Duomenų bazė „Lietuvos mokslo potencialas“ yra šalies mokslo ir studijų institucijų mokslinės, meninės ir su jomis susijusios kitos veiklos paveldo duomenų bazė, apimanti 2003–2008 metus.
    
    AKTUALIJOS
    MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ
    VEIKLA
    EKSPERTIZĖ
    MOKSLININKAI
    LIETUVOS MOKSLO POTENCIALO
    DINAMIKA 2000-2008
    STATISTIKA
    DB SISTEMOS APRAŠAS
    
© Lietuvos mokslo taryba, e. p.: ataskaita@lmt.lt;