1
ISBN 9955-585-08-0
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne mokslo straipsnis
[Smailys V.]. Lietuvos kaip nepriklausomos jūrų valstybės formavimasis 1990-2000 m.//Jūreivystės raida Lietuvoje.-2003, Klaipėda: KU l-kla; p.45-55.
1
ISBN 9955-585-08-0
1
0
0
0
0
0.5
0
Ne FBT mokslai
Bartosevičienė, Vladislava; Jančukienė, Irena; Skurdenytė, Valerija. Studentų aprūpinimo asmeniniais kompiuteriais tyrimas // Moksliniai taikomieji tyrimai kolegijoje: metodologinė įvairovė ir taikymo perspektyvos: straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegija, 2003. ISBN 9955-9366-6-5. p. 30-36.
0.33
ISBN 9955-9366-6-5
1
0
0
0
0
0.165
0
Ne mokslo leidinys
A.Audzijonis, [G.Gaigalas], G.Kalibatas, V.Paulikas. Optikos laboratoriniai darbai ne specialistams. - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003, 59p. (ISBN 9955-9569-1-7)
25
ISBN 9955-9569-1-7
1
0
0
0
0
12.5
0
Ne mokslo leidinys
Samuolienė N., [Galickas A.], [Šatkovskis E.], "Vertikalus Fabry-Perot rezonatorius iš skirtingo porėtumo akytojo silicio sluoksnių", LŽŪU Doktorantų korporacija „Kolegos". Jaunimas siekia pažangos 2003 = Corporation of PhD Students "Kolegos". Youth Seeks Progress 2003 / Doktorantų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys = Paper Collection of Scientific Conf. of Ph.D Students (Akademija, 2003), p. 285-289
0.67
ISBN 9955-9633-2-8
1
0
0
0
0
0.335
0
doktorantų leidinys
Samuolienė N., [Šatkovskis E.], "Banginės optikos elementų iš akytojo silicio technologija", Šeštosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konf. "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities: Fizika ir fizinė kompiuterija", Vilnius, VGTU, 2003 m. bal. 18 d. medžiaga (Vilnius, Technika, 2003), p. 140-143
0.5
ISBN 996-05 619-5
1
0
0
0
0
0.25
0
Studentu darbai