STATISTIKA        
        

  • Institucijų mokslininkų ir dėstytojų etatai (2002-2007) (ŠMM Mokslo ir technologijų departamentui),

  • Institucijų mokslo produkcija taškais ir sutarčių bei tarptautinių projektų lėšos (2003; 2004; 2005; 2006) (Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC)

  • Nestandartinės užklausos (2002-2007) (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui)