EKSPERTIZĖ        
        

Mokslinės produkcijos vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras, pasitelkdamas dvi ekspertų grupes – humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslinės produkcijos vertinimui ir fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslinės produkcijos vertinimui.

Mokslinė produkcija vertinama, remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų veiklos duomenų banku, į kurį reguliariai surenkami išsamūs duomenys apie Lietuvos mokslo kolektyvus, jų atliekamus fundamentinius, taikomuosius tyrimo darbus, mokslinių tyrimų rezultatų taikymo veiklą bei mokslo ir studijų institucijų vykdomas studijas.

Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių bei fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių mokslinės produkcijos formalusis vertinimas atliekamas pagal skirtingus kriterijus.

Mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodika


  • Mokslo produkcijos vertinimas (2003, 2004, 2005, 2006, 2007)

  • Sutarčių, tarptautinių projektų vertinimas (2004, 2005, 2006, 2007)


  • Suvestinės po ekspertų vertinimo (2005 , 2006)