Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

PUBLIKACIJOS
20032003 metai

Mokslo sritys: humanitariniai, socialiniai (išskyrus lituanistiką)
4.12HS.1. Mokslo monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai, išleisti tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (a.l.) (iš 4.HS1 punkto)

Monografijos rusų kalba
4.12HS.2. Kitos mokslo monografijos, studijos, fundamentiniai ir originalieji teoriniai mokslo darbai (a.l.) (neišvardinti 4.HS1 punkte) (iš 4.HS2 punkto)

Monografijos rusų kalba
4.12HS.3. Mokslo straipsniai tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (vnt.) (iš 4.HS3 punkto)

Straipsniai rusų kalba
4.12HS.4. Mokslo straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (vnt.) (neišvardinti 4.HS3 punkte) (iš 4.HS4 punkto)

 I   II   III 

Straipsniai rusų kalba
4.12HS.5. Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose; mokslo straipsniai kultūros ir profesiniuose leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines kultūros arba profesinės informacijos duomenų bazes arba išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (vnt.) (iš 4.HS5 punkto)

Pranešimų medžiaga rusų kalba
4.12HS.6. Kita mokslo konferencijų pranešimų medžiaga, mokslo recenzijos kituose mokslo leidiniuose; mokslo straipsniai kituose kultūros ir profesiniuose leidiniuose (vnt.) (neišvardinti 4.HS5 punkte) (iš 4.HS6 punkto)

 I   II   III 

Pranešimų medžiaga rusų kalba
4.12HS.7. Mokslo šaltinių publikacijos, mokslinio teksto vertimai tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, išleistuose tarptautiniu mastu pripažintose mokslo leidyklose; taikomieji mokslo leidiniai, sudaryti mokslo darbai, išleisti tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose (a.l.) (iš 4.HS7 punkto)

Publikacijos rusų kalba
4.12HS.8. Kitos mokslo šaltinių publikacijos, sudaryti mokslo darbai, taikomieji mokslo leidiniai, mokslinio teksto vertimai, pagrindiniai teisės aktai (a.l.) (neišvardinti 4.HS7 punkte) (iš 4.HS8 punkto)

Publikacijos rusų kalba