Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

PUBLIKACIJOS
20032003 metai

Mokslo sritys: humanitariniai, socialiniai (tik lituanistika)
4.12L.1. Mokslo monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai, išleisti tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (a.l.) (iš 4.L1 punkto)

Monografijos rusų kalba
4.12L.2. Kitos mokslo monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai (a.l.) (neišvardinti 4.L1 punkte) (iš 4.L2 punkto)

Monografijos rusų kalba
4.12L.3. Mokslo straipsniai tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (vnt.) (iš 4.L3 punkto)

Straipsniai rusų kalba
4.12L.4. Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (vnt.) (neišvardinti 4.L3 punkte) (iš 4.L4 punkto)

Straipsniai rusų kalba
4.12L.5. Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose; mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines kultūros arba profesinės informacijos duomenų bazes arba išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (vnt.) (iš 4.L5 punkto)

Pranešimų medžiaga rusų kalba
4.12L.6. Kita mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos kituose mokslo leidiniuose; mokslo straipsniai kituose kultūros ir profesiniuose leidiniuose (vnt.) (neišvardinti 4.L5 punkte) (iš 4.L6 punkto)

Pranešimų medžiaga rusų kalba
4.12L.7. Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose; taikomieji mokslo leidiniai, sudaryti mokslo darbai, išleisti tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (a.l.) (iš 4.L7 punkto)

Publikacijos rusų kalba
4.12L.8. Kitos mokslo šaltinių publikacijos, sudaryti mokslo darbai, taikomieji mokslo leidiniai, mokslinio teksto vertimai, pagrindiniai teisės aktai (a.l.) (neišvardinti 4.L7 punkte) (iš 4.L8 punkto)

Publikacijos rusų kalba