Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomenų bazė MOKSLO INSTITUCIJOS

PUBLIKACIJOS
20032003 metai

Mokslo sritys: fiziniai, biomedicinos, technologijos
4.11.1. ir 4.11.2. Mokslo monografijos išleistos tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų ir kitų Lietuvos ir užsienio leidyklų (iš 4.1.1.1 ir 4.1.1.2)

Monografijos rusų kalba
4.12.1. Mokslo straipsniai. Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose mokslo periodiniuose leidiniuose (iš 4.1.2.1)

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX 

Straipsniai rusų kalba

4.12.3. Mokslo straipsniai. Straipsniai kituose užsienio recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose (iš 4.1.2.3 be nurodytų 4.1.2.2 punkte)

 I   II   III 

Straipsniai rusų kalba
4.12.2. Moksliniai straipsniai. Straipsniai moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (Institute of Scientific Information) pagrindinių žurnalų sąrašą (Master Journal List) (iš 4.1.2.2)

 I   II 

Straipsniai rusų kalba
4.13. Norminiai aktai, kuriuose pagal FRASCATI vadovą (A summary of the FRASCATI MANUAL 1993, OECD Paris 1994) yra mokslinės ar technologinės problemos sprendimo naujumas (pristatyti originalus arba jų kopijas) (iš 4.1.3 punkto)

Aktai rusų kalba

4.14.1. ir 4.14.2. Augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų veislės, naujai įregistruotos ES bendruosiuose kataloguose (Common catalogue of varieties of agricultural plant species, Common catalogue of varieties of vegetables species) (pateikiant registraciją patvirtinančių dokumentų kopijas) (iš 4.2.1 punkto) ir naujai įregistruotos Lietuvoje ir kitose šalyse (iš 4.2.2 punkto) ; VISO (4.14.2)

Veislės rusų kalba
4.15.1. ir 4.15.2.Patentai, įregistruoti Europos patentų biure (EPO - European Patent Office), JAV patentų ir prekių ženklų biure (US PTO - United States of America Patent and Trademark Office) ar Japonijos patentų biure (JPO - Japan Patent Office) (iš 4.3.1 punkto) ir Lietuvos ar kitų šalių, išskyrus išvardytus 4.3.1 punkte, patentų registravimo įstaigose: (iš 4.3.2 punkto)

Patentai rusų kalba